20210306
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2020 december 16, szerda

Kapcsolat Odin isten és Attila között !

Szerző: Új világttudat

Az elmélet, amely azt sugallja, hogy a skandináv isten, Odin valamilyen módon összekapcsolható a hun Attilával, első hallásra erőltetettnek tűnhet.

Meglepő kapcsolatra derült fény a skandináv Odin isten és a hun Attila között

Mi lehet a közös a Skandináviában imádott Odinban és a közép-ázsiai nomád törzs, a hunok vezérében? Odin mitológiai személyiség volt, míg Attila történelmi személy, akinek létezése bebizonyosodott. A két személyben nincs semmi közös, vagy mégis?

Miközben mélyebben belemélyedünk ebbe a furcsa kapcsolatba, hamar felfedezzük, hogy az elmélet korántsem túlzó.

Tudjuk, hogy Odin volt a skandináv istenek legösszetettebb alakja. A viking hiedelmekben Odin volt a mágia, a bölcsesség és a háború istene. A természetfeletti erővel bíró Szleipnir nevű lován Odin meghódíthatta ellenségeit egy mágikus fegyver, a Gungnir segítségével, amely megállíthatatlanná tette, és képes volt irányítani a háborúk sorsát.

Odin isten a háború embere, de egyben a tudásé is. A "Rúnák atyjának" is tekintik. A vikingek úgy vélték, hogy a rúnákat akkor hozták létre, amikor főistenük, Odin, a titkos ismeretek megszerzésének reményében a kozmikus világfára, a Yggdrasilra függesztette fel magát.

A Dunától északra született Attila a hun birodalom vezetője volt 434 és 453 között, aki híressé vált képességeiről a csatatéren, és kétségtelen, hogy ő volt az egyik legfélelmetesebb ellenség, akivel a rómaiak valaha találkoztak.

Attila nomád harcosai Európa nagy részét félelemben tartották, és megtámadták a Római Birodalmat, a dél-balkáni tartományokat és Görögországot, majd Galliát és Olaszországot.

370 körül a hunok hordái elfoglalták Nyugat-Európa nagy részét, meghódítva a germán törzseket, és másokat kiszorítva növekvő területükről. Amikor a germán törzsek látták, hogy Attila és harcosai íjjal közelednek a lovaikon, tudták, hogy csak két lehetőségük van, menekülni vagy behódolni a betolakodóknak.

Néhány évvel ezelőtt a régészek egy arany medált fedeztek fel, amely a skandináv Odint és lovát, Szleipnirt ábrázolja egy svédországi Kungsbackában található tanyán. A régészek szerint az értékes ékszer a herulokhoz, a hunokhoz és az ókori rómaiakhoz is köthető.

Ez újabb felfedezésekhez vezetett, amely összekötheti Odin istent a hun Attilával. Azok, akik a skandináv mitológiát tanulmányozzák, és összehasonlítják az Odin istenről szóló történeteket a hunokkal kapcsolatos történelmi eseményekkel, sok meglepő hasonlóságot tapasztalhatnak.

Lotte Hedeager régész, aki ennek a történelmi időszaknak az egyik legkiemelkedőbb skandináv szakértője, a hunok honfoglaló háborúját a vikingek 400 évvel későbbi támadásaihoz hasonlítja.

 skandináv szakértő

Hedeager kihangsúlyozta a hunok által fő fegyverként használt ló fontosságát és a nomád harcosok rendkívüli lovas képességeit.

Hedeager rámutat arra, hogy a hunok "olyan sebességgel mozoghattak, amely teljesen védtelenné tette a körülöttük lévő embereket. Azok számára, akik látták, ez biztosan sokkoló lehetett."

A hunok mindent meghódítottak, amin áthaladtak, és végül a nomádok hatalmas területet irányítottak a nyugati Frízföldtől, a Balti-tenger partján át a keleti Krímig. Hedeager elképzelhetetlennek tartja, hogy a nomád harcosok "kis oázisként" kihagyták volna Skandináviát.

Hedeager úgy gondolja, hogy a hunok befolyása egészen Skandináviáig terjedhetett a több mint 70 évig tartó uralmuk alatt, és e történelmi események emlékei megtalálhatók a skandináv mitológiában.

Hedeager és más kutatók korábban felvetették, hogy a skandináv emberek alkalmanként még szövetségre is léptek Attila erőivel, hogy megpróbáljanak a békéért cserébe aranyat kipréselni az omladozó Római Birodalomból.

Visszatérve a hun Attila és Odin isten közötti hasonlóságokra, kezdhetjük az állatok fontosságának megemlítésével.

Ahogy Hedeager kifejti, ebben az időszakban megtalálható az ázsiai befolyás, ha a művészetet vizsgáljuk. A skandináv emberek a fegyvereiket és ékszereiket állatdíszekkel kezdték dekorálni. Olyan művészeti alkotásokat készítettek, amelyek olyan ábrázolásokat tartalmaztak, melyek állatok és emberek keverékei voltak. Az ősi viking ékszerek a legtöbb esetben ezüstből vagy bronzból, néha aranyból készültek. Sok viking dísztárgyon állatok is megfigyelhetők, különösen csavarodó alakú kígyók.

Odin isten legmegbízhatóbb társai állatok voltak. Mindig a vállán volt két hollótársa, Hugin és Munin. Lábánál két hű farkasa volt Geri és Freki, akik társaságot nyújtottak neki, őrizték a határt az óriásokkal szemben, akik esküdt ellenségei voltak az embereknek és az Ázok isteneknek.

 

 Ázok isten

"Tudjuk, hogy a hunok sámánista (Mágus, nem sámán. / M.M. szerkesztő) vallásúak voltak. Hittek abban, hogy az állatok fontosak egy másik világgal kapcsolatba lépő segítőként, és Odinnak ott volt a két holló, amelyek tipikus segítői egy sámánnak," - mondta Lotte a svéd SVT televíziónak adott interjújában. (1)

Fontos azonban, hogy ne értsük félre, amit Hedeager sugall. Nem azt állítja, hogy a hun Attila a skandináv Odin isten volt. Viszont azt mondja, hogy Odin mítosza sokkal régebbi lehet, mint korábban gondolták. Hajlamosak vagyunk társítani Odint a skandináv mitológiához, de Odin mint isten jelen volt a germán panteonban jóval azelőtt, hogy a skandináv emberek imádni kezdték volna.

Hedeager tehát úgy gondolja, hogy a hús-vér ember Attila személyisége formálhatta Odin isten képét.

"Amikor ezt kutattam, megdöbbentett, hogy milyen nagy a hasonlóság az Eddában (mitológiai költemények) található Odin leírás és Attila leírása között," - mondja.

"Feltehetjük a kérdést, hogy akkor honnan származnak a mítoszok? Valaki kitalálta, vagy ennek emlékei visszatérhetnek skandináv mitológiánkban? Nem akartuk a keletet látni európai kulturális örökségünkben, de valójában nagyon sokat kaptunk az ázsiai térségből," - tette hozzá. (2)

(1) - https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har
(2) - https://www.ancientpages.com/2020/12/08/

Megnyitva 352 alkalommal

Hozzászólás   

#1 JÓISTENÜNK KÓD4ZE(N)...TE!!!palostrend 2020-12-22 19:06
A kódrendszerek lényege pont az, hogy ne jöjjön rá mindenki csupán az, vagy azok, akiknek szánták, ezért sem kell, hogy a mai vagy akár a múltbeli helyesírásnak es megfelelő szó sorrendnek megfeleljen!!!
Ellenkezőleg!!!
Ne tévesszük össze a dolgot a helyesírási szabályokkal vagy értelmező szótárral!
Lehetne azt mondani, hogy így csak belemagyarázás a mondatok értelmezése, de ezzel van egy kis bibi, ugyanis minden táblázatnak megvannak az ellenőrző es igazoló táblázatai, amelyek a szavak sorrendjét a mai helyesírás szabályainak megfelelő sorrendbe rakása után is ugyanazt az infót adják!!!
Ezen-túl az egyes szavakat más es más kifejezésre cserélve is ugyanazt az üzenetet kapjuk!!! Így a tévedés es belemagyarázás lehetősége teljesen kizárt!!!

A következő kódtábla: Attila királyról szól, de most azt próbálom bemutatni, hogy a nyelvészek=nyelvrontók és a mai helyesírási szabályokhoz (szablyával kaszabolók!!!) kő keményen ragaszkodó idegen hatalmak zsoldosai miért is képtelenek megérteni a magyar nyelv ősi kódrendszerének a működését!!!
Ennek több oka is van és most az egyik okra próbálok példával és példázattal rá világítani!
Először vegyük az alábbi táblázatot, amelyben Attila neve egy T es egy L betűvel van írva...- így sem az Attila sem az Atilla verziónak nem felel meg!
Vannak népek, akik például ezen a módon írják, ahogyan itt van, de ez a táblázat mégsem azt bizonyítja, hogy ez a helyes verzió...- hanem "csak" azt, hogy ezzel a verzióval ,,IS", működik a nyelv KÓD-REND-SZER(J)ében!!!
...de, működik az Attila és az Atilla verzió is!!!
Ja, hogy HOGYAN és MIÉRT?!
Mert a kódolt szövegek szabályai...- nem az IDE-GÉN...OK!!!...- ORSZÁGRONTÓK és ISTENTAGADÓK ún. "helyesírási szabdalványai!!!" szerinti csonkolatok és szörnyűségek!!!
A kódokban eleve mindig maga a kódoló szabja meg a szabályokat!
Nos, hogy mikor és hol kettőzünk a kódolt szövegek dekódolásában az magából a szövegből derül ki, hogy mi van az adott szó előtt és után!!!
Például ha egy táblázatban azt a kódolt információt kapom, hogy a ,,szomszéd Géza minden rege , regel, (reggel!!!) korán kel....- akkor a rege szó nyilván nem a verbunkos rege, regélésre hanem a reggeli ÉBREDÉSre vonatkozik akkor is ha úgy kapom meg, hogy rege vagy regel!!!
Attila neve is PONTOSAN ugyanígy működik!!!...- mert konkrét; - félre érthetetlen teljes mondatokat kapunk a nevével a kódolt rendszerben és bizony minden verzióban MŰKÖDIK A NEVE=ELEVENEN ÉLVE, ÉLVE ELEVEN (Pálos Trend idézet!!!)!!! tehát abszolút fontos KULCS!!!
Nos az idegenszívű ún. "nyelvészek, akik valójában NYELV RONTÓ "PÁLOK"!!!...- és kaszabolók szemita mivoltuk miatt KÉPtelenek megérteni a MAG NAP=NÉPének és EGY=ÉGI=IGEi nyelvének EREDET KÉPLETÉT!!!...- és így arra is alkalmatlanok maradnak míg világ a világ, hogy dekódolni TUDják ÉDES ANYA NYELVÜNK = ÉGI PATRÓNÁNK KÓD...RENDJÉT…- azaz TEREMTŐ RENDJÉT vagyis TRENDJÉT amelyre épül a nyelv és a nevek, szavak SZAKRÁLIS (T)RENDSZERE!!!
A MAGUNKFAJTA turániakat KÉP(p)en ezért olyan...- a tipikusan a Júdás fajúakra jellemző!!!...- támadások érnek egy egy KÓD4ZE(N)T miatt; - vagy, amikor Attila nevet Atilának írom a sok TÁBLÁZAT=TÁPLÁNColat!!! KIfejtés miatti beidegződés nyomán, hogy leírni sem tudom helyesen Attila , Atilla , Atila nevet ilyeTÉN(y) ne osszam az észt nyelvi dolgokban, mert totál értelmezhetetlen (HÁLA A JÓ ISTENÜNKNEK A SZEMITA LÉNYEK EZT SOHA SEM FOGJÁK TUDNI!!!)!!!
Ez a tipikus eset, amikor túl magas az eperfa a kacsának és nem tud felülni a tetejére!!!
Tehàt nyelvészeti szempontból ma ilyen szóhasználat sincs, hogy Atiláva hanem Attilával, de hiába nincs, mert mégis van, amelyet a vidéki emberek ma is használnak!!!
Kivel voltál? Kive vótá? Attilàval ! Atiláva ! Kivel van? Attilával! Atiláva! Stb.
Tehát nem is a rég múlt nyelvről beszélünk, ami lehetne csak feltételezés és utólagos belemagyarázás, hanem a mai élő nyelv használatáról, ahogyan a valóságban beszélik is a nyelvet...- akkor is ha jöttek a nyelv csúfító "újítók" szabályokat megszabó embernek látszó hüllő-majom csúfságok, ha nem!!!
Az a több millió ember apáról fiúra, anyáról lányára öröklő...- a beszédet évezredek óta ŐRZŐK és ÖRÖKÍTŐK, amely az igazi és eredeti magyar nyelv tovább adásában SZÍVVEL-LÉLEKKEL VISELTETNEK (édesanyánk és apánk által!!!) és erre jönnek a lúdtalpas, vizenyős szemű szörnyetegek "tanult emberek", akik elraccsolják, sejpegik vagy hadarják NEKÜNK, hogy édesanyánk rosszul tanított meg minket beszélni magyarul, aki ugye szintén az édesanyjától tanulta!
Így bizony elég nagy a KÜLÖNBSÉG=KÜL...LOMB...SÁG!!! a KÉPes anyanyelvünk és z idegenek által csonkolt ún. "hivatalos" magyar nyelv, a mai RÖHEJES!!! firkálás között!!!
www.facebook.com/.../
naphun.blogspot.com/2019/09/paraclete-atilla-vatikani-megallapodas.html

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások