20240416
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 február 23, csütörtök

Elhallgatott Jézus előtti tény, kereszt-ény Köristenség

Szerző: Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Hova tűnt Vörös Győző ím már hat évvel ezelőtti szenzációs felfedezése? Hova süllyesztették a tudást, a tényt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, egyértelművé tette, hogy a Szent Korona Pantokrátora ősi köristenség jelkép, hogy Jézus születése előtti az a kép, amelyet Jézus képeként és mint Pantokrátor őriz a világ egyetlen Szent Koronájaként megnevezett ereklye, ereklyénk?

Miért nincs újabb kutatásról hír? Miért hallgatják el - ha már tudták rég, ha nem - a korona kutatás, a keresztény műveltség egyik, ha nem a legjelentősebb felfedezését?

A Szent Korona Pantokrátorát egyiptomi királysírban is megtalálták

A hazai sajtó új ellenszenzációja 2012 nyarán keltett az olvasókban felháborodást. Egyik neves napilapunk a következőket írta: "nem királysírt fedeztek fel a magyarok Egyiptomban?" A cím tartalmával nem lett volna semmi gond, ha a végén kérdőjel helyett felkiáltójel szerepel.

Igen, a fenti cikkből és a vezényszóra beinduló ellentámadásból egyértelműen megtudhattuk, hogy a magyarokkal ismét baj van. Királysírt utoljára egy Karol Michailovszky nevű lengyel kutató talált, 1964-ben. Vörös Győző Hogy miért is volna baj, azt csak a thébai templom körüli események ismeretében ítélhetjük csak meg. Foglaljuk tehát össze, mi is történt Thébában?

Egy fiatal magyar, aki egyébként nem régész, hanem egyiptológus, Vörös Győző – Kákossy tanítvány – engedélyt kapott az egyiptomi kormánytól, hogy a Királyok Völgyében feltáró munkát végezzen az úgynevezett Thot-hegyen. Ezt a munkát 1995 őszétől 1997 tavaszáig el is végezték. Montuhotep fáraó 4000 éves téglatemplomát tárták fel, természetesen csapatmunkában, ahol a régész Pudleiner Rezső és a csapat többi tagja is jelentős szerepet kapott. A kutatás vezetője az elvégzett munkáról 1997 őszén az Egyptien Archeology című londoni szaklapban számolt be.

2011. januárjában azonban valami rendkívüli történt Thébában. Vörös Győző kiváló szakmai érzékkel észrevette, hogy a Thot-hegy tulajdonképpen egy természetes piramis és kikövetkeztette, hogy abban (az eddigi gyakorlat szerint) fáraósírnak is kellene lennie. Hamarosan meg is találta a bejáratot egy 35 méter magas sziklafalon. Amikor oda feljutottak láthatták, tapasztalták, hogy hatalmas föld alatti termek vannak belül, egy hatalmas, teljesen kifosztott szarkofággal. A rablók a sziklasírt már régen kisöpörték, így értékes objektumokat és szokásos egyiptológiai leleteket ott nem találtak.

Tekintettel azonban arra, hogy Vörös Győző engedélye nem erre a területre szólt, szervezett és feltáró kutatást itt nem végezhetett, kénytelen volt azzal megelégedni, hogy bejárták és lefényképezték a termeket. Az egyik helyiségben nagy örömükre egy Kopt-szentélyt fedeztek fel, a falon egy ember nagyságú Pantokrátor-képpel, melyet a fiatal tudós időközben megjelent Templom Théba koronáján című könyvében színes képpel be is mutatott. A fiatal magyar a fenti címen írt könyvében beszámolt a kinti munkáról, Montuhotep Szenhkáré templomáról és a sziklasírról, melyről feltételezhető, hogy a templomtulajdonos fáraó sírja lehetett. Ugyanakkor beszámolt a Pantokrátor-képről, mellyel kapcsolatban – igen helyesen – összefüggést látott Boldog Özséb fehércsuhás pilisi pálosaival.

Tébai kápolna "Pantokrator" mennyezeti freskóval

← Tébai kápolna "Pantokrator" mennyezeti freskóval

Eddig a tények, s a velük kapcsolatos hírek megmozgatták az ország közvéleményét, amely az elmúlt években egyre kiéhezettebben fordul az ősi múltunk és őstörténelmünk felé. Megmozgatták azonban a politikát is, hiszen Orbán Viktor fogadta a fiatal tudóst, és megígérte az új kormány támogatását tevékenysége folytatására. Megmozdult a hazai média is és örömmel mutatta be – szokásos, bár lelkendező és szenzációt tálaló felvezetésben a valóban jelentős munka eredményeit. Ezek következtében Vörös Győző sztár lett, magyarul: a nemzet észrevette, hogy van közünk az egyiptológiához és Egyiptomhoz, sőt örömmel vette tudomásul, hogy az áttörést a fiatalok vitték végbe. És végül megmozdult a szakma is, amelynek mindez nagyon nem tetszett. Megszólaltak a szakmai nagyok, akik addig észre sem vették Vörös Győző munkáját, és még az akadémiai sajtótájékoztatóra sem figyeltek oda.

A fiatal csapat nagy sikere miatt azonban azonnal reagálni kellett, és az eddig semleges nagyok egyszerre csak ágyúval kezdtek tüzelni a fiatal tudósra. Szemére hányták, hogy királysír felfedezéséről beszél, holott nincsenek bizonyítékai. Szemére hányták, hogy – komoly eredmény nélkül – hatalmas felhajtást csinált maga körül. Továbbá azt, hogy kisajátította magának a fentebb még nem létezőnek minősített eredményeket, és munkatársait, nevezetesen Pudleiner Rezső régészt kirekesztette a sikerből. Maga a szakma nagyfőnöke, Szabó Miklós professzor, az Akadémia régészeti bizottságának vezetője is nyilatkozott. Közölte a lelkendező társadalommal, hogy az a bizonyos Vörös Győző nevű magyar egy uzurpátor, azaz bitorló. De egyébként sem régész – ilyen végzettsége nincs -, hanem csak egy mezítlábas egyiptológus.

Ennek a hivatalos szakvéleménynek az alapján a nagyérdemű közönség most már hiteles forrásból is megtudhatta, hogy Vörös Győző tulajdonképpen nem más, mint egy “szélhámos”, aki királysír-feltalálónak adja ki magát, pedig legjobb esésben is csak mázlista, amúgy pedig tiszteletlen kezdőnek tekinthető. Nyilatkozott Kákosy professzor is, aki szakmailag megalapozatlannak és etikátlannak minősített a Vörös Győző-i hencegést. Ez a vélemény meglepő, mivel Vörös Győző könyvének éppen ő volt a lektora. Ha Kákosy prof. úr eredménytelennek és fennhéjázónak találta a Templom Théba koronáján című könyvet, akkor bőven lett volna ideje és módja kételyeit először a tanítványának, majd a nyilvánosságnak is elmondani. Ugyanez a véleményem egyébként Pudleiner Rezső régészről is, aki a csapat második embere volt, és minden lehetősége meglett volna, hogy szakmai vonalon leleplezze a hamisításokat.
 
Szerkesztői megjegyzés a hozzászólások és némi utána olvasás után: Kákossy professzor nem támadhatta Vörös Győzőt, mivel korábban meghalt. Ellentétben a fentiekkel, "Kákossy nagyra becsülte Vörös Győzőt, legjobb tanítványának tartotta". A vonatkozó hozzászólás alább olvasható.
 
Ez a felismerés érdekes módon csak akkor érett publikálásra alkalmas szakvéleménnyé, amikor egy láthatatlan karmester beintett, és a szakma, valamint a liberális média “felfedezte”, hogy súlyos professzionális és etikai hibák, sőt mulasztások terhelik Vörös Győzőt. Ha egy verébre a szakma ágyúval kezd lődözni, annak fontos okának kell lennie. Az okok többnyire háromfélék lehetnek: emberi, szakmai és politikai okok. Úgy ítélem meg, hogy jelen esetben a szakmai és emberi okok összevágnak, ezt szakmai féltékenységnek nevezik. Honnan veszi magának a bátorságot egy szakmai senki (Szabó prof. szerint bitorló), hogy régészeti diploma nélkül, alig 25 évesen megtaláljon egy királysírnak is valószínűsíthető fáraósírt. Azt ugyanis utoljára egy Karol Michailovszky nevű lengyel kutató talált, 1964-ben. ( III. Thutmosis fáraó halotti templomát.) Castiglione László (1964), Kákosy László (1983) és az úgynevezett Ramesszida-program óta senki sem ért el Egyiptomban számottevő eredményt. A szakma érzékenysége és féltékenysége tehát alapvetően érthető. De a felfedezés óta már több, mint két esztendő telt el. Vajon miért nem tudott róla a szakma? Netán senkit sem érdekeltek az ott történtek? Ugyanis az elmúlt években elég sokan jártak náluk. Úgy tűnt, hogy mindent ismernek, hisz a szakma, a média és közéleti személyiségek sorra látogatták a Vörös-team-et, de eddig senkinek sem szakmai, sem emberi ellenvetése nem volt velük szemben. A szakma felháborodása tehát indokolatlannak látszik, arról nem is beszélve, hogy nevetséges az a feltételezés, miszerint Vörös Győző reklámkampányt szervezett volna maga körül. Netán a magas kutatói fizetésből? Aztán éppen itt, Magyarországon, ahol a média a liberálisok zsebében van, akik zsigerből utasítanak vissza mindent, ami magyarnak tűnik?

Nem, a média logikusan viselkedett, mert a szenzáció – amit részben ők maguk keltettek – a lapok érdeke. De talán a kormányváltás és az Orbáni gesztus is belejátszott ebbe, így nincs benne semmi rendkívüli. Ami viszont nagyon is elgondolkoztató: az a hirtelen össztűz, amit a jelenleg külföldön lévő ifjú tudósra zúdítottak, ahelyett hogy előbb egy hazai szakmai fórumon vitatták volna meg, hogy történt-e szakszerűtlenség vagy éppen bitorlás, hisz ez már súlyos vád, amit bizonyítani kellene. Az a véleményem, hogy itt másról, sokkal többről van szó. Egy látszólag véletlen dologról, a Pantokrátor képről, melyet Vörös Győző bemutatott, ésBoldog Özséb a Pálos rend alapítója amellyel kapcsolatban az is kiderül, hogy megtalálási helye valószínűleg egy proto-keresztény templom, mely mintegy 1600 éves lehet, így a benne lévő feliratok és képek is ebből a korból valók.

Boldog Özséb a Pálos rend alapítója →

Kiderült közben az is, hogy ezek a ma koptnak mondott keresztényeket akkor anakorétáknak nevezték, akik – számtalan vélemény szerint – az eredeti Jézus-hit követői voltak. Ezeknek a vezetője volt (állítólag) az a thébai Szent Pál, aki az ottani fehér-szerzetesek rendjét megalapította. Aligha véletlen viszont az, hogy a fehér csuhás magyar Pálos rend megalapítója, Boldog Özséb éppen róla nevezte el a magyar pálos (pilisi) rendet. Az egyiptomi fehér szerzetesrend is pálos rend volt, csak hát ott őket Bálosnak (Pálosnak), vagy Pilisi-nek (Philistin-nek) nevezték. És ne feledjük, hogy Árpád fővárosa a Pilisben volt, valamint azt sem, hogy Árpád papsága és szolgálattevő udvari törzse a Pilisiek (a Pálos-Bálosok) voltak.

Ezt bizonyítja az a történelmi tény, hogy a kicsinyke Pilis megye volt az ország első megyéje, míg csak a keresztény vallás fel nem oszlatta, és a fővárost el nem vitték errõl a tájról. Az egyiptomi anakorétákat másként manicheusoknak nevezték. Ők ugyanis a Mani-kus vallásnak, az egyistenhitnek a képviselői voltak, akik az Apa-Anya-Fiú háromszentségét hirdették. Tagadták viszont a római zsidó-keresztény egyház paulinus tanait és az ősi napisteni erkölcsöket vallották. Éppen ezért eretneknek minősültek, akiket a katolikus egyház V. századi győzelme után Ázsia- és Európa-szerte üldöztek és gyilkoltak. Ez volt az oka annak, hogy Egyiptomban is a föld alá kényszerültek. (Ne feledjük, Pantokrátor a Szent Koronánhogy ez idő tájt égettek fel az ősi könyvtárakat, így az alexandriait is, hogy megsemmisítsék az ősi napisteni vallási iratokat, és a Jézus  tevékenységével kapcsolatos egyiptomi és arameus okmányokat.)

Tulajdonképpen itt jutottunk el a lényeghez. A feltételezhető királysír egyik termében volt ezeknek az első Jézus-hitűeknek az egyik temploma. Ebben a templomban szerepel egy rendkívül fontos jelkép, a Pantokrátor-kép, ami tulajdonképpen Jézus-Istent jeleníti meg, nevezetesen a partus-avar keleti ornamentikával. Ennek a thébai Pantokátornak azonban van egy nagy baja: azonos a magyar korona felső Isten-Pantokrátorával, egy díszes trónuson ülnek, egyazon kultikus pózban. Jobb kezüket parthus módra üdvözlésre emelik, bal kezükkel a Könyvet (a Törvénytáblát) tartják. Fejük körül glória látható, melynek egyaránt három belső sugárnyalábja van. Az istenalaktól jobbra és balra a Napnak és a Holdnak az ábrája van, ami az Őstérnek, a Csillagrendszernek az uralmát jelenti. (A magyar korona Jézus-Pantokrátorának a glóriájában csak két sugárnyaláb van, és más a feliratos ábra. Mindezek szinte kísérteties pontossággal egyeznek meg egy állítólag 600 éves intervallum ellenére.) A thébai Pantokrátort ugyanakkor egy körlánc veszi körbe és a főalak alatt két egyenlő karú kereszt látható.

Jézus a Szent Koronán

← Jézus a Szent Koronán

Ez az egyiptomi Pantokrátor óriási felfedezés. Ennek léte nemcsak azt jelenti, hogy a kereszténység első 400 éve másként alakult, mint azt ma tanítják, hanem az úgynevezett proto-keresztény vallások szerepének átértékelése is szükségessé válik. A thébai Pantokrátor semmiképpen sem “keresztény” Pantokrátor. Sokkal inkább “körösteni”, vagyis Kör-isteni Atya, a Nap és Hold főistene a neve. (A keresztény szó akkor nem létezett, illetve nem is létezhetett, mert a kereszténység nem a kereszttől kapta a nevét, hiszen ez csak a 400-as években jelent meg mint jelkép. A Kriszt-nek vagy Christ-nek nevezett Krisztus Köristent jelent, akárcsak a Christien-nek, Kristian-nak írt nevek, melyek az ősi magyar nyelven Kör-istent jelentenek. - szerkesztői megjegyzés: ezzel a betoldással persze bátran vitatkozhat bárki, aki egy kicsit foglalkozott már a témával, de ez itt most ne legyen vitatéma!) Ez az aligha vitathatóan 1600 éves Pantokrátor van jelen a magyar koronán, melyet ma pápai koronának tanítanak, s a koráról éppen napjainkban folyik éles vita.Csomor Lajos és Pap Gábor ugyanis egységes avar koronáról beszélnek, ami azt jelenti, hogy Árpád előtti korban készült, tehát minimálisan is a VIII. században, de inkább előtte.

A hivatalos és akadémikus tudomány ezt kétségbe vonja, és azt bizonygatja, hogy a korona maximum az 1200-as években készülhetett. Sőt azt is sugallják, hogy a mai formáját II. József korában hamisították össze, amiben lehet igazság, ami a hamisításokat illeti. Szerkesztői megjegyzés: több képet egyértelműen kicseréltek a Szent Koronán a Habsburgok uralkodásának idején, amelynek éppen - "Mah-Méh-királynő" (?) Nimród korona- Nagyboldogasszony esett áldozatul.

← Nimród koronaként számon tartott koronakincs (Bagdad) Herodotos: "az Ister felett lévő országot méhek birtokolják"

A Vörös Győző-i “világbotrány” azonban összedönti ezeket a magyarellenes hamisításokat és torzításokat. Meg kell ugyanis válaszolni az alapkérdést: mit keres egy anakorétamanicheus Atyaisten-Pantokrátor (nem Jézus az, mert a nap és hold a főistent jelenti) a magyar koronán, vagy ha fordítva teszem fel a kérdést: Mi köze van az avar-hun-magyar koronának Egyiptomhoz? A válasz erre a második kérdésre is nagyon kellemetlen, mert azt kell mondani, hogy: sok. Badiny Jós Ferenc és mások is arról beszélnek, hogy a Kárpát-medencében méheknek nevezett nép élt valaha. Badiny Jós Ferenc prof. ezt a mah-gar névvel indokolja. Az egyiptomi fáraók és istenek mézeskas alakú koronát viseltek, melyet kétoldalt méhszárnyak vesznek körül, és belőle egy kunkor, a méh csápja emelkedett ki.

Szerkesztői megjegyzés: Childerich meroving uralkodó sírjának és a Kárpát-medencében és az eurázsiai pusztán (sztyeppén) feltárt szkíta, szarmata, avar, magyar sírok míves arany (ott méh) mellékleteiről már ne is beszéljünk?!
 
Mindennek felvetése azonban pontosan úgy tilos, mint a sumér-magyar kapcsolatok létezése, és a róla való beszélgetés is, akadémikus körökben. Az egyiptomi kapcsolat felvetése pedig már ennél is nagyobb bűn. Vörös Győző a szó szoros értelmében a méhkasba nyúlt, mert az ősegyiptomi igazság egy szeletét tette le a közvélemény asztalára. A feltárt történelmi tényeket továbbra is elhallgatják.
 
Források: főként szatmari-monitor.ro cikke a Magyar Megmaradásért, magyarno.com hasábjain megjelent hírek alapján
Beküldte: Szalontay Béla
 

Hozzászólás  

#7 1142.Budapest Ógyalla tér 12Regős Judit 2017-03-31 13:56
Csodálatos felfedezés !!!!
A Szentkoronánk régisége nem kétséges és nem 1200 ból szarmazi mert már Atilla királyonkat is ezzel avatták be ,sőt mi több lehet ,hogy ez az a Szentkorona és valószínü amit Nimród Atyánk elkészítetett az égi képmásra kovácsával ,ahogy azt ősi leírások is igazolják !!! Ákkádnál elakadt a történelmünk egyik állomása és onnan ez a behatolás a szkita -Pártus birodalmakban kimutatható ! A Pilisszántót is azért akarják beverni 50 méter mély és 80 méter magas Transzformátor állomással mely két szántöföldnyi ,hogy szakrális központunkat szétzúzzák és az ősi központ megsemmisüljőn ezt meg kell védeni ,arról már nem is beszélve ,hogy ez az eredeti Pálosközpont és Pilisszántó egésze alatt barlangrendszerek húzódnak több külömböző barlangrendszerrel egymásra épülve tízezer éveket ölel fel külömböző mélységi szinteken haladva lefelé !!!,
Orbán viktor az ellenoldalt szolgálja és aki bíizik benne az pofára esik hisz a Pilisi Pálosközpontot is ők akarják szétverni elektromos autóra hivatkozva ami egy ökörség és csak egy beteg buta elme hozhat ilyen döntést vagy direktbe nagyon is tudatosan !!!,
Én hiszem ,hogy a Pilis mindennel össze van kapcsolva energetikailag a földöd ,pld piramisok,stonheg,stb,stb még a körös kultúra idelyéből is bizonyítható a Mag har -MAGYRA eredet mivel a Tatárlakai leletet semmi féle képpen nem lehet figyelmen kívűl hagyni ,mivel a rovás írás magyarul olvasható csak melynek jelentése "
MINDEN TITOK DICSŐ NAGYASSZONYA !
VIGYÁZO KÉT SZEMED ÓVJON NAP ATYÁNK FÉNYÉBEN , " Mi kell még ,hogy a világ fénybe borúljon a sötétségből ????? Bosznia Nap piramis 40 000 éves magyar-Székely rovással íródott !!! A föld első nyelve a Magyar-sumer-arámi mind egy nyelv ,tehát Jézus is arámi nyelven beszélt ,így mi valószínű értettük volna !
Egy nyelv volt a földön kezdetben és abból alakultak ki a szedett vedett nyelvek amibe minket tuszkolni akarnak folyamatosan a szégyen gyalázatos MTA akiket már a Történelmi világkongresszusról kitiltottak a sok hazugságaik miatt !!! Szemita sötét erő gyilkolja a Magyar Őstörténelmet és Ősvallást és vakvágányra terelte a tisztánlátást ! A Magyarok Őstörténelme -Ősvallása-és írása nem szétválasztható és csak együtt értelmezhető a tudás amit mi is őseinktől kaptunk és amit tivább kellene folyamatosan adnunk másoknak ,de meggátolt a szemita hamis istenképet reszketve ölelő sötét erő és szolgái !!!!
Atya-Anya-Fiu !!! Ez a helyes ahogy az prof Badiny Jós ferenc gyönyörűen leírja ,A MAGYARSÁG IGAZ ŐSTÖRTÉNELME CÍMŰ" könyvében !!!
Noé-Jafet a javító -Tana a tudás hordozó -Nimród Atyánk- HUNO S MAGOR- JÉZUS a Feny fiú -A tilla Napkirályun Mágusunk - Álmos-Emese-Árpád vezérünk,stb !!! Ez a mi vérvonalunk és származásunk !!!
Az Isteni igaz fénytudás napvilágra fog kerülni mert a fény az igazság és a sötétből mindíg kitör és GYŐZEDELMESKEDIK !!!!
A PILIST MEG KELL VÉDENÜNK MINDEN ÁRON ÉS OTT A VÁLASZ,KAPOCS A FÖLD ALATT AZÉRT AKARJÁK MEGSEMMISÍTENI !!!!
Ádás minden igaz kutatóra !!!!
#6 9946 Velemér, Fő utca 7.Varga Géza 2017-03-20 15:14
A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma:
mek.oszk.hu/16100/16161/16161.pdf
#5 MTAkadekoskodokNorbert 2017-03-05 10:59
Ugy gondolom, hogy amig az MTAban es mas fontos helyeken is a zsidok uralkodnak addig nem lehet elorelepes mert "ők" minden tudomanyt maguknak bitorolnak es folyamatosan fensőbbrendűseguket bizonygatjak atgazolva mindenen es mindenkin. Pedig valojaban koszos hazatlan kitagadott () nepseg...
#4 újabb magyar eredmény!sagi 2017-03-01 14:38
Vörös Győző és Borbola János után ismét van magyar kutató, aki jelentős felismeréssel gazdagította az ókori Egyiptommal kapcsolatos tudásunkat.
Egy lelkes amatőr felismeréseit és könyvét bemutatja Pap Gábor.
www.youtube.com/watch?v=Gzu6ZSt55tw
#3 belgium/Andennenagy lajos 2017-02-26 15:20
egy tanácsot mindazoknak, akiknek valami kapcsolatuk lenne a tudományos (régész, történész ...) világgal ;

az ún. Szent Korona aranyát kellene megvizsgálni. Manapság (már vagy jó két évtizede) létezik egy olyan (fizikai) mérési mód, amely az arany jövetelének helyét meg tudja állapítania. Ezt persze az ebben található 'idegen' elemek jelenléte álltal ...

tehát meg lehetne állapítani azt, hogy PONTOSAN melyik bányából, ill. melyik részérol a világnak jön azon Arany, amelybol ez elkészített lett ...
ez egy nagyon fontos, mert tárgyilagos adatunk lenne ezen kérdésben. Ha az arany maga a Kaukázus északnyugati, ill. ennek közelébol jön (szerintem ennek elég nagy a lehetosége), akkor az maga már egy fontos ismeret lenne. Akkor pl-ul egy az egyben el is vethetjük azt, hogy ezt valahol, valakik Ny-Eu-ban készíthették ... valamikor is ...

szeretettel, L
#2 érdekesremete 2017-02-24 12:01
Köszönöm a cikket, bár régi történet, én csak most szereztem róla tudomást!
#1 Valaki nagyon bealudt!sagi 2017-02-23 22:33
“Hova tűnt Vörös Győző ímmár hat évvel ezelőtti szenzációs felfedezése?“ és “2011. januárjában azonban valami rendkívüli történt Thébában.“

• Vörös Győző nevezetes felfedezése nem hat éve, hanem pontosan 20 éve született, amint erről a Demokrata 1998/30. heti száma tudósított:

Idézet:
Egy fiatal magyar, aki egyébként nem régész, hanem egyiptológus, Vörös Győző névre hallgat - Kákossy-tanítvány - engedélyt kapott az egyiptomi kormánytól, hogy a Királyok Völgyében feltáró munkát végezzen az úgynevezett Thot-hegyen. Ezt a munkát 1995 őszétől 1997 tavaszáig el is végezték. Montuhotep fáraó 4000 éves téglatemplomát tárták fel, természetesen csapatmunkában, ahol a régész Pudleiner Rezső és a csapat többi tagja is jelentős szerepet kapott. A kutatás vezetője az elvégzett munkáról 1997 őszén az Egyptien Archeology című londoni szaklapban számolt be.

Az elmúlt év januárjában azonban valami rendkívüli történt Thébában. Vörös Győző kiváló szakmai érzékkel észrevette, hogy a Thot-hegy tulajdonképpen egy természetes piramis és kikövetkeztette, hogy abban (az eddigi gyakorlat szerint) fáraósírnak is kellene lennie. Hamarosan meg is találta a bejáratot egy 35 méter magas sziklafalon. Amikor oda feljutottak láthatták, tapasztalták, hogy hatalmas föld alatti termek vannak belül, egy hatalmas, teljesen kifosztott szarkofággal. A rablók a sziklasírt már régen kisöpörték, így értékes objektumokat és szokásos egyiptológiai leleteket ott nem találtak. Tekintettel azonban arra, hogy Vörös Győző engedélye nem erre a területre szólt, szervezett és feltáró kutatást itt nem végezhetett, kénytelen volt azzal megelégedni, hogy bejárták és lefényképezték a termeket. Az egyik helyiségben nagy örömükre egy Kopt-szentélyt fedeztek fel, a falon egy ember nagyságú Pantokrátor-képpel, melyet a fiatal tudós időközben megjelent Templom Théba koronáján című könyvében színes képpel be is mutatott.
• A cikk később megjegyzi (1998. 30. hetében!), hogy: “a felfedezés óta már másfél esztendő telt el. “ Tehát 1997. januárjáról van szó, ekkor történt a Pantokrátor kép felfedezése!

• Az első szerkesztői megjegyzésben foglalt korrekció felesleges, mert az csak a hibás dátumozást veszi alapul. Kákossy professzor 2003-ban bekövetkezett halála nem akadályozhatta őt egy 1998. körül tett vélemény nyilvánításban!

• A Demokrata 1998./30. számának a cikkét “Práczki István VÖRÖS VIHAR THÉBA FELETT“ címmel a www.magtudin.org/Voros%20vihar.htm oldalon olvastam először, és most is ezt vettem hivatkozásom alapjául. Mellesleg a fenti cikk szinte teljesen azonos vele, a hibás dátumoktól eltekintve! Itt van feltüntetve az eredeti megjelenés helye is: Demokrata, 1998/30. szám

• Vörös Győző - tudtommal - Franciaországban él és magánszemélyek adakozásából folytatja kutatásait. www.youtube.com/results?search_query=v%C3%B6r%C3%B6s+gy%C5%91z%C5%91

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások