20220701
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 november 23, szerda

A templomos lovagok és a pálosok kapcsolata

Szerző: Száraz György

Sokan nincsenek tisztában a történelem kulisszái mögött megbúvó okkult szférával, amely a világunk színpadán zajló jelenetek forgatókönyvét írja, szabályozza és rendezi. Ékes példa erre a templáriusok és a szent életű pálos atyák sorsának többszöri kereszteződése.

A Templomos Lovagokról az a hír járja, hogy egy olyan fegyveres lovagrendet alkottak, amely nevét onnét kapta, hogy II. Balduin (Baudoin) jeruzsálemi király a Salamon-féle templom helyén telepítette le őket. Kezdetben szegény lovagoknak hívták a templomosokat egészen nyilvánvaló okokból kifolyólag. A rend 1118-as megalapítása Hugues de Payens lovag nevéhez fűződik. Fogadalmaik között szerepelt a szegénységi, a tisztasági és az engedelmességi fogadalom is. Életvitelüket kettős elv hajtotta: szerzetesei és katonai fegyelem. A Templomos Lovagrend igazi nagyhatalommá Robert De Craon (1136-49) nagymester idején vált mind a Szentföldön, mind Egész Európában. Tíz tartományuk volt, amely egyszersmind hatalmuk és befolyásuk kiterjedtségét is tükrözi. Név szerint: Jeruzsálem, Antiochia, Tripolisz, Franciaország, Anglia, Poitou, Aragónia, Portugália, Magyarország, Apulia-Nápoly.
Kevesen tudják, hogy számos egyházi kiváltságuk mellett III. Ince pápa részesítette őket abban a privilégiumban, hogy nem lehetett őket egyházi átokkal sújtani. Emellett nemzetközi bankhálózatot működtetettek, hatalmasságokat húztak ki a csávából, ha kellett, s komoly földbirtokvagyonnal is bírtak. Összességében azt mondhatjuk, hogy a semmiből született egy vallási ihletésű, ugyanakkor katonai célzatú rend, amely előtt egész Európa színe-java behódolt, legitimizálva ezzel a rend hatalmát. Aki ismeri a magyar alapítású Pálos Rend remetéinek az életét, annak feltűnhet a szent életű pálos atyák, a fehér barátok és a templomos lovagok közötti hasonlóság. Példaként a lovagok és a pálosok közvetlen kapcsolatát és a roppant módon hasonlító szent küldetését hozhatnánk fel.

Magyarországra II. Géza királyunk hívja be a templáriusokat, mondván, biztosítani kell, a keresztes hadak átvonulását. Imre, majd II. András alatt a rend befolyása egyre csak növekszik. Végül, hatalmuk csúcsán a Magyar Királyságban 14 rendházzal és kb. 50 birtokkal rendelkeznek. Ez pedig éppen egybeesik a pálos atyák színre lépésével, vagyis a 13. században járunk. A magyar király szintén adó- és járadékmentességet ad a rendnek, ami akkoriban nem volt gyakori királyi kegy. Ami a szent küldetésüket illeti, mi sem példázza jobban a templomosok áldozathozatalát és elhivatottságát, mint hogy nagymesterük volt a magyar seregek egyik vezére a mongolok elleni küzdelemben. A muhi csatában egyébként életüket áldozták Magyarországét, ugyanis a nagymesterükkel együtt a csatatéren tértek meg az Úrhoz.

S bár a rend magyarországi történelme is csúfondáros véget ért, amikor a lékai vár ostroma közepette csak árulás következtében tudtak bejutni az ellenerők a templomosok által védett várba, ahol egytől-egyig lemészárolták őket, azért a pálosokkal ápolt meghitt kapcsolatuk köztudomású volt. Amikor a templomos lovagok Magyarországon jártak, akkor előszeretettel keresték fel a pilis rejtekiben élő fehér csuhásokat, ahol igen jó barátságot kötöttek velük.
Elgondolkodtató, hogy az eredetileg a szentföldi zarándoklatok védelmére is megalapított egyszerű lovagi-szerzetesi rendecske, amely évtizedek alatt nagyhatalommá vált, éppen az angyalokkal kommunikáló, a magyar szakralitás utolsó lángocskáját féltve őrző szentekkel ápol jó kapcsolatot, mondhatni, baráti viszonyt. A világtól azért némi távolságot tartó, titkaikat hűen ápoló és egész létüket az istenes életnek szentelő pálosok ugyanis beengedték a királyi beavató helynek számító pilisi rengetegbe a templomosokat és a jelek szerint rendházaikban egyenrangú félként kezelték őket. Ez pedig sejtetni engedi, hogy voltak olyan spirituális-szakrális titkok, amelyeket mindkét rend közösen vallott.

Egyébiránt nemrég Erdélyben jártunk és saját szemünkkel is megbizonyosodtunk a templomos lovagok építészeti és mágikus szakértelméről, amikor egy általuk épített templomban a mai napig működő csodálatos fénykapukat fedeztünk fel, amelynek az energiáiból töltődtünk is. Íme, egy újabb összefonódás a magyar hagyaték és a templomos enigmák között.

Száraz György
Boldog napot!

Beküldte Kunavar

Megnyitva 2590 alkalommal

Hozzászólás   

#3 quideszsWeritasz 2021-11-12 10:54
Magyarországon,akkor van magyar kormánya,mikor a Pálos kolostorok,templomok épülnek ! Nem pedig zsinagógák .
#2 2081 PiliscsabaCsúthy György 2018-01-05 22:09
A népünk eltikolt neve és történelmének helyszine az ázsiai Maday Medes, Madya és a nyugati Kárpát-medence volt, s mind ez egyidőben.
Madya -nak nevezték a görögök a mai Kina és a mai Törökország közötti hatalmas területen működő birodalmat, amelynek Kre. 550 ben 150 fős királylistát tartalmaz ez, Jézus születésig több mint ötezer éves, Jézus sz.u. eltelt 2017 évelv összesn 7 067 éves történelemről beszélhetünk, illetve hallgathatunk, mert a hivatalos állami szervezet az MTA
mai elvtárs-urai hatamas fizetéskért nem ismerik el. Pedig,
Árpád-ház II. Géza feleségét kievi orosz Eufrozinát fia III. Béla Jeruzsálemben egy magyar épitésű kolostorba száműzte ott is halt meg. 1198 ban német Barabarosa Frigyes király vezetett keresztes háborút Szentföldre, Géza hg. III. Béla öccse így szabadúlt ki 12 éve tartó börtönéből, hogy csatlakozott Frigyeshez, talán azért is, hogy anyját Eufrozinát meglátogathassa, ami sikerült a csata viszont sikertelenül végződött, Frigyes is elesett a csatában. A következő Szentföldi háborút is II. Géza unokája, III. Béla fia, II. András vezette sikertelenül, vagy sikeresen? Ez tután alakult meg a magyar alapítású Pálosok rendje akik a Jeruzsálemi alapítású Templomos lovag renddel tartottak szoros kapcsolatot.
Ezután megnyílt II. András előtt Nyugat Európa, leánya Jolánta révén aragón, francia és angol királyi családokba elvitte Árpád vérvonalát.
#1 2081 PiliscsabaRavasz Gábor 2017-03-12 09:11
A csúfos és a csúfondáros szó nem szinonima. A templomosok csúfos véget értek.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások