20210511
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2013 május 28, kedd

Lelki mankó a drónos-droidos világhoz.

Szerző: Varga Domokos György

A drónok és droidok immár átvették a világ feletti hatalmat

Tisztelt Olvasó!

Döbbenetes filmet kaptunk különös korszakunk jellegzetes figuráinak egyikétől, egy világhálós remetétől. Utóbbiakról hirtelenjében csak annyit, hogy önkéntes és ingyenes világhálós szörfölésükkel, felfedezéseik csöndes továbbításával nagyon fontos küldetést töltenek be: a hatalomhoz idomuló, főhívatású tömegközlés helyett voltaképp elvégzik a jó népek valódi felvilágosítását. Ha tudni akarod, mi az igazán fontos a világban, mi fogja eldönteni, hogyan alakul majd elkövetkező évtizedeink s benne az emberiség sorsa, akkor százszor többet megsejthetsz e remeték küldeményei jóvoltából, mint ha a hivatásos sajtóra emeled tekinteted.

Nos, a szóban forgó, legfrissebb küldemény a drónokról szól: vagyis a pilóta nélküli repülőgépekről. Ki mindenki csinálja már, mi mindent tudnak már, mi minden és ki mindenki ellen vetik már be napi rutinnal, s a puszta tények és egyértelmű tendenciák szerint milyen fejlemények várhatók, akár már a közeljövőben?

S ekkor még nem szóltam a droidokról, amelyek lényege – nem, nem a lényegük, hanem csak a legfőbb jellemzőjük –, hogy akár távirányítással, akár önállóan, akár a kettő kombinációjával, képesek a legkülönfélébb feladatokat végrehajtani. Vagyis a repülő droidok nem mások, mint drónok; illetve a feladat önálló elvégzésére képes drónok voltaképp a droidok nagy családjába tartoznak.

Azért visszakoztam, hogy nem a lényegük a távolról vezérelhetőségük és önálló feladat-végrehajtó képességük, mert nagyon fontos, hogy egyetlen pillanatra se veszítsük szem elől a helyzet igazi újdonságát: IMMÁR BEKÖVETKEZETT A PILLANAT, AMIKOR A DRÓNOK ÉS DROIDOK ÁTVETTÉK A VILÁG FELETTI HATALMAT.

Ez persze magyarázatra szorul. Hiszen tisztelt olvasóink között is aligha akad olyan, aki szemtől szembe találkozott volna drónokkal vagy droidokkal, és az is alapos okkal feltételezhető, hogy még az áldozatukkal sem. Milyen hatalomátvétel az, amiből hétköznapjaink során semmit nem tapasztalunk? Legfeljebb a tévében vagy a világhálón látunk olykor-olykor ilyesféle önjáró kütyürűket – némelyik alig öklömnyi, vagy nem nagyobb, mint egy méh –, s a híradásokban hallunk olykor-olykor a velük és általuk végrehajtott feladatokról, megsemmisített áldozatokról.

A világhálós remetétől kapott filmben éppen ez a legmegdöbbentőbb újdonság: szinte már se szeri, se száma azoknak, akik az efféle szerkezetek tervezésével, gyártásával, tesztelé-
sével, bevetésével foglalkoznak. Valószínűleg nincsenek ők kevesebben, mint ahányan okostelefonok készítésére képesek. Márpedig ahogy okostelefonokkal, ugyanúgy drónokkal és droidokkal is el lehet árasztani az egész világot. Csak világméretű tömeggyártás és egy-egy jól sikerült chip kérdése csupán, hogy szinte bagóért hozzá lehessen jutni olyan önjáró szerkezetekhez és olyan okosprogramokhoz, amelyek segítségével jószerivel bármit el lehet követni embertársainkkal szemben. Most még gúnyolódhat a média fősodra azokon, akik meggyőződéssel állítják, hogy Jörg Haider autóját felülről, egy drón által érte csapás, de nagyon hamar eljön az idő, amikor rá fog fagyni a pökhendi mosoly az arcukra. Amikor majd bevillan nekik, hogy mégsem üldözési mániák keltette rémképekkel és rémmesékkel állunk szemben, hanem a kőkemény valósággal.

Az okostelefonok – de már a régebbi típusú mobilok is – megmondják a tulajdonos pontos tartózkodási helyet. Ha pénzisten rizsszemnyi petéjét beültetik majd a földi halandókba, akkor már annyi hibalehetőség sem lesz, mint a telefonnál, hogy a kiszemelt – nem feltétlenül megölendő, csak megfigyelendő – áldozat esetleg másutt hagyta vagy másnak adta a beazonosítóját.

Mindennek rögtön ellene lehet vetni, hogy hiszen ezután sem lesz több gonosz ember, mint eddig volt, eddig is volt atombomba, mégis ritkán dobták le, a még rettentőbb hatású hid-
rogén- meg plutóniumbombákat pedig talán egyetlen egyszer sem vetették be élő ellenség ellen. Alapvető különbség lesz azonban az eddigi állapothoz képest az elrejtőzés, a lopa-
kodás, a sunnyogás elsődlegessé és csaknem kizárólagossá válása. Itt is pontosítanom kell annyit, hogy ez a rejtőzködős világbefolyásolás, a többé-kevésbé titkos páholyokból és bilderberg-homályokból való világrendcsinálás sem teljesen új keletű. Van viszont két meghatározó újdonság. Egyfelől: a pénzhatalmi világuralom most jutott el olyan magas szintre, hogy a világ szinte bármely pontján arcpirulás nélkül nekiláthat (és neki is lát) a neki nem tetsző társadalmak (akár színtiszta demokráciák) felforgatásának. Másfelől: a legkülönfélébb settenkedők éppen a drónok és droidok "jóvoltából" olyan fegyverarzenálhoz jutottak – s juthatnak e történelmi pillanatoktól fogva –, amelyek elképesztően jól idomulnak jellemükhöz, lényük leglényegéhez.

Mi is volna ez: lényük leglényege?

EMBERTELEN FELELŐTLENSÉG.

A drónoknál és droidoknál ez nem szorul különösebb magyarázatra. Hideg számítással, lesállásból, lelkiismeret-furdalás nélkül hajtják végre megbízatásukat, legyen ez akár a legembertelenebb cselekedet, például egy útban lévő, ártatlan ember kivégzése. És valóban: soha nem is fogják felelősségre vonni miatta.

Nos, akármilyen meglepő, a drónok és droidok gazdáinál is ugyanezek a legjellemzőbb vonások: elrejtőznek az emberiség elől, a felelősségre vonhatóság elől, a maguk elidegenedett köreikben ítélkeznek embertársaik felett, s lesállásból pusztítják embertársaikat. A világtól összelopott, összeharácsolt pénzen őrzött, biztonságos területekről. Aztán ha beindul a tömeggyártás, ha olcsó drón- és droidszoftverek árasztják el a világot, akkor már azok is rávetemednek erre, akik teljesen egymagukban, magányukban múlatják ilyesfélékkel a megkergült időt. Nem, csakugyan nem lesz több elvetemült ember, mint manapság van, csak a közösségüknek nem lesz lehetőségük a rejtőzködőik szemébe nézni, őket bárhogy is felelősségre vonni. A közösségi szabályozó erő veszti el irányító erejét és hatalmát!

Mint ahogy a drónok és droidok világgazdái felettit már el is veszítette. A drónokról szóló film is felveti azt a képtelenséget, hogy magukat demokratikusnak hirdető hatalmak minden bírói meghallgatás, bizonyítási eljárás nélkül, a világ akármely részén kivégzik azt, akire rásütik, hogy terrorista. Ám mivel a rásütők a fegyvereikkel együtt elrejtőznek, felelősségre jószerivel soha nem vonhatók. Az ördög tudja, hogy nem azért végeztek-e ki valakit, mert az beleköpött a levesükbe. Másképp gondolta a szabadságot és igazságot, mint a drón-droidosok.

Hogy milyen messze távolodtunk az első, ősemberi harci helyzetektől, jól érzékelhető, ha előbb elképzelünk két, ölre menő, egymás szemét fürkésző vitézt, aztán meg elképzelünk egy drónpilótát, aki amerikai támaszpontján, légkondicionált szobában ücsörögve figyeli a képernyőjét, botkormánnyal irányítja a Föld túlsó felén osonó lopakodót, s mikor a virtuális célkereszt rávetül a kipécézett akárhány áldozatra, kilő a drónról egy valóságos rakétát. Amott találat, hullák, emitt csettintés, jóleső nyújtózkodás, otthon meg, békés családi körben, jól „megérdemelt" pihenés. Egészen másnapig, mert reggel, a megszokott időben, kezdődik a munkaidő...

Ennyit a ránk leselkedő jövőről.

***

De, mint tudjuk – legalábbis egy kínai bölcsesség szerint –, nem az számít, mi történik velünk, hanem az, miként éljük meg. S mivel elég pokoliak a kilátásaink, több mint kívánatos, hogy a poklot ne pokolként éljük meg. De lehet-e másképpen megélni? Erre teszek most röviden kísérletet.

***

Ha azt hiszed, hogy emberi világ akár úgy is keletkezhet, hogy egy marék anyagot feldobsz a levegőbe, és türelmesen vársz évmilliókig, amíg az evolúció elvégzi a dolgát, akkor rajtad nem tudok segíteni, szorongásaid nem tudom csappantani.

Ha megélted már életedben a Gondviselő jelenlétét, akkor gondolj a következőkre:

– Nem vagy magadra hagyva.
– A Gondviselő, tőle telhetően, teszi a dolgát.
– A Te feladatod csupán ugyanennyi: tőled telhetően, tedd a dolgodat.
– Az Élet minden cseppjében benne van az egész élet. A drónos-droidos életben is benne van és benne lesz az élet minden szépsége. Sose engedd meg magadnak, hogy ne lássad meg, ne láthasd meg a szépet. Utolsó leheletedig, utolsó pillantásodig keresd. Ugyanúgy mindig ott lesz, mint a Gondviselő. Ő a Gondviselő.

Kapcsolódó film: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cyuZfulAf_k


Forrás: http://www.szilajcsiko.hu/tisztelt-olvaso#!__tisztelt-olvaso/lelki-manko-dronos-droidos-vilaghoz

Beküldte: Dobrova Éva

Megnyitva 2569 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások