20240625
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 január 14, kedd

Bakonyi Tibor - Nemzeti leltár

Szerző: Bakonyi Tibor

Ma kaptam egyik olvasónktól ezt a nagyon fontos Nemetzi leltárféle írásokat, de előre figyelmeztetném honfitársaimat, hogy az itt megjelenő írások nagy része már több mint tíz évesek is, de tartalmuk lényegbevágóan fontos a mai helyzetünk megértéséhez és sajnos akkoriban kialakult egyes keserűségeink előidézői még mindég időszerűek.

Nemzeti leltár: De lehetne- konzultáció is

A múlt sérelmeit félre kell tenni! Többször hallani ezt a kijelentést TV-ben, sajtóban:

De kik azok, akik ezt állandóan forszírozzák?- Meg kell <állapítani?, nézni!

Ennek feltétele az, hogy a múltunkkal kell először szembenézni. Az elmúlt idők bűnöseit meg kell nevezni, és ha szükséges súlyuknak meg felelően felelősségre vonni.

Majd utána mondják, hogy a múlt sérelmeit tegyék félre a múlt sértettjei. A társadalom kb.60% sértett volt, a földművelő és állattenyésztő illetve a magyar parasztság, a magyar értelmiség, a magyar munkásság, az ifjúság tehát a magyar polgárság apraja nagyja. Lehet, hogy mára már jóval több.

Mi minden évben többször emlékszünk azokra a magyar polgárokra, lett légyen zsidó vagy bármilyen vallású, nemzetiségű, ember, akiket 1945 előtt a fasizmus diktatúrájának mondott időben elhurcoltak, hazájából elüldöztek, koncentrációs táborokba zártak, elpusztítottak. Mindez a magyar nemzet számára is nagy veszteség volt. Hiányoznak a tudományos-, a műszaki-, szakmunkási-, művészi- és nem utolsó sorban a közéletből ezek a becsületes polgárok, s a háború utáni, meg nem született gyerekeik is! Azok is akiket abortusszal semmisítettek meg.

De becsületesen nézzünk szembe a magyar nemzet teljes múltjával, sérelmeivel, tragédiáival! A század elejétől egészen 1945- ig. s 1945-től 1956-ig és az azt követő múlttal a mai napig! És nem utolsó sorban a „Felszabadító megszálló" csapat által elkövetett atrocitásokkal/ kárt okozásokkal! Bennünket ért sérelmekkel! A tovább tanulásból, kizártak miatt. Leánygyermekeket és asszonyokat ért nemi erőszak tényével. S ami még ennél is rosszabb. a felszabadítás hamis jelszavával a szovjetek gyarmattá tették Országunkat a kiszolgálóik segítségével. Ezért nézzünk szembe és a magyarnak nevezett kettős állampolgárságú végrehajtói kiszolgálóinak tetteit vizsgálva. Ma már szabad látnunk, hogy mi a különbség a németek, osztrákok, japánok sorsa és a miénk között.

Minden évben szembenézünk a holokauszt áldozataival az Őket ért tragédiával. Ez nagyon fontos, emlékezni kell azokra az ártatlan zsidó vallású Magyar polgárok és nem zsidó, tisztességes magyar és más nemzet, állampolgárokra, a sérelmekre!
Mert ez a magyar nemzet tragédiája is volt! És emlékezünk minden másvallású emberre, akit elpusztítottak és azokra is, akik túlélték az üldöztetést.

De nézzünk szembe a magyar nemzet többi tagját ért sérelmekkel és tragédiájával is!

Magyarország feldarabolása és a XX. századi magyar népirtás is és a kitelepítések a magyar lakóság erőszakos, át csoporti tása. ez is, Holokauszt volt! Az 1945 utáni múlttal, a diktaturával,- ami talán még tragikusabb volt, mint az előbbi. Az 56-os múlttal, ezen időszak történelmi tényeivel. Lehetett keresztény-, katolikus, református, zsidó, evangélikus, minden rendű és rangú állampolgár, akit ekkor pusztítottak el, hurcoltak el otthonukból, hazájukból űztek el, földönfutókká tettek. A munkás-parasztkormány a népnevében, követte el.(Ezért is mondható, hogy Bűnös nemzet vagyunk:, De kik követték él?, Nem a magyar nép! hanem akik Rártepedtek. Idegen szuronyok által.)

Kitelepítettek és a kommunista koncentrációs táborokba hurcoltak, börtönökbe zártak, vagy megkínoztak, Andrássy út 60 agyonvertek, Vagyonukat, és minden értéküket, lakásaikban Betelepedtek elkobozták, kifosztották, padlásaikat lesöpörték, a parasztok földjeit, állatait elvették. Addig verték, molesztálták a gazdákat, amíg be nem léptek a TSZ-ekbe. Kiváló gazdákat kuláknak minősítettek, származásuk szerint osztályoztak.

–„az osztály nélküli társadalomban meghirdetett osztályharc címen „osztályidegennek" s „egyéb származásúnak", minősítették, harmadrangú állampolgárként kezelték, őket, gyermekeiket elzárták a továbbtanulási lehetőségektől is! Még a munkalehetőséget is megtagadták tőlük. Úgy gondolom, hogy többen is emlékeznek hozzám hasonlóan! Azok is, akik nem voltak elítélve. Ugyan értik–e ? a mai generáció magyarok,? hogy

milyen hatalom érdekében vívták az" elvtársak" az osztályharcot?, s hogy az semmiben sem különbözött a faji alapú üldözéstől? Sőt még rosszabb és nagyobb bűn volt. Ám ők a nyilasokat következtessen, levadászták és fölakasztották, igaz nem mindet, mert többen átigazoltak az MKP be, saját magukat, pedig állandóan dicsérték –ugyanazért a bűnökért, amikkel másokat halálraítéltek.

(A holokausztúm görög szó: jelentése= 1.(égő) áldozat* 2. felajánlás, engesztelő áldozat.

A mi nemzetünk megérdemli a felemelkedést, mert többszörös „engesztelő áldozatot" hoztunk már eddig is! A jó Istenek végre meg kellene hallania szavunkat. )

Nemcsak a nemzetünkért, hanem EUROPÁÉRT is. Mi vagyunk az a nemzet, amelynek két nemzeti ünnepe és Több nemzeti gyásza van minden évben! Lehet, hogy több nemzetnek is van hasonló, de az nem kisebbit a miénket!

Az, 1956. forradalmat és szabadság harcot nemzeti önvédelmi háborúnak lehet minősíteni. Mert idegen meg szállókkal és nemzetközi szocialista tábor béli elvtársakkal akik mint jó elvtársak önként jötek segiteni és kvizlingekkel =(hazaárúlókkal) vérbefolytani, álltunk szembe. Vívtuk Dávid Góliát harcát.

Csak egy a baj: hogy a mai kormányunk MSZP SZDSZ nem a tiszteséges magyar embert képviseli. Gazdasági rendszerváltás és vagyonfelosztás volt. a fordulat lényege. Nem működhet akkor, ha a politikai rendszerváltás nem valósul meg. A népi „demokráciát" működtetők elveivel, erkölcseivel, módszereivel az európai magyar demokrácia müködésképtelen. A múlt felelőseit ki kell iktatni a közéletből: bíróság, ügyészség, rendőrség, honvédség, oktatás, és más intézmények megújítása is elengedhetetlen. A közélet megtisztítása. Amíg ezt nem valósul meg, addig nem fog működni a magyar közélet, közbiztonság, és törvényesség. Mert még ma is, ők a hatalom birtokosai befolyásolják,(Züllesztik )a rendőrséget, honvédséget, bíróságokat, és a közéletet. Van még nagyon sok tisztességes jó magyar ember. Le lehet cserélni bárkit akármilyen posztról.

Vagy alkalmazzuk az Ő, törvényeiket, amelyeket ők alkalmaztak hosszú éveken át a magyar polgárokkal szemben-- visszaállamosítás, Illetve a Nemzeti vagyont Dézsmálóktól, visszavenni amit „kisajátítottak, számonkérés, a bűnösök elitélése és nem tisztességesen szerzett vagyonok elkobzása. Akkor a társadalom felé igazságot szolgáltatunk. Még lehet az „Al Capóne" szindrómát is alkalmazni az adócsalókkal szemben. A mentelmi jogot nem a sikkasztókra. bűnözőkre, szabálysértőkre kell vonatkoztatatni! A közéleti személyeket 50%-kal súlyosabban kellene büntetni!

Van még más, (az ő bujtatott hadseregük is) amit helyre kell tenni: a magánhadsereg. Az őrzővédő „közhasznú"-? Szervezetek vezetői, működtetői többnyire a letűnt idők pártkatonái. Minimálbérrel fizetik az alkalmazottakat, „ADÓ csalók" és az adófizetők pénzét lenyúlják.

Ami nagyon komoly tényező, hogy kb. 200.000. Fegyveres, őrzővédő van az országban. Van más lehetőség az őrzésre és védelemre! Következő írásomban részletesen leírom.

'56 után 15 majd12 évre volt elítélt:„Rácsakadémikus" Kárpótlási jeggyel kiszúrt szemű 74 éves de már 78 Magyar.

Egykori „egyéb származású osztályidegen" mert az apja a Magyar Királyi Rendőrség főtörzsőrmestere, majd 5 év szovjet fogsága alapján, amiért a családja semmi kárpótlást nem kapott. Általános iskola után esztergályos tanuló iskolából is kizárt, mert apja Horthysta közrendőrvolt.

A nemzet sorsát és történelmét meghatározó, dicsőséges forradalmunk alatt példamutatóan helytállásért.- '56-os Emlékérem tulajdonosa. „-de az emlékéremből nem lehet meg élni".-Azzal, csak megjelöltek bennünket.

8 év börtönegyetemen ült végző hallgatója. És most.. ?és ezután..?hol a helye! Kérdezem volt eddig olyan kormány, amelyik meg kérdezte az '56 ok véleményét?.- És nem utolsó sorban az emigrációba kényszerülteket? „akik '56-ban felrázták az egész világot a külföldi becsületes Tudósitokkal" a mai magyar helyzetről.

***

Budapest. 2008.-03.-26. most sem különb a helyzet már 77 évesen 2013.01
Most nemsokára 2014. Ismét! Szavazni fogtok? Még egyszer gondoljátok meg! Mert lehet, hogy ez lesz az utolsó lehetőségetek! Hogy lejöhetek a fáról és emberként egyenes gerinccel járjatok! Jó szerencsét és Szebb jövőt minden honfitársamnak!

" R. A „Bakonyi Tibor

Most is, még mindég aktuális az írásom, telnek, múlnak az évek, pereg a homokóra. hogy mennyi a homok még felül, nem tudom? 2016 október 04 én 81éveslettem Itt állok egy rakás valamin, mert már Lovunk sincsen, és nézek ki a fejemből, mint Lujza a moziban 56-után!.

Beküldte: MrSzlisz

Gyűlölet kampány a múltban és most! →


Prev Next »

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló