20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2014 május 11, vasárnap

Schumann hullámok a földsugárzások ellen.

Szerző: Brunda Károly

A káros földsugárzások hatására az immunrendszer meggyengülhet, míg a Schumann hullámok pozitívan befolyásolják a geoaptikus zónák hatását (a NASA is használja a schumann generátorokat).

Milyen betegségek veszélyeztethetik az Ön egészségét azáltal, hogy erős Szent György, ley törésvonal, vortex, ... vagy más földsugárzás vagy vortex zónájában van a fekhelye - esetleg?

Szent György háló és Ley sugárzás hatása

Szent György háló és Ley sugárzás hatásaEzek a legerősebb, vízér fölötti, azaz térhálós szerkezetű geopatikus sugárzások, melyek energiájukat a Föld erőtereiből, a földmágnességből és más forrásokból nyerik. A hálót szabályos, különböző polaritásokkal, intenzitási jellemzőkkel rendelkező vonalak, zónák alkotják, melyek közepe általában nálunk Szent Györgynek nevezett sáv. (Írom: nálunk, mert sem a távolkeleten sem angolszász... területen ismeretlen ez a címke, ott különböző polaritású és tulajdonságú ley vonalakról lehet csak hallani, máshol, kínai terminológiát használnak. A Szent György sugárzás megérdemli a megkülönböztető nevet, mivel különleges tulajdonságokkal rendelkezik, hatalmas energia koncentrációt képvisel és komoly spirituális jelentőséggel is bír - bizonyos helyeket érintve. A séma szerint Szent György sávot két oldalról szimmetrikusan körülvevő interferencia vonalak közé tartozik a kísérő yin jellegű, negatív polaritású ley vonal. ( Megjegyzem: léteznek pozitív polaritású ley vonalak is - önállóan. ) Az önálló ley vonal intenzitása a közbenső (kísérő) interferencia vonalakénak többszöröse.

 spirituális jellemzőkEzen struktúrák sávjainak találkozási pontjai, de maguk szoba ley szent györgy sávokkala sávok is rendkívül fontosak voltak az ember számára a történelem folyamán - kultúrköröktől függetlenül. A régiek tudták, ezeket jobb elkerülni, illetve kultikus célokra fenntartani. A Föld idegáramairól beszéltek esetükben, és ezen vonalak mentén, a kereszteződéseik közelében voltak és találhatók ma is azok az akupunktúrális pontok, amelyek hatalmas energia-potenciáljukon túlmenően, spirituális jellemzőkkel is rendelkeznek - nem mind. Energiaszintjük sok nagyságrenddel tér el egymástól attól függően, milyen sűrűséggel követik egymást az azonos jellemzőkkel rendelkező sávok. Léteznek olyanok, amelyek például 100 kilométerenként (és 10 - 15 méter szélesek), de olyanok is, amelyek 5-6 méterenként (és 2-3 méter szélességűek). A Föld jelentős akupunktúrális pontjai a nagy energiájú sávok kereszteződéseiben találhatók. Természetes, ha ezeket az érzékeny helyeket a Föld védi! Rövid ideig lehet bennük tartózkodni, de lakni tilos. Ugyanúgy tiszteletben kell tartani őket ma is, mint a régi Kínában tették ezt az emberek, a feng shui mesterek tanácsára. A földsugárzások kereszteződésekben a legerősebb az energiakoncentráció. A gyógyhelyek, búcsújáró helyek mindegyike erős Szent György, ley vonalak, kereszteződések és vortexek közelében találhatók!

Vortexek

ley vortex földsugárzásMik a vortexek? Energia örvények, energia spirálok, amelyek lehetnek önálló és származtatott típusú, mely utóbbiak a különböző geopatikus zónák egymásra hatásának következtében alakulnak ki. Nem vízér jellegű, emanációs föld energiák ugyanakkor jelentősen hatnak a vízerekre is. Megjelenésük kölcsönhatások nélkül is gyakori. Ezek azönálló vortexek, típusaik, tulajdonságaik sokrétűek. vízér vízerek ley hartmann törésvonal földsugárzás

vízér vízerek ley hartmann törésvonal földsugárzás

Az energia koncentráció a vortexek középpontja felé haladva erősödik, a középpontjában elhelyezkedő szervek igen nagy veszélynek vannak kitéve, mely hatványozottan igaz akkor, ha vízerek, vízér halmazatok is találhatók az adott helyen.

A vortexek a radiesztézia "fekete lyukai" tulajdonságaik előfordulási helyeiken döntően határozzák meg az adott radiesztéziai tér jellemzőit. Amint az ábrából látszik, a vortex területén például a ley vonalak a "fő szabálytól" eltérő módon egymással nagyjából 30 fokos szöget bezárva középpontba futnak össze, melyben ráadásul vízér energia sávja is megtalálható. A vortex középpontja egybeesik a ley vonalak találkozási pontjával. vortexA vortexek nem azonosak a különböző földsugárzások találkozási pontjaiban létrejövő energia örvényekkel, a vortexek önálló radiesztéziai entitások, amelyek még akkor is önállóak, ha energiájuk egy részét bizonyos vortex kozéppőnttal földsugárzásokfölsugárzásokból nyerik. Az ábrán igen veszélyes állapot látható! A vízerek, különösen a vízér halmozódások és a vortexek együtthatása súlyos kombinációt jelenthet, mivel itt a vortex hatalmas (az egyéb fölsugárzásokénál hatványozottan nagyobb) energiájának és a vízér igen veszélyes információjának együtt hatásával állunk szemben. Ezeket feltétlenül el kell kerülni! A jobb oldali oszlopokban felsorolt geopatikus sáv energiák mellé minden egyes esetben hozzá kell számítani a különböző vortexeket, amelyek energia-koncentrációi többszörösen haladhatják meg a jelzett, önálló földsugárzások energia szintjeit!

A vortexek a lehető legritkább esetben barátságosak, de nem tagadható, hogy vannak (jó) pozitív vortexek is! Ahol pl. vízerek találhatók, ott nincsenek "jó" vortexek!

A térhálós földsugárzások szabálytalan viselkedése

a földsugárzások viselkedése megváltozik a vortex környezetébenAdott körülmények között, - pl..... ingatlan által behatárolt térben - tapasztalható energia (és információ) formációk, a geopatikus sugárzások, a fő szabálytól eltérően viselkedhetnek és olyan irányokkal, görbületekkel sőt alakzatokkal is rendelkezhetnek, amelyek önmagukban levezethetetlenek a sémákból. A vízereket senki sem gondolja egyenesnek de a tanfolyamon nevelkedett radiesztéták nagy része nyíl egyenes ley sávokat remél és demonstrál.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A ley struktúra vonalai például a fő szabály szerint nagyjából megegyeznek a fő égtájak (mágneses) irányaival, az eltérés általában 7 fokon belüli. Adott feltételek mellett, főleg nagy energia-koncentráció esetén megjelenhetnek 15 és a 30 fokos összetevők is. És itt még mindig csak egyenesekről beszélünk! Ha nagy magasságokból tudnánk szemlélni a jelenséget valamilyen csoda szemüvegen keresztül, valóban egyeneseket látnánk őket - abban a léptékben.

Ha közelítünk és a lépték már lakásnyi terület, így már közel sem biztos, hogy a mért földsugárzás sávok nyíl egyenesek, homogének és konzisztensek maradnak ( Elárulom, hogy biztosan nem! ). Ezeken belül lesznek például területek, amelyek intenzívebbek mások kevésbé - amit a radiesztéta, ha mérni tud érzékeli a sáv szabálytalan szélét, cakkos, akár görbe alakját - hiába tanulta azt, hogy az mindig egyenes. Lehet egyenes, de ez közel sem feltétlenül igaz a mérés alá vont területen, ahol a komplex radiesztéziai viszonyok a fő szabályt gyakran nem hagyják érvényesülni. Mint említettem, akár csak a vízér halmazatok, egyszerű, de erős vízerek jelenléte jelentősen hathat az egyéb geopatikus energiák jellemzőire. 2-2 mérési pont összekötésével tehát lehetetlen helyesen kijelölni a nyomvonalat!

Papírral/vonalzóval meghatározhatatlanok az irányokat - mérnie kell, pontosan, több ponton, még akkor is, ha a kapott eredmény mértanilag kiszerkeszthetetlen.

A vortexek gyakorlati jelentősége!

vortex földsugárzás gyakorlati jelentőségeA gyakorló radiesztéta számára a fentieknél fontosabb anomáliák tapasztalhatók a különböző helyi hatásoknak köszönhetően, a különböző típusú és energiájú geopatogén energia sávok találkozási pontjai közelében, a vortexekről az energia örvények, a radiesztézia különleges helyei. Kimondhatjuk: a vortexek kialakulása annyira gyakori, hogy ritka az a földsugárzás mérés, melynek során ne találkoznánk velük.

Nagyon fontos a vortexek helyének pontos meghatározása, mivel az adott energia térben ezek képviselik a legnagyobb energiakoncentrációt és, egyúttal ezek jelentik a legveszélyesebb területeket. Gondosan kell mérni a vortex környezetét is, mert ha pl. vízér, többszörös vízerek, törésvonalak, más nagy energiájú geopatogén zónák környezetében a vortex sokkal veszélyesebb, mint magányosan! Vigasztalásul mondom, előfordulnak pozitív hatású vortexek is, amelyek az egészséges energiákat koncentrálják. Nagyon komoly körültekintést igényel annak megállapítása, hogy a pozitív vortex valóban egészséges teret jelent-e, mivel, ha itt mellé nyúl a radiesztéta, nagy károkat okozhat. A vortexen belül előforduló vízér halmazatok a legveszélyesebb radiesztéziai szituációt jelentik, ezek igazi "halál sávok".

Amit már fő szabálynak is tekinthetünk a vortexek esetében az az, hogy ahol pl. Szent György, Ley, L'ong, Laohu sáv található, ott származtatott vortex is jelen van - szinte mindig. Az a kérdés hol, a spájzban, esetleg az ágyon!

Tehát bonyolítja a helyzetet, ha a vortex több, vízér hartmann, Szent György ... földsugárzás mellett fordul elő, és együttes hatásként, igen jelentős méretre, energiára és összetett információ-töltésre tesz szert, ezzel jelentős mértékben torzíthatja a vízér fölötti, térhálós szerkezetű geopatikus sugárzások séma szerint várható elhelyezkedését és tulajdonságait is. Ez fordítva is igaz! Még kis vortex is, vízér ( de különösen vízerek halmazatai ) közelében, jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. Az önállóan is igen veszélyes vízerek hatása sokkal intenzívebbé válik ilyen esetben, mert a vortex erős energia terébe bekerül a víz információja, létrehozva ezzel az egyik legveszélyesebb geopatikus kombinációt.

A vortexek jelenlétének kizárása az ágy, gyermek járóka, számítógép-munkaállomás ... helyén, a radiesztéziai munka egyik legfontosabb része.

A radiesztézia mérés az adott földsugárzásokkal terhelt energetikai tér komplex vizsgálatát igényli.

A vortexek környezetében olyan spirituális energia formációk is jelen lehetnek, amelyeket a kisgyermekek 4-5 éves korig képesek látni, érzékelni ( a felnőtt is olykor ) és amelyektől általában félnek. ( "Hagyjuk égve a lámát anya..., valaki van a szobában..."). Ilyen esetekben a vortex környezetéből a gyermeket általában el kell távolítani. Bizonyos esetekben nem árt a vortex-szel szemben spirituális védelmet is alkalmazni.

Erről csak ennyit kívántam megjegyezni.

Geológiai törésvonal sugárzások

A földkéreg állandóan mozog. A mozgás következtében kialakulnak repedések, vetődések, amelyek néhány milliméter szélességtől akár több tíz centiméteres szélességűek lehetnek. Itt a szélesség és a veszélyesség között fordított arányosság áll fenn, azaz minél keskenyebb a törésvonal, annál nagyobb veszélyt jelent az emberre. A keskeny törésvonal az általa létrehozott keskeny sávon koncentrálja az energiát, amit a föld mélyében lévő feszültségek, erőhatások és ki tudhatja még mi minden, keltenek. Még erősebb lehet az élettani hatás, ha érc telér is található az adott helyen, ami rendkívül kis helyre koncentrált, folytonosság nélküli, igen nagy intenzitású geopatogén qi-t jelöl. A hegyvidéki építkezés ebben a tekintetben nem előnyös. Energiáját a vízér fölötti, térhálós szerkezetű földsugárzásokból nyeri, melyek jellemzőit átalakítja és koncentrálja és így lesz az, ami. Sok esetben mérhető a radioaktivitás gamma tartományának megerősödése ezeken a területeken - a törésvonal sugárzásban - így ennek vizsgálata rendkívül fontos. Ugyancsak tapasztalható az esetek túlnyomó részében a vízér sugárzás frekvenciája is a törésvonalban. Csont száraz időben a vízereket esetleg mélységtől függően kevésbé lehet mérni, ilyenkor a törésvonal sugárzás intenzitását érzékeljük nagyobbnak.

A radiesztézia legveszélyesebb területei a vortexek és az egyéb földsugárzások együttállásai

A vízerek hatása hatványozottan veszélyes adott földsugárzás konstellációkban, különösen bizonyos típusú vortexekkel való együttes előfordulás esetén. Ezek kimérése a legnagyobb odafigyelést és szakértelmet igénylő radiesztézia mérési feladat, jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel itt még a vortex perdületének "elnézése" is komoly gondokat okozhat - akár rövid távon is !

A geopatikus sugárzások és a Schumann hullámok kapcsolata. Schumann generátorokat a NASA is használ.

Schumann generátorokat a NASA is használ.

A Föld és az atmoszféra bizonyos rétegei között állandó, 7.83 Hz frekvencián rezgő, elektromágneses mezőt is találunk. Ez a frekvencia nagyjából megegyezik az emberi agy által termelt alfa hullámok rezgésszámával és pontosan megegyezik a Hypocampuséval. Bebizonyították, ezek a hullámok segítik a szervezetet biológiai órájának szabályzásában, az alvás ritmusának beállításában, szerepük van a hormonális rendszer működésének alakításában, a női ciklusokban stb. stb. Ezt a hullámhosszt számos tudós, az élet frekvenciájának nevezi. W.O. Schumann fizikus, 1952-ben fedezte fel ezeket az állóhullámokat. A vízérsugárzás és a térhálós energiák, valamint az elektroszmog környezetében a Schumann hullámok jótékony hatása korlátozottan érvényesül. A földsugárzások elleni védekezés tehát segíti a Schumann hullámok érvényesülését az adott helyen. Az ábrán látható a spektrum eloszlása, mely az idő függvényében változik. Ma az átlag 8 Hz fölött van, közel a 9 Hz-hez és továbbra is emelkedik. Ennek okai ismeretlenek, de elképzelhető, a jelenség hatással van a geopatikus anomáliáira is.


Szent György, ley, törésvonal, vízér, hartmann, curry földsugárzás a fejen kerülendő

Szürkehályog - halláskárosodás (idős korban) - leukémia törésvonal - SM - Parkinson kór - érszűkület -  daganatos betegségek -  fejfájás - hartmann - szemromlás - halláskárosodás -  szédülés - idegesség, idegrendszer - kopaszodás - nyakmerevedés - epilepszia - agydaganat - idegi betegség - látáskárosodás - hartmann - ágybavizelés - pánikbetegség - migrénes fejfájás - idegesség, feszültség, veszekedés - pszichiátriai problémák - magas vérnyomás betegség - hormonális zavarok - alvás zavarok - állandó stressz - hiperaktivitás - szemproblémák - szorongás - fog gyökér betegség - szájrák földsugárzás gégerák

Tigris sugárzás

Szív betegeknél, különösen kerülendő! Hasonló a hartmann-sugárzáshoz, rácsmérete szabadban 4,5 -5,5 (É-D) x 1,5 (K-NY) méter, zárt helyeken ennél kisebb 4 x 1,4 méterre is összenyomódhat, sőt.... Térhálós energiamezőből nyeri energiáját. Az É-D sáv többször erősebb a K-NY-i összetevőnél. Erősségének alakulása korrelációt mutat a hold ciklusaival, ami teliholdkor éri el maximumát.

Struktúra - sugárzás

Bizonyos geometriai alakzatok, anyagok egyes konstellációkban a vízér hartmann, Szent György típusú földsugárzások geopatikus hatását megszégyenítő negatív radiesztéziai teret tudnak létrehozni - úgymond felgerjesztik a teret.

Különböző használati tárgyak (pl..: rossz helyre tett tükrök, ólom kristály vázák , kristályok, kehely formák, állólámpák, kék színű üvegtárgyak, piramisok, stb..) színüktől és alakjuktól függően felerősíthetik, felgerjeszthetik a földsugárzások geopatikus zónáit. Radiesztézia mérés segítségével ezek is kiszűrhetőek!

Jó tanács: a tükröt száműzzék a hálószobából, minél nagyobb, annál sürgősebben. Ennél erősebb térgerjesztő eszköz nincs. Ez akkor elengedhetetlen, ha Szent György, ley sugárzás és bizonyos vortexek találhatók a hálószobában. Vízerek, vagy vízér jellegű földsugárzások a tükörtől nem gerjednek.

Az elektroszmog sugárzás legveszélyesebb és leggyakoribb külső forrásai:

magasfeszültségű villamos távvezetékek mágneses sugárzása transzformátorok által gerjesztett ELF-VLF azaz, alacsony és nagyon alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzása GSM bázisállomások nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzása. - Bővebben: elektroszmog →

Szent György, ley, törésvonal, vízér, hartmann, curry földsugárzás a testen kerülendő

asztma - tüdőbetegség - szív - nyaki problémák - ödéma - vese - májbetegség - emésztési problémák - alhasi panaszok - hasnyálmirigy - vese - vízér - vesekő - máj betegségek - mellékvese - allergia - hasi panaszok - ciszta - gyomorfekély - gerinc - gerinc bántalmak - lumbago - petefészek gyulladás - prosztata gyulladás - meddőség - impotencia - menstruációs zavar - méhnyálka - hártya gyulladás - daganatos betegségek - leukémia - SM - Parkinson kór - vese - érszűkület - ritmuszavar - ingadozó vérnyomás - krónikus légúti - betegségek - torokgyulladás - infarktus - tüdőgyulladás - torokgyulladás - vállizület gyulladás - nyirokmirigy betegség - hátfájás - izomsorvadás - hasnyálmirigy betegség - epehólyag betegség - gyomorfájás - haspuffadás - myomák - vastagbél betegség - hasnyálmirigy gyulladás betegség - epehólyag betegség - veseelégtelenség - vesekő - epekő - ínhüvely gyulladás - mellékvese betegség - tüdőrák - haspuffadás szent györgy földsugárzás - myomák - gyomorvérzés - rákos daganatok - nőgyógyászati betegségek - leukémia

Egyéb földsugárzások

Itt csak a legismertebb földsugárzások rövid ismertetésére vállalkozhattunk. Nagyon sok geopatikus sugárzás létezik!

Ezeken belül, a fontosabb földsugárzások között tartjuk számon például a l'ong-okat és a laohu energiákat, amelyekről itt csak annyit érdemes megjegyezni, hogy a vortex típusú földsugárzásokkal képeznek közel azonos kategóriát, de származtatott verzióik nincsenek, önálló radiesztéziai formációk, a vortexek -nél több és komplexebb információ tartalommal, "minimális intelligenciával" is rendelkeznek. Kísérletezni velük még kevésbé érdemes, mint a vortex típusú földsugárzásokkal. Az árnyékolási próbálkozásokat "rossz néven veszik", óriási mértékben gerjednek.

Feltétlenül kerülendő geopatikus energiák.

A földsugárzások bizonyos betegségek esetén, különösen kerülendők!

Nem lehet lehet a földsugárzásokat egyetemes bűnbaknak megtenni, de....a geopatogén zónákat célszerű elkerülni...
Vélemények szerint, a földsugárzások elsősorban az immunrendszer meggyengítésén keresztül hatnak, de egyes kutatások szerint korreláció mutatható ki a földsugárzásokkal érintett test területek és az azonos helyen kialakuló betegségek között. Ennek igazolására, vagy cáfolására kutatások folynak, de az adatok meg nem elegendőek.

A betegségekre vonatkozó információkat sem megerősíteni sem cáfolni nem tudom. - A közölt információk csak tájékoztató jellegűek, bármilyen betegség gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni.

Szent György, ley, törésvonal, vízér, hartmann, curry földsugárzás a lábon kerülendő
vér ellátási zavarok - reuma - érszűkület - ízületi gyulladás - mozgásszervi betegségek - izomsorvadás - Izomfeszülés, láb dagadás

Benker Cubical System

Benker vonalak alkotta földsugárzást, energia háló rendszert úgy lehet elképzelni , mint ( a mi szélességi körünkön) 10 méteres élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, melyek élei pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. Ezeknek a blokkoknak a "fala" 1 méter vastag. A kockák polaritása váltakozik. Anton Benker osztrák kutató megállapította, a sugárzás nagy magasságokban és nagy mélységekben is ugyanúgy mérhető, mint a Föld felszínén. Ezeknek a vonalaknak a kereszteződési pontjai rendkívül erős geopatikus stresszt okoznak és az immunrendszer egészét károsítják. Hasonlóan a ley struktúrához, ugyanúgy mérhető a lakáson belül és azon kívül is, a tereptárgyak nincsenek rá hatással. A Benker háló is képes azonban a normálistól eltérő alakzatot felvenne, ami alatt főleg a méretek összenyomódását kell érteni.

Egyenes vonalak (Straight lines)

A természetben ritkán fordulnak elő, leginkább emberi beavatkozások és alkotások következményei. Itt nagyon szoros az analógia a feng shui "mérgezett nyilaival", a "sha" qi-jével, de azoknál sokkal nagyobb energiájú. Éles, kemény, vágó energiák ezek, amelyek tömegével és strukturálatlanul találhatók meg városainkban és otthonainkban. Egyes geometriai alakzatok és azok többszöröződései hoznak létre olyan energiákat, amelyekkel az ember nem szívesen él együtt. Az egészségre közel sem olyan károsak, mint a klasszikus vízér és hartmann minőségű földsugárzások, de az ingatlanok nagy része éppen ezek miatt eladhatatlan. Esetem:

Történet: Egyszer a III. kerületben ingatlan vásárlás előtti radiesztézia i felmérésére kértek fel. Több házat megnéztünk, az egyik, radiesztéziai szempontból optimálisnak volt mondható; nagy energiájú földsugárzások elkerülték a házat, a falak égtáj szerint tájolva voltak, a közfalak jó része a hartmann háló sávjaira telepített...stb, vízerek alig voltak, vízér halmazatok és a vortexek "hiányoztak". Azonban, nagy kémény éktelenkedett a közelben, ami oly mértékben mérgezte a környezetet (nemcsak a füstjével) és olyan éles, vágó sugárzást produkált, hogy nem tanácsoltam a vásárlást. A feng shui terminológia szerint azt mondanám, a kémény agyonnyomta a házat, a ház pedig a benne lakókat - szóval, nagyon rossz feng shui-ja volt.

Forrás: http://www.radiesztezia.net/szentgyorgy-ley-schumann-foldsugarzas.html#vortex-foldsugarzas 

Hozzászólás  

#2 Jel az a leyKerion 2014-05-22 20:03
A föld-felszíni energiavonalak helyesen a "Jel-vonalak", mert ezek mentén, vonalán haladtak anno a jelek, üzenetek - materiálisan és spirituálisan egyaránt. Az előbbi esetben például a magaslati tűz- vagy fény-jelek, az utóbbi esetben pedig a "gondolat-jelek". Ezeket egy a "jel-vonalon" álló ember bárhol fogni, venni tudta a 2 materiális vagy a 3. spirituális "szemével". Régen az univerzális "anyagi" eszköz kör-osztós puzdrát is használták erre a célra. A jel-továbbítás és vétel manapság is lehetséges hiszen a jel-vonal ősidők óta "szállító-szalagként" működik. A jel szavunkat egyébként a mindent kisajátítók egyszerűen megfordították lej-re/ley-re hogy a magyar eredetet és persze mágiát eltüntessék. Még a román pénzegység is a jel szavunk kifordítása.
A Kárpát medencében a Jel-vonalak és ezek kereszteződésének környéke igen nagy energiájú: Csobánka, Gyula, Lenti stb. Már csak a szilárd földkéreg vékony volta miatt is így van ez - magasabb a földhő az elektromágneses térrezonancia rezgő-hullámzás. A szentesi 5 templom/kápolna például egy igen erős jel-vonalon áll - egy egyenesen. A gyulai várat is ilyen energiamezőre építették ahol a vár melletti körkörös fém-szobor-csoporttal még megpróbálták azt fel is erősíteni. Egy Dániában az európai szárazföldre lépő Jel-vonal a Delphoi jósdát érintve halad tovább újra a "tengeren". Közben áthalad Magyarországon pl. a szegedi Dömötör torony templom-maradványon át ahol az árvíz előtti feltöltetlen mélységben lévő kőoltárból csak úgy árad az energia felfelé.
Az un. kun-halmok és egyéb ősi mesterséges magaslatok mindig is valamely jel-vonal egy-egy energia-dúsabb pontjára egyfajta földi "energia-szökőkútra" épültek.
#1 A Schumann hullámorólOlvasó 2014-05-21 17:53
Kedves Zoli!

A Schumann hullámos cikk okán van egy javaslatom. Jakab István TV-jében (VNTV)
volt több beszélgetés az orgoitról, az orgon energiáról, mely részben a káros földsugárzások ellen véd, az elektroszmog ellen, negatív energiákat pozitívvá alakítja, tovább a chem-buster az a készülék, mely a chem trailből származó negatív energiát közömbösíti.
Orgonitot nem nehéz otthon készíteni, világszerte nagyon sokan készítik is és pl. Izlandot, Bali szigetét már teljesen körberakták velük

Tudom, neked az lenne segítség, ha összeállítanám az irodalmát és készen kapnád meg. Sajnos erre nincs időm, de hátha van egy lelkes ember, aki megtenné és kitehetnéd az oldalra. Nagyon fontos lenne, ha mind több emberhez eljutna ez az info is!.

Van egy lap :
"orgonitneked" címen megtalálható
.
Tökéletes leírás van benne a készítésről, alátámasztva tudományos bizonyítékokkal is.

Szeretettel:
Lívia

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások