20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2010 április 10, szombat

Az Ősök üzenete / Hena idéz:

Szerző: Hena

"Hun és magyar őseink nagyon boldogtalannak és nagyon magányosnak érezhetik magukat. Nem ápoljuk velük a kapcsolatokat. „Hunnia” őseinket, az őseink világát jelképezi, amelynek jelentéstartalma magába foglalja a távoli lovas kultúrákat képviselő őseinket, a hunokat, az avarokat, a türköket, a kazárokat, a besenyőket, a kunokat és jászokat."

„Sólyom népei veszélyben vannak, a pusztulás vár rájuk, ha nem hallják meg az ősök segítséget nyújtó szavát. A hatalom a varjak, a keselyük, a hiénák és a sakálok kezébe került. Nem tűrik el a sólyomélet szabadságát, és a sólymokat csak galambként fogadják el, azzal a feltétellel, ha felszedik az utcákon az elszórt morzsát és hulladékot. 

Az új világ kiszámítható és beprogramozható gondolkodást és cselekvési modelleket vár el mindenkitől. A szavak, a színek, a gondolatok és a cselekvés spontán, változatos használata tilos, és csak abban az esetben fogadhatók el, ha az előírt és uniformizált keretek szabályait betartják. "Birkákra és tehenekre" van szükség, melyeket nyírni és fejni lehet.

A sólymok csak az állatkert ketreceiben elfogadhatók, vagy kitömve a múzeumokban. A birkákat és a teheneket birka és tehénbőrbe bújt, szabadságot, egyenlőséget és testvériséget hirdető hiénák és óriáskígyók irányítják, önző, anyagi érdekeiknek megfelelően a „demokrata kormányzás” demagógiájával.

A pénz, az anyagi érdek elsődlegessé céllá válik, a lelki, a szellemi tényezőket félresöprik. Egy lehetséges kiút marad: lélekben megmaradni sólyomnak, a családot és a kisebb sólyomközösségeket titkos lelki erőddé változtatni, ahol az ősi értékek szertartásának fényei szabadon kigyulladhatnak és világíthatnak.
A sólymok vonuljanak vissza fészkeik, családjaik oltalmába és ott várják meg, amíg eljön az idő, amikor ismét ősi erényeik lelki x§és szellemi értékei szabadon szárnyalhatnak a kék ég végtelenségébe."

Így szólt az üzenet. Nagyon kevesen vagyunk már, akik a sólyom népének az ősi értékeit követik, de bármennyire is kevesen vagyunk, az a fontos, hogy lelki erődöket alkossunk ősi értékeink szent energiájával. Az Isten megjutalmazza azokat, akik tudnak várni ősi értékeik lelki erődjében.

Amikor az első világháború győztes hatalmai Törökországot darabokra vágták, a hazájában is üldözött Atatürköt csak tizenegy hű embere követte. Három év múlva már milliók álltak mellé, és a győztes csaták sorozatával kiűzték az idegen megszállókat Törökországból.

Atatürk sólyomlelkű volt. A nehéz, sötét időkben visszavonult „sólyom erődjébe”, ott lelkileg megerősítette magát, de amikor az ég ismét kiderült, sólyomként lecsapott és győzelemre vitte a török népet – mondta Örkény táltos az Altáj távoli csúcsaira koncentrálva.

A szabadság és a halál útján nem csak sikerek és győzelmek vannak. Vigyázni kell az illúziókkal. A szabadság és a halál útján vereségek és kudarcok is vannak, amelyeket ugyanúgy tudni kell kezelni, mint a sikereket és a győzelmeket. Meríts a vereségekből és a kudarcokból egy új energiát, és még rendíthetetlenebbül járd az utadat és a siker ismét melléd szegődik."

„Az ősök nagyon sokat tehetnek egy népért, ha leszármazottaik fenntartják velük a tiszteletteljes kapcsolatot, imáikkal és áldozataikkal.” (Bata táltos)

"Hun és magyar őseink nagyon boldogtalannak és nagyon magányosnak érezhetik magukat. Nem ápoljuk velük a kapcsolatokat. „Hunnia” őseinket, az őseink világát jelképezi, amelynek jelentéstartalma magába foglalja a távoli lovas kultúrákat képviselő őseinket, a hunokat, az avarokat, a türköket, a kazárokat, a besenyőket, a kunokat és jászokat."

(Cey-Bert Róbert Gyula: A sólyomember visszatér)

Hena

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások