20240519
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 december 11, szerda

A Nyirkai Jóslat legújabb értelmezéséről

Szerző: Evamaria, Thury-Bán Zalán

"...Nyilván nem véletlen, hogy eljutott ez a jóslatelemzés hozzám - megjegyzem igen rejtélyes körülmények között érkezett levélben. A Nyirkai Jóslat legújabb értelmezéséről van szó"... Remélhetőleg az alábbiak segítenek abban, hogy Ébredjen MAGYARORSZÁG!!!!!

„MAGYARORSZÁG TRAGIKUS JÖVŐJE

A nyirkai jóslat eddigi legpontosabb értelmezése. A nyirkai jóslat 2015-ös alaposabb elemzése és feldolgozása egy minden eddiginél pontosabb és realisztikusabb képet ad hazánk várható jövőjéről.

Az eddigi kísérletekkel szemben mi eltekintettünk a jóslat által megadott időmértéktől, helyette feltérképeztük és megfogalmaztuk a szöveganyag belső logikai rendszerét és törvényszerűségeit. A kinyilatkoztatásokat így nem elsősorban időrendi, hanem tematikai csoportokba rendeztük, majd politológiai, szociológiai, teológiai és biztonságpolitikai szempontból értelmeztük.

Az értelmezés pontosításához sokat adtak a 2015 októberéig kísért közéleti események (2015. október 23-án zártuk le a kutatómunkát). Azt is modellezni igyekeztünk, hogy a nem evilági forrásból érkező, kizárólag egyszer (azaz megerősítő és pontosító ismétlésektől hiányosan), élőbeszédben elhangzó információkat a fültanúk milyen hatásfokkal és pontossággal tudták lejegyezni. Bár a hívek megkövezhetnek érte, feltételezzük, hogy a lejegyzők hibájából, esetleg a jóslás egyetemes (matematikai) hibalehetőségei miatt a szövegben helyet cserélhettek események és személyek, vagy össze nem illő elemek kapcsolódtak össze, csak mert egyetlen versszakban szerepelnek. Miután nem szentírásként, csupán jóslatként kezeltük a szöveganyagot, a konkrétumok helyett a belső logikát tettük meg döntőbírának, mely a kutatás során igazolta önmagát.
Az eredmény egy rendkívül realisztikus és megdöbbentő részleteket eláruló jövőkép. Például igen nehéz volt leírnunk azt, hogy Putyin hatalmát hamarosan megdöntik, miután ma bármelyik csatornát kapcsoljuk be, bármely újságot nyitjuk ki, egy sziklaszilárd és igen népszerű államfővel találkozunk, aki a legnagyobb hatalmakkal is packázhat és hatékony katonai erőket mozgósíthat. Félelmetes bepillantani Orbán stabilnak hitt hatalma és külpolitikai játszmái mögé. Vagy azzal a lehetőséggel számolni, hogy az Orbán utáni kormány idején az oligarchák hermetikusan kettészakítják és hazafias szólamokkal polgárháborúba taszítják az országot. Hihetetlen, hogy a jóslat szerint azok a magyarok élik túl mindezt, akik kertet művelnek, és nem mezőgazdaságot, akik ennivalót spájzolnak és nem sok pénzt, akik nem a hazáért harcolnak, hanem elrejtenek annyi embert, amennyit csak tudnak.

Reméljük, nem idő előtt osztjuk meg ezt a hazánkkal és nem okozunk kárt a benne szereplő személyek pályafutásában! Mindent összevetve, tévedhettünk, valószínűleg egy-két év múlva eredményeink revízióra, legalábbis pontosításra szorulhatnak, de annyi bizonyos, hogy a jóslat 2015-ös értelmezése sem kecsegtet sok jóval.

Thury-Bán Zalán

A JÓSLAT KÖZREADÓJÁRÓL

6/1 „A Negyvenkilencediket Fényasszony emlékezteti küldetésére, fogadalma és hatalma szerint cselekedni. Vonakodik, mert a Fekete Dögmadarak rendje reszketősre mérgezte. De leszáll a folyótorkolat sziklájáról és megválik fügefáitól, hogy a Rába partján szélnek eressze az életképesség igéit."

6/2 „Sok acsarkodó ellensége támad, és haszonlesők hada környékezi. Egymást ugatják, marják, mint dögön marakodó ebek. A Képíró Asszony égbe száll."

6/21 „A Negyvenkilencedik lant erejével ront hamis vádakat. Az erős táltosasszony szelleme megkísérti. Üzen a Csillagszeműnek, de az tétovázik, végül cselekszik."
56-ban a harcos egyetemista Máté Imre feleségével együtt Bajorországba menekült, majd – a vörös sziklás, fügefás – Dél-Franciaországba. Emigrációban is fél, hogy utánanyúlnak, megbetegszik, a keze folyton reszket. Ekkor régi küldetése és fogadalma feléled benne. Vonakodik, retteg az itteni hatalomtól. Végül fogadalmához hűen hazajön, a Rába partjára költözik és közreadja a nyirkai jóslatot, ami a túlélésben, a megmaradásban sokak segítsége lesz. Mások ellenségekké válnak és nyilvánosan támadják. Ugyanakkor körbeveszik a haszonlesők is, akik üzletet látnak benne. Ezek összevesznek, egymást ócsárolják. Közben meghal a felesége. Végül Máté Imre a költészetével tudja hitelesíteni a szavait. A szavak elérik azt az asszonyt is, aki sokakat imára hív, de habozik, hogy tegye, vagy ne tegye.

Rendkívül fontos megjegyezni: a 6/13, 6/21 szakaszok vita tárgyát képezik, mivel a jóslat Rába menti tudósa Máté Imre. Az ezekben szereplő események Máté Imre és felesége halála utánra teendők – a szöveg szigorú kronológiája alapján. A jóslat 2013-tól azonosítható eseményeit tehát érvénytelennek tekinthetnénk. Azonban, ha a jóslat szigorú, néven nevezett kronológiájától eltekintünk, és helyette belső logikáját követjük, a jóslat máig is hitelesítette önmagát. Máté Imre halála után ugyanis több olyan esemény is lezajlott a politikában, melyek döbbenetes pontossággal szerepelnek a jóslatban (Simicska-Orbán háború, migránsözön).

A RENDSZERVÁLTÁS (1988-2002)
1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2 Ezekről itt már nem kell szólni.

4/1 „A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző. Korábbi ellenfelek összefognak. Rést vágnak a kerítésen. Meglazítják a medvebocs láncát, a kétfarkú oroszlán ketrecének rácsát is. Nem hálásak. A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik. Harsona jelzi a szabadság kezdetét."
Horváth István bonni nagykövet elindítja a rendszerváltást, de ravasz módon. Mivel a hazai kommunisták a nyugati magyarokhoz jártak pénzért kuncsorogni, a nagykövet rávette a nyugaton élő 56-os magyarokat, hogy pénzeljék a reform-kommunistákat. Így azok helyzetbe kerültek Magyarországon, az egymással szemben álló nyugati magyarok pedig együtt dolgoztak. Végül Horn Gyula és Németh Miklós átvágják a határzár kerítését. A szocialista tömb fenntartása érdekében Moszkva engedményeket tesz a németeknek és a cseheknek is, de ezt ők nem a maradásra, hanem a rendszer továbbontására használják. A Szovjetunió ezt már nem heveri ki. Budapesten megfújták a kürtöt és Szűrös Mátyás kijelentette, hogy vége a népi demokráciának.

4/2 „A szürke marhát napos legelőre engedik. A csorda megszédül a szabadságtól. A barmok egymást öklelik. A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit."
Magyarországon lezajlik a rendszerváltás. Mindenki azt hiszi, eljött a szabadság, de inkább annak az ideje jön el, amikor egyik magyar a másikat teljesen tönkre teszi. A szocialista rendszer megbuktatóit (reform kommunisták) a nép leszavazza az első választásokon.

4/3 „A Jóindulatú Beteg kerül élre. Mások intézkednek. A földművestől elveszik örökét, és dobra verik. A senkiháziak vérszemet kapnak. Bitangok tékozolják a fényt."
Antal József kerül az élre, de mások irányítják az eseményeket. A rendszerváltás kitermelte a senkiházi újgazdagokat, akik a ravasz kárpótlás és rabló-privatizáció révén mindent megkívánnak és kisajátítanak, különösen a termőföldeket. Bár az országnak vannak anyagi lehetőségei, ezek mindet elaprózzák, olcsón továbbadnak rajta és felélik. A szellemi lehetőségeket a tudományos élet betokosodott tudósai rontják meg, a lelki lehetőségeket a megalkuvó egyházvezetők. Ez a népes bitang banda eltékozolja a napfényt, ami egy időre ránk süt.

4/4 „Gyülekeznek a dögmadarak. A Nagy Tengert átröpüli a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly. Megérkezik a Kánya is - osztozkodni. Megint terelgetik a népet. Hiteket erőltetnek. Szaporodnak a pénzért fönnhangon imádkozók. Boldogasszonyunkat elfelejtik, buta lúddá tekerítik. Jaj pedig, ha istenünk asszony-fele elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!"

4/5 „A Régi Nagy Csata Városában EZEK papjai dűlőre jutnak, és új lovat nyergelnek. Összeesküsznek Isten Képmása ellen a Könyörtelenség Hatalmasaival."
Az ország szétlopható vagyonát a külföldiek is megkívánják. A hazánkat meglátogató amerikaiakat mindenki szelíd aranygalambnak hiszi, pedig rablógyilkosok, mindent elvesznek, igyekeznek a többi tolvajt kikönyökölni. De az orosz pénzemberek is bejelentkeznek és osztozkodni kezdenek az amerikaiakkal a magyar vagyonon. A politikusok félrevezető magyarázatokat adnak a mocskos osztozkodásról, ezért senki sem sejti, hogy mi zajlik a fejünk fölött. Az amerikaiak tartanak a magyarok hitétől, ezért új vallásokat csempésznek be az országba: az ufó-hittől kezdve a szcientológián át, a keresztények között az ún. „nevető ébredésig" minden egyéb. Megtalálják azokat, akik pénzért hatásosan tudják ezeket terjeszteni és Boldogasszonyt elavult ostobaságnak tanítják; a magyarok tömegesen követik őket. Ez súlyos hiba, ami kihat az egész jövőnkre. A Hit Gyülekezete összefonódik az SZDSZ-szel. A külföldről pénzelt vallási vezetők – talán Mohácson vagy Szigetváron –megegyeznek a világhatalom ideológusaival és összefognak, hogy Boldogasszony után most már egyenesen Jézus ellen fordulnak. (Máthé Imre szerint itt inkább a 2000-ben kötött augsburgi megbékélésről van szó. Ez azonban ellent mond a jóslat belső logikájának.)

4/6 „A galambnak álcázott karvaly és a kánya, Égigérő fára segítik a Kiskanászt. Szívében király, álmaiban császár. Szépen szól, rondán cselekszik. Zsákja feneketlen. Letaszítják - újra mászik!"
Amerikaiak és oroszok 1998-ban hatalomra segítik Orbán Viktort. Orbán tudja, hogyan lehet a népet ügyesen megvezetni, de úgy, hogy bandája is jól járjon és a nép még hálás is legyen érte. Ezért biztos benne, hogy a kor legjelentősebb miniszterelnöke lesz, sőt, akár európai rangú vezető is lehet. Rendkívül tehetséges szónok, ügyes beszédei közben temérdek pénzt húz le a népről. Sőt, olyan tehetséges, hogy 2002-ben hiába veszik el tőle a hatalmat, újraszervezi pártját és kivárja a legjobb lehetőséget a hatalom visszaszerzésére.

5/1 „Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll. Az ő ingével-gatyájával tömik a rést. Messze jutottak a parttól, már nem tud kiszállni."
2004-ben Magyarország belép az EU-ba, pedig a rendszer már akkor süllyedésre van ítélve. A magyarokkal nem közlik, hogy az EU-t az ő pénzükből tartják életben. Mire erre az ország is rájön, már nem lehet visszacsinálni.

A GYURCSÁNY-KORMÁNY (2002-2010)
4/7 „A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!"

5/2 „A döglött sárkány kutyáit a Koronázatlan Cár veszi pórázra. 5/3 A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják élre. Saját táborából ütnek pártot ellene, mert a Koronázatlan Cár úgy akarja. Paprikajancsiból csinál vezért."

5/4 „A nemzet tűri - nem látja meg rajta a rángató madzagokat. A csellel hatalomra segített Paprikajancsi pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet. Nyegle és buta. A Kiskanász malmára hajtja a vizet. Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket."
Az irányítás nélküli maradt kommunista klientúra behódol Putyinnak.
2002-ben a szocik Medgyesi Péter bankárt erőltetik az élre. Putyin elégedetlen Medgyesivel, ezért elzavartatja és 2004-ben Gyurcsányból csináltat vezért.
A nép ugyan gyűlöli, de 2004-2009 között mégis tűri Gyurcsány felháborító regnálását. A nép nem tudja, hogy Orbán azért nem segít elzavarni Gyurcsányt 2006-ban, mert az Putyin védelme alatt áll. De Gyurcsány ostobaságai végül Orbán győzelmét készítik elő. Mivel a hazai politikában nincs más alternatíva, 2010-ben a nép Orbán megszavazásával zavarja el Gyurcsányt és kénytelen tűrni kettejük bohózatát. (Verebes kettejükről ír paródiákat, melyekkel Bagi-Nacsa szórakoztatja a népet.)

5/5 „Nemes lovag-ősök fehér liliomán tipródik a nemzet. A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos. A különb nem viszi sokra, mert irigylik. Ki-ki rántja lefelé a másikat, az országot együtt. Lenézett népek mögött kullog a magyar!"
2008 táján, miközben kínlódnak, néptömegek fedezik fel a régi magyar értékeket, a magyar történelmet, még viseletben is követni kezdik az ősi lovasokat – ekkor zajlanak a soha nem látott méretű hagyományőrző események is.
De a hétköznapokon a nemzeti vagyont felügyelő szervek lopják el a legtöbbet, továbbá a bankok és mindenki más, aki csak le tud nyúlni belőle valamit, megteszi. Az ügyvédek, a magyar bíróság pedig együttműködik az egész tetves maffiahálózattal. Olyan korszak ez, amikor a kiváló és többre méltó embereket elgáncsolják, mert irigylik őket. Mindenki lerántja a másikat, a milliomos politikusok lecsukása mindennapos hír a tévében. A civakodásnak köszönhetően 2012-től már nemzetközi porondon is lejáratják Magyarországot. Európában és a világban ettől kezdve mindenki lenézi a magyarokat.

5/8 „Minden elhamisul. Csak alvilág van, meg Ál-világ, mondja a szavával nem játszó pénzváltó. Lekantározzák az igáslovat, lenyergelik a versenyparipát. Az értelem elvándorol. Még nincs, aki véres kardot hordozna körbe, de érlelődik a vihar..."
Már semmi sem igaz. A bankárok is beismerik, hogy látszatvilágban élünk, igazából a gazdaság már régen összeomlott, csak úgy teszünk, mintha még működne. Pedig lenne még mivel vagyont és energiát termelni, lenne még mivel versenyezni, de a politikai és gazdasági élet olyan zsákutcába futott, melyben semmit se lehet normálisan, terv szerint végigcsinálni. A rendszer befuccsolt. Mindenki tudja, hogy háború közeleg, de még nem akad olyan politikai szereplő, aki kirobbantja.

6/3 „A magát más csillagzatból leszületett asszonynak tettető... kaszabol és élre tör. Apró halakat kever nagykanállal és elbukik."
A mindenkivel megalkuvó Dávid Ibolya 2004-2010 között vezetői pozícióba küzdi magát, úgy tesz, mintha nagy jelentőségű döntéseket hozna, mint aki mindent szépen és jól csinál, de közben szétzülleszti a hazafiak egy jelentős csoportját (az MDF-et és szavazótáborát).

6/13 „A Negyvenkilencedik ráver tűzön ajzott dobjára. Ifjak sereglenek a Kiskanászt szavak erejével trónfosztani. Őt bugrisok védelmezik a Kányával szövetségben. Ez vérontáshoz vezethet."
A vitatott 6/13-as, duplikátumot tartalmazó szakasz itteni értelmezése: (Máthé Imre megjelenteti műveit és publikálja a jóslatot.) A fiatalok utcára vonulnak Gyurcsány miatt és nyilvános szónoklatokat tartanak. Akciójuk igen sikeres, Gyurcsány helyzete meginog, elmozdítani egy hajszálon múlik. Gyurcsányt nyugaton és keleten is támogatják, így lehetetlen elzavarni. Ezért az akciónak sajnálatos és véres következményei is lehetnek (voltak is).

AZ ORBÁN-KORMÁNY (2010-2018)
6/5 „Paprika Jancsi utat tapos a Kiskanásznak, aki azt hiszi, magasba szállt, pedig csak Paprika Jancsi csúszott mélyre."

6/6 „Koronát áhít."

6/7 „Három hamis látnok áltatja, mintha nagy király lelke laknék benne. Sokat igér, de nem tudja szavát tartani. Igér, igér, de adni nem tud, csak elvenni."
Gyurcsány egyre többet hibázik, ezért 2010-ben Orbán támogatottsága az egekig nő. Ráadásul három bizalmi embere – valószínűleg Habony Árpád, Győri Tibor, Révész Máriusz – Orbánt azzal áltatják, hogy kiváló államfő és az ország egyetlen és örökös ura is lehetne. Orbánt megkísérti a gondolat, hogy abszolút elnök (vagy szó szerint megkoronázott) legyen. Mivel valójában csak szónokolni tud, az ország gazdaságát statisztikai trükkökkel szépíti, igazi nagyot mondó vezető lesz, aki folyton ígérget: ezt és azt fogjuk csinálni, ilyen és olyan lesz, ha együtt ezt meg azt tesszük. Közben kénytelen újabb adókat kivetni, beszédekkel takarja őket. Fúrják, faragják, ragasztják, csak jól nézzen ki, csak jól hangozzon. És megint csak ígér és ígér.

6/9 „Asszonyainkat, mint birtokolt barmot lerángatják családi küszöbükről fertőző hodályokban szülni. Bábák dacolnak. Tömlöcbe vetik őket. A betűvetésben gyarló főember nem irgalmaz nekik."
A kórházi szülés kötelező, pedig a kórház a fertőzések, járványok melegágya. Hiába küzdenek ez ellen Geréb Ágnes és a bábák, 2011-ben elítélik őt és négy másik bábaasszonyt. Szokatlan jogi eljárás: a bíró az ügyész indítványánál szigorúbb ítéletet hoz. Kegyelmet kérnek – helyesírásból megbukott – Schmitt Pál köztársasági elnöktől, de az nem írja alá. Sőt, Geréb Ágnes büntetését 2012-ben súlyosbítják.

6/8 „Reszket, kinek vagyona van, mert sor kerülhet rá hamis vádakkal. Dézsmaszedők, vámosok sanyargatják a népet."
A népre szabadítják az adó- és vámhatóságot. Most már a vagyonosok is reszketnek, mert az adóhatóság akár hamis vádakkal is elveszi a pénzüket.

6/10 „Az istápolásra szorulókat is sanyargatják. Félnek segélyért esdekelni. A szegényt leköpesztik, a gazdagot zsarolják."
Még a rászorulókat, szegényeket is megsarcolják. Jobb semmit sem kérni az állami szervektől, mert még észreveszik az embert és akarattal találnak valamit, amivel kizsigerelhetik. A gazdagokat sakkban tartják, a szegényeket megalázzák.

6/4 „A kertek parlaggá romlanak. Rozsdásodik minden szerszám. A rátarti úr napszámért kunyerál. Már mindent elkótyavetyéltek."
Már tudnak róla és lehetne is, de az emberek mégsem művelik a kerteket, nem készülnek fel az eljövendőkre. Ehelyett a vesztébe rohanó rendszert fenntartva alantas munkákért könyörögnek. Pedig a fizetések egyre kisebbek, már az állami szektor se fizet jól. Az emberek nem önfenntartóvá akarnak válni, hanem még mindig jó fizetést remélnek a rendszertől.

6/12 „Forgácsolódik a nemzet. Sem az Országló, sem a Pártütő nem érti föladatát. Nem nyilat tör, hanem gátol. Amaz meg dölyfösen országol. Rendet vágat hamis, meg igaz hitek virágos mezején egyaránt."
Ugyan 2007-től kezdve a magyar emberek külföldre költöznek, de 2010-től ezt óriási tömegekben teszik. Nem csak a kormánypárt, az ellenzék is az ország kárára van; ahelyett, hogy elítélné a kormány tevékenységét, csak gátolni igyekszik azt. Orbán ezért egyre erőszakosabban kormányoz. 2011-ben a pénzegyházak mellett olyan kisegyházakat is betilt, amelyek még tényleg képesek kapcsolatot fenntartani az Istennel.

6/14 „A Csillagszemű Asszony fohászkodtat a magyarok istenéhez, annak erejét növelendő. Erő támad, sebes forgószél."

6/15 „Eddigre már nagy a romlás. Zsíros föld hátán, szántatlan ugaron nélkülöz a nép. A gazdából napszámos lett, de kevés a lapátolni való."
Egy asszony imádkozásra hívja a népet, sokan hallgatnak rá. Az ima nem marad hatás nélkül: a hit megerősödik a magyarok tömegeiben, felgyorsítja a folyamatokat és meglepő gyorsasággal átalakítja az emberek szemléletét, döntéseit. De ekkora már az ország olyan szegénységbe kerül, hogy az emberek éheznek és nélkülöznek, mégsem akarnak földet és kertet művelni, pedig abból mindenük meglenne. Még a földműves is otthagyja földjét és fizetésből akar élni – pedig a munkáltatónak sem telik fizetésre. A közmunka-program közröhej tárgya.

6/20 „A zsinegen táncoltatottak késve lépnek a szárnyas nyilak ősi útjára, de lépnek. Az Árva-gyerek meg az Ékesen Szóló fia útra kelnek, piros mellvértű tulok hátán."
A külföldieket kiszolgáló magyar politikusok későn jönnek rá, hogy csak az ázsiai gazdasági és politikai kapcsolatok húzhatnak ki minket a gödörből. Ezért Demján Sándor és Lőrincze Péter 2012 táján gazdasági kapcsolatokat épít ki Ázsiával rothschield segítséggel. (Rendszeres ázsiai útjaik megmentik Magyarországot egy napon a teljes megsemmisüléstől.)

6/19 „A tengereken utat változtatnak a hajók."
A világ kereskedelmi és biztonságpolitikai folyosója az Atlanti-óceánról átkerül a Csendes-óceánra, Kína anyahajókat és mesterséges szigeteket épít a Dél-kínai tengeren és hadi hajói amerikai vizeket látogatnak. Az oroszok magukhoz ragadják a Fekete-tenger északi partvidékét, afrikai partokat is látogatnak és növelik hadi költségvetésüket, az amerikaiak ellen fegyverkeznek. Az indiai és az iráni haditengerészet együttműködést köt, stb. Megváltoznak a világ katonai szövetségrendszerei (ezek a III. világháború előzményei).

6/18 „A Kiskanász - vásári hintások sarja - igazságos szigort akar, de az sanyargatássá fajul. A nép lehurrogja, de nem tágít. Avítt helyébe hevenyészett törvényt erőszakol. Magára haragítja a Hadakat."
Orbán 2012-ben új alaptörvényt iktat be, melyet gyorsan dobnak össze, ezért tele van hibákkal, következetlenségekkel, de erőszakosan bevezetteti. Más 2010-2014 között hozott törvényekből is baj kerekedik – média újraszabályozása, választási reform, igazságszolgáltatás megváltoztatása. Az új alaptörvény kiveri a biztosítékot itthon és külföldön is. A Velencei Bizottság, az ENSZ, az európai hatalmak, Barack Obama mind bírálják. Orbánra mások is megsértődnek az amerikaiaktól, a németeken át a románokig. 2014 táján – a zsidó-cigány származású – Orbán már a bankokat és a multikat is meg akarja adóztatni, mert igazságos teherviselést akar. De a gyakorlatban az egész megint igazságtalan lesz. Az új adók miatt a nép nagy tüntetéseket szervez ellene, de Orbán ügyesen hatalmon marad.

6/16 „A Fekete Kányák rendje hatalomra tesz szert és zsarolja a Kiskanászt, aki jót akarna, de rosszul."

6/17 „Zsarolja egy siheder kori barátja is, aki nagy vagyont harácsolt össze és villogó ruhában futkározik. Huszonöt strázsa ügyel rá."
2014-ben Orbán jót akart a bank- és médiatörvénnyel, de a hatalomra szert tett pénzemberek – öreg kommunisták fiai – ellenállnak és zsarolni kezdik Orbánt. A zsarolók között van Orbán ifjúkori barátja, Simicska Lajos is, aki 2015-ben hol elszalad az országból, hol visszatér. Simicskát az védi, amit Orbán elmúlt 25 évéről tud.

5/6 „A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!"
A pénzemberek lassan a magyar termőföldet is szétlopják és eladják, lassan semmi sem marad. 2015 végére már elképesztő mennyiségű állami földet osztanak ki egymás között. A törvénytelen harácsolás minden határt átlép.

5/7 „Nyomulnak földünkre sivatag elöl, tenger elöl. Tódulnak napkelet felöl. A trónfosztott vörös cár gazdátlanná vált ebei zsibvásáron herdálják el a föld színét, mélyét, a levegőeget, vizeket. Ki koncon van, ki koncra tör. Egymást ugatják bohóc szerepben."
Az amerikaiak létrehozzák az Iszlám Államot és a Merkellel kötött megállapodás szerint Európába hajtják az iszlám tömeget. 2015-ben Magyarországra érkezik a keleti migránsáradat.

A – 2017/2018 táján – megbukó Putyin itteni hívei megrettennek, mindenüket pénzzé teszik: földeket, bányákat, légteret, vizeket, mindent. Az embereknek egyetlen lehetősége marad: mindenki meg akar kaparintani valamennyit az állami vagyonból, különben nincstelen marad. Ezek élete arról szól, hogy a nép előtt egymásra mutogatnak, beperlik és bebörtönzik egymást, de ez csak színjáték – mindenki sáros, egyik kutya, másik eb.

6/13 „A Negyvenkilencedik ráver tűzön ajzott dobjára. Ifjak sereglenek a Kiskanászt szavak erejével trónfosztani. Őt bugrisok védelmezik a Kányával szövetségben. Ez vérontáshoz vezethet."
A vitatott 6/13-as, duplikátumot tartalmazó szakasz itteni értelmezése: A Jobbik parlamentáris eszközökkel igyekszik Orbánt elűzni. Olyan sikeresek, hogy Orbán biztosnak hitt pozíciója meginog. Aztán Orbán is úgy jár, mint Gyurcsány. A Jobbik akciójának nem várt – 1948-ban még nem kiszámítható – véres következményei lehetnek, mivel Orbánt a németek és az oroszok támogatják. Orbánt nem lehet elzavarni, kitölti ciklusát, pontosan úgy, ahogyan Gyurcsány.

6/11 „A Kiskanász hegyekből vár segítséget igéretekkel. Csalódnak azok is."
Orbán (talán csehekkel) előnyös szövetségre tesz szert nagyszerű ígéretekkel (talán 2015-ben a migránsok miatt). De azoknak is csalódniuk kell Orbánban. Rájönnek, hogy csak a szája nagy: itt egyet mond, ott kettőt, otthon meg hármat.

6/22 „A kertek művelői könnyen vészelik át a nehéz időket, mert más módon se pénz, se posztó. Előrelátó ki kamrát tölt. Az Előrelátó Banya megálmodja és megépíti Boldogasszony nevében Yotengrit Körevetét. Épülnek föld fölött, föld alatt."
Normális élete csak azoknak lehet, akik kertet művelnek, megtermelik a betevőt, valamelyest önfenntartók. Ők könnyen átvészelik a nehéz és kegyetlen időket, terményeikkel kereskedve később is minden szükségest be tudnak szerezni maguknak. Aki tartós élelmet, gabonát halmoz fel, megmenti a maga családját. Egy asszony (valamiféle lelkésznő) a megmaradás házáról álmodik. Ez a ház szentély, iskola, búvóhely és kert (vagy élelemraktár) egyben, mely földalatti helyiséggel is bír. Boldogasszonyra hivatkozva sikerül felépíteni, és sokan követik példáját. (Ezek a szentélyek majd rengeteg ember életét mentik meg.)

AZ UTOLSÓ KORMÁNY (2018-?)
6/28 „A vándor nép keserüli meg ocsúja garázdaságát. Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szarv. Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag elöl fut,más részük tenger elöl menekül."
Az amerikai, európai és arab csúcsvezetők Európába hajtják/hívják a muszlim tömegeket, mert mindannyian Európa (köztük a Kárpát-medence) még termékeny földjeire akarják tenni a kezüket (a fejlett országok növekvő nyersanyag-éhsége miatt). Egy részük a sivatag felől érkezik, másik részük a veszélyes tengeri utat kikerülve érkezik Magyarországra. A nagyhatalmak, az ideológusok, a sajtó feldicséri a migránsokat, ünnepeli őket, Európa szinte térdre borul előttük. Azonban a soraik között érkező terroristák tetteinek következményét az egyszerű menekültek kénytelenek elszenvedni. Megbánják, hogy idejöttek.

6/23 „Sehonnai bitang árulók ínségbe, romlásba döntik a nemzetet."

6/24 „Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások. Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ. Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpködhessen lángot-a bikát nyergelő asszonyra."

6/25 „Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. A Kost Áldozó két fia tovább marakodik. A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képére, hogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását."

6/26 „Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő fiát segítik, más magyarok meg a másikat. Kettészakad a nemzet, lángra lobban az Ország. A lángot vér oltja."
Hiába lesz új a kormány, a régi oligarchák az utolsó cseppig kizsigerelik a népet. Csak (szó szerinti) hazaárulással lehet jelentősebb pénzhez jutni, az emberek szemében a „hazának" semmilyen jelentősége nem marad. A legnagyobb árulása a migránsokhoz kötődik. Egyes oligarchák hatalmas üzletet szimatolnak a migránsokban és elérik, hogy Magyarországon 7 nagy állandósult tranzitzóna épüljön. Európa minden pénzt megad, hogy ezek a magyar hazaárulók a migráció kényelmetlen nyűgjét levegyék a válláról. Hogy Magyarországgal mindezt elfogadtassák, az üzlet kiagyalói igyekeznek megváltoztatni a nép gondolkodását a vallásokról, az iszlámról, a kereszténységről. Ezt szépnek hangzó magyar őstörténeti elméletek hirdetésével etetik meg a néppel. Jézus isteni rangját a manicheizmus segítségével lefokozzák és összehozzák az iszlámmal – ez sokaknak tetszik majd. A vállalkozás rengeteg lenyúlható pénzt hoz a hazai oligarcháknak és az ország egy része akár gazdasági fellendülésnek is indulhat. Viszont súlyos árnyoldala, hogy a tranzitzónák állandó európai terrorakciók fészkévé válnak. Aztán kiderül, hogy néhány hazai oligarcha – jó pénzért – összejátszik a muszlim vezetőkkel és segítik a terrorakciókat. Talán EU ellenes bosszúból teszik (egyfajta hazafiasságból), vagy egyszerűen nagyon sok pénzért, így ezek kétszeresen keresnek az ügyleten. Európa haragra gerjed, mert elárulva érzi magát és végleg Magyarország ellen fordul. A magyarok egyik fele a régi európai és amerikai uralom alá igyekszik vissza és az EU közbelépését támogatja, a másik fele az ázsiai muzulmán országok szövetségese akar lenni – őstörténeti nosztalgiából vagy bosszúvágyból – az amerikaiak és európaiak ellenében. Bármit hirdet az egyik fél, bármit a másik, mindenki téved: előidézik Magyarország történetének legvéresebb polgárháborúját, melyben nem számít majd, hogy ki a magyar, csak az, hogy melyik idegen zászló alá állt be. (Előfordulhat, hogy rövid időre az országnak ismét két fővárosa lesz.) Hazánk Európa legforróbb országává válik, mivel itt éleződik ki a zsidó-arab ellenségeskedés. A magyar tömegek harci kedvét csak a gyász veheti el, ami rájuk vár.

6/27 „Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik, aki hallgat az Egekből sugallt igékre. A Holdfényes Asszony köreveteket épített, alattuk rejtekekkel. Kertekben sarjad az új élet."
Mindezt túlélni csak óvóhelyeken, rejtekhelyeken lehet. Egy másik asszony sürgeti a rejtekhelyes szentélyek tömeges építését – aki hallgat rá, épít és megmenekül. A vegyszerek és gépek nélkül is önfenntartásra épített kertek lesznek az újrakezdés fészkei. De az emberek zöme tábort választ és harcolni akar, így lenézi a kertépítőket. Végső soron vagy a túlélők hite erősödik meg, vagy a hitet elutasítók nem élik túl.

6/29 „Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról is ide lőnek a hét teve miatt. A nép fele elpusztul."
Magyarország lakosságát egy totális polgárháború és Európa bosszúja tizedeli. A vérontás egész ideje alatt az ország lakosságának fele elpusztul.

AZ ÚJ RENDSZERVÁLTÁS (? – 3000)
6/30 „A megszeppent maradék Ukkót híjja, Boldogasszonyt."

6/31 „Áldanak Földnek és Égnek víz-szerrel, tűz-szerrel. Szívben, gondolatban, test és lélek mozdulataival, a Nap és a Hold járásának ösvényén."

6/32 „A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot, a közönyös siet segíteni."
A rejtőzködő maradék nép teljes mértékben a hit felé fordul, már kizárólag a természetfelettitől várja a megmenekülést. A legtöbben Magyarország királynőjét, Boldogasszonyt hívják, de mindenféle eredetű szertartásokat végeznek. Mindenki hinni kezd. Nem a szertartás a lényeges, hanem a szenvedésből következő lelki fejlődés. A nyomorúságban minden egyes ember értékessé és felbecsülhetetlenné válik. A kicsinyeskedésre vagy az önzésre senki sem gondol. Megbocsátunk egymásnak, nem irigykedünk más javaira vagy büszkélkedünk a sajátunkkal többé, éjjel-nappal azon vagyunk, hogy egymáson segítsünk, lessük, kin segíthetünk még. Kik életben maradnak, nemes lelkűvé válnak.

6/30 „A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is."
A szomszédos országok kihasználják a lehetőséget és fokozatosan növelni kezdik területeiket Magyarország vidékeiből. Ugyanakkor Kína is ki akarja használni a vissza nem térő lehetőséget, hogy rátegye kezét a szétzilált Európára.

6/33 „Ekkor a magyarok istene őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Új kor veszi kezdetét minden égtáj felé, Yotengrit, az ős-tengerek istene nevében."

6/34 „A jó szomszédság törvénye győzedelmeskedik."
Mire a magyarság megtanul a láthatatlanban hinni, a kínai hatalom is megjelenik Európában, pontot tesz a háború végére és diktálni kezd. Az akkori kínai vezetők az ősi hun-kínai hagyományokat tisztelve Magyarország védelmére kelnek és rákényszerítik a szomszédos országokat, hogy visszaadják, amit elvettek. Tisztességes béke köttetik, ez mindenkinek sokba kerül. Mivel a világ hagyományos hatalmi rendszere szétesik, mindenütt új korszak kezdődik. Ekkor már az életben maradás a főprobléma, az emberiség kénytelen összhangba kerülni a természettel, hogy fenntartsa önmagát. Kénytelen az erdőt nem irtani, hanem növelni, hogy ennivaló teremjen neki – más nyersanyagforrások már nem állnak rendelkezésre. Szép, de nehéz korszak.

Minden jövendölés ókumálás (következtetés), a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható – ha nem fordultok el Istenetektől és megszívelitek az ősök intelmeit.

Ettől tovább nem láthat jós. A jövőt megrajzolni egyszerűbb olyan időkben, mikor egy ország politikai, gazdasági és társadalmi élete túlszabályozott, így minden dolog helyzete determinált. Ha a történet lefut a vágányról, nem éri meg jóslatokba bocsátkozni, mert a dolgok útja és végcélja kiszámíthatatlanná válik. A jóslat ezért nem tud mit mondani a jelenlegi rendszer utáni időkről. Az akkor megtörténő dolgok már nem a múltból erednek, hanem egy új alapról, melynek még nincsenek perspektívái."

Forrás: tudatraebresztes.blog.hu
Beküldte: Ballán Mária

A rovat további cikkei: « Menetrend Baba Vanga jóslata »

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások