20240719
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

5. Hozzászólás lehetőség

A cikkek többsége engedélyezi a hozzászólásokat.

A vendég-hozzászóláshoz nem szükséges se a vendég neve, se gépposta címe, csak egy szó - általában egy álnév - és, a robotok kizárására beiktatott kód megfejtése. Ha a kód nehezen olvasható, a Frissítés szóra kattintva egy új kód jelenik meg. A honlap tisztasága és a honlapon folyó munka érdekében, a vendég-hozzászóló csak meghatározott időközönként - jelenlegi beállítás szerint 15 percenként egyszer - tud hozzászólást bejegyezni, és bejegyzése után azt már nem tudja se javítani se törölni. Itt érdemes szem előtt tartani, hogy a rendszer a vendég-álneveket nem szabályozza. Ennek az a hátránya, hogy bárki bármikor bejegyezhet hozzászólást egy korábbi vendég-hozzászóló nevében.

A hozzászólások csak szerkesztői jóváhagyás után jelennek meg.

Egy bejegyzett Fölhasználónak a rendszer több biztonsági és szerkesztési lehetőséget biztosít. Hozzászólását annak bejezése után is tudja javítani vagy törölni. Továbbá automatikus gépposta értesítésre is jelentkezhet a hozzászólásaira adott válaszokról, a hozzászólások közti időminimum őt nem korlátozza, és az ellenőrző kódokkal nem kell bajlódnia.

A hozzászólási lehetőség biztonsági és egyéb okok végett csak néhány percre van korlátozva. Amennyiben tovább tart egy hozzászólás ideje, ajánlatos azt egy szövegszerkesztőben előre megfogalmazni és ellenőrzés után beollózni.

A hozzászólásokban a "Cím" szó a hozzászólás címére utal, nem a hozzászóló lakhelye vagy gépposta címére.

A rendszer korlátozza a hozzászólások méretét. A terjedelmesebb mondanivalókat csak több hozzászólásra bontva lehet bejegyezni.

Javaslatok

Honlapunk anyaga nagyrészét olvasóink hozzászólásai képezik, melyeket, ha jóindulatúak, szívesen fogadjuk. A hozzászólások akkor értékesek, ha hasznos tudást közölnek. A szakvélemények is hasznosak lehetnek, de még a dilettánsoké is, ha serkentik a gondolkodást. Az általános vélekedés semmivel sem gazdagítja a tudást - esetleges statisztikai értékét kivéve - de lelkesítheti a szerzőt - vagy megcsapolja lelkierejét ha rosszindulatú.

A Honlap tájékoztató alatt megjelent témákat illető észrevételeket kérjük a szerkesztőségbe beküldeni géppostán. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A hozzászólások során tanácsos kerülni a szerző személyét célzó megjegyzéseket. Nyilván, az észlelt hiányosságok vagy megfogalmazások egy bizonyos részét vagy mondatát ki lehet emelni, megtoldani vagy kifogásolni, de azt legjobb - és leghatásosabb - érvekkel, hivatkozásokkal, személyeskedés nélkül és mindenkor a Házirendben olvasható szabályok tiszteletben tartásával megfogalmazni.

A korábbi honlapunkról átmentett hozzászólásokat PDF akta alakban jelentettjük meg a cikkek végén.

Terjedelmes mondanivalókat tanácsosabb a szerkesztőségbe beküldeni. Ha megfelel honlapunk követelményeinek, akkor besoroljuk a kellő kategóriába és fölszerkesztjük. A szerkesztőség, viszont, általában nem értesíti a beküldőket döntéséről. A követelményeket illető iránymutatás az Olvasmány ajánlás és beküldés alatt olvasható.

A hozzászólások mondanivalóját a következő szempontok figyelembe vételével javasoljuk megfogalmazni:

- Miben és hol ellentétes a "bizonyos" megjelentett írás a megadott követelményeknek?

- Mi az, ami bővíti a tanulmányt? Milyen, melyik forrásból?

- Melyik forrás szerint kifogásolható a tanulmány vagy annak egy része?

- Egy elítélő hozzászólás csak abban az esetben helytálló, ha az elítélés megalapozott.

- A hozzászólás könnyebben követhető, ha a bővítésre kívánkozó vagy kifogásolt idézett szakaszt a [QUOTE], [/QUOTE] jelzők határolják el.

- A jóindulat serkenti az olvasó figyelmét. A rosszindulat árnyékot vet a hozzászólás lényegére.

- A rövid, táviratszerű hozzászólások félreértésekre vezetnek.

- Honlapunk szellemisége és értékrendje egy elvárható viselkedést főltételez, amelyhez iránymutatással szeretnénk szolgálni. A világhálón tapasztalható szabadosság nem ok arra, hogy a törvényességet vagy a magyar embertől joggal elvárható magas erkölcsi színvonalat figyelmen kívül hagyjuk. Kérjük, olvasóinkat támogassák e honlap kellemes légkörét!

Honlapunk irányvonala honfitársaink tegezése.

A magázás az idegenek megszólítására alkalmas, ahogyan azt a magyar gondolkodás és nyelvérzékenység jól kimutatja a harmadik személy alkalmazásával. Evvel a témával az Anyanyelvünk szerepe és az Anyanyelvünk szerepe... továbbá című cikkek foglalkoznak.

Hozzászólások

Honlap ajánló