20240224
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 március 03, szombat

Mi fog történni?

Szerző: Csicsó Antal

Tanulmányszerű esszé / Összeírta: Csicsó Antal. ..."A bolygónk különböző hosszúságú ciklusokon megy át. Az egyik ilyen jelentős ciklus kb. 26.000 éves, ami a fele egy nagyobb, 52.000 éves ciklusnak."...

„A" változat

Ezelőtt kb. 35.000 évvel a székelyföldi Kárpátokban az európai elődeink földteraszokat (un. pallagokat) építettek, mezőgazdasági céllal. Boszniában, 30.000 évvel ezelőtt építettek piramisokat. A nagyobb piramis építéséhez, amennyiben talicskát, lapátot és használtak, szükség volt 100.000 ember 50 évi munkájára. Ezt tehát egy viszonylag fejlett civilizáció képes felépíteni. Ezzel szemben 20.000 évvel ezelőtt Európa szerte barlangokban éltek őseink, a kőkorszakban. Ezelőtt 10.000 évvel Kis-Ázsiában újból felfedezték a mezőgazdaságot. Szintén Kis-Ázsiában a régészek kiástak olyan nagyon régi településeket, ahol a mélyebben lévő rétegek leletei fejlettebb kultúrát mutatnak mint azok, amelyek feljebb vannak. Történhetett néhány regressziós hullám.
Azt, hogy mi is történt és pontosan mikor a 30.000 évvel ezelőtti és a 20.000 évvel ezelőtti időszakban, azt én még nem tudom. Valamilyen felejtés, globális amnézia történhetett, népesség kicserélés kíséretében. A régi civilizációk embereiből maradtak fent túlélők, kevesen. Két fajta is fennmaradt: óriások, valamint megnyújtott koponyájúak.
A bolygónk különböző hosszúságú ciklusokon megy át. Az egyik ilyen jelentős ciklus kb. 26.000 éves, ami a fele egy nagyobb, 52.000 éves ciklusnak.
Az egyik elképzelés az, hogy 26.000 évenként, vagy esetleg 52.000 évenként történik egy jelentős esemény. Az égi „vigyázóink" úgymond „learatják" az emberiséget. Ezért ez az elmélet „Ciklikus aratás"-ként ismert. Nincs tudásom arról, hogy ez pontosan hogyan zajlik, hány csoportra osztják az emberiséget, melyik UFO faj éppen melyik csoportban érdekelt. Az „aratás" után jön a „szántás", amely egy alapos eltakarítás, később jön az új emberi faj „bevetése".
Az egyik további elképzelés szerint, 26.000 évenként a naprendszerünk elékezik a Kozmosz egy olyan területére, ahol egy bizonyos dolog történik. Ezt a helyet kozmikus zónának nevezik. Tehát a bolygónk, a naprendszerrel együtt átutazik ezen a sávon. Egyesek szerint ez az áthaladás évszázadokat, mások szerint évtizedeket igényel. Ez a zóna attól érdekes, hogy itten összeér a 3. és a 4. dimenzió. Egyesek szerint „valakik" elkészítik a bolygónk 4. dimenziós változatát, kivetítését. Mások szerint ez a 4D-s változat már rég elkészült, milliárd évekkel ezelőtt. Ennek az elméletnek az a lényege, hogy valamilyen módon történik egy kiválasztás az emberiségen belül. Egy jóindulatú 4D-s UFÓ csoport kiválasztja az arra érdemes embereket, és átszállítja őket a 4D-s bolygóra. A maradék emberiségen pedig más UFÓ csoportok osztoznak, akik nem biztos, hogy az emberiség barátai.
Összegezve az „A" változatot:
Történik 26.000 évente egy ciklikus aratás, ami az emberiség nagyobbik részének az elpusztításával jár. Ehhez az eseményhez közel vagyunk. Egyesek szerint évtizedek választanak el ettől, mások szerint csak néhány év. Az emberiség ideje hamarosan lejár.
A Ciklikus aratás elmélet valószínűségét én személyesen 20%-ra becsülöm-

„B" változat

Ennek a változatnak az elmagyarázásához egy másik elméletet kell felvázolnom röviden, ugyanis enélkül nem érthető.
Nagyon régóta van egy ősi elő-isten, amelyet én ugyanúgy hívok, mint a hinduk: Brahman. Ő tele van a semmivel, amely egy nem-kifejezett potenciál. Megelőzi a tiszta tudatot, a létezést, a dimenziókat. A hinduk szerint ő inkább alszik és álmodik. Valamikor nagyon rég Brahman Isten megteremtette Brahma Istent. Brahma jellemzőit részletesen tárgyalják az indiai Véda iratok. Én inkább azt emelném ki, hogy Brahma éber és tiszta tudata van. Ennek ellenére, némelyek úgy vélik, hogy vannak társai: Vishnu, Shiva, Shakti, Krishna. Azt a teret, ahol Brahma él, és nem manifesztálta tovább önmagát, én Brahmának hívom.

P. mester szerint Brahma 75 dimenzióval rendelkezik.
Valamikor Brahma létrehozta azt a másik teret, ahol van tudat, spiritualitás, gondolat, információ. Valószínűleg ezt tekintette Platon az Ideák otthonának. Ez egy nem-fizikai tér. Ezt a teret Brahma fejlesztett, kategóriákra és kisebb területekre osztotta fel, és benépesítette különböző élőlényekkel. Ezek a lények nem-fizikai entitások. Valahol ebben a térben elhelyezett egy nagyobb entitást, egy istent, amelyet egyesek hajlamosak Teremtő Istennek nevezni.

Ebben a nem-fizikai térben vannak törvények is, némelyek a Teremtő Isten előtti állapotból, más törvények pedig utána következnek.
Amikor ez a spirituális-információs terület elért egy bizonyos fejlettséget, Brahma elrendelte a további fejlesztést egy jobban összesűrűsödött, konkretizált szinten. Ezt a feladatot az általam „Forrás lény"-eknek nevezett entitás csoport hajtotta végre. Létrejött az Energia birodalma. Ez is fejlesztve lett, valamint a saját törvényei szerint fejlődött. Létrejött rengeteg fajta energia lény, amelyeket lehetne kategorizálni.

Amikor ez a terület is elért egy bizonyos fejlődési szintet, jött a parancs Bhrahmától, hogy egy még konkrétabb, sűrűbb birodalmat hozzanak létre. Ezt a feladatot az általam „Építő mesterek" entitás csoport vitte véghez. Létrehozták az anyagi birodalmat. Ez a birodalom is fejlődött, nőtt, diverzifikálódott. Kategóriák és kisebb területek jelentek meg benne.

A legvégén, legtávolabb Brahmától, lett létrehozva a Naprendszer, benne a változó emberiséggel. Egyelőre nincs tovább, az anyag nem ment messzébb, mi vagyunk a lándzsa hegye. Nekünk csak 3 térdimenzió jutott, az időből is csak fél dimenzió, csak egy irányba telik az időnk.
Fokozatos besűrűsödéseket, konkretizálódásokat, manifesztálásokat láthatunk. Rengeteg Idea öltött energiatestet vagy anyagi testet. El kell ismerni, hogy ez egy nagy eredmény: semmiből valami.
Valószínűleg részben iránymutatás céljából, részben a további fejlemények megkönnyítése céljából, Brahma létrehozott egy isteni fénysugarat, amit én Brahma zseblámpájának nevezek. Ezzel a fénnyel érkezik hozzánk valami Brahmából: tudatosság, szeretet, spiritualitás, stb.

Ha úgy képzeljük el ennek a zseblámpának a fényét, mintha egy falat világítana meg, akkor megkülönböztetünk középen egy részt, amely teljes világítást kap, valamint tőle távolodva az egyre halványuló holdudvart. Úgy gondolom, hogy a központi fényes terület elég nagy ahhoz, hogy az egész naprendszerünk beleférjen.
Mivel az emberiség van a láthatár legtávolabbi pontján, itt bizonyos kísérlete folynak. Az ezelőtti kísérletek mind az akkori emberiség elpusztulásával jártak. Mostanra viszont történt valami, amit Brahma elég jónak tart. Én csak találgathatok, hogy mi is lehet az. Mindenesetre, valami olyasmi készülődik, ami még sosem volt. P. mester szerint Brahma elkezdi megduplázni a dimenziói számát. Tehát Brahmának 75 x 2 = 150 dimenziója lesz. Ez az esemény tovább gyűrűzik és majd elér hozzánk is. Feltehetően fokozatosan ér majd minket, nehogy kipusztuljunk. Ezek szerint majd nekünk is több dimenziónk lesz. Én úgy számoltam, hogy lesz 6 térdimenziónk, és egy teljes idődimenziónk.
Ennek a Kozmikus Eseménynek az előszele máris elért minket, legalább szűz éve. És végigsöpör a Földön, ha akarjuk, ha nem. Az érdekes itt az, hogy a plusz dimenziókkal, plusz képességeink is lesznek.
Lassan majd mindenki hozzászokik, hogy létezik intuíció, telepátia, távgyógyítás, levitáció, stb. Nem tudom felbecsülni, hogy mennyi idő van hátra, hogy mekkora és milyen gyors hullámban ér minket ez a dimenziófejlesztés. Viszont igen jónak tartom, hogy kezdjünk hozzászokni, hogy gyakoroljuk az új képességeket.
Ezt az elméletet én Brahma zseblámpája névre kereszteltem. Sok adatot, elméletet szintetizáltam, amíg így összejött.
Van pozitív és van negatív terület. Úgyszintén vannak anyagi UFÓ-k, energia UFÓ-k, és információ UFÓ-k. Az anyagi lénye anyagot esznek; az energia lények energiát esznek; az információ lények információt esznek.
Tehát a „B" változat, Brahma zseblámpája ezt mondja, hogy most az egyszer nem fog érvényesülni a Ciklikus aratás, hanem ellenkezőleg, jön Brahma dimenziófejlesztése.
Ennek a változatnak a valószínűségét én 70%-ra becsülöm.

„C" változat

Ide több elmélet tartozik.
1. A Cobra elmélet
Egy magát Comrának nevező ember arról ír, hogy legfeljebb 10 év múlva eléri a bolygónkat egy jótékony kozmikus hullám, amely a galaxisunk központjából indul ki. Ez egy Eseményt fog indukálni, amely az emberiség fokozatos spirituális felemelkedésével fog járni. A háttérhatalom és a negatív UFÓ-k elpusztulnak, és az emberiség egy teljesen új korba érkezik, ahol a szeretet a vezérelv.

2. A jó UFÓ-k, rossz UFÓ-k elmélet
Az emberiséget, ebben a változatban létrehozó több ezer UFÓ faj megoszlik az emberiség sorsát illetően. Egyik csoport, a jó UFÓ-k, az emberiség javát akarják. Más csoportok inkább az emberiség kihasználásában, vagy éppen az elpusztításában érdekeltek. Ezért ezen csoportok elkezdtek háborúzni egymással. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy melyik csoport fog nyerni.

3. Nibiru elmélet
Az UFÓ faj, amely a Nibiru bolygót lakja, és amelyet mi anunaki-nak nevezünk, ismét eljön a Földre és a saját érdekei szerint fog cselekedni.

4. A barna törpe elmélet és az X bolygó elmélet
Ezek az elméletek nagyjából egyformák. Jön ez a távoli égitest, amely sokkal nagyobb a mi bolygónknál. Megközelít minket majdnem a Hold pályájáig. A nagy vonzerő pusztítást hoz a Földre: óriás szökőárak, földrengések, vulkánok, özönvíz, kontinensek elmozdulása, földrészek eltűnése, más földrészek felemelkedése az óceánból, a bolygó tengelyének az elmozdulása, stb.

5. A szubjektív ember elmélet
Ez az elmélet a szubjektív idealizmuson alapszik, amely szerint minden ember önmagában az igazi forrása az őt körülvevő világnak. Minden egyes ember a saját világában él, és azt a világot ő maga teremti. Az objektív nem létezik. Ami objektív valóságnak tűnik, az csak káprázat. A tudat az igazi valóság. Ezért ha elképzelünk magunknak egy kellemes jövőt, az be fog teljesedni, feltéve, ha keveset tévedünk a gondolkodásban.
Ezt az elméletet azért nem tartom igazán valószínűnek, mert Brahma igyekezete éppen az objektív valóság megalkotására irányul. Habár az is igaz, hogy ha magasabb szintű (magasabb dimenzió számú) képességekkel bírnánk, jobban beleszólhatnánk életünk alakításában.

6. A régi tanok elmélete
Eszerint egyből lett a kettő. Kettőből lett a három. És most az következik, hogy a háromból ismét egy legyen. Talán ez el is kezdődött.

7. A Nagy Mesterek visszatérése
Eszerint ismét eljönnek a Nagy Mesterek, a Nagy Tanítók: Jézus, Buddha, Messiás, stb. Így egy újabb Aranykor vár az emberiségre.

8. Gaja elmélet
A bolygónk egy élőlény. A bolygónk akarta, hogy rajta legyenek emberek. Ám amikor egy civilizáció túlzottan rossz útra tér, akkor Gaja alaposan megrázza magát, majd később újra engedélyezi egy emberiség létrejöttét.

9. A börtön-bolygó elmélet
A Föld egy speciális börtön, amelyet egy Régi Birodalom hozott létre kellemetlenkedő több dimenziós lények számára. Ezek a lények ide inkarnálódnak, csapdába esnek, nem tudják elhagyni a 3D-t és a bolygót. A börtönőrök miközülünk kerülnek ki, és mi háttérhatalomnak nevezzük őket. A következő évtizedekben lesz arra lehetőség, hogy másik Birodalom kiszabadítson minket. Érdekes, hogy ez az elmélet párhuzamokat mutat Rumi perzsa költő felfogásával.

10. A hiperdimenzionális lények elmélete
Eszerint a bolygónk emberiségét jelenleg egy főleg hiperdimenzionális lényekből álló UFÓ csoportosulás tartja fogva. De létezik egy másik csoportosulás is, a hiperdimenzionális jó UFÓ-k, akik igyekeznek diszkréten támogatni az emberiséget. A támogatásuk viszont kizárólag abba az irányba terel minket, hogy mi is tegyünk szert fokozatosan a következő dimenziókra. Csakis így nyerhetünk egérutat. Csak így válthatjuk le az Elitet. Közben a háttérhatalom, együttműködve a negatív UFÓ-kkal, igyekszik fékezni minket.

Habár még sok elmélet, elképzelés létezik, szerintem a fentieket volt érdemes megemlíteni.

Összefoglalva a „C" változatot: valami történni fog, valami készülődik, talán el is kezdődött. Mi is tehetünk azért, hogy a sorsunk jobbra forduljon.
A „C" változatot én 10%-ra becsülöm.

Csicsó Antal
Forrás: vntv.hu / Videó itt →

 

 

Hozzászólás  

#2 Mi fog történni?Sebesi Sándor 2018-10-21 22:46
Én pedig a "C" verziót valószínűsítem, mivel már kb. 6 éve, a maya naptár vége óta elkezdődött...
#1 MagyarországCsorba Tibor 2018-03-13 14:00
Egy választásra

Magyarország Isten erdejében
ezer éve kapitális nagyvad,
koronája aranyagancs.
Orvvadászok vágya sose lankad:
kell apránként akár, vagy egészben –
hajtóiknak örök parancs.

Magyarország Isten országútján
porban vonszolt zörgő kosárember,
szent zászlója lyukas inge.
Keze, lába helyén vérző sebbel
egy korty vízért túlad múltján –
másoké lesz minden kincse.

Magyarország Isten városában:
nyitott mellén árva szíve reszket,
némán alamizsnát koldul.
Kenyér, hajlék, áldás sose lesz meg,
kalapjában arany helyett sár van -
börtönajtó megnyikordul.

Magyarország Sátán szavannáján
szétszaggatott hús, bőr és csonthalom.
Száz hiéna körbeállja,
s kérdik tőle: azon a gyásznapon
ki legyen a hóhér, aki gyáván
majd agyarát belévágja?

2018.03.12. Csorba Tibor

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások