20240421
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 január 26, kedd

Orvosok a Tisztánlátásért Nyilatkozat

Szerző: Dr. Tamasi József

Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért / A magyarság, magunk és utódaink jövője iránti aggodalomtól vezérelve a következő nyilatkozatot tesszük.

Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért

2021-01-24

 orvosoktisztanlatas1

Figyelembe véve, hogy

 

 • Minden jel szerint a magyar kormányzat másokkal együtt (társ-szervezeteik, oldaltól függetlenül az egész magyar politikai elit, a médiák döntő többsége, a tudományos társadalom jelentős része, az egyházak,) egy globális emberiség elleni összeesküvéssel párhuzamosan (WHO, az Agenda 21, Agenda 30, Event 201, Világbank, Világgazdasági Fórum, ENSZ, bizonyos multinacionális vállalatok) destruktív, életellenes, előre megírt jövőprogram elemeit követi és ennek megvalósításáért  – egy mondvacsinált, alapos tudományos bizonyítás nélküli járványra hivatkozik, amellyel a társadalomban általános félelmet kelt. Biztosan látható, hogy az egyre súlyosbodó intézkedéseknek nincs utolsó része, egyik után következik a másik és ezen módon a jövőben is egyre rosszabb lesz. A Kormány és érintett hivatalai tárgyalásra, megbeszélésre egy szakmailag és társadalmilag elfogadható korrekcióra nem készek, a személyi és gazdasági jogainkat egyre erősebben és önkényesen korlátozó intézkedéseket hoznak, az intézkedéseket jószándékúan vitató személyeket elhallgattatják, megbízható jövőképet pedig nem mutatnak – emiatt a társadalom jelentős részében komoly aggodalom, pánik alakult ki.

 

 • A COVID 19 „védőoltások” már megkezdett beadása reális egészségügyi veszélyt jelent a magyarság génállományára, egészségére, jólétére, akár életére, de ezen védőoltások megtagadása is a hatalmi erőszak, kényszerítés és zsarolás révén életkilátásaink rövidülését okozhatja. Vagyis akár beadatjuk, akár megtagadjuk az erőszakolt „védőoltásokat”, akkor is az életünkre törnek. Az erőszak tetten érhető, a kényszeroltással egyet nem értőket egyes kórházakban spanyol mintára el kezdték listázni, fenyegetni!
 • Megértettük, hogy a járvány egy elterelő „hadművelet”, a valódi történés az emberek nincstelenné, kiszolgáltatottá tétele és jó úton haladnak efelé.
 • Megértettük, hogy az orvosi berkekben sincs meg a szakmai kompromisszum lehetősége, mivel a kulcspozícióban levő orvosvezetők (kormányzati és önkormányzati egészségügyi intézmények, klinikák, kórházak vezetői, MOK, MTA, a gyógyszertudomány állami és magán vállalatai és intézetei)  is beálltak a zsarnoki globalista elit szolgálói közé, vagy gyáván hallgatnak pozíciójukat féltve és a józan szakmai érveket, tudományos bizonyítékokat nincs szándékukban megfontolni, megvitatni – miközben a negatív program teljes erővel halad előre embertelen tervei szerint és az ilyen szakmai helyreigazítás további keresése meddő időveszteség lenne. Így bár mi orvosok továbbra is feladatunknak tekintjük az orvosszakmai tisztánlátás támogatását, de véleményünk szerint a mindenáron való orvosi tudományos vitákra törekvésnek az ideje lejárt, egyszerűen azért, mert a másik fél nem kész álláspontunk megfontolására sem.
 • Ugyanakkor a lakosság és a szakma egy részétől felénk áradó pozitív visszajelzések alapján érzékeljük, hogy orvosi mozgalmunk fontos reményt ad a lakosság kiútkereséséhez és szükségesnek látjuk a kiútra vonatkozó meglátásaink közreadását

Ezért semmilyen más választásunk nem maradt, mint megkeresni és támogatni a minél szélesebb körű megújulást célzó összefogás történelmi és társadalmi alapjait és a tágítható kiskapukat.

A MAGYARSÁGOT FEL KELL SZABADÍTANI A RÁ ERŐSZAKOLT INDOKOLATLAN GLOBALISTA PÁNIK ALÓL, VISSZA KELL ADNI A BIZTONSÁGOS ÉLETBE VETETT HITÉT, UTÓDAINK JÖVŐJÉT, MEG KELL VÉDENI A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEKTŐL!

Stratégiai lehetőségek, fellépés a bennünket megnyomorító és a gazdaságot tönkretevő erőszak ellen

  • Mindenki tehet a változásért! Minden állampolgár, aki megértette a nemzetközi csalás mibenlétét, abban a helyzetben álljon helyt, ahol épp tart, ahová a Sors állította. Ne felejtsük: egyéni áldozatvállalások nélkül nem lesz fordulat és a nyakunkra tett hurkot egyre szorosabbá fogják húzni. Ha nem kötelező a tesztelés, akkor szálljunk szembe a kényszerteszteléssel. Ott, ahol nem kötelező a maszkviselés, akkor bátran vegyük le a maszkunkat! Ha nem kötelező az oltás, akkor ne hagyjuk a munkahelyi kényszerítést. Ha látjuk a csalást a szemünk előtt, akkor emeljük fel hangunkat a csalással szemben. A sunnyogás, a megalkuvás, a hallgatás őket segíti céljaikban. Jelmondat: “tartsuk be a jogszabályokat, de tegyünk mindannyian az ellenállásért, a jövőnkért”
  • Eljárások a jelenlegi jogrend alapján: ahogyan más országokban is teszik, idehaza is szükséges a valóságtól elrugaszkodott, tudományos alapokat nélkülöző intézkedések, büntetések, korlátozások elleni feljelentések és eljárások tömeges elindítása, az érvényben levő jogrend alapján. Az állami és önkormányzati, valamint munkahelyi intézkedéseket meg kell mérettetni, ezért mindenkit arra bíztatunk, hogy bármilyen joghátrány éri  a bevezetett járványügyi intézkedések kapcsán, akkor forduljon ügyvédhez (keressen erre kész ügyvédet) és indítson eljárásokat az állami gépezetben szereplő főként pozícióban levő személyek és másodsorban intézmények ellen. Ez nem lázítás, hanem az intézkedések érvényes jogrend alapján történő megmérettetése és annak figyelembe vétele, hogy Magyarországon még a jogrend működik, a jog képes a tévedést, vagy akár a sandaságot helyreigazítani. Ugyancsak kiemelt jelentőségűnek tekintjük a Magyarok Világszövetségének 2020. decemberében kiadott tiltakozó és a COVID 19 kényszeroltás elleni cselekvésre szólító felhívását, amelyet a szövetség megnyit aláírásra minden magyar állampolgárnak. Fontosnak tartjuk, hogy ehhez minél többen csatlakozzunk. Jelmondat: „Legyenek tele a bíróságok, az állampolgárok által kezdeményezett állítólagos „járványveszély” miatti jogtiprás elleni feljelentések tárgyalásával”
  • Politikai formációk létrehozása a jelenlegi jogrend keretei között: Mivel a fentiek tekintetében jelenlegi parlamenti pártok egyike sem állt a nép mellé, egyike sem kérdőjelezte meg a nyilvánvalóan zsarnoki intézkedéseket, sőt még követelte is azokat, a kialakult lakosságot veszélyeztető helyzet új erővonalai szerint szükséges átalakítani a politikai palettát. Indokoltnak tartjuk, hogy egy vagy több új politikai formáció jöjjön létre, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a globális elittel. Nem kérünk a köpönyegforgató áruló pártokból. Mi készek vagyunk kellő időben ezeket a formációkat támogatni! Jelmondat: „Valódi politikai határvonal már nem a jobb és baloldal, hanem a globalista zsarnokság („új világrend”) lekötelezettjei és az egészséges, szabad életet akarók között dől el! Vagyis egyik oldalon állnak az eddigi parlamenti pártok (jobb és bal oldal egyaránt), a másik oldalon lesznek azok az új pártok, akik hitvallása a „kamujárvány”, az „új világrend”, a zsarnoki globalizmus embereinek és a bennünket megnyomorító intézkedéseiknek a lebuktatása, megsemmisítése, valamint egy szabad új élet megalkotása.” Mi orvosok a tisztánlátásért kellő időben kiállunk majd ezen új formációk mellett.
  • Visszatérés Magyarország történeti alkotmányához: a 2012-esalkotmánymódosítás (új alaptörvény) jogi megalapozottsága egyes jogász szakemberek szerint megkérdőjelezhető, így az azóta létrejött helyzet egy látszat-demokrácia, látszat intézkedések sorozata lenne, amely jogszabályok teljességében érvényüket vesztik akkor, ha mérvadó jogász szakemberek és a nép az említett alkotmánymódosítást hitelt érdemlően és a társadalom jelentős tömegének egyetértését elnyerve megkérdőjelezik, valamint a jelenlegi hatalom nem tudja saját álláspontját hitelt érdemlően megvédeni. Ennek a helyzetnek a megvizsgálására, valós megértésére a Magyarok Világszövetsége elvben kész egy jogtudományi konferenciát létrehozni, amennyiben száz ezernél nagyobb létszámú kezdeményező kinyilatkozatja, hogy nem tekinti hatályosnak a jelenlegi alkotmányt. Ezért támogatjuk a Szabadság Mozgalom ilyen irányú adatgyűjtését, melyet az itt és itt és itt található linken érhet el. Megadva az esélyt egy ilyen fordulatnak, ennek a kezdeményezésnek az aláírására kérünk mindenkit! Jelmondat: „Ha az Alkotmány módosítása 2012-ben jogilag elfogadhatatlan módon történt, akkor ezt jogilag meg kell mérettetni, mert lehetséges, hogy az egész azóta hozott intézkedés sor, beleértve a bennünket megnyomorítani készülő járványügyi intézkedések is érvénytelenek”. Ide kapcsolódik még a Magyarok VIII. Világkongresszusa Záró-nyilatkozatában kimondott jelmondat:  „történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is létezik életképes magyar nemzet.”
  • Erkölcsi megújulás:   Alapvető fontosságú a magyarság élete erkölcsi alapjainak újraépítése és megszilárdítása. Ehhez véleményünk szerint segítségül hívható az ősi magyar (szkíta) kultúra, az egyházaktól függetlenül is létezni tudó szilárd egyéni, kisközösségi Istenhit (bármilyen erőszak mentességet és szeretetet hirdető felekezet is az, az Egy Istenhit szellemében), a hagyományos  kulturális közösségek megtartása és újraépítése, a keleti tradícionális szellemiség szerinti életet élő kis közösségek térnyerése. A COVID miatti intézkedések és kialakult helyzet megmutatta, hogy a globalista kultúra észrevétlenül megmérgezte az emberek lelkét, legyengítette a társadalom önvédő mechanizmusait, de sajnos többnyire az egyházak sem adják meg a szükséges muníciót, hanem részt vesznek a globalizmus térhódíátásának támogatásában.  Jelmondat: a társadalom megújulásához a globalista, versenyszellemű törtetés, „győzzön az erősebb” filozófiája helyett szükség van az ősi, az Istenhitre, erőszakmentességre, szeretetre épülő erkölcsiségre. Ezek támogatását be kell építeni egy új társadalmi berendezkedés struktúrájába is.

A folyamat elemei tehát a következők

Legjobb, ha minden tettre kész magyar ember a fenti területeken aktívitásba kezd, ha gyarapítja a tettre készek táborát és jó, ha minden tettre kész közösség önállóan és önállóan szervezi a fentiek irányába mutató életét.

 1. mondjon nemet minden ponton, ahol nem a törvények betartása a kérdés, hanem az azt túllicitáló értelmetlen intézkedéshez, elvárásokhoz, zsarolásokhoz igazodás, vagy annak tesztelése, hogy meddig mehet el a zsarnoki diktatúra.
 2. alakítsanak perközösségeket, keressenek ügyvédeket és indítsanak eljárásokat mindenütt, ahol a jog alapján a szóban forgó hátrányt okozó esemény megkérdőjelezhető
 3. keressék meg a politikai formációkat, amelyek teljes egészében felvállalják a „kamujárvány” leleplezését és minden erejükkel támogassák azokat, hogy a 2022-es választáson jelentős többséggel kerüljenek a parlamentbe a józan gondolkodású új pártok!
 4. Ön személyes jószándéú kommentjével támogassa a fenti törekvésünket, aláírásával támogassa Magyarok Világszövetsége azon nyilatkozatát, amely megkérdőjelezi a kényszeroltást, aláírásával hitelesítse azt a nyilatkozatot, amely kétségbe vonja az alkotmányozás jogszerűségét a Szabadság Mozgalom elérhetőségein. Ez esetben a cél, hogy minél gyorsabban elérjük a legalább 100 ezer fős létszámot.
 5. Jelenleg ezeket a társadalmi ébredési folyamatokat támogatjuk, másként nem látjuk elkerülhetőnek az oltást és a leendő rabszolgaságot.

A fenti nyilatkozat civil polgári kezdeményezés, pártoktól, idegen érdekektől, gazdasági érdekektől és egyáltalán minden olyan intézmény és szervezet befolyásától mentes, amelyek részt vettek a jelenlegi sokkoló hazai és világhelyzet kialakításában. Minden erőnkkel garantáljuk, hogy ők ne tudjanak átszivárogni a kezdeményezők közé, teljesen eltűnjenek a közszereplők közül és egy új, a nép akaratát kifejezni tudó etikus elit alakuljon ki hazánkban.   

Úgy látjuk, hogy az új világrend Magyarországon is küszöbön áll, de másként, mint a globalisták képzelik.

Budapest, 2021. 01. 24.

Orvosok, Tudósok és Egészségügyi dolgozók a tisztánlátásért mozgalom képviseletében és támogatójaként  

Dr.Tamasi József

Dr.Pócs Alfréd

Dr,Gelléri Julianna

Dr.Szanyi Dorottya

Dr.Szinnyai Attila

Prof. Dr. Bardócz Zsuzsanna

Dr. Fölker Tibor

Pintér István

Kiss Ferenc

Piri László

Tóth Bea

Pálné Sárosi Judit

Sikula Edit

Gergely Erzsébet

Fényes István

Kiss Tamás

Zámbori Mária

Berecz Béla

Hunyorné Benczkó Éva

Dobos Attila

Juhász János

Kerekné Liktor Judit

Fodor Márta

Vörös Vera

Bubla Zoltán

Lipták László

Szabó Klára

Fejesné Eta

Muraközy Éva

Kiss Dominik

 

Mindenki küldjön egyetértő kommentet, aki támogatja a fenti nyilatkozatunkat! ⇒

Forrás: Orvosok a tisztánlátásért.
Ajánlotta Gaáli Andrea

Koronavírus-terror – Az okok őszinte feltárása 10. rész
Miként tették a saját nyakukra a kést? - Mario felébred

lenkeidr1

Hozzászólás  

#2 Rendkívüli sajtótájékoztatóR Zoltán 2021-02-04 10:18
Magyarok Világszövetsége
Rendkívüli sajtótájékoztató.
Az Európa Tanács Covid-19 határozatáról, amelyről mélyen hallgat a Magyar kormány és a teljes magyar sajtó!!!

m.youtube.com/watch?v=64p4xqsfXtY
#1 Mit csinálunk a Nyilatkozattal?R Zoltán 2021-01-30 22:35
A VIDEÓBAN EMLÍTETT NYILATKOZATHOZ A LINK ITT: www.facebook.com/SzabadsagMoz...

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK itt: www.facebook.com/groups/26079...

Mi a Szabadság Mozgalom? Miért jött létre és mi a célja? A választ Tibor írásában megtaláljátok itt: www.facebook.com/tibor.geri.1...

AZ ÖSSZES INTERJÚ ÉS TIBOR ELŐADÁSAI ITT: www.youtube.com/playlist?list...

Judit facebookon itt: www.facebook.com/HelyesKerdes/

A VIDEÓ TELJES EGÉSZÉBEN ANTAL JUDIT TULAJDONA, FELHASZNÁLÁSA - RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN - CSAKIS AZ Ő ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES!

A VIDEÓBAN ELHANGZOTTAKAT AKÁR RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN BÁRHOL MÁSHOL FELHASZNÁLNI CSAKIS GERI TIBOR VAGY ANTAL JUDIT ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások