20240715
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 november 14, szombat

Anglia végnapjai

Szerző: Szőcs Géza

(Apponyi Albert Gróf azt mondta, amikor a Magyar Delegáció vezetőjeként tudomásul vette Magyarország halálos ítéletét: Önök most megásták  Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.)

Kezdjük rögtön azzal, ami kimondva-kimondatlanul bizonyára sokunknak eszébe jut: Trianon visszaüt. Old sins cast long shadows. Régi bűnnek hosszú az árnyéka. Trianon bosszúja. Akkor kezdtétek el ásni a sírotokat, amikor összehoztátok ezt a borzalmat.

Én viszont úgy gondolom, már Trianon is következmény volt, nem pedig ok. Mérföldkő volt, az biztos, de ha minden katasztrófában Trianon átka működne – a Guttmann-átok módjára –, mégiscsak Franciaország lett volna az első, amelynek a süllyesztőbe kellett volna kerülnie.

Az angolok önmaguk választották a süllyesztőt. Az ok pedig, amelynek Trianon is következménye volt, meg a Brekeke is, az a politikai önzés, a kispályás, napi érdekek dominanciája a történelmi távlatok fölött. Így jár az, akinek nincsenek barátai, csak érdekei. Egy szép napon egyedül marad, párban önmagával, a skizofrénia kettős magányában.

Pedig jól kezdődött és jól is folytatódott a huszadik század Nagy-Britanniának, az Egyesült Királyságnak. Két nyertes világháború, a földgolyó legnagyobb birodalma, atomhatalom és egyáltalán: nagyhatalom. Megmondó erő, meghatározó szereplő. Erkölcsi és kulturális etalon.

Sokszor fölteszik a kérdést: miért vetették oda a britek olyan könnyű szívvel zsákmányként Magyarországot a francia számításoknak? Miért engedtek szétdarabolni egy olyan nemzetet, amelynek arisztokráciája azelőtt is, sőt azután is kifejezetten anglománnak számított, bezárólag a kormányzói körökkel? Ha 1849-ben magára hagyták, és odadobták a germán érdekszférának, miért csodálkoztak azon, hogy ettől kezdve akaratlanul is arra a kényszerpályára került, amelynek belső logikáját 1849 határozta meg?

Kinek nem nyílt ki a bicska a zsebében szembesülve az angol dölyffel, mely szerint egy ezeréves állami múlt nem érv amellett, hogy annak az államnak fenn kellene maradnia, hiszen ha valamit rosszul csináltak ezer évig, helyesebb, ha nem folytatják. Mármint a nemzetiségi politikát, azt csinálták rosszul. Mondja ezt egy olyan nemzet fia, amely Edvárd király, angol királytól és fakó lovas walesi hadjáratától kezdve a skótok és írek elleni erőszakos, eszközökben nem válogató, alattomos és kegyetlen ámokfutásokig szép példáit nyújtotta annak, miként nem szabad politizálni. Hogy a gyarmatokon is elkelt volna némivel több bölcsesség, azt most ne is feszegessük.

Tegyük most félre azt, hogy mit adnak hozzá a történtek a demokrácia-fogalomnak és annak a paradoxonnak az értelmezéséhez, hogy egy közösség 51 százalékának a demokratikus döntése elegendő ahhoz, hogy a másik 49 százalék sorsát gyökeresen megváltoztassa, felforgassa, életét szerencsétlenné tegye. (Amint erről a kérdésről még a Limpopo című regényben is olvashattunk.) De miféle katasztrófát emlegettünk egy-két bekezdéssel fennebb?

Az Európai Unió kapott ugyan egy nagy pofont, és érdemes is elgondolkodnia ennek üzenetén, de ha a józan eszére hallgat, mostani válságain túl fog jutni. A brit államszövetségnek viszont vége. A skótok a lehető leghamarabb magára fogják hagyni Angliát, és az is nagy kérdés, hogyan alakul az angol politikai bölcsesség szörnyszülöttjeként világra jött Észak-Írország sorsa. Anglia egy jelentéktelen, multikultiba fulladó képződmény lesz, a volt gyarmatokról és máshonnan beáramló tömegek szorításában pedig jó esetben egy kis angol skanzen marad meg Stratford-on-Avon környékén, ahol a hitetlenkedő turistákkal a legképzettebb idegenvezetők sem igen fogják tudni megértetni: hogy lehet ennyire forgandó a történelem, hogy zsugorodhatott így össze egy állam és egy nép, amely nem is olyan régen világbirodalmat volt képes alkotni?

Az angolok összes bűnei és vétkei, maradjunk annyiban: hibái – egy régi angol sport, a tenisz zsargonjában szólva – ki nem kényszerített hibák voltak. Nem zsarolta, nem fenyegette, nem szorongatta, nem kényszerítette őket senki, hogy belépjenek az első világháborúba, vagy hogy cinkosként és tettestársként politikai és erkölcsi fedezetet nyújtsanak a trianoni darabolós államgyilkossághoz és nemzetcsonkításhoz. Nem kényszer alatt bizonyultak képtelennek arra, hogy Gandhit kezeljék (meg korábban az amerikai kolóniákat), nem utasította őket senki arra, hogy menesszék Churchillt, és az angol egyetemek ethosza és nimbusza sem volt elegendő ahhoz, hogy megakadályozzák kiváló angol koponyák – egyben sötét jellemek – legordenárébb kémkedését és hazaárulását. Talán akkor kezdődött minden, amikor ezek a dolgok megtörténhettek; és most szakad be az egész, amikorra ezek összeadódtak. Az önsorsrontó Egyesült Királyságból így lett mára Széteső, és nemsokára Szétesett Királyság.

Még egy század sem telt el azóta, hogy a magyar nemzet, amely helytállt egy véres világháborúban, kétségbeejtő helyzetében és meggyőződése szerint Európa által elárultatva és cserbenhagyva, irigykedve nézhetett Nagy-Britanniára, amelyet egyszerűen mindig is Angliának nevezett (és mintaállamnak tekintett). Ő csonka-magyarrá lett és vesztes volt, Anglia és az angolok győztesek. Őt tönkretették, Anglia megerősödni látszott. Őt ellenségek vették körül, Anglia kikezdhetetlennek tűnt.

És egyetlen kerek évszázad sem fog letelni Trianon óta, és a saját magán sikeres amputációt végzett Csonka-Britannia önmagát száműzve, Európán kívülről fog töprengeni azon, öt órai teája mellett, hogy mi miért történik a történelemben.

Az eredeti cikket beküldte: Dombi

Hozzászólás  

#2 Anglia végnapjaiHedy Csakvari 2020-11-19 22:55
Az angolokból kifutott az egészséges életösztön. A dekadencia bástyája lett. Ugyanúgy, mint a németek. Azokról is le lehetne írni egy ehhez nagyon hasonló sirámot. Feladták önmagukat azért, hogy politikailag korrektül viselkedhessenek.

Azt mondják, a szabadkőművesek és a nagy francia forradalom örökösei juttatták ide Európát (és ásták alá Magyarországot) Nem tudom, lehetséges, de végülis mindegy. Nyugat-Európa bedőlt egy hamis, de érzelmes képzeletvilágnak. Ölelgetik azokat, akik kést tartanak a torkukhoz és szerintük jól van ez így. Aki még ki meri nyitni a száját, azt summásan elintézik. Az már szóba sem jöhet, hogy tenni is valamit a túlélésükért. Ez egész Nyugat-Európa.

Mi rettenetes helyzetben vagyunk, de túl fogunk élni. Nem ezer esztendőt kellett kibírnunk, hanem sokkal, de sokkal többet. Már elég edzettek vagyunk ahhoz, hogy mindig maradjon annyi magyar, amennyi újra tudja kezdeni. Adja az Isten, hogy így legyen.
#1 Végső búcsú Szőcs GézátólR Zoltán 2020-11-15 04:39
November 14-én, a piliscsabai temetőben református szertatással eltemették Szőcs Gézát.

Kónya-Hamar Sándor
MILLENNIUMI FOHÁSZ

( Ha Sz. G. sírjánál állhatnék)

Egy ezredév után s újabb ezer év előtt,
Veled Uram, de hogyan?!
Mert felértünk a Golgotára,
És Veled Uram, de nélküled!
Ám Szent István népe úgy
közös ihlet és közös akarat,
hogy hazájának fogalmát és valóságát
ímigyen nevezi meg:
Hatalmas, mely betöltheti a magasságot,
és oly kicsiny, hogy elfér itt a szívünkben!
Ám ennek a kicsi országnak kíván
élni akaró, építő nagy nemzete lenni.
A Hogyan tovább?- kérdése tehát kivédhetetlen.
S a válasznak nyisson utat egy evilági fohász:
-Örökkévaló Istenünk!
Te is tudod, és mi is tudjuk,
hogy egy újabb ezredév
iszonyú küzdelme vár reánk.
És ez a küzdelem nem gyermekeknek,
nem gyermeteg népnek való,
de felnőtt nemzetre vár, kinek hazája
nemcsak az a politikailag összezsugorított
földrajzi tér, de az a szellemi is,
melyet a múltja jelölt ki, és jövője kér számon.
Ezért arra kérünk Uram:
Ne csak Megváltó Fiadat küld el közénk!
DE JÖJJ EL TE MAGAD IS!
S akkor zúdulhat reánk újabb ezredév
történelme és megpróbáltatása!
ÁM VELED URAM, DE NEM NÉLKÜLED!

Úgy legyen!!!

Kolozsvár, 2020. november 13.

indirekt.hu/.../...

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló