20230327
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 február 02, kedd

2018. szeptember 12-i 13848-as USA végrehajtási rendelet

Szerző: DONALD J. TRUMP A FEHÉR HÁZ, 2018. szeptember 12. Iktatott 9-13-18; 11:15]

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és törvényei, köztük a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Erőkről szóló törvény (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), a Nemzeti Sürgősségi Törvény (50 USC 1601 et seq. (NEA), az 1952. évi bevándorlási és állampolgársági törvény (8 USC 1182 (f)) 212. szakaszának f) pontja és az Egyesült Államok törvénykönyvének 3. címének 301. szakasza, 

 

Bizonyos szankciók bevezetése külföldi beavatkozás esetén az Egyesült Államok választásain

2018. szeptember 12-i 13848-as végrehajtási rendelet

Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election ⇒

Az Egyesült Államok törvénykönyvének 3. címének 301. szakasza;

Én, DONALD J. TRUMP, az Amerikai Egyesült Államok elnöke úgy vélem, hogy az Egyesült Államokon kívül, részben vagy egészben az Amerikai Egyesült Államokon kívül tartózkodó személyek képesek beavatkozni az Egyesült Államok választásaiba, vagy aláásni a közvélemény bizalmát, ideértve az illetéktelen személyeket is a választási és kampányinfrastruktúrához való hozzáférés, illetve a propaganda és a dezinformáció titkos terjesztése szokatlan és rendkívüli veszélyt jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára. Bár egyetlen amerikai választáson sem volt bizonyíték arra, hogy egy külföldi hatalom megváltoztatta volna az eredményt vagy a szavazatok táblázatát, a külföldi hatalmak történelmileg arra törekedtek, hogy Amerika szabad és nyitott politikai rendszerét kihasználják. Az elmúlt években a digitális eszközök és az internetalapú kommunikáció elterjedése jelentős sebezhetőségeket okozott, és felnagyította a külföldi beavatkozás veszélyének terjedelmét és intenzitás át, amint azt a Hírszerzési Közösség 2017. évi értékelése is szemlélteti. Országos vészhelyzetet hirdetem ki ennek a fenyegetésnek a kezelésére.

trumprendelet

Ennek megfelelően ezennel elrendelem:

1. szakasz.

A) Az Egyesült Államok választásainak lezárását követően legkésőbb 45 nappal a Nemzeti Hírszerzési Igazgató minden más megfelelő végrehajtó osztály és ügynökség (ügynökség) vezetőivel konzultálva elvégzi az összes információ értékelését jelezve, hogy egy külföldi kormány, vagy bármely személy, aki egy külföldi kormány megbízottjaként vagy nevében jár el, azzal a szándékkal vagy céllal járt el, hogy beavatkozott a választásokba. Az értékelésben a lehető legnagyobb mértékben meg kell állapítani az esetleges külföldi beavatkozás jellegét és végrehajtására alkalmazott módszereket, az érintett személyeket, valamint az azt engedélyező, irányító, támogató vagy támogató külföldi kormányt vagy kormányokat. A nemzeti hírszerzési igazgató ezt az értékelést és a megfelelő alátámasztó információkat eljuttatja az elnökhöz, az államtitkárhoz, a pénzügyminiszterhez, a védelmi miniszterhez, a legfőbb ügyészhöz és a belbiztonsági miniszterhez.

(b) Az e rendelet 1. szakaszának a) pontjában leírt értékelés és információ kézhezvételétől számított 45 napon belül a főügyész és a belbiztonsági miniszter, bármely más megfelelő ügynökség vezetőivel és adott esetben az állam és helyi tisztviselők jelentést küldenek az elnöknek, az államtitkárnak, a pénzügyminiszternek és a védelmi miniszternek, amelyben értékelik az 1. szakasz a) pontjában leírt értékelés tárgyát képező Egyesült Államok választásait:

I. a választási infrastruktúrát megcélzó külföldi beavatkozás mértéke milyen mértékben befolyásolta az infrastruktúra biztonságát vagy integritását, a szavazatok táblázatait vagy a választási eredmények időben történő továbbítását; és

(II.) ha bármilyen külföldi beavatkozás olyan tevékenységeket érintett, amelyek politikai szervezet, kampány vagy jelölt infrastruktúráját célozták meg, vagy amelyekhez kapcsolódik, akkor az ilyen tevékenységek jelentősen befolyásolták az infrastruktúra biztonságát vagy integritását, ideértve az illetéktelen hozzáférést is. információk, adatok nyilvánosságra hozatala vagy fenyegetésük fenyegetése, illetve megváltoztatása vagy hamisítása.
A jelentésben meg kell határozni minden olyan lényeges ténybeli kérdést, amely ezeket az ügyeket illetően a főügyész és a belbiztonsági miniszter nem képes értékelni, vagy a jelentés benyújtásának időpontjában nem tud megállapodásra jutni. A jelentésnek adott esetben frissítéseket és ajánlásokat is tartalmaznia kell az Egyesült Államok kormánya által meghozandó javító intézkedésekre vonatkozóan, a jelen rendelet 2. és 3. szakaszában leírt szankciók kivételével.

c) Az összes érintett ügynökség vezetője a nemzeti hírszerzési igazgatónak továbbít minden olyan információt, amely az igazgató megbízásának e rendelet szerinti végrehajtása szempontjából releváns és összhangban van az alkalmazandó jogszabályokkal. Ha az e rendelet 1. szakaszának a) pontjában előírt jelentés benyújtását követően lényeges információk derülnek fel, az igazgató, bármely más megfelelő ügynökség vezetőivel konzultálva, adott esetben módosítja a jelentést, a főügyész és a titkár pedig a belbiztonsági hivatal adott esetben módosítja az 1. szakasz b) pontjában előírt jelentést.

(d) Ebben a sorrendben semmi nem akadályozza meg bármely ügynökség vezetőjét vagy bármely más megfelelő tisztviselőt abban, hogy megfelelő csatornán keresztül bármikor pályázatot nyújtson be az elnöknek, bármilyen elemzést, információt, értékelést vagy külföldi beavatkozás értékelését az Egyesült Államok választásain. .

(e) Ha olyan információt azonosítanak, amely jelzi, hogy külföldi beavatkozás történt az Egyesült Államokban egy állam, törzsi vagy helyi választáson, akkor adott esetben fel lehet venni e rendelet 1. szakaszának a) pontjában vagy a a jelen végzés 1. szakaszának b) pontjában előírt vagy független jelentésben az elnöknek benyújtott jelentés.

(f) legkésőbb a végzés dátumától számított 30 napon belül az államtitkár, a pénzügyminiszter, a legfőbb ügyész, a belbiztonsági titkár és a nemzeti hírszerzési igazgató kidolgozza a folyamat kereteit. felhasználják a jelen utasítás szerinti felelősségeik teljesítésére. A részben vagy egészben besorolható keretrendszer annak biztosítására összpontosít, hogy az ügynökségek módszertani következetességet fenntartva teljesítsék e sorrendben vállalt kötelezettségeiket; védi a bűnüldöző szerveket vagy más érzékeny információkat és hírszerzési forrásokat és módszereket; megfelelő szétválasztást tart fenn a hírszerzési funkciók, valamint a politikai és jogi ítéletek között; biztosítja, hogy a választási folyamatok és intézmények megvédésére irányuló erőfeszítések elszigetelődjenek a politikai elfogultságtól; valamint tiszteletben tartja a szólásszabadság és a nyílt vita elveit.

2. szakasz

(a) Minden olyan vagyontárgy, amely az Egyesült Államokban található, amely a továbbiakban az Egyesült Államok területére esik, vagy amely a következő személyek bármelyikének egyesült államokbeli személyének birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, a következő személyek számára blokkolva van: nem ruházható át, nem fizethető ki, nem exportálható, nem vonható vissza vagy más módon foglalkozhat vele: bármely olyan külföldi személy, akit a Pénzügyminiszter határoz meg, az államtitkárral, a legfőbb ügyésszel és a belbiztonsági miniszterrel egyeztetve:

I. a választási infrastruktúrát megcélzó külföldi beavatkozás mértéke milyen mértékben befolyásolta az infrastruktúra biztonságát vagy integritását, a szavazatok táblázatait vagy a választási eredmények időben történő továbbítását; és

(II.) ha bármilyen külföldi beavatkozás olyan tevékenységeket érintett, amelyek politikai szervezet, kampány vagy jelölt infrastruktúráját célozták meg, vagy amelyekhez kapcsolódik, akkor az ilyen tevékenységek jelentősen befolyásolták az infrastruktúra biztonságát vagy integritását, ideértve az illetéktelen hozzáférést is. információk, adatok nyilvánosságra hozatala vagy fenyegetésük fenyegetése, illetve megváltoztatása vagy hamisítása.
A jelentésben meg kell határozni minden olyan lényeges ténybeli kérdést, amely ezeket az ügyeket illetően a főügyész és a belbiztonsági miniszter nem képes értékelni, vagy a jelentés benyújtásának időpontjában nem tud megállapodásra jutni. A jelentésnek adott esetben frissítéseket és ajánlásokat is tartalmaznia kell az Egyesült Államok kormánya által meghozandó javító intézkedésekre vonatkozóan, a jelen rendelet 2. és 3. szakaszában leírt szankciók kivételével.

(b) A 2016. december 28-i 13757 végrehajtási rendelettel módosított 2015. április 1-jei 13694-es végrehajtási rendelet továbbra is hatályban marad. Ez a végzés nem a nyomtatás kezdetének felel meg, és nem szolgál arra, hogy korlátozza a pénzügyminiszter mérlegelési jogkörét az 13694 végrehajtási rendeletben meghatározott hatóságok gyakorlására. Adott esetben a kincstári titkár, a legfobb ügyésszel és a Az államtitkár gyakorolhatja az 13694 végrehajtási utasításban leírt hatóságokat vagy más hatóságokat, a Kincstár Titkárságának az e végzésben biztosított hatáskörével összefüggésben.

(c) Az összes érintett ügynökség vezetője a nemzeti hírszerzési igazgatónak továbbít minden olyan információt, amely az igazgató megbízásának e rendelet szerinti végrehajtása szempontjából releváns és összhangban van az alkalmazandó jogszabályokkal. Ha az e rendelet 1. szakaszának a) pontjában előírt jelentés benyújtását követően lényeges információk derülnek fel, az igazgató, bármely más megfelelő ügynökség vezetőivel konzultálva, adott esetben módosítja a jelentést, a főügyész és a titkár pedig a belbiztonsági hivatal adott esetben módosítja az 1. szakasz b) pontjában előírt jelentést.

(d) Ebben a sorrendben semmi nem akadályozza meg bármely ügynökség vezetőjét vagy bármely más megfelelő tisztviselőt abban, hogy megfelelő csatornán keresztül bármikor pályázatot nyújtson be az elnöknek, bármilyen elemzést, információt, értékelést vagy külföldi beavatkozás értékelését az Egyesült Államok választásain. .

(e) Ha olyan információt azonosítanak, amely jelzi, hogy külföldi beavatkozás történt az Egyesült Államokban egy állam, törzsi vagy helyi választáson, akkor adott esetben fel lehet venni e rendelet 1. szakaszának a) pontjában vagy a a jelen végzés 1. szakaszának b) pontjában előírt vagy független jelentésben az elnöknek benyújtott jelentés.

(f) legkésőbb a végzés dátumától számított 30 napon belül az államtitkár, a pénzügyminiszter, a legfőbb ügyész, a belbiztonsági titkár és a nemzeti hírszerzési igazgató kidolgozza a folyamat kereteit. felhasználják a jelen utasítás szerinti felelősségeik teljesítésére. A részben vagy egészben besorolható keretrendszer annak biztosítására összpontosít, hogy az ügynökségek módszertani következetességet fenntartva teljesítsék e sorrendben vállalt kötelezettségeiket; védi a bűnüldöző szerveket vagy más érzékeny információkat és hírszerzési forrásokat és módszereket; megfelelő szétválasztást tart fenn a hírszerzési funkciók, valamint a politikai és jogi ítéletek között; biztosítja, hogy a választási folyamatok és intézmények megvédésére irányuló erőfeszítések elszigetelődjenek a politikai elfogultságtól; valamint tiszteletben tartja a szólásszabadság és a nyílt vita elveit.

3. szakasz  Az 1. szakasz a) pontjában előírt értékelés és az 1. szakasz b) pontjában előírt jelentés továbbítását követően:

(a) a kincstári titkár felülvizsgálja az 1. szakasz a) pontjában előírt értékelést és az 1. szakasz b) pontjában előírt jelentést, valamint az államtitkárral, a legfőbb ügyésszel és a belbiztonsági miniszterrel konzultálva , e rendelet 2. szakaszának a) pontja szerint és az e végzés 2. szakaszának b) pontjában leírt megfelelő szankciókat alkalmazza; és

(b) az államtitkár és a pénzügyminiszter más illetékes ügynökségek vezetőivel konzultálva közösen ajánlást készít az elnök számára arra vonatkozóan, hogy a külföldi személyekkel szembeni kiegészítő szankciók megfelelőek lehetnek-e az azonosított külföldi beavatkozásra reagálva valamint a jelen végzés 1. szakaszának b) pontjában előírt jelentés értékelésének fényében, ideértve - adott esetben és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban - szankciókat javasolnak azokra a legnagyobb gazdasági egységekre, amelyek engedéllyel vagy székhellyel rendelkeznek egy olyan országban, amelynek kormánya engedélyt adott, irányított, szponzorált vagy támogatott választási beavatkozás, beleértve legalább egy szervezetet a következő szektorok mindegyikéből: pénzügyi szolgáltatások, védelem, energia, technológia és szállítás (vagy ha ez az ország legnagyobb üzleti egységei számára nem alkalmazható, ehhez hasonló stratégiai jelentőségű ágazatok) külföldi kormány). Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott szankcióknak az Egyesült Államok és szövetségesei gazdasági és nemzetbiztonsági érdekeire gyakorolt hatásának értékelését. Az ajánlott szankciókat megfelelően kalibrálni kell az azonosított külföldi beavatkozás mértéke szerint, és minden egyes megcélzott külföldi személy vonatkozásában tartalmazhat egyet vagy többet:

(I.) a személy tulajdonával és az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó vagyonnal kapcsolatos minden ügylet blokkolása és megtiltása;
(II.) kiviteli engedély korlátozások bármely olyan törvény vagy rendelet alapján, amely az Egyesült Államok kormányának előzetes felülvizsgálatát és jóváhagyását követeli meg az áruk vagy szolgáltatások exportjának vagy újrakivitelének feltételéül;
(III.) az Egyesült Államok pénzintézeteinek hitelt nyújtó vagy hitelt nyújtó személyek tilalma;
(IV.) a devizával kapcsolatos ügyletek korlátozása, amelyekben egy személy érdekelt;
(V.) a hitelintézetek vagy a pénzforgalmi intézmények közötti átutalások tilalma, bármely személy javára, pénzügyi intézmények által, azokon keresztül, vagy bármely pénzügyi intézmény által;
(VI.) az egyesült államokbeli személyek részvényeinek vagy adósságainak befektetésére vagy vásárlására vonatkozó tilalmak;
(VII.) egy személy külföldi vállalati tisztviselőinek kizárása az Egyesült Államokból;
(VIII.) az e szakaszban leírt szankciók bármelyikének fő vezető tisztségviselőivel szembeni kiszabása; vagy
(IX.) a törvény által engedélyezett egyéb intézkedések.

(c) Az e szakasz a) pontjában szereplő tilalmak az alapszabályok, illetve az e rendelet alapján kiadható rendeletek, végzések, irányelvek vagy engedélyek által biztosított mértékig terjednek, a megkötött szerződések és az engedélyek ellenére. vagy a megrendelés dátuma előtt kiadott engedély.

4. szakasz

Megállapítom, hogy az IEEPA 203. szakasza b) pontjának 2. alpontjában (50 USC 1702 (b) (2)) meghatározott típusú cikkek adományozása a Start Started Page 46846 által, vagy bárki, akinek vagyona és tulajdonhoz fűződő érdekei e rendelkezés alapján blokkolva lennének, súlyosan sértené a képességemet az e rendeletben bejelentett nemzeti vészhelyzet kezelésében, és ezennel megtiltom az ilyen adományokat a jelen végzés 2. szakaszában előírtak szerint.
ec. 5. A végzés 2. szakaszában szereplő tilalmak a következőket tartalmazzák:

(a) bármilyen hozzájárulás vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtása olyan személyek részéről vagy javára, akiknek vagyona és vagyoni érdekei e végzés értelmében blokkolva vannak; és

(b) bármilyen hozzájárulás vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtása bármely ilyen személytől.
Sec. 6. Megállapítom, hogy az olyan külföldiek korlátlan bevándorló és nem bevándorló beutazása az Egyesült Államokba, akiknek vagyona és tulajdonhoz fűződő érdekei e rendelkezés alapján blokkolva lennének, az Egyesült Államok érdekeit sértené, és ezennel felfüggesztem az Egyesült Államokba történő beutazást. bevándorlóként vagy nem bevándorlóként. Ezeket a személyeket a 2011. július 24-i 8693. kiáltvány (Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának utazási tilalma és a nemzetközi sürgősségi gazdasági szankciók hatálya alá tartozó szankciók hatálya alá tartozó külföldiek beutazásának felfüggesztése) 1. szakaszának hatálya alá tartozó személyekként kell kezelni.

Sec. 7.

(a) Tilos minden olyan ügylet, amely kikerül vagy elkerül, amelynek célja az elkerülés vagy elkerülés, a jelen végzésben meghatározott tilalmak bármelyikének megsértését vagy megsértésére irányuló kísérlet tilos.

(b) Tilos minden olyan összeesküvés, amely az e végzésben foglalt tilalmak bármelyikének megsértésére irányul.

Sec. 8.

E végzés alkalmazásában:
(a) a "személy" kifejezés magánszemélyt vagy szervezetet jelent;
(b) a "szervezet" kifejezés partnerséget, egyesületet, vagyonkezelő társaságot, közös vállalkozást, vállalatot, csoportot, alcsoportot vagy más szervezetet jelent;
(c) az "Egyesült Államokbeli személy" kifejezés bármely egyesült államokbeli állampolgárt, állandó lakóhellyel rendelkező külföldit, az Egyesült Államok törvényei vagy az Egyesült Államok bármely joghatósága szerint szervezett szervezetet (ideértve a külföldi fióktelepeket is), vagy bármely személyt (ideértve a külföldi személyt is) az Egyesült Államokban;
(d) a "választási infrastruktúra" kifejezés olyan információs és kommunikációs technológiát és rendszereket jelent, amelyeket a szövetségi kormány, illetve egy állam vagy helyi önkormányzat használ, vagy nevében használnak a választási folyamat irányításához, ideértve a választói nyilvántartási adatbázisokat, a szavazógépeket, a szavazás táblázatos felszerelését, és berendezések a választási eredmények biztonságos továbbításához;
(e) az "Egyesült Államokbeli választások" kifejezés a szövetségi hivatal bármely választását jelenti, amelyet e végzés napján vagy azt követően tartanak;
(f) a "külföldi beavatkozás" kifejezés egy választás vonatkozásában magában foglalja a külföldi kormány, vagy bármely olyan személy titkos, csaló, megtévesztő vagy törvénytelen cselekedeteit, kormány, amelynek célja vagy hatása a választás befolyásolása, aláásása vagy a választás eredményének vagy jelentett eredményének megváltoztatása, vagy a választási folyamatokba vagy intézményekbe vetett közbizalom aláásása;
(g) a "külföldi kormány" kifejezés bármely nemzeti, állami, tartományi vagy más irányító hatóságot, bármely politikai pártot, vagy bármely kormányzó hatóság vagy politikai párt tisztviselőjét jelenti, minden esetben az Egyesült Államokon kívüli országban;
(h) a "rejtett" kifejezés egy cselekvés vagy cselekvési kísérlet vonatkozásában azt a szándékot vagy látszólagos szándékot jellemzi, hogy a külföldi kormány szerepe nem nyilvánvaló vagy nyilvánosan elismert; és
(i) az "állam" kifejezés az Egyesült Államok több államát vagy bármelyik területét, függőségét vagy birtokát jelenti.

Sec. 9.

Azoknál a személyeknél, akiknek vagyona és tulajdonhoz fűződő érdekei e rendelkezés alapján blokkolva vannak, és alkotmányos jelenlétük lehet az Egyesült Államokban, azt tapasztalom, hogy pénzeszközök vagy más eszközök azonnali átutalásának képessége miatt előzetes értesítést kell küldeni az ilyen személyeknek. személyek számára az e rendelet alapján meghozandó intézkedések miatt az intézkedések hatástalanná válnának. Ezért megállapítom, hogy ahhoz, hogy ezek az intézkedések hatékonyak legyenek az ebben a sorrendben bejelentett nemzeti vészhelyzetek kezelésében, nincs szükség előzetes értesítésre a végzés 2. szakasza szerinti felsorolásról vagy döntésről.

Sec. 10.

Ebben a sorrendben semmi nem tiltja az Egyesült Államok kormányának hivatalos üzleti tevékenységével kapcsolatos ügyleteket alkalmazottai, kedvezményezettjei vagy vállalkozói részéről.

Sec. 11.

A pénzügyminiszter a legfőbb ügyésszel és az államtitkárral konzultálva felhatalmazást kap arra, hogy ilyen lépéseket tegyen, ideértve a szabályok és rendeletek kihirdetését, és az IEEPA által az elnök számára biztosított minden felhatalmazást. szükséges a megrendelés céljainak végrehajtásához. A Pénzügyminiszter ezen funkciók bármelyikét a Kincstári Minisztériumon belül az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban átruházhatja más tisztviselőkre. Az Egyesült Államok Kormányának minden ügynöksége felkérést kap, hogy saját hatáskörében tegyen meg minden megfelelő intézkedést e rendelet rendelkezéseinek végrehajtására.

Sec. 12.

A pénzügyminiszter a legfőbb ügyésszel és az államtitkárral konzultálva felhatalmazást kap arra, hogy az ebben a sorrendben kihirdetett nemzeti vészhelyzetről a kongresszus részére az ezen rendelet 401. szakaszának c) pontjával összhangban benyújtja az ismétlődő és záró jelentéseket a NEA (50 USC 1641 (c)) és az IEEPA 204 (c) szakasza (50 USC 1703 (c)).

Sec. 13. Ezt a rendelést az 50 U.S.C. 1702 (b) (1) és (3).

Sec. 14.

(a) Ebben a sorrendben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az károsítja vagy más módon befolyásolja:

I. a törvény által a végrehajtó osztálynak vagy ügynökségnek, vagy annak vezetőjének biztosított felhatalmazás; vagy
II. az Igazgatási és Költségvetési Hivatal igazgatójának költségvetési, igazgatási vagy jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos feladatai.

(b) Ezt a sorrendet az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és az előirányzatok rendelkezésre állásától függően kell végrehajtani.
A nyomtatott oldal kezdete 46848

(c) Ennek a végzésnek nem célja, és nem hoz létre semmiféle olyan anyagi vagy eljárási jogot vagy hasznot, amelyet bármely fél törvényileg vagy egyenlőséggel érvényesíthet az Egyesült Államokkal, annak szervezeti egységeivel, ügynökségeivel vagy szervezeteivel, tisztjeivel, alkalmazottaival szemben, vagy ügynökök, vagy bármely más személy.

Elnök aláírása ________________________
A FEHÉR HÁZ, 2018. szeptember 12. Iktatott 9-13-18; 11:15]
[FR dok. 2018-20203
Számlázási kód: 3295-F8-P

federalregister.gov

Megnyitva 1525 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Ha már bizonyítékok kellenek álljon ez is itt:R Zoltán 2021-02-02 23:16
Ukrajna megerősíti Joe Biden korrupcióját hangfelvételek, banki nyilvántartások és tanúk segítségével
www.ebresztoemberek.hu/ukrajna-megerositi-joe-biden-korrupciojat/
2020.12.28.
Az ukrán kormány szeptemberben újabb hangfelvételeket tett közzé Joe Biden és Petro Porosenko volt ukrán elnök között elhangzott beszélgetésekről, amelyek arról szólnak, hogy ellenőrizzék az országot, amelyre most figyelnek.

A mai sajtótájékoztatót új tényeknek szentelik, amelyek feltárják Ukrajna nemzetközi korrupcióját és külső kormányzását - közölte Andrij Derkach ukrán képviselő.

Derkach három jelentős korrupciós esetet tárt fel, amiket az ukrán tisztviselők találtak:

1. Bizonyíték az ukrán néptől ellopott dollármilliók pénzügyi "lyukain" keresztül, a különböző joghatóságok bankjainak pénzmosásával, majd azok utólagos átutalásával a Biden családhoz tartozó társaság számláira.

2. Új felvételek azokról a személyekről, akik Petro Porosenko, Ukrajna ötödik elnöke, és Joe Biden volt amerikai alelnök között tanúskodnak a külső kormányzásról.

3. A szén- és gázbeszerzéssel kapcsolatos hatalmas korrupciós sémákat is bemutatjuk, amelyek miatt az ukránok 30%-kal magasabb közüzemi díjakat fizetnek. Abban az időben Ukrajna és az Egyesült Államok legfelsőbb tisztviselői vettek részt ezekben a tervezetekben.

Joe Biden fia és partnerei 16,5 millió dollárt kaptak a Burismától. A politikus szerint Hunter Bident mosott pénzzel fizették az ukrán Burisma Holdings energetikai társaságnak nyújtott szolgáltatásaiért.

Joe Biden bűnügyi gyanúsítottként szerepel az ukrán bíróságon. Fellebbezésnek helye nincs. Az eset hazaárulásnak minősülhet.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások