20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2007 július 18, szerda

Az Arvisurák időrendi táblázata

Szerző: Kozsdi Tamás

A dátumokat a többféle – nem egyeztetett – időszámítási módok, az időtörések hiányos ismerete és a földi forgásidő változásai miatt CSAK tájékoztató jelleggel kezeljük!

Legősibb adatok

i.e. 4 320 000 A végtelen Élet ideje (indijó megállapítás szerint)

i.e. 443 658 A laraki papok szerint ekkor jelentek meg először Kaltes Asszony szekerén érkezők a földünkön.

Kr.e. 50 000 – Kr.e. 11 658 (Globális kataklizma)

i.e. 48 863 Egyiptomi beavatott papok feljegyzéseket készítettek.

i.e. 40 000 körül. Nippur pateszi lerakja az első sumér város alapjait.

i.e. 33 520 10 néptörzs alakul ki a Földön.

i.e. 19 500 Az ataiszi szabir népcsoport elkezdi időszámítását

i.e. 15 500 Az ataiszi szavárd népcsoport elkezdi időszámítását.

i.e. 13 508 A tűzszerzés éve. Az időszámítás és a fémművesség kezdete a Földön. Miskolc megszerzi Kemi Istenasszony szájából a tüzet.

i.e. 12 788 A 11. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön.

i.e. 12 679 A 12. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 12 577 A 13. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 12 475 A 14. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 12 373 A 15. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 12 281 A 16. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 12 069 A 17. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 11 867 A 18. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 11 765 A 19. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 11 663 A 20. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 11 658 A Nagy Özönvíz. Ataisz kiemelkedése. A Hold nekicsapódik a Földnek és Atlantisz szigete süllyedni kezd.

Kr.e. 11 658 – Kr.e. 5038 (Ataisz süllyedése)

i.e. 11 442 Második kísérlet a Hold Földhöz csapására. A kaltesiek eltérítették, de kisebb özönvizek pusztítottak.

i.e. 11 000 körül. A 22. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön.

i.e. 9700 körül. Lagas, az első sumir király várost alapít.

i.e. 9000 körül: A 23. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön.

i.e. 8508 Anyahita lehozza a Szíriuszról a 12 gondolatrezgő követ, melyek ma a Szent Koronában vannak. A 24. látogatás.

i.e. 7000 A 25. kaltesi (Szíriusz B ) látogatók a földön

i.e. 5758 A kaltesiek figyelmeztetik az Ataisz-belieket, hogy a sziget veszélyben van. Megkezdődnek az ataiszi gyarmatosítások, kivándorlás a szigetről. A 26. kaltesi látogatás.

i.e. 5758 Káldi földön megalapítják Amu-ómot.

i.e. 5750 Elindul Ataiszról a Káldi, Szavárd és Élám területfelkutató misszió, majd megalapítják birodalmaikat Mezopotámiában.

i.e. 5702 Ataisz szigetén megszűnik a pateszik (papfejedelmek) uralma. Lugalok és fejedelmek felváltva uralkodnak a sziget elsüllyedéséig.

i.e. 5050 Eridu megalapítása Káldi-Földön (Irak), Eridu vezér által.

i.e. 5044 Buda kőfaragó fejedelem megalapítja Káldi-Föld és Zagrosz között Anina-ómot.

i.e. 5044 körül. Buda újraalapítja Úr városát (Mezopotámia).

i.e. 5038 Ataisz szigete végleg elsüllyed.

Kr.e. 5038 – I.sz. 1. (Jézus kora)

i.e. 5012 Az Anyahita kegyhely felavatása Úr városában (Mezopotámia).

i.e. 5008 Ataisz süllyedése utáni első kaltesi földreszállás Úr városában.

i.e. 4950 Mezopotámiában a folyóközi árvizek elől tömegek vonulnak északra Úr térségéből.

i.e. 4920 Agabáék megérkeznek a Sárga-folyóhoz (Kína).

i.e. 4518 A Bika Világhónapjának kezdete. I.e. 2358-ig tart.

i.e. 4236 Az egyiptomi vallás kezdete.

i.e. 4184 Ménes birodalma áttért a Nílus áradását figyelembe vevő évszámításra. (9324 tűzszerzési év)

i.e. 4080 Megalakul a „Melegvíz-források Birodalma”, „Viroláj-birodalma” és „Nimród-biro­dalma”.

i.e. 4080-4038-ig. Visszatérnek hazánkba az Ataisz szigetéről a jégkorszak miatt elvándoroltak, az elmenekült beavatottak utódainak nagyobb csoportja, akik a jégkorszakot túlélt tarkósokkal, bolhádokkal új népet alkotnak.

i.e. 4040 Megalakul a 24 Hun Törzsszövetség Agaba vezetésével, Ordosz központtal (Kína).

i.e. 4020 Első Birodalmi Nagyszala – Ordosz (Kína).

i.e. 4018 Megszületik Nimród ikergyermeke Bábel és Tabira. Az anyjuk Tuli rimalány.

i.e. 4010 körül. Felépül a Bábel tornya.

i.e. 4000 Nimród Birodalmában felépül Ninive városa. Építője Ninive, beavatott építő tudós.

i.e. 4000 körül. Az Ataiszból elszármazott emberek száma 210 tömény, azaz 2100000 lélek.

i.e. 3984 Pestisjárvány Ordoszban.

i.e. 3970 Havaruti Nagyszala Ménes Birodalmában (Egyiptom). A 27. kaltesi látogatás.

i.e. 3800 körül. Megszületik a legmagasabb szintű beavatott, Etana. Édesanyja Szagamóni Aranyasszony.

i.e. 3578 Megszületik Gilgames, a 2/3 részben isteni eredetű uruki király.

i.e. 3540 A 12. feljegyzett özönvíz a Közel-Keleten Ataisz süllyedése óta (Kr.e. 5038.). Erről hallott Ábrahám (Ábrám), és erről tudósít a Biblia.

i.e. 3000 körül. Heves napkitörések okozta roppant hőség a Földön.

i.e. 2688 Elkezdődnek a 12 évig tartó egyiptomi piramis építkezések.

i.e. 2676 Befejeződnek az egyiptomi piramis építkezések.

i.e. 2480 Bóta, úz (őspalóc) fővezér indítványára megköttetik a hunok és a kinajok között a Béke és Rokonság szerződése. A szerződés értelmében a hun, agaba és kinaj népek szabadon költözhetnek egymás területein. Közös tanács bírálta a vitatott eseteket. Tanulmányi cseretáborok is létrejöttek.

i.e. 2358 A Kos világhónapjának kezdete, i.e. 198-ig tart.

i.e. 1705 A japán "honfoglalás" ideje. Szőreg Nagy Süán sámángyőztes és kapitány helyettese, a manzsu Tenno keletre hajózott Ordoszból. Tennó feleségül vette az ajnó vezér lányát Tikajót.

i.e. 1677 Túliás földkörüli hajóútja során Atlantisz vízfelszín fölötti maradványaira bukkan

i.e. 1500 körül. Megszületik a Rasna-Szövetség a mai Olaszország területén, népeit etruszkosoknak nevezik, azaz etruszkoknak. A Rasna Szövetség alapja a papkirályok által megírt Hármas Törvénykönyv volt.

i.e. 1500 körül. Atlantisz végleg a víz alá süllyed.

i.e. 1490 körül. Kitör a Szantorisz vulkán. Hegynél magasabb hullámokat, tengerárt okoz. Keréta (Kréta) sziget lakossága elpusztul. Több földrengés követi a kitörést.

i.e. 1190 Népszámlálás az etruszk Rasna-Szövetségben. 98342 lélek élt a területen (Olaszország).

i.e. 1190 Atlantiszról menekülő éhező beri-beri népcsoport kifosztotta Hattusast, lerombolja, ezután a Hati-kasszu birodalom összeomlott.

i.e. 1112 Müjáki csata. A 24 Hun Törzsszövetség döntő csatája a kinajok ellen. A hunok győztek.

i.e. 775 Megszületik Vejuli-Róma és Barna-Farkas ikergyermeke, Romulusz és Rémusz. Romuluszból 22 évvel később Róma első királya lett.

i.e. 716 Romolusz veje, a núbiai Numa Pompilius kerül Róma trónjára.

i.e. 703 A pannonok szövetséget kötnek a keltákkal (káldorok).

i.e. 690 Tullus Hostilius lesz a Római Birodalom harmadik királya.

i.e. 650 Ancus Martius, a negyedik római király.

i.e. 640 A közel-keleti Hétvári Élet-Temploma átköltözik Ordoszba.

i.e. 602 A kurd eredetű zagroszi Tarkvinus Priscus Róma ötödik királya lesz. Ő építi fel a Capitoliumot.

i.e. 571 Servius Tullius, Róma hatodik királya lesz. Veje meggyilkoltatta.

i.e. 539 Tarkvinius Superbus kerül Róma trónjára. Ő a hetedik király. Zsarnoksága miatt egy felkeléssel megbuktatják.

i.e. 335 A Buddhizmus erős hatást gyakorol Ordoszra, ezért a hunok útnak indulnak.

i.e. 206 Matyó kínai császár (Moto, Mao-tun) áttöri a Kínai Nagy Falat.

i.e. 198 A Halak világhónapjának kezdete.

i.e. 35 Sziszeki egyzemény. Kövezsd hun származású kínai császár szerződést köt Augustus (Octavianus) római császárral, melynek értelmében a Római Birodalom és a Hun-Szkíta Nagybirodalom határa Dunna Asszony folyója (Duna). A szerződést a rómaiak megszegik, elfoglalják aranyröges birodalmunkat, Erdélyt és latinosítani kezdenek. Ezért indul el a Hun Birodalmi Hadsereg Kr.u. 360-ban, és foglalja vissza területét Kr.u. 430-ra.

i.e. 25 Kövezsd széki-hun vezér meghódítja a Kínai Birodalmat. Császár lesz.

i.e. 20 Felépül a Csörsz árok-rendszer a Duna vonalán. Nagy kiterjedésű katonai kiképző hely.

i.e. 8 Elkezdődik Eged fejedelem székvárosának, Egernek építése. I.sz. 4-ben lett kész.

I.sz. 1. – I.sz. 1490. (I. Mátyás megölése)

i.sz. 29 Jézus megalakítja Uruki egyházközösségét. Jézust ugyanebben az évben a Gilgames koronával királlyá koronázzák.

i.sz. 181 Megalakul a Magyar Törzsszövetség.

i.sz. 226 Uruk város népe szembefordul a pártus Garé isten hívőkkel.

i.sz. 226 Káld pateszi megalapítja a „Mennyei Birodalmat” Urukban.

i.sz. 266 A perzsák elfoglalják Uruk városát, lakosait Káld királlyal, Mani öspörössel és az uruki-mani hívőkkel Eviláth térségébe hurcolják.

i.sz. 290 Manit, a Gilgames család bölcsét, az ördögi lelkű Csőrös király, hatalmától félve elevenen megnyúzatta, bőrét szénával kitö­mette és a 290. évben városról városra hordatta. Fára magasan felakasztatta ezzel a felírással: „Így jár az, aki a mennyei eredetű uralkodók tizedének fizetését megszün­tette."

i.sz. 430 Kettéválik az uruki-mani püspökség, székhelyeik Uruk és Tuspán lesznek.

i.sz. 430 Az úzok elhagyják az ordoszi beavató központot és Budavárába költöznek át Buda (Atilla testvére) vezetésével. 433-435 között telepednek le.

i.sz. 568 Atilla leszármazottai megalakítják a nagy Avar Birodalmat. Ugyanebben az évben Baján (II. Ilona férje) Ogurd solymászait a csákvári Solymosra telepítette.

i.sz. 570. június 8. Mekkában megszületett Mohamed. Meghalt 632-ben.

i.sz. 619 Mohamed felesége, Khadidzsu meghalt.

i.sz. 622. július 6. Mohamed Medinába vándorolt.

i.sz. 630 A kinajok megdöntik a Keleti Türk Birodalmat.

i.sz. 800 Az Avar Birodalom három részre szakadt.

i.sz. 849 Megszületik Árpád, a későbbi Törzsszövetségi vezér, Enéh harmadik fia.

i.sz. 850 A Nyék törzs elszakad a Kazár Birodalomtól.

i.sz. 860 Szuvári csata. A fővezéri és a fősámáni hadak megütköznek. A kazárok nem nézték jó szemmel, hogy Ügyek szálláshelyei után nem fizettek adó-tizedeket, csupán sámán-tizedet adtak Asszorügyek részére. Ezért a kazárok büntető hadjáratot indítottak, vesztükre. Álmos fősámán csapatai győznek. Más harcosok is sorban elhagyják a kegyetlenkedő kazár birodalmat.

i.sz. 864. Keletről avarok menekülnek a terjeszkedő frankok elől, akik Álmos seregéhez csatlakoznak.

i.sz. 864. Lebéd kegyvesztett lett a kazároknál, ezért csatlakozott a Kéri, Keszi és Gyarmat törzsekkel együtt a Magyar Törzsszövetséghez.

i.sz. 868 A Magyar Törzsszövetség új székhelyévé Kevevárt (Kővár, Kiev) jelölik. Sámánfejedelme Álmos, lovasfejedelme Lebéd, tárkányfejedelme Asszuporog fia, Szőke Árpád lett.

i.sz. 875. Kürt, tiszta kabar törzs is csatlakozik a Magyar Törzsszövetséghez.

i.sz. 880. Jenő és Tarján törzsek is csatlakoznak a Magyar Törzsszövetséghez, mivel Káspivár és Asszorügyek között hazátlanul maradtak.

i.sz. 891. Verecke kabar fejedelem követeket küldött Kassáról, akik elmondták, hogy 891 őszén a morva papok hódításra buzdították a szláv népeket. Az agg Tétény fejedelemmel együtt felkérték a magyari féle népek szövetségét, hogy foglalják el a Jász-síkságot, így felszabadulhatnak a szlávok nagy nyomása alól.

i.sz. 891. Álmos összehívja az Öregek Tanácsát és a Vezérek Tanácsát Asszorügyek-várhelyre. A törzsek vállalták, hogy elfoglalják Atilla örökségét.

i.sz. 892. tavasz. A Nyék és a Tárkány törzs az ifjú Árpád vezetésével Kassa, kabarszállásra lovagol, hogy az utakat megtisztítsa mindenféle akadálytól.

i.sz. 892. A Magyar Törzsszövetség vezéreinek vérszerződése a Jászvásári Nagyszalán.

i.sz. 990. tavasza. Gézát a Turfánból hozott Gilgames koronával az uruki-mani szertartás szerint uralkodóvá és a Jász-síkság nagyfejedelmévé koronázták.

Az Arvisura naptárunk

Arvisura
Katolikus
Modern
Medvetor hava
Boldogasszony hava
Január
Szarvastor hava
Böjtelõ hava
Február
Bölénytor (Fák hava)
Böjtmás hava
Március
Báránytor (Rügyezés hava)
Szent György hava
Április
Borjútor (Virágzó élet)
Pünkösd hava
Május
Gödölyetor (Eper hava)
Szent István hava
Június
Tehéntor (Aratás hava)
Szent Jakab hava
Július
Aranyasszony (Bõség hava)
Kisasszony hava
Augusztus
Tigris (Almaszüret)
Szent Mihály hava
Szeptember
Oroszlán (Szüretelés)
 
 
Halak (Begyûjtés hava)
Mindszentek hava
Október
Disznótor hava
Szent András hava
November
Istenfiak (Tárkányok)
Karácsony hava
December
Megnyitva 10837 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 MULT MEG MULTABBERIKA 2012-12-17 02:43
VALOJABAN A MULTBAN IGEN CSAK SOK REJTELY VAN VOLT ES MEG LESZ IS;

TALAN ITT LEHET ERZEKELNI AZT HOGY MILYEN IDÖKRÖL IS LEHET SZO;

www.youtube.com/watch?v=OzmdYVNDC7w

MIT IGEN CSAK NEM SZERETEK BENNE;
A BOSZNIAI PIRAMISOK FELETT FELÜLETESSEN
EMLITT HOGY KETTÖ VAN ES IGEN CSAK
ELSIKLIK A LENYEGE MELLETT;

TUDOTT LEHET KI FIZET AZ PARANCSOL AZ
OSZTRAK SOGOR SZAKINAK;

GOLYOKKAL NEM IS FOGLALKOZOTT;
PEDIG ITT IS LETT VOLNA MIT MONDANI;
NEM CSAK HA KALAPALNI AKARUNK;
en.wikipedia.org/wiki/Klerksdorp_sphere

KÖSZÖNETTEL A SOK ERTEKES ANYAG
BEMUTATASA VEGETT;

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások