20220524
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2008 július 27, vasárnap

Küldetés

Szerző: Galla János

Tanuljunk gróf Teleki Pál figyelmeztetésébõl, legyen iránymutatása példánk:  “Nincsen kicsiny nemzet, csak kicsinyhitû”. Bizonyítsuk be, hogy nem vagyunk kishitûek és hiszünk az igazságban, mert abban élni nagyszerû. Ehhez világos értelemre és sziklaszilárd akaratra van szükségünk. Szálljunk szembe az igazsággal ellentétes, életellenes tudatos hazugságokkal.

 (Dr. Galla János (HEGYVIDÉKI Trianon Társaság ügyvivõ) beszéde Elhangzott 2008. július 24-én a budai XII. kerületi TURUL szobor elõtt !

Tisztelt Barátaim, a magyar nemzet sorsának jobbrafordulásáért tenni akaró
mélymagyarok !

Az egy és oszthatatlan magyar nemzet és a Magyar Szent Korona Országainak népei egy gonosz, ördögi terv a trianoni diktátum következtében 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor darabokra hasíttattak. Az elsõ világháborút lezáró békediktátum hatása a mai napig él a magyar nemzet lelkében. Trianon után a csonka országot minden oldalról a kegyetlen szorítás, a megalázás követte. A magyar nemzet megsemmisítésére hozott gyalázatos trianoni döntést a nemzet hazáját szeretõ, becsületes tagjai soha nem fogadták el. Mindenki a maga tehetségével és tudásával küzdött az igazságért, a versailles-i diktátum igazságtalansága ellen.

Küldetésünk van és ez a küldetés Isten törvénye. Ez a küldetés feladatokat határoz meg számunkra, kényszerítõ ereje késztetés egy személyfeletti feladat vállalására és megoldására, ez adja meg a személyiségünket. A nálunknál hatalmasabb erõtõl kapott és a magyar nemzedékeken átnyúló és az életünket szebbé tevõ és értelmet adó építõ feladat az a küldetés, (misszió) amit akaratunkkal egyesítve vállalunk. A mi küldetésünk a Kárpát-medencéhez, ennek a csodálatos történelmi és földrajzi helyhez kötött, annak teljes életét átfogó, harmonikus fejlõdését megvalósító nagy nemzeti feladat.

Itt állunk az õsi magyar szimbólum, jelen esetben egy különösen nekünk kedves kegyeleti szimbólum elõtt. A mi több ezer éves szent jelképünk, a Turul madár védte és óvta nemzetünket sok-sok évszázadon keresztül. Államiságunkat, a Magyar Szent Korona Országait védték a dévényi, a munkácsi, a brassói és a zimonyi emlékmûvek az ország „négy kapujában”. Mindegyik Turul madár az országból kifelé fordulva nézett át a határon jelezve, hogy megvédik a magyar állam szuverenitását. A Turul szobroknak egy olyan szerepük is volt, hogy éberen tartsák a felvidéki szlovákok, a kárpátaljai ruszinok az erdélyi románok és szászok, a délvidéki szerbek és horvátok figyelmét a magyar állam integritására.

A Kárpát-medencében 1896-tól megközelítõleg 250 Turul emlékmû áll vagy állt. Csak néhány közülük: Európa legnagyobb csodálatos Turul madarat ábrázoló szobra Tatabányán láthat. A fõvárost gazdagítja a Királyi Palota, a Várnegyed, a Közlekedési Múzeum területén felállított és a Szabadság hídon látható nemzeti szimbólum. Néhány helység ahol a Turul emlékmû megmaradt vagy lerombolták :
Bátorkeszi, Dés, Fehéregyháza, Hetény, Karcag, Kolozsnéma, Kürt, Mikelaka, Nagykeszi, Nyitra, Pannonhalma, Parajd, Perbete, Piliscsaba, Pusztaszer, Rábakeresztúr, Sajószentpéter, Szabadka, Szeged, Székesfehérvár, Szikszó-Ongaújfalu, Szilágysomlyó, Tiszaújlak, Ungvár, Zilah,…

Utasítsuk el a magyar nemzetet és nemzeti jelképeit, szimbólumait gyûlölõ, ártatlan embereket megalázó, szemkilövetõ, emberi csontokat eltöretõ veszetteket. Azokat akik 63 éve és az utóbbi 18 évben mindent megtesznek a magyar nemzet ereklyéi, õsi szimbólumai gyalázásában, elpusztításában. Nem titkolt céljuk, hogy mindent szét kell verni ami a magyar nemzet tagjait összeköti.

Hogy milyen messze nyúlnak vissza ezek a tudatos nemzetpusztító szándékok, amelyek a magyar nemzet megsemmisítését tûzték ki célul arra a következõ korabeli titkos idézet a magyarázat: Sztalin diktátor, - korábbi nevén Ioszeb Dzsugasvili - a világ egyik legnagyobb tömeggyilkosa a következõket nyilatkozta 1943-ban: „az egész térségben két nemzet van amelyik megérdemli a nemzet nevet. A lengyel és a magyar nemzet. Azért mert ez a két nép amelynek a legszámosabb, legjelentékenyebb arisztokráciája és nemessége volt ezek a nemesi nemzetek függetlenségi vágyukat az egész népnek átadták. Hát ezért akarom én ennek a két nemzetnek a gerincét összetörni.”

Szerencsénkre a világraszóló dicsõséges 1956-os Nagy Magyar Forradalom és Szabadságharcunk ezt a sátáni tervet még megakadályozta. A féktelen terror veszettjei 1945-tõl mérhetetlen számú magyar történelmi szimbólumot romboltak és döntöttek le. Ilyen volt a Szabadság téren álló Észak, Dél, Kelet, és Nyugat szobor-együttes, a budapesti Ereklyés Országzászló és az ország közel ezer ereklyés országzászlója, Prohászka Ottokár püspök szobra, a Regnum Marianum és megszámolhatatlan nemzeti, történelmi, mûvészi alkotás.

A magam részérõl egyetértek a XII. kerületi polgármesterrel, mikor nyílt levelében a következõket írja:

„A leghatározottabban tiltakozom a XII. kerületi Turul-szobor elbontása tárgyában hozott határozat ellen. Ez a döntés a magyarság õsi jelképe, szimbóluma ellen hozott határozat.”

Elképesztõ ez az aljas, alattomos nemzeti értékeinket pusztítani kívánó beteges határozatokba burkolt politikai támadás. Nincs a világon még egy olyan város, amelynek vezetõi ? saját nemzetük és nemzeti jelképeik ellen viselnének háborút. A XII. kerületben a II. világháborús polgári és katonai áldozatok emlékére állított emlékmû ürügyén nemzetellenes terror folyik a fõvárosban.
Komikus, hogy a XII. kerületben nem mûködhet a polgári demokrácia alapjait nem nélkülözhetõ, teljes jogkörû önkormányzatiság egy nemzeti emlékmû felállításának tárgyában.

Tisztelt Honfitársaim !

Tanuljunk gróf Teleki Pál figyelmeztetésébõl, legyen iránymutatása példánk:
“Nincsen kicsiny nemzet, csak kicsinyhitû”. Bizonyítsuk be, hogy nem vagyunk kishitûek és hiszünk az igazságban, mert abban élni nagyszerû. Ehhez világos értelemre és sziklaszilárd akaratra van szükségünk. Szálljunk szembe az igazsággal ellentétes, életellenes tudatos hazugságokkal.

Egy rövid példám, hogy a misszió mire kötelezi az igazságkeresõ embereket. 2007. év nyarának elején agárdi és fehérvári barátaim felkértek, hogy segítsek a kommunizmus által a 60-as években lerombolt Agárdi Országzászló visszaállításában. Panaszolták, hogy öt éves próbálkozásaik sikertelenek voltak.
Ekkor javaslatomra megalakítottuk az Országzászló Egyletet és elhatároztuk, hogy 2008-ban Trianon Gyásznapján állni fog az Országzászló. Összefogtunk és közös akarattal és közadakozásból az Országzászló ma teljes pompájában áll !

A Rákócziak híres várában, a dicsõséges Zrínyi Ilona fejedelemasszony által védett Munkácsi Vár egyik bástyáján állt egy csodálatos Turul emlékmû. Nemzeti szimbólumunkat Trianon után a Felvidékünket elrabló megszállók ledöntötték, 1945-ben az újabb, Kárpátalját megszálló vörös horda beolvasztotta.
Az elmúlt években egy igaz magyar-szívû honfitársunk elhatározta, hogy saját költségén 2008 tavaszára visszaállítatja a szent Turul madarunkat a Munkácsi Vár bástyájára.
Visszaállíttatta !
Hálás köszönet Neki !
Halljuk Õt, Pákh Imre urat, honfitársunkat ! Kedves Imre, kérlek légy szíves megosztani a hallgatósággal a gondolataidat.

VISSZASZÁLLT a TURUL a MUNKÁCSI VÁRRA
AKI VISSZAÁLMODTA szent nemzeti szimbólumunkat a Turult a MUNKÁCSI VÁRRA !
és vitéz Pákh Imre, AKI VISSZAÁLLÍTTATTA szent nemzeti szimbólumunkat a Turult a MUNKÁCSI VÁRRA !

A Turulról, Pap Gábor :
TURULRÓL, Udvardy Zoltán jegyzete :


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról →

Megnyitva 7936 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások