20211021
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

Our beliefs

Ancient People of the Royal Magi: The Magyars - 4

 

BIBLIOGRAPHY

A magyar nyelv értelmező szótára. IV. kötet, 1979,905, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1970, Akadémiai Kiadó, 2: 816. Ammianus Marcellinus 4th c. BC / 1993. Róma története (tr,: Szepesy Gyula). Budapest, Európa, 338.

Aradi, Éva 2005. A hunok Indiában - A heftaliták története. Budapest, HUN-idea, 152.

Azize, J. 2002. Wrestling as a Symbol for Maintaining the Order of Nature in Ancient Mesopotamia. Journal of Ancient Near Eastern Religions. 2(1): 1569-2116, http://www.springerlink.com/index/TQ2U2HLCFQ5MX4QX.pdf

Badrinaryan, B. 2006. Gulf of Cambay Cradle of Ancient Civilization. http://www.grahamhancock.com/forum/BadrinaryanBl.php

Bakay, Kornél 2005, Őstörténetünk régészeti forrásai. III. Budapest, László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület.

Bauval, R. and Hancock, G. 1996. Keeper of Genesis. London, Mandarin, 205.

Berze Nagy, János 1958. Égigérő fa. Pécs, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 199, 204,243,245.

Boyer, R. 1985. Le Monde du double: la magié chez les anciens Scandinaves. Encyclopedic Universalis, 50.

Brown, J. P. 1995. Kingdom of God. In M. Eliade (ed.): Encyclopedia of Religions. 8: 304-312.

Bryant, J. 1807. New System, or an Analysis of Ancient Mythology. London, J. Walker et al. Budge, E. A. W. 1895. The Book of the Dead. The Papyrus ofAni. Plate XVI, 193. http://www.thothweb.com/documents/BookOfDead.pdf

Caraway, B. 2007. The Cradle of Civilization. In Korea in the Eye of the Tiger, Chapter 1. http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C01/E0104.htm

Cashford, J. and Baring, A. 1993. The myth of the goddess; evolution of an image. London, Penguin, http://www.annebaring.com/anbar08_seminar2.htm

Chauhan, M. 1999. The Scythian Origin of the Rajput Race, http://rajputana.htmlplanet.com/scy_raj/scy_raj.html

Czuczor, Gergely - Fogarasi, János 1967. A magyar nyelv szótára. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. Pest, Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál, 4:18-20,25.

Csáji, László Koppány 2004. A hunok történelme és utódnépei. Tündérek kihalófélben. 2. kötet. Budapest, Napkút Kiadó.

de Groot, J. J. M. 1892-1920/1982. The Religious Sytem of China. Repr. Taipei, China, Southern Materials Center, Inc., Vol. VI., Book II., 1187.

de Groot, J. J. M. - Bakay, K - Csornai, Katalin. 2006. Hunok és kínaiak. A hunok története a Kr. sz. előtti évszázadokban - kínai források alapján. Budapest, Respenna.

Detre, Csaba 2004. Hun szavak, szövegek. Túrán, VII. évf., 2. szám, 113-126.

Detre, Csaba 2005. Hun szavak, szövegek. In Gazda, József - Szabó, Etelka (eds.): Körösi Csorna Sándor és Kelet népei. Sepsiszentgyörgy, 55-85.

Diogenes Laertius i. sz. 200/1958. Hicks, R. D. (transl.): Lives of Eminent Philosophers. Cambridge, MA., Vol. I., 3.

Dodds, E. R. 1951. The Greeks and the Irrational Berkeley, University of California Press, 146.

Dodds, E. R. 2002. A görögség és az irracionalitás. Budapest, Gond-Cura Alapítvány és Palatínus Kiadó, 120,

Edwards, I, E. S. 1993. The Pyramids of Egypt. London, Penguin Books.

Encyclopcdia Britannica 2007. Magician, Ultimate Reference Suite. Chicago, Encyclopaedia Britannica.

Encyclopedia Hungarica I-II. 1994. Ch. ed.: Bagossy László. Hungarian Ethnic Lexikon Foundation.

Encyclopedia Indica 1975. Kshatriyas. http;//www. encyclopediaindica.com/index.html

Fáy, Elek, Dr. 1910. A magyarok őshona. Legrégibb nyomok. Budapest, Ranschburg Gusztáv Könyvkereskedése.

Farkasinszky, Tibor 2001. Babba Máriáról. Miskolc, Miskolci Bölcsész Egyesület.

Farkasinszky, Tibor 2005. A magyarok aranya a nagyszentmiklósi kincs. Miskolc, Miskolci Bölcsész Egyesület, 94.

Fehér, M. Jenő 1999. Középkori magyar inkvizíció. Budapest, Gede Testvérek.

Feuerstein, G. 1995. In Search of the Cradle of Civilization: New Light on Ancient India. Quest Books, Quest Ed edition.

FitzGerald, P. 1989. Az ősi Kína. "A múlt születése" sorozat. Budapest, Helikon, 156.

Forrai, Sándor - Andrássy Kurta János 1976, A magyar rovásírás új megfejtései. Garfield, N.J., USA, Szatmári, 6.

Frankfort, H. 1978. Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature (Oriental Institute Essays). Oriental Institute Of The University.

Frawley, D. 1991. Gods, Sages and Kings. Salt Lake City, Passage Press, 205.

Gáboriné Csánk, Vera 1980. Az ősember Magyarországon. Budapest, Gondolat.

Gnoli, G. 1995. Magi. In Eliade, M. (Editor in Chief): The Encyclopedia of Religion. New York, Macmillan Publ. Co., 9: 79-81.

Goldhammer, K. 1980. Magié. Historische Wörterbuch der Philosophie. Band 5,631.

Govedarica, B. 2004. Zepfertrager - Herrscher der Steppen. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Monographien Bd. VI. Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 18,21,48, 55.

Grandpierre, Attila 2001. Püthagorasz és a szkíták: a lélekhit és a nyugati civilizáció fordulópontja. Magyar Demokrata, 2001. Aug. 9. and Aug. 16.

Grandpierre, Attila 2002. Az Elő Világegyetem könyve. Budapest, Válasz Könyvkiadó.

Grandpierre, Attila 2004a. Életünk és a Mindenséget átható rend. Budapest, Barrus Könyvkiadó.

Grandpierre, Attila 2004b. Conceptual steps towards the understanding of the nature of the Sun. Interdisciplinary Description of Complex Systems, INDECS, 2(1), 12-28, http://arxiv.org/ftp/astro-ph/papers/0407/0407398.pdf

Grandpierre, Attila 2005a. A lélek halhatatlansága. Budapest, Barrus Könyvkiadó.

Grandpierre, Attila 2005b. Az EGY őseszméjének titkai. Arany Tarsoly, 2005 szeptember.

Grandpierre, Attila 2006. Karácsony, Budapest, Barrus Könyvkiadó.

Grandpierre K., Endre 1979. A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból törökre fordított magyar ősgesztában. Kortárs, XXIII. évfolyam, 1979. december, 12. szám, 1952-1969.

Grandpierre K., Endre 1990. Aranykincsek hulltak a Hargitára. A magyarok eredete a Tarih-i Üngürüsz tükrében. Budapest, Népszava.

Grandpierre K., Endre 1996a. Mióta él nemzet e hazán? Történelmünk Központi Titkai sorozat, 3, szám.

Grandpierre K., Endre 1996b. Tízezer évi küzdelem hazánk megmaradásáért. Történelmünk Központi Titkai sorozat, 6, szám.

Grandpierre K., Endre 1996c. A magyarság őseredete. Történelmünk Központi Titkai sorozat, 8. szám.

Grandpierre K., Endre 1996d. Isten szava a magyar nép szava. Történelmünk Központi Titkai sorozat, 4, szám.

Grandpierre K., Endre 1996e. Hol van a magyar őshaza? Történelmünk Központi Titkai sorozat, 2. szám.

Grandpierre K., Endre 2000. Collective Fields of Consciousness in the Golden Age. World Futures. The Journal of General Evolution. Vol. 55., 357-379.

Grandpierre K., Endre és Grandpierre, Attila 2006. Atilla és a hunok. A szkítahun-magyarfolytonosság, Budapest, NapKút Kiadó.

Grottanelli, C. 1995. Kingship in the Ancient Mediterranean World. In M. Eliade (Editor-in-Chief) The Encyclopedia of Religions. Vol, 8., p. 318-319.

Gupta, L. -S, P. 1996. The Indus-Sarasvati Civilization. Delhi, Pratiba Prakashan, 142.

Guthrie, W. K. C. 1962. A History of Greek Philosophy. I. The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Cambridge, Cambridge University Press.

Haak, W. - Forster, P. - Bramanti, B. - Matsumura, S. - Brandt, G. - Tanzer, M. - Villems, R. - Renfrew, C. - Gronenborg, D. - Alt, K. W. - Burger, J. 2005. Ancient DNA from the First European Framers in 7500-Year-01d Neolithic Sites. Science, 310:1016-1018. http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Anthropologie/MolA/Download/Haak%20et%20al.%202005%20Science.pdf

Hancock, G. 1996. Fingerprints of the Gods, London, Mandarin, 412.

Hancock, G. 2002. A mélység titkai. Az emberi civilizáció rejtélyes eredete. Pécs, Alexandra, 176,182.

Harper, D. 1995. Magic in China. In M. Eliade (ed.): The Encyclopedia of Religion. Vol. 9., 112.

Hérodotosz i. e. 440/1989. A görög-perzsa háború. Budapest, Európa Könyvkiadó, IV. könyv, 5,§. 266-267.

Hésziodosz 1955. Munkák és napok. Budapest, Akadémiai kiadó.

Iordanes VI, szd./2005. Getica. A gótok eredete és tettei. Közreadja Kiss Magdolna. Budapest, L'Harmattan, 66-67.

Ipolyi, Arnold 1854/1987. Magyar Mythologia. Budapest, Európa Könyvkiadó, 3.

Kalicz, Nándor - Raczky, Pál 2002. Az újkőkor és a rézkor. A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője. Magyar Nemzeti Múzeum, Helikon Kiadó, 34.

Kákosy, László 1978. Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémiai Kiadó, 101,

Kemenczei, T. 2002. A vaskor. Szkíták, Hallstatt-kultúra (800-450 BC). A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője. Magyar Nemzeti Múzeum, Helikon Kiadó, 67.

Keys, D. 2005. Europe's Oldest Civilization. The Independent, 2005 June 11. http://www.centrostudilaruna.it/europesoldestcivilization.html, http://www.rense.com/general66/vvi.htm

Kiss, Bálint 1839. Magyar régiségek. Pest, 143-144.

Kozák, József 1999. Az istállóskői csontsíp és egy magyar furulyatípus. Túrán 1999/2., 3-11.

Kurgan Hypothesis 2007. http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis

Lawler, A. 2007. Middle Asia Takes the Center Stage. Science, 3., August 2007, 317, 586.

Leakey, R. E. és Lewin, R. 1986, Fajunk eredete. Gondolat, Budapest, 234-241.

Lendering, J. 2007. Akitu Festival, www.livius.org/aj-al/akitu/akitu.htm

Lenormant, F. 1878/1999. Chaldean Magic, its Origin and Development, York Beach, Maine, Samuel Weiser, Inc. 111-117.

Linear Pottery Culture 2006. http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Pottery_culture

Livingstone, D. 2002. The Dying God: The Hidden History of Western Civilization, Writers Club Press.

Luckenbill, D. 1926. Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. II. Chicago, The University of Chicago Press, 312.

Magyar, Adorján 1995. Az ősműveltség. Budapest, Magyar Adorján Baráti Kör.

Mair, Victor H. 1990. Old Sinitic *Myag, Old Persian Magus and English Magician. Early China. 15:27-47.

Majundar, R. C. (general editor) 1971. The Vedic Age. The History and Culture of the Indian People. Bombay, Bharattya Vidya Bhavan, 20.

Mallory, J, P. 1989. In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology, and Myth. London, Thames & Hudson.

Manzura, I. 2005. Steps to the Steppe: or, How the North Pontic Region was Colonised. Oxford Journal of Arcaeology, 24 (4), 313-338.

McDonell, A. A. and Keith, A. B. 1967. Vedic Index of Names and Subjects. Vol. I. Delhi, Motilal Banarsidass. First ed. 1912 / 3rd ed, 1967, 208.

McKie, E. 1977. The Megalith Builders. Oxford, Phaidon, 173-199.

Meletyinszkij, Je. M. 1988. Kultúrhősök. In Sz. A. Tokarev (Ch. ed.): Mitológiai enciklopédia. Budapest, Gondolat, 1:159.

Menghin, W. 2003. Goldene Kegelhiite - Manifestation bronzezetleicher Kalendarwerke. In Gold und Kult der Bronzezeit. Nürnberg, Germanisches National Museum, 220-238.

Metcalfe, C.T. 1982. The Rajpoot Tribes. Vols. I—II. New Delhi, Cosmo Publications.

Meuli, K. 1935. Scythica. Hermes 70:121-176.

Milmo, C. 2005. How the 7000-years-old temples reveal the elaborate culture of Europe. The Independent, 2005 June 11. http://knihovna.vslib.cz/download/R00123-Dejiny-Civilizace%207000.doc

Mitchiner, J. E. 1982. Traditions of the Seven Rishis. Delhi, Motilal Banarsidass, 225.

Modi, J. J. 1926. A hunokról akik meghódították Indiát. Mi volt a hunok vallása? Transl.: Zajti, Ferenc. Budapest, 21.

Naida, M, 1995. Kingship in East Asia. In M. Eliade (ed.): Encyclopedia of Religions. 8: 330-333.

Oláh, Imre 1985. A Nimród hagyomány. Buenos Aires, Ősi Gyökér kiadása, 16. Paterson, T. 2002. Mysterious gold cones 'hats of ancient wizards'. Daily Telegraph, 17 March 2002. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/03/ 17/wwizl7.xml

Pinch, G. 1994. Magic in Ancient Egypt. University of Texas Press; 1st Univer edition; 9.

Pohle, J. 1911. Priesthood. Transcribed by Robert B. Olson. In The Catholic Encyclopedia, Volume XII. New York, Robert Appleton Company, http://www.newadvent.org/cathen/12409a.htm

Poikalainen, V. 2001, Paleolithic Art from the Danube to Lake Baikal. Folklore. Electronic journal, Vol. 18&19. http://haldjas.folklore.ee/folklore/voll8&19/paleoart.pdf

Poon, Leon 2006. The Ancient Dynastyies. http://www-chaos.umd.edu/history/ancientl.html

Price, T. D., Bentley, R. A., Lüning, J., Gronenborg, D., Wahl, J. 2001, Prehistoric human migration in the Linearbandkeramik of Central Europe. Antiquity, 75., 593-603.

Price, T, D., Knipper, C., Grupe, G., Smrcka, V. 2004. Strontium Isotopes and Prehistoric Human Migration: The Bell Beaker Period in Central Europe. European Journal of Archeology, Vol. 7., No. 1, 9-40.

Puranic Encyclopcedia 1989. "Huna" and"Saka". Delhi, Vettam Mani, Motilal Banarsidass, 316, 667.

Rahimzadeh, N. 2007. Zarathustra: The First Monotheist Prophet. Iran Chamber Society, Religions of Iran, http://www.iranchamber.com/religions/articles/zarathushtra_first_ monotheist_prophet.php

Rawlinson, Sir Henry 1857. Incriptions ofTiglieth Pileser I. King of Assyria (1159 BC). The Royal Asiatic Society, 48.

Redards, G. 1965. Mager, Lexikon der Alten Welt. Zürich und Stuttgart, Artemis Verlag, 1809,

Reyna 2003. American Indian Wisdom and Prophecy - In Balance with Earth Sky. http://www.lightstreamers.com/Chief_Sonne_Reyne_American_Indian_Wisdom_ and_ Prophecy.htm

Rigvéda. Teremtéshimnuszok. 1995. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 147—149.

Robinet, I. 2006. A taoizmus kialakulása és fejlődése. Budapest, Arany Hegy, 72.

Rose, M. 2002. Cudgel Culture. Archaeology 55, No. 2. http://www.archaeology.org/0203/newsbriefs/cudgel.html

Rudgley, R. 2002. A kőkor elveszett civilizációi. Gold Book.

Schafer, E. H. 1977/2005. Pacing the Void. T'ang Approaches to Stars. Floating World Edition, 234.

Sharma, R. C. 1994. The Splendour ofMathura. Art and Museum, 111.

Sima Qian 1st. c. BC / 1997. A hunok legkorábbi története. Budapest, Magyar Ház, 17.

Singh, M. 1993. Le Soleil. Mythologies et représentations. Bordás Paris, UNESCO, a 127. sz. kép kísérőszövegében.

Stanley, T. 1651/1731. História Philosophiae. Vitas, Opiniones, Resque Gestas, et dicta Philo-sophorum Sectae cujusvis complexa, Tomus Tertius, Venetiis, Apud Sevastianum Coleti. Su-periorum Permissu, Ac Privilegio, 270.

Störig, Hans Joachim 1997. A filozófia világtörténete. Budapest, Helikon Kiadó, 21.

Strabón 7 AD / 1977. Geógraphika. Budapest, Gondolat, 318-319.

Szabó, István Mihály 2004. A magyar nép eredete. Az uráli népek eurázsiai-amerikai őstörténete. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó.

Szász, Béla - Bakay, Kornél 1994. A húnok története. Attila nagykirály. Budapest, Szabad Tér.

Tarih-i Üngürüsz, Madzsar tarihi.Tra.nsl.: Blaskovics, József. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982.

Tattersall, Ian 2001. How we came to be human? Scientific American, 2001 December, 285: 56-63.

Télfy, János 1863/2002. Magyarok Őstörténete, Görögforrások a Scythák történetéhez. Pest, 1863; Budapest, Anahita-Ninti Bt., 23. töredék, 4.

The Oxford English Dictionary 1989. 2nd ed., prepared by J. A. Simpson, E. S. C. Weiner. Oxford, Clarendon Press. Magian, Magus, IX: 185, 202.

Three Sovereigns and Five Emperors 2007. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Sovereigns_and_Five_Emperors

Yang, L., An, D. and Turner, F. A. 2005. Handbook of Chinese Mythology. Santa Barbara, California, ABC-Clio. Huang Di címszó, 138-145.

Young, E. 2002. Unique Bronze Age archer unearthed. New Scientist, 16 May 2002, www.newscientist.com/article,ns?id=dn2288

Vedic Index of Names and Subjects. Indian Text Series. Vol. I. By Arthur Anthony Mac-Donnell, M. A., PhD and Arthur Berriedale Keith, M. A., D. C. L. Delhi, Motilal Banarsidass, 1st ed. 1912 / 3rd 1967.

Websters' Third New International Dictionary 1986. Vol. 2."magical", 1358.

Westermann, C. 1993, Sacred Kingship. The New Encyclopedia Britannica, Vol. 25, 1024-1029.

Widengren, G. 1965. Die religionen Irans. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 12.

Wu, Luxing 2004.100 Chinese Emperors, Asiapac, The Emperor who started it all. (http://journeyeast.tripod.com/huang_di.html - letöltve 2007. szeptember 23-án.)

___________________

Source: Botos, László, Selected Studies in Hungarian History, Budapest, 2008, p. 351-381Hozzászólás   

#4 Vancouver BC. CanadaPetrov Ferdinánd 2017-06-04 23:26
Magyarok, nektek nem kell félni, hogy a folyamatosságotok kihal. A Magyarok Istene, tudta, hogy az ö általa kiválasztott népét, megfogják tagadni, mint az ő szeretett fiat "Jézust". Fölbe elrejtett "Kincseket" a Magyarok (Royal Magi) Népe. ma az ellenségei kiássák, Muzeumokba, kiállítsák. Ez a Magyarok javára meg nem cáfolható tulajdonuk, elrabolt multjuk bizonyítékai. Magyrok Ős-Ősei, Jégkorszak előtti "Honosai" a Kárpát Medencének. A Magyarok Istene által kiformált, védett terület, az Emberiség "Bölcsője" A gonoszok Tanácsa, el rabolta, szét osztotta, gyilkosai között, mint Jézus Köpenyét, a Rómaiak kikockázták. Rablók: Nektek nincs kiutatok, mert "Halandók" vagytok. Az Úr vár rátok, az ő törvénye "Rettenetes" de Igazságos. Mint "Hamurábi" Törvénye "Szemet szemért, fogat fogért" Bújatok Gonoszok, de "Hová" Ti még meg kapjátok. Legyen az Úr akarata. Én úgy kivánom.
#3 mu-baralota, medininagar, palamau, jharkhand, india, pin-822102HARSH KUMAR MISHRA 2016-11-09 22:46
I am a shakadvipi brahmin of india and at my ancestral home main entrance there is also a sun disk divided in to eight parts.. i knew my caste origin that we came to india from shakastan as my grand father told me, he also said me that some of our caste are in europe. i wanted to know more frome him but he died at the age of 105 in 2005. my father also give me lots of information about our caste. my grand father was great scholar of sanskrit and astronomy, and my father is great scholar of medicinal plants. our language is maghi.
i was searching about magi people and where they are present in other parts of world then i came through your website and i came to know after reading some articles that my grandpa was right and i was also surprised that he never used internet but even though he knew that our people are in europe which i found on your website. but in india we are in very less population. i would like to know and share more.
thankyou.
#2 newsletterMISS EKEMA 2014-12-12 06:39
please added in the list of subscribers of you newsletters
Much thanks in advance
+2 #1 3841 Meramonte,North Highlands,California 95660 USAImre 2013-01-08 07:14
Ehhez nem szukseges hozzaszolni,Grandpierre Atilla
osszes munkai,a legmagasabb,tortenelmileg alatamasztott szinten allnak,ezt csak elfogadni kell,
minden igaz Magyarnak.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Latest comments

Recommended websites

New Articles