20240229
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2012 december 05, szerda

December 21.

Szerző: Halász József

Most néhány gondolatig ki kell kapcsolni a mindennapi kérdéseket, hogy erőnk legyen a jövő építéséhez egy nagyon fontos eseményre felkészülve. Az idei téli napfordulónak kiemelkedő szerepe van az emberiség történelmében.

Evo Morales bolíviai elnök úr meghívásának eleget téve, részt kell venni virtuális formában a Világtörténelmi korszakváltásról szóló vitán, 2012. Álom havának (december) 21-én.

Részvételünk oka: Az új Világtörténelmi Korszak értékrendje az ősi civilizációra támaszkodik, ami azonos a Szent Korona Értékrendben és az amerikai őslakosok gondolkodási módjában.

Az amerikai őslakósok bázisa lett Bolívia, ott államilag szervezték meg a Világtörténelmi Korszakváltást. A továbbvivő nemzet még csak most ébredezik. Ez mindazok felelőtlensége, akik az ébredést lassították.
Azoknak, akik már felébredtek, most az a kötelességük, hogy ébresszenek. Ahogy Morales úr felhívása is mutatja, az érzelem és értelem kettős egységében történik az ébredés.
Szeretettel kérlek Benneteket, ennek szellemében terjesszétek 21-e jelentőségét.

Tudom, hogy Bíró András Zsolt és Sólyomfi Nagy Zolán Tiszaalpárra szervez rendezvényt. Biztos vagyok abban, hogy mások más helyszínen rendeznek a téli napfordulón Szert. Az amerikai őslakósok egy szakrális helyen lesznek...
Most még lehetetlen itthon az egységben szer-tevés. Mondhatnám, hogy sajnos, de azt látom lényegnek, hogy egyre többen felébredtek és felébrednek.

Ha tudtok, működjetek közre abban, hogy azok, akik érzik és értik az érzelem és az értelem egységének mindent megalapozó egységét, egy helyen tartsanak Szert, lélekben és virtuálisan kapcsolódva Morales úrékhoz. Ott legyen ez a Szer, ahol az egységet akarók többsége meghatározza. Tehát kérem a javaslatokat!


Bolívia elnöke, Evo Morales úr az ENSZ-ben nemrég elmondott beszédében 1 országa külügyminiszterének, David Choquehuanca úrnak júliusi nyilatkozatát 2 megerősítette az alábbiak szerint:

„Szeretném meghívni Önöket egy nemzetközi találkozóra ez év december 21-én. Egy olyan meghívás ez, mely egy új ciklus kezdetéről, a Földanya új, harmonikus ciklusának fogadásáról szól. Ám az túl sokáig tartana, hogy Önöknek Mexikó, Guatemala, Bolívia, Ecuador őslakos indiánjai ezen tudásáról beszéljek, de mi ezt a meghívást közzétesszük, hogy mind virtuális formában, mind személyesen a következő témákat vitassuk meg:

1. A globális kapitalizmus válsága

2. A civilizáció válsága - világkormány, kapitalizmus, szocializmus, a közösség, az élet kultúrája

3. Klímaválság - az ember kapcsolata a természettel

4. Energia - közösségi energia - új energiafajták

5. Földanya-tudatosság

6. Ősi szokások újraéledése ..., természetes kozmikus naptár használata,

7. Az élet érdeke, valamint a globális válság megoldása, és mi megerősítjük újra, hogy az élet érdeke fontosabb, mert mi csak akkor tudunk jobban élni, ha nem fosztjuk ki a természeti erőforrásokat. Ezzel kapcsolatban egy mélyreható vitát szeretnék folytatni a világ többi részével.

8. Az élelmiszertermelés függetlensége - biztonság az önellátó élelmiszertermeléssel

9. Integráció, testvériség, közösség, gazdaság, egymást kiegészítő rendszerek, kommunikáció joga, közösségi tanulás, az új emberi lény, a holisztikus szemlélet, a patriarchális szemlélet, önismeret, öntudatra ébredés, és természetesen: az egészség témaköre - ami nagyon fontos.

És azt szeretném mondani, hogy a maja naptár december 21-ét az idők végének és az időnélküliség kezdetének jeleként határozza meg. Ez a "Macha" vége és a "Pacha" kezdete. Ez lesz az önzés vége és a testvériség kezdete. Ez lesz az individualizmus vége és a kollektív szemlélet kezdete ... tehát ebben az évben, december 21-én."


A kilenc pont az arisztotelészi hármas kérdést fogalmazza meg – annak sorrendjében – csoportonként három címmel.

A Szent Korona Értékrend felépítése ugyanezt a hármas tagozódását mutatja. Az alábbiakban a vázlatot írom le, a részleteket „A Szent Korona Értékrend „miért", „mit" és „hogyan" kérdésre adott válasza a Világtörténelmi Korszakváltáshoz" c. anyag tartalmazza (http://nemzetiegyseg.com/SzKEValasz.pdf).

I. Miért

Maja Értékrend:
„1. A globális kapitalizmus válsága
 2. A civilizáció válsága - világkormány, kapitalizmus, szocializmus, a közösség, az élet kultúrája
 3. Klímaválság - az ember kapcsolata a természettel"

Szent Korona Értékrend:
Azért kell az új történelmi világkorszaknak gondolkodási mód minta (paradigma) váltást is jelentenie, mert a jelenlegi paradigma elvette a Föld és az emberiség szabadságát.

II. Mit

Maja Értékrend:
„4. Energia - közösségi energia - új energiafajták
 5. Földanya-tudatosság
 6. Ősi szokások újraéledése ..., természetes kozmikus naptár használata"

Szent Korona Értékrend:
Az új Világtörténelmi Korszak paradigmája az ősi civilizáció szabadságon, vagyis az ember és természetes környezete szerves egységén alapuló tisztaságára épül eszméjében, szabályozási rendszerében és feltétel-biztosításában egyaránt.

III. Hogyan

Maja Értékrend:
„7. Az élet érdeke, valamint a globális válság megoldása, és mi megerősítjük újra, hogy az élet érdeke fontosabb, mert mi csak akkor tudunk jobban élni, ha nem fosztjuk ki a természeti erőforrásokat. Ezzel kapcsolatban egy mélyreható vitát szeretnék folytatni a világ többi részével.
 8. Az élelmiszertermelés függetlensége - biztonság az önellátó élelmiszertermeléssel
 9. Integráció, testvériség, közösség, gazdaság, egymást kiegészítő rendszerek, kommunikáció joga, közösségi tanulás, az új emberi lény, a holisztikus szemlélet, a patriarchális szemlélet vége, önismeret, öntudatra ébredés, és természetesen: az egészség témaköre - ami nagyon fontos."

Szent Korona Értékrend:
Alulról épülő, önellátó és összehangoló társadalom- és feltétel-biztosítási rendszer, az iránymutatás és az irányelvek alapján, az irányítás és vezetés kettős egységében. Konföderatív államszövetségek összehangolt rendszere.

Kelt Szegeden, 2012. Álom havának 5. napján.
Árpád sarja Halász József


1 Evo Morales elnök bejelenti az ENSZ-ben az Új Korszak kezdetét - 2012. december 02. vasárnap, 16:22 - http://webtv.un.org/search/bolivia-general-debate-67th-session/1863125418001?term=Evo%20Morales
2 A Maya naptár szerinti világvége egy új kor kezdete - a bolíviai külügyek vezetője szerint - Írta: latimoPORT - 2012. július 14. szombat, 10:16 – http://nemzetiegyseg.com/Morales121202.docx
video: http://latimoport.hu/hirek/hirek/1461-a-maya-naptar-szerinti-vilagvege-egy-uj-kor-kezdete-a-boliviai-kueluegyek-vezetje-szerint.html


 

Kapcsolódó videó

Hozzászólás  

+3 #1 Egy kis helyesbítés...leszerelt 2012-12-06 08:51
Morales elnök a 34. perc körül a tolmács szerint nem azt mondja, hogy december 21. az idők vége és az időnélküliség kezdete, hanem fordítva: az időnélküliség (Macha) vége és az idők (Pacha) kezdete.

Itt különös figyelmet érdemel a "Pacha" (kiejtve, pacsa) szó. A dél-amerikai őslakósok hitvilágában a Pacha az egyben térszerű és időszerű Világegyetem, ami 3 szintből áll: 1. Hanan-Pacha vagy Alan-Pacha a Fönti Ég Világ, külön figyelmet szentelve a Tejútra. Az inkák szerint ott lakik az Inti néven is ismert Napisten, Apu Punchau, akit egy arany napkorongon kidomborított emberi arc jelképez. 2. Uku Pacha az Alvilág, a halottak és az új élet Világa. 3. Kay Pacha, az élőlények Világa, melyre az Ég Világ és az Alvilág közti küzdelem hat. Az inka kozmikus világnézet szerint ez a három szint egyetlen egy egység, melyben a szintek csak a mindent átható kettősség (dualizmus) megnyilvánulásai. Pacha-mama, pedig, az Anyaisten, a termékenység anya, a "Világegyetem anya", akit az őslakósok a spanyol hódítás után a Szűz Anyával azonosítottak.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások