20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 június 24, péntek

Nyugat árulásai.

Szerző: Magyaródy Szabolcs

Az alanti könyv és egy hasonló, de rövid pamflet számára keresünk 2-3 oldalas cikkeket, tanulmányokat az alanti tárgykőrökben:

Az terv szerint e könyvnek a Pozsonyi Ütközettel kellene indulni, és kronológikus sorrendben felsorolni minden ellenünk elkövetett sérelmet. 

 A könyvvel próbáljuk valőszínűsíteni  Gyermek Lajos Parancsának, „Ugros  eliminados  esse” a  mai napig tartó  végrehajtását. Remélem,  találunk  cikkeket, tanulmányokat  az  alanti  tárgykőrökben:

1/  Az ugynevezett  kalandozások rövid ideig tartottak. Inkább  felderítő jellegúek voltak, vagy szerződéses csatározások... A  Vikingek évszázadokon keresztül rabolták a  tengerközeli városokat., Azokra már  nem  emlékszik  senki? 

2/ A tatárjárás  elhárításához nem kaptunk   segítséget, de az osztrákok megszállták az ország  nyugati  részét.

3/ A százötven évig tartó balkáni  török háborúhoz  nem kaptunk komolyabb   segítséget

4/ Nándorfehérvár ostromához és más  alkalommal  az olasz hajók  szállították át  Boszporuszon a  török hadakat

5/ Nándorfehérvárnál és  Mohácsnál idegen tüzérség is  besegített a  törököknek.

6/ Mohácsnál sem  segített Nyugat, Lutherrel, parasztlázzadásokkal és  Róma  kifosztásával  voltak  elfoglalva.

7 Mohácsnál elveszett  a teljes magyar fegyverzet. Annak hiányában nem  tudtunk  védekezni még  Buda  megszállása ellen  sem.

8/  A háromszáz évig tartó török háborúkban  a  magyarság  elvérzett, azóta  sem  heverte ki azokat a szörnyű  demográfiai  veszteséget. Többszázeser magyart pedig  rabszolgakén  adták el

9/  Buda „felszabadítása” és  rombadöntése csak presztizs okokból  történt, mert a  török  főerők délen  voltak.

10/  Az ostrom  teljesen  romba  döntötte a még meglévő, kissé   elhanyagolt Mátyás renaissance palotáit.

11/ A főleg  zsoldosokból álló sereg győzelemittasan teljesen kirabolta  Budát, lemészárolt  minden élőlényt, csak értékes  foglyokat  ejtett.

12/  A Budán zsákmányolt  műkincsek, Corvinák ma is  megtalálhatok  a  nyugati  múzeumokban és a bécsi Schatzkammerban

13/ A „felszabadított” Budán idegenek kaptak meg  mindent. Magyarok csak mint   szolgák lakhattak a  Várban

14 Az északról visszatérő  tulajdonos családok nem kapták vissza  birtokaikat. Idegenek  százezreit  telepítették be  a „meghódított területekre”  a Habsburgok.

15/ Szabadságharcainkat általában nem  támogatta  nyugat. Kivétel a  Rákóczi szabadságharc volt, melyet  a  franciák támogattak, amig ki nem  egyeztek az Osztrákokkal.  Ezzel  a  szabadságharc  sorsa is  megpecsételődött.

16/ Mária Terézia  egy irodát tartott  fenn, melynek a  feladata a  magyarság rosszhírét terjeszteni a követségeken keresztül.  Mikor a pozsonyi országgyúlés tudomást  szerzett erről, megígérte annak megszüntetését, de  más  éven. más helyen  tovább működtette.

17/ Az 1848/49-as  szabadságharcot nem ök, az oroszok verték le, de ők álltak  szörnyű bosszút érte.

18/ Az  első  világháború után még ök kanyarítottak le egy darabot  a volt vesztes ”fegyvertárs” területéből.

19/ A  második  világháborút is mi  szenvedtük meg, a  német megszállás ellenére. Csak  azért nem  volt  nyugaton  ellenkormányunk, mert  Benes teljes  erejével  ellenezte.

20/  Göbbels írta a Das Reich 1945, március  elsejei  számában: " Budapesten Bécset védtük!"

21 Az EU állandósult magyarellenes intézkedéseivel nyomorítja Magyarországot.
 
22/  Trianonról már van elegendő  anyagunk.
 
Ezekhez még  számtalan  nyugati árulást, támadást lehet még  felsorolni...
A feladat   sürgős, máris  nagy késésben vagyunk, félreértések és  betegségek miatt. Gyors  akciót kérnénk,
Magyaródy Szabolcs 
Hunyadi Öregszerkész  csapat, Capat

Kanada

Megnyitva 438 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások