20240421
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 július 05, csütörtök

Trianon nem lezárt ügy...

Szerző: Oláh Gellért

Miközben a nyugati elit az orosz propagandától félti a hatalmát, megfeledkezik azokról az aknákról, amelyeket elődeik helyeztek el a közös Európának nevezett konstrukció alá. 

Trianon nem lezárt ügy, de az etnikai háborúval mindenki megégetheti magát

Sokan úgy gondolják, hogy a kisebbségi kérdést Európa már lezárta és jelesre vizsgázott belőle.

Pedig a valóság sokszor rácáfol az ideológiai útvesztőkben tévelygő hurráoptimista vezetők lázálmaira. Így történt ez Ukrajna, Moldova és Grúzia esetében is, de megtörténhet hasonló az EU-n belül - akár Romániában. A helyi kisebbségi kérdés megoldatlanságát Oroszország és az USA is rendre kihasználja. Kétrészes sorozatunk bevezetőjében a román-magyar viszonnyal, illetve az orosz-román geopolitikával foglalkozunk.

Nyugati propagandistákról - akik rettegnek Putyin nacionalizmusától -, Trianonról és az időzített kisebbségi konfliktusokról, a hazánkat is érintő geopolitikai játszmákról, valamint az egyre erőteljesebb nyugati befolyásról beszélgettem a Honvédelmi Minisztériumvolt főosztályvezetőjével, Demkó Attilával, aki nagy sikerű könyvében, a Máglyatűzben ugyanezeket a kérdéseket feszegeti.

Egyes filozófusok szerint a világtörténelemben először gyarmati státuszba süllyedt Európa. Most először van kiszolgáltatva a kontinens idegen nagyhatalmaknak és a vándorló népek kénye-kedvének. Ha a közelmúlt eseményeit nézzük, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy emberek százezrei minden komolyabb ellenőrzés nélkül tudnak ki- és bevándorolni anélkül, hogy akár egy fegyveres határőrrel is találkoznának. Bizonyos felelőtlen politikusok nyilatkozatai emberek millióit vonzzák Európába, miközben a nagyhatalmaknak a kisebbségi kérdést Trianon óta sem sikerült rendezniük.

Demkó Attila szerint a Máglyatűznek a mondanivalója nagyon egyszerű:

" a jövő nem eldöntött, semmi nincs még lezárva, semmi sincs kőbe vésve. Nincs végzet. Pont! "

Mivel a könyv is székelyföldi epizóddal indít, ezért a beszélgetést mi is Romániával kezdtük. Nem meglepő, de Demkó is úgy látja, hogy Románia egy kézi vezérelt ország, szuverén, de nem független. Az amerikai adminisztráció szinte teljes mértékben a felügyelete alatt tartja a román politikai életet. Ez azonban feszültséget kelt az országban, hiszen megalázó, hogy ennyire átjárja az amerikai hatalom a román államvezetést és a román közigazgatási struktúrát. Az elmúlt évek tüntetéssorozatai valamilyen formában ezzel magyarázhatóak.

Keleti szomszédunkat mostanában leginkább a mélyállam (deep state) kifejezéssel szokták illetni. Nem véletlenül. A nem klasszikus értelemben vett „háttérhatalmi" struktúra az államvezetés minden egyes területén jelen van.

"Romániában megvan a szolgálatoknak egy olyan méretű hatalma, amelyet Magyarországon el sem tudunk képzelni. Ez egy kultúra. Mindannyian tudjuk, hogy miként járta át az egész román társadalmat a Securitate és ezt teszik ma is annak utódszervezetei. Ez egy állam volt az államban már a kommunista időkben is. Szinte mindenkiről készült dosszié, aki élt és mozgott" – mondja a szerző.

Demkó – aki korábban a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályának volt a vezetője – úgy látja, Romániában a titkosszolgálatok aktívan részt vesznek a politika alakításában, és ez a múltban sem volt másképp, hiszen a marosvásárhelyi eseményeknél és a bányászjárásoknál is független hatalmi ágként működtek. Manapság a Korrupcióellenes Ügyészség leple alatt tevékenykednek. Klasszikus értelemben így kell elképzelni egy párhuzamos államot.

A regény alapvető kérdésfeltevése a trianoni trauma.

 Nem lezárt a Trianon diktátum

"Trianon nem a múlt – ezt nagyon fontos tisztázni". Trianon él, nem lezárt fejezet – teszi hozzá. Trianon feloldható lenne úgy, ha létezne egy valódi kompromisszum Magyarország és a magyar közösségek illetve a magyar területek új birtokosai között. A tragédia az, hogy nem a kompromisszum felé haladunk, hanem inkább egyre távolodunk a megoldástól.

Minderre a legjobb példa Ukrajna. Ott a kisebbségi kérdést a maguk módján, de megnyitották az oroszok, és ezzel Ukrajnát a csőd széléről belökték a szakadékba. Polgárháború, proxyháború és területi veszteségek. Ki akarhat ilyen jövőt magának és az országának?

Ukrajna

Ha tágabb értelmezési keretbe helyezzük, akkor megállapítható, hogy a kisebbségi kérdések nyomvonalán kipattanó konfliktusok felelőssége azoknak a vállát terheli, akik ezt a kérdést az elmúlt száz évben egyáltalán nem akarták megoldani. Elsősorban a hatalmon lévőké a felelősség. Románia felelőssége, hogy Székelyföldön a román állam iránti lojalitás nem túl magas, ugyanez van az ukránok esetében is. Miért kellene a kárpátaljai magyaroknak az ukrán államban bízniuk, hiszen eddig csak nyomort, korrupciót, megaláztatást, illetve most egy háborút kaptak tőlük?

Mit kaptak Ukrajnától a magyarok? Ez egy fordított epizód a Brian életéből. Mit adtak nekünk a rómaiak? Mit adtak nekünk az ukránok? Mit adtak nekünk a románok?"

A negatívumokat a magyarság számára hosszan lehetne sorolni, pozitívum gyakorlatilag nincsen.

A Trianon után a magyarországi területeket megszerző államokban a magyarságot olyan sérelemsorozat érte, és olyan távoliak a nemzetek közötti narratívák, hogy az ellentétek áthidalása rendkívül nehéz
–mondja Demkó Attila.

Természetesen az oroszok látják, hogy egy szövetségi rendszeren belül lévő államban, mint mondjuk Romániában, vagy a NATO felé tendáló Ukrajnában rosszabb a magyarság helyzete, mint mondjuk Szerbiában. Ezt ki is használják, vagy használhatják. Természetesen itt a probléma az, hogy a nyugatiak megpróbálják kisebbségi ügyeket a szőnyeg alá söpörni, vagy azt hibáztatni, aki életben akar maradni – a magyarokat.

A trianoni döntés valójában aláaknázza mind az Európai Uniót, mind a NATO-t. Az, hogy a térségbeli nemzetek között ennyi törés van, az hozzájárult ahhoz, hogy a külső erők könnyebben éket tudnak ütni közénk."

Mind a mai napig vannak olyan mély sérelmek Magyarország részéről, amelyek sokkal erősebbek, mint az oroszoktól való félelem. Sok magyar teljesen jogosan gondolja, hogy az nem egy előnyös deal, ha a szomszédos országok lassú pusztulásra ítélik a határokon túli magyar közösségeket, ezzel egyben a magyar kultúrát.

Az egy tudati kérdés, hogy miként állunk hozzá ehhez a történelmi traumához, és az ebből fakadó aktuálpolitikai kérdésekhez – részben ez a könyv megírásának egyik mozgatórugója.

A magyar törekvések legitimációját is érdemes egy picit a román szemüvegen keresztül megvizsgálni.

Igazából a könyv elolvasásáig én sem tudtam, hogy Románia is vívott már hibrid háborút. Az 1990-es években, a Szovjetunió összeomlása után Moldovában akcióztak a román hírszerző alakulatok, hiszen az országnak területi igényei voltak és vannak Besszarábiában. A kommunista blokk szétesése után volt egy olyan pillanat (28 évvel ezelőtt!), amikor a román vezetés úgy érezte, hogy elérkezett az ideje a nagy egyesülésnek, és bedobták egységeiket a Dnyeszter-melléken. Akkor az oroszok nyertek, és azóta is megszállva tartják a régiót, de ez az incidens is jól mutatja: ha kell, akkor Románia mer nagyban játszani, nem törődik a következményekkel, míg Magyarországon még a geopolitikai gondolatától is irtóznak baloldali-liberális elit tagjai.

Moldova

"Igen, voltak román önkéntesek. Ahogy Dombaszban láttuk az orosz önkénteseket, ugyanúgy megjelentek a románok is Besszarábiában. Alapvetően százas nagyságrendű erőről beszélünk, tehát méreteiben kisebb. Amúgy Ukrajnával szemben is támaszt igényeket Románia, de az amerikai befolyás miatt ezt nem szeretik hangsúlyozni" – mondja Demkó.

Besszarábia – amely két országra terjed ki - Moldovára, Ukrajnára (a de facto államként működő Dnyeszter Menti Köztársaságot a Szovjetunió csatolta a volt román tartományhoz– egyesülése Romániával ma még csak a román nacionalisták szívügye, de a Nyugatnak is egyre nagyobb érdeke fűződik hozzá. És nem utolsósorban fontos tisztázni, Romániában a nemzeti minimum nagyobb társadalmi konszenzuson nyugszik, mint Magyarországon. Ott tényleg bármi megtörténhet.

Folyt. köv.

Forrás: Oláh Gellért
Beküldte Szalontay Béla

 

Hozzászólás  

#4 nem tudomVARGAMARTA 2019-01-13 22:09
sajnos, hogy mi az, hogy DEAL
-JUJ DE SZÉGYENLEM MAGAM
az angol is szégyenli magát, ha nem tud egy mondjuk német szót? vagy akárki, aki nem tud egyetlen magyar szót?
#3 szívleállításNyárfás Csaba 2018-07-17 12:03
Tejfalussy András méréstudományi szakértő Úr!
Brávó! Ezt is Orbán Viktor nyakába kell varrni!
Akár csak egy szellemi proli véleményét hallanám!
#2 a témára :nagy lajos 2018-07-11 09:21
Oláh úr értekezésére :

kiválló dolog ismernünk a katonai, a stratégiai dolgokat is ilyen fontos dologban, mint a mi országvesztésünk esete. Pontosabban itt a katonai, az eroviszonyokat-illeto dolgokat. Egy példával ; a bennünket ért igazságtalanság ellen, az ún. Trianon revizióját követelésünk nagyobb volt, mint a németeké a Versailles-i ellenében. Mégis oket, csak oket hallgatták meg a gyoztes nagyhatalmak. Az egy München-i összejövetelre hajlandók voltak, de a késobbi két Bécsi szerzodést
egyszeruen nem vették komolyan …
ez onnan ered, hogy N.o. egy nagy fegyveres hatalomként meghallgatott volt (egy ideig), mi mégha nagyobb sérelem orvoslásáért követeloztünk és ott pl-ul Romániával szemben egy
akkor ± baráti-állapotban, egyenlo felekként, minden eroszak nélkül egyezkedtünk, ezt senki nem vette figyelemben azok részérol, akik épp a
rosszat elkövették ellenünk …

azért fontos a katonai tényezo, mert a politika (külpolitika) kezében ez egy fontos 'argumentum'. Az, hogy ki mit 'ér', annak elsosorban az ereje, a katonai ereje a meghatározó. Az erosnek az igazát
mindenki meghallgatja, a gyengéjét senki (ill. csak esetleg olyanok, akiknek ez valami hasznot nyújthat) …

kiváncsi lettem volna arra, hogy Oláh úr mit mond (ír) arról, hogy az EU, SzU, az ENSz (végül is nem tudom kik is pontosan) nem engedték meg Mo-nak azt, hogy a kelet-német hadsereg megsemmitésre ítélt nehézfegyvereit felvásárolhassa. Hogy ezt miért tették ? …
azért talán, hogy … "Trianon lezárt ügy" ... lehessen épp ?

az értekezésben épp a mi oldalunk, a bennünket érinto dolgok hiányoznak. Ugyanis ilyen dolgokban mi csak teljesen egyedül vagyunk (az igazunkkal).
Az hogy a nemzetközi geopolitika egyes döntéshozói mit, hogyan is akarnak, abban mi csak ezek áldozatai lehetünk …

viszont az is jó lenne, ha a katonai szakértoink tanácsokkal látnák el a fonökeiket, a politikusokat.
Pl-ul egy kb 3 éve azt tanácsolhatták volna a kormánynak, a politikai vezetésnek, hogy most, az
Orosz-ukrán konfliktusból ki lehetne használni Kiev
gyengeségét arra, hogy Bp elérjen egy végleges és teljes megoldást az Ukrajnában élo (a Kárpát-alja-i) magyar közösség számára. Orbánéknak egyszeruen el kellett volna menniük Kievbe és ott
ezekkel kiegyezniük … minden katonai eszköz nélkül. Ugyanis Ukrajna területét, függetlenségét egy kis 2-300 ezres magyar közösség autonómiája nem veszélyeztethette. Az egész világ fogyelme akkor Ukrajna felé nézett. Ezt azért, mert közben két nagy ellenfél (az EU és O.o) próbálta magának
megszereznie. Egész biztos ezek egyike sem mondott volna ez ellen …

fontos lenne az, hogy Mo megerosítse magát katonailag. Ez kihatna … a politikai téren is. Viszont épp ezért … ezt nem igen engednék meg. Viszont mindíg vannak kis kapuk, a nagyok mellett.
A NATO kötelez minden tagját arra, hogy megerosítse magát katonailag. Na ezt … túl is lehet teljesíteni (ehhez persze pénz és politikai akarat is szükséges) …

szeretettel, Lajos
#1 MIÉRT ÁLL LE A SPORTOLÓ SZÍVE (szakvélemény)S. Tejfalussy András 2018-07-09 22:27
MIÉRT ÁLL LE A SPORTOLÓ SZÍVE (szakvélemény) Iratjel: Parlamenthez180709 16./1

A sportolónak napi 15-25 gramm konyhasó- és azzal arányos vízmennyiség pótlására van szüksége.
A MENZAREFORM „Nemzeti sócsökkentési program” viszont mindenkinek legfeljebb 5 gramm konyhasó pótlást ír elő, legalább 4,7 gramm kálium pótlással naponta, akármilyen ütemezéssel. Az orvosi tankönyvek szerint, ezeknek az anyagoknak és a víznek a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózis arányban a vérbe juttatása optimális a szív számára. Ez pl. 3 liter vízzel 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium. Étkezéssel is ennyit optimális bejuttatni. Egy izzadó sportoló vérében kevés a lesz víz és a konyhasó, az izzadással káliumvesztés elhanyagolható. Ha 1 grammnál több kálium jut be a vérbe egy órán belül, az már veszélyezteti a szívműködést. A vérből hiányzó konyhasó fokozza a kálium mérgező hatását. Például 1 liter Coca-Cola 1,5 gramm káliumot tartalmaz és alig van benne konyhasó. A sokat izzadt sportoló szíve a hirtelen megivott több liter Coca-Cola-tól vagy hasonló kálium- és konyhasó tartalmú italoktól is leállhat. A gyorsan túladagolt káliumot kivégzéseknél és a szívműtéteknél is szívleállításra használják. Orbán Viktor is kell tudja,
hogy szívműködés rontó antidoppingolás a menzareformjuk. Azért nem lép fel ellene, mert az egész magyar népet életrövidíteni és nemzésképteleníteni akarják a túladagolt káliummal és a hiányosan pótolt konyhasóval? Az izraeli Haarec lap nem alaptalanul tette közzé, hogy „csak keleti férfi lesz nemzőképes 2050 után”! A káliumműtrágyázással és kálisóval (pl. Bonsalt) „sózással” mérgezőre növelt káliumtartalmú, konyhasóhiányos élelmiszer (és az infúziókban lévő tiszta desztillált vizet ivás mérgezőnek bebeszélés) az eltitkolt tényleges oka. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik méréssel is bizonyították. A nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom mérés közvetlenül is megjeleníti
a túladagolt kálium sejtmérgező hatását. Lásd www.tejfalussy.com, GTS-Anirandom rovat és Videó 8., 10., és 61., valamint Email könyv 1., 58. és 101. Most már csak az a kérdés, hogy kinek, minek építik a stadionokat, ha antidoppingolják a magyar sportolókat és nemsokára nem lesz nemzőképes magyar!

Budapest, 2018. július 9.

Tejfalussy András
Jelenleg megbízás nélküli kárelhárítást folytató korábbi országgyűlési méréstudományi szakértő

A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában közzétett, előzményt képező dokumentumok:
A TERMÉSZET TUDÁSA! Előadás-sorozat Tejfalussy András előadása: Tiszta VÍZ és tiszta SÓ, Nátrium és kálium? (NAV, 2012. február 21.) Kód: TA-eloadas-meghivo-120221),
SPORTOLÓINKAT KÁLISÓ MÉRGEZI („ANTIDOPINGSZER”)? Iratjel: sportolo-izomgyengito-kaliso,
Jakab István Viva Natura televíziója is felbiztat a mérgező kálium túladagolásra. Iratjel: Jakab-Istvan-Viva-Natura-televizioja-is-felbiztat- a-mergezo-kalium-tuladagolasra-151231,
„Öntsünk tiszta sót a pohárban”? Csak tiszta konyhasóval sózzunk! (hozzászólás). Kód: jakabvideo180708,
Nyilvános megállapítási per a cionszelektivitással alapjogsértő Magyar Állam alperes ellen. Iratjel: cionszelektiv-per-131010,
EGÉSZSÉGVÉDELMI FELHÍVÁS (add tovább!) Kód: mehnam-info-egeszseg-130319,
Semmelweis Egyetem: Hazánk nagyköveteivé válnak a nálunk képzett orvostanhallgatók / Magyar Idők. Kód: Semelweisforogasirjaban180708.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások