20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 június 28, szerda

1950: Amikor Kádár János felszámolta a szabadkőműves szervezeteket

Szerző: Madarász László

A magyar szabadkőművesség Hazánkban ma is működő zászlóshajója, a Sas Páholy 1950-ben a többi páhollyal együtt igyekezett fennmaradni a számukra egyre fenyegetőbbé váló vizeken: a hatalommal szembeni ellenséges szembenállás gyanúját eloszlatandó újabb „gesztusként", 1950 januárjában, több páholy is a tervgazdálkodás és a béke témáját tűzte ki munkája tárgyaként!!! - 1950. június 6-án Révai József népművelési miniszter egy beszédében élesen támadta a magyarországi szabadkőművességet. A beszédet közölte a másnapi sajtó.

A szabadkőművesek ekkor úgy határoztak, hogy beadványban cáfolják az őket ért vádakat.
A beadványt személyesen a nagymester fogalmazta meg, június 12-én adták le a Népművelési Minisztériumban.
A továbbiakról önéletrajzi jegyzeteiben így ír Benedek Marcell (Benedek Elek fia): „Ötnegyed évig voltam nagymester, amikor egy Révai-beszédben megkondult a szabadkőművesség halálharangja, egy-két rövid, nem is bántó mondat alakjában. Levélben válaszoltam erre a beszédre, a levelet éppúgy megbeszéltem mondatról mondatra a nagypáholy vezetőségével, mint annak idején előadói beszédemet a tanárkongresszus előkészítő bizottságával. Aztán – a levél még a gépírónál volt – megtartottam utolsó előadásomat egy nővérestén, Arany öregkori lírájáról.
Harmadnap – 1950. június eleje volt – délben átadták a levelet Révai miniszter titkárának.
Négy óra után telefonértesítést kapok: az ÁVH megjelent a nagypáholyházban, a feloszlató rendelettel, amelyet csak megmutatott, de nem adott át.
A rövid rendelet lényege: a szabadkőművesség valamikor haladó intézmény volt, de most Amerika-barátok húzódnak meg benne. Gerő Andort behívták, hogy a kulcsokat adja át. Velem senki nem törődött. A minisztertől nem kaptam választ – minek is? Ezzel vége volt annak, aminek a szabadkőművességben vége lehet.”

A rendeletet, melyet a belügyminiszter írta alá, így szólt:

„Tárgy: A magyar szimbolikus nagypáholy Bp. Podmancizky u. 45. és az összes magyarországi szabadkőműves szervezetek feloszlatása

Az 1938. XVII. t.c., illetőleg a 7.330/1946. M.E.sz. alapján a tárgyban megnevezett egyesületet feloszlatom.

Felhívom a törvényhatóság első tisztviselőjét, az Államvédelmi Hatóság vezetőjét és az I–IX. kerületi rendőrfőkapitányokat, hogy a feloszlatott egyesületet a működő egyesületek nyilvántartásából töröljék, továbbá a feloszlatott egyesületek vagyonának zár alá vételéről gondoskodjanak.

A feloszlatott egyesület vagyonának felhasználásáról később intézkedem.

INDOKLÁS:

A lefolytatott vizsgálatból azt állapítottam meg, hogy az egyesület és szervezetei a Népköztársaság ellenségei, a tőkés elemek és a nyugati imperialisták híveinek gyülekezőhelyeivé váltak s mint ellenséges tevékenységet kifejtő egyesületet feloszlatom.

Budapest, 1950. június hó 12. napján

Kádár János s.k.

belügyminiszter”

Megjelent: magyartudat.com


Admin:

Michael Bradley könyvéből (Titkos társaságok könyve.) többek között az is kiderül, hogy a szabadkőművesség „metafizikai hitét nem a Bibliából meríti. Kultuszaik forrása a középkori héber misztika, a Kabbala.” (54. o.) „A szabadkőművesség testvériség a testvériségben: két szervezet létezik, egy külső és egy, a kiválasztottakat befogadó belső: az egyik nyílt, a másik szigorúan titkos. A látható társaság kellemes, baráti társaság, elismert, megbecsült emberek köre. A láthatatlanok köre titkos és magasztos testvériség, amely felesküdött, hogy szolgálja a szent titkot (areanum arcandum)”. (53-54. o.) Egyes pápák, már korábban felismerték, hogy a szabadkőművesek egyik kitűzött célja, a katolikus egyház, (később már a református egyházak is) sőt a világi hatalom felszámolása: Nem meglepő tehát, hogy XII. Kelemen pápa 1738-ban „In eminenti” kezdetű bullájában meghagyta: katolikus hívő nem lehet szabadkőműves. Ugyanezt megerősítették Krisztus földi helytartói közül XIV. Benedek (1751), VII. Piusz (1821), XII. Leó (1826), XVI. Gergely (1832), IX. Piusz (1846), XIII. Leó (1884).

A fenti előzmények után alaposan feltételezhető, hogy a szabadkőművesség zsidó irányítás alatt állt és áll még ma is! Tekintve, hogy a cikkben említett Révai József – hasonlóan az akkori kommunista vezetés többségéhez – közismerten zsidó kispolgári családból származott, mi csak arra tudunk gondolni, hogy Kádár rendelete, leegyszerűsítve a „kommunista és kapitalista párti” zsidók „belháborújának” eredménye volt. Feltételezésünket erősíti, hogy Benedek Marcell – aki ötnegyed évig volt a páholy nagymestere – édesanyja nevét, a Wikipédia elfelejtette közölni. Szülei cím alatt, csak apja nevét (Benedek Elek) tünteti fel, édesanyja neve, a beszédes nevű Fischer Mária, „valamiért” lemaradt a szülők listájából!

A rendelet indoklása szerint: „…egyesület és szervezetei a Népköztársaság ellenségei”. Mivel tudjuk, hogy azokban az időkben nem sokat szoktak kukoricázni a „Népköztársaság ellenségeivel”, minden esetre érdekes lehet, hogy Marcell 1947–1962 között, még 77. életévében is, az ELTE-n tanított, tehát bizonyára “jó okkal” – másokkal ellentétben – békén hagyták!

(A szabadkőművesség témája iránt érdeklődőknek ajánljuk még Bakos József filozófussal készített interjút, melynek címe: Világépítés és világpusztítás. Bár Bakos úr előadásokat tartott többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is, vélhetően a hivatkozott interjú miatt, nyugdíjba már portásként vonult el. Úgy tűnik sérthette valakik érzékenységét!)

Véleményünk szerint azért Orbán Viktor tanulhatna Kádár János példájából, és a külföldi ilyen-olyan pénzen működtetett hazai migránssimogató szervezeteket, továbbá Magyarország ellenében játszó „civilnek” mondott alakulatok tevékenységét, igazán betilthatná már!

forrás: http://magaspart.hu/1950-amikor-kadar-janos-felszamolta-a-szabadkomuves-szervezeteket/

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások