20240624
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 október 09, péntek

Magyar sors az elrabolt területeken.

Szerző: Ismeretlen

A temerini ifjak és Cseresnyés Pál meghurcoltatása és elítéltetése között kísérteties a hasonlóság. Temerini és marosvásárhelyi magyarjainknak Zorán Petrovics szerb és Mihăilă Cofariu román nacionalista agresszorok megvezettetése miatt kellett/kell bűnhődniük – azért, mert felültek a többségi provokációnak. A példát statuáló magyarellenes hatalom mindkét esetben súlyos börtönbüntetést rótt ki a – valójában – áldozatnak számító elkövetőkre.

Tűz a csúrogi sintérgödör környékén.

Rekreációs központot építenek az 1944-es magyarirtás színhelyén ?

Leégett a napokban a csúrogi sintérgödör és a több kilométerre lévő egykori katolikus temetőben is tűz pusztított. A zsablyai tűzvédelmi szolgálat szerint nem szándékos gyújtogatás történt, a közeli szántóföldekről terjedtek át a lángok. Nem ez az első alkalom, hogy a halottak napi megemlékezés előtt tűz pusztít az 1944-es magyarirtás szimbolikus helyén.

Teleki Júlia, az események kutatója a Pannon RTV-nek elmondta, a zsablyai polgármesteri hivatalban tett látogatása során a közelmúltban arról értesült, rekreációs központot terveznek építeni a sintérgödör helyére és a környező területekre, egy izraeli befektetővel folytatott tárgyalásokat az önkormányzat. (Vajdaság Ma)
Tőkés László EP-képviselő Közleménye

A szerbiai magyarverések széles körű visszhangot váltottak ki világszerte – olyannyira, hogy 2005 januárjában még az Európai Parlament is tényfeltáró bizottságot küldött ki Délvidékre, a jelenség kivizsgálására.
Ezzel szemben a Temerini Magyar Fiúk ügye sajnálatos módon háttérbe szorult, mivel ez esetben látszólag egy szerb férfi volt a történet szenvedő alanya.
Való igaz, hogy az öt éve raboskodó temerini fiúk Zorán Petrovicsot súlyosan bántalmazták. Ettől kezdve azonban a drámai esemény szenvedő alanyaivá egyértelműen ezek a magyar fiatalok léptek elő, akik a többségi nacionalizmus könyörtelen logikája szerint olyanképpen váltak a szerb hatóságok áldozataivá, miképpen Malina Hedvig a szlovák vagy Cseresnyés Pál a román hatalom megtorlásának.

A temerini ifjak és Cseresnyés Pál meghurcoltatása és elítéltetése között kísérteties a hasonlóság. Temerini és marosvásárhelyi magyarjainknak Zorán Petrovics szerb és Mihăilă Cofariu román nacionalista agresszorok megvezettetése miatt kellett/kell bűnhődniük – azért, mert felültek a többségi provokációnak. A példát statuáló magyarellenes hatalom mindkét esetben súlyos börtönbüntetést rótt ki a – valójában – áldozatnak számító elkövetőkre.
Egy, a szerb drogkereskedő által kiprovokált kocsmai verekedés következtében öt temerini magyar fiatalembert mindösszesen 61 esztendei börtönbüntetéssel sújtottak, a következők szerint: Máriás István – 15 év, Illés Zsolt – 13 év, Szakáll István – 11 év, Uracs József – 11 év és Horváth Árpád – 10 esztendő. Elítéltetésükben szorosan közrejátszottak az akkor éppen folyamatban lévő szerbiai választások, a Szerb Radikális Párt ugyanis „nemzeti kártya” gyanánt játszotta ki a „vandál” magyarok esetét.

Az „emberölési kísérlet” miatt alaptalanul, illetve az elkövetett erőszakos cselekmény – testi sértés – miatt aránytalanul súlyos büntetéssel megnyomorított Temerini Magyar Fiúk védelmében és kiszabadításuk érdekében való közös fellépés emberbaráti és nemzettársi kötelességünk. M. Szabó Imre televíziós riporter, az Október 23. Bizottság kurátora ennek megfelelően készítette el és mutatta be az Európai Parlamentben is „A Temerini fiúk – Hatvanegy év jogerősen” című dokumentumfilmjét. Európai képviselőnk, Tőkés László pedig – az Európai Parlament plenáris ülésén – szintén ebben a szellemben kelt a magyar voltuk miatt szenvedő rabok védelmére.
Az EP tegnapi ülésén – többek között – Bauer Edith és Sógor Csaba képviselők is a magyarellenes szlovák államnyelvtörvény ellen emelték fel a szavukat. Schöpflin György professzor egyenesen „Abszurdisztánként” aposztrofálta Szlovákiát. A szlovák felszólalók viszont már-már alpári módon támadták a magyar képviselőket.
Tőkés László egymondatos replikájában rámutatott, hogy a szlovák Monika Benova képviselőnő valótlanságokat állított elfogult felszólalásában.
Mindezekkel, illetve a közösségi magyar érdekvédelem szellemével éles ellentétben állott és disszonáns érzéseket váltott ki Tabajdi Csaba EP-képviselő, a Magyarországi Szocialista Delegáció vezetőjének a felszólalása, melyben a szerb törvényhozás kisebbségvédelmi jogalkotását magasztalta, és Szerbia európai csatlakozását propagálta.

Tőkés László felszólalása Az Európai Parlamentben temerini magyar fiúk ügyében

Immár öt esztendeje raboskodik öt magyar fiatal Szerbiában, a délvidéki Temerinben történt korcsmai verekedés következtében. Fejenként 10-től 15 évig terjedő büntetéssel sújtották őket, minekutána nyilvánvaló provokáció hatására súlyosan bántalmaztak egy szerb drogkereskedőt.
Összesen 61 évre ítélték őket – nacionalista választási propaganda céljaira használva esetüket. Ilyen súlyos büntetéseket a balkáni háborúban elkövetett háborús vagy népellenes bűnökért sem ríttak ki senkire. Legfőbb „bűnük” az volt, hogy: magyarok.
Ugyanebben az időszakban mintegy 300 magyart vertek meg Szerbiában – jogkövetkezmény nélkül. Az arány: 300 az 1-hez.
2005 januárjában az Európai Parlament tényfeltáró bizottságot küldött ki Szerbiába. A brutális magyarverések kivizsgálásáról szóló Jelentés megvitatása az Emberi Jogi Bizottságban azóta is várat magára.
Kérem a Parlamentet, személy szerint Jerzy Buzek elnök urat, szabadítsák ki a börtönből a temerini magyar fiúkat. Rettenetes hosszúságú büntetésük végrehajtása életüket tenné tönkre.
Az EU Szerbia csatlakozásának előfeltételeként szabja meg a diszkrimináció-mentes igazságszolgáltatás érvényesítését – a megfélemlítő hatású, célzatos ítéletek helyett pedig a valódi vétkesek, a szerb háborús bűnösök kézrekerítését.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások