20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2019 január 13, vasárnap

Csíksomlyó és a pápai „csentenár”…

Szerző: Varga Domokos György, Stoffán György, Golarits Imre

(Az alábbi cikkben van egy nagyon kemény mondat: "Saját katolikus hóhérunknak énekeljük majd az Ecce sacerdos-t." Emiatt csak némi habozás után osztjuk meg olvasóinkkal ezt az eszmefuttatást. Ami mellette döntött: igazságait a féltés és a felelősségérzet hatja át. S az ilyen írásokat akkor sem szabad elhallgatni, ha nem minden tetszik belőle.

Nem tudhatjuk, hogy Romániát összességében jobb vagy rosszabb irányba tereli majd Őszentsége csentenári megmutatkozása Csíksomlyó szent helyén. De nem zárható ki, hogy a szerző balsejtelme fog beigazolódni. Akkor pedig jobb résen lennünk, jobb teret engedni a gyümölcsöző vitának, semmint a terméketlen hallgatásnak. Nem tudom, merő véletlen-e, de alig pár órával ezelőtt jegyeztem fel magamnak az alábbi idézetet: "A béke fontosabb minden igazságnál; és a béke nem az igazságért van, hanem az igazság van a békéért." /Martin Luther/ Az én értelmezésem szerint ez azt jelenti, hogy nincsen béke igazság nélkül. Nem születhet béke igazságtalanságokból. Holott mintha erre irányulnának a csentenári erőfeszítések...

Varga Domokos György, a Szilaj Csikó főszerkesztője)


Stoffán György:

Többen arra kértek szeretett Olvasóim közül, hogy írjam le véleményemet a tervezett csíksomlyói pápalátogatást illetően.

Beleborzongok még a hírbe is... beleborzongok a választott jelszavakba, a tények és a jámborkodó politizálás igaztalanságába. Ismét áldozattá válik a székelység, de most úgy válik áldozattá, hogy még örvend is neki. Amikor az alábbiakat olvastam a Magyar Kurír internetes oldalán, Máriára gondoltam és kértem Őt lélekben, segítse meg ezt az ezerszer meggyalázott népet, s ne kelljen elszenvednie még az egyházától is a megaláztatást. Mert bár nagyszerű dolog volna, ha egy pápa menne el Somlyóra... Például Benedek Őszentsége... egy gyulafehérvári látogatás keretében. Ám, a mostani látogatás a „csentenár" (centenárium oláhul) jegyében, politikai elismerésként, de jámbor szőrcsuhában zajlik. Beleborzongok ebbe az egészbe, mert mostantól megszentségtelenített hely lesz az eddig magyar Csíksomlyó, a magyar nemzet legszebb zarándokhelye. Megszentségtelenített hely lesz, mert román zászlók fognak lengeni Románia elnöke vendégének tiszteletére, s ott lesz az az oláh ortodox püspök, aki Hargita és Kovászna megye magyarsága ellen uszítja és pénzeli a magyar gyűlölő Dan Tanasát, s aki levéteti a székely zászlót, és aki most úgy fog bevonulni Somlyóra, mintha az övé lenne. S ebben az egészben az a körmönfontság, hogy az egész látogatást a Szent Szűz nevében próbálják lenyomni a magyarság és a székelység torkán. Megalázva a csíksomlyói Segítő Szűz Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, Királynőjét.

Persze, semmit nem szólnék, ha az erdélyi egyházmegyét látogatná meg Bergoglio. Ha elmenne Gyulafehérvárra, s e látogatás előtt megpróbálná az oláhokat rávenni, hogy adják vissza a Batthyaneumot jogos tulajdonosának, a mindenkori Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekének. Nos, ez így üdvözlendő volna. Most azonban nem ez történik. Most elismervén a „csentenár" nagyszerűségét, átadja Csíksomlyót, „Isten anyjának kertjét" az oláhok által régen áhított kegyhelyet, az ökumené és az „Isten romániai népe együtt jár az úton a Szűzanya oltalma alatt" szlogen jegyében...

„Együtt járunk az úton" hirdeti a román trikolór színeivel díszített logó is... és ez a jámborkodó hitbéli egyesítés nem a léleknek szól, hanem annak a nyomorúságos és elnyomásban töltött száz évnek a jóváhagyása, amit most hitbéli erőszakkal, ünnepléssel fogadtat el, jól időzítve a katolikus egyház fejének mondott Bergoglio. Saját katolikus hóhérunknak énekeljük majd az Ecce sacerdos-t... és örvendezik a nép, hogy lám ezer év után ideérkezett Róma püspöke... A papság pedig már most ujjong, mert „pápalátni" mehet Somlyóra...

Öregszem és egyre szomorúbb vagyok, de nem a korom miatt. Hiszen a mai világban az ember jobbára örül is annak, hogy nem kell még hosszú évtizedeket megélnie e velejéig romlott és rothadó világban, amelyben árulókba és megfizetett politikai cselédekbe, Krisztus ellen prédikálókba, és gyűlölködőkbe botlik az ember lépten-nyomon. Ahol nincs jog, igazság és béke. Csak érdek és pénz, hatalomvágy és hazugság. Szomorú vagyok, mert, ahogy telik az idő, úgy kell csalódnom mindenben, amit a magaménak éreztem, amiért éltem, amiben hittem. Hittem a Margit körúti öreg ferenceseknek, akik megjárták a Gulágot, az Andrássy út 60. kommunista kínzókamráit, hittem az emberi tisztességben, az erkölcs erejében, az igazság mindenek felettiségében, a jogban...

Ma pedig látok egy múló, haldokló és erkölcstelen, egykor volt keresztény Európát, látom a körmönfont árulások ezreit, látom a polipot, amely hatalmas csápjaival átkarolja és támadja a jó szándékot és a hazafias kitartást, a keresztény magyar kormányt. Most pedig a legrosszabbat látom... Égi Anyák még érintetlen magyar zarándokhelyének egyházfő általi románosítását, a gyilkosokkal és gyűlölködőkkel való erőszakos és nemzetünket eláruló békítését. A bocsánatkérés nélküli megbocsájtás ránk erőltetését... azt a politikát, amely megsemmisíti a keresztény világot, meg Erdély katolikus népét, s a székelység egyetlen még meglévő kapaszkodóját, Somlyó kegyhelyét.
De... a hívő ember ne legyen kishitű, ne legyen bizalmatlan. Bár, a magyar léleknek mindez fáj és elviselhetetlenül nyomasztó, viszont van rá jó orvosság. Ne menjünk el a Nyeregbe együtt ünnepelni az egyházi „csentenárt". Ne menjünk „pápalátni", és ne engedjük ezzel a látogatással megalázni magunkat. Ez egy olyan esemény, mint az ellenzék Budapesti tüntetései... oda sem megyünk el, mert az nem a miénk.

Nekünk, magyaroknak és székelyeknek maradjon meg a búcsú, amikor magunk lehetünk a Segítő Szűz Máriával, amikor nem más, hanem mi magunk döntjük el, hogy akarunk-e a lelki erőszaknak engedve, bocsánatkérés nélkül megbocsájtani, vagy Krisztus parancsa szerint imádkozunk ellenséginkért. Nekünk maradjon meg Mária, akihez őseink esedeztek, s meghallgatást is nyertek. Mi a somlyói pünkösdi búcsúra menjünk el, s ott a szentmisében imádkozzunk a románok előkelő római vendégéért, aki velük ünnepel, nálunk vendégségben...

S ahogyan őseink, mi is bízzunk teljes bizalommal égi Édesanyánkban, aki nem hagyta el népét, s ma sem hagyja el a Székelyföldet... ellentétben a bukaresti díszvendéggel...

Stoffán György


„Az igazság nem bunkósbot." Hozzászólás Stoffán György: Csíksomlyó és a pápai „csentenár" c. írásához

Csíksomlyó és a pápai „csentenárSzerző: Golarits Imre

Tisztelt Szerkesztőség!

Stoffán György írása nem nyerte el tetszésemet, méghozzá a következők miatt.

← Sa mergem separat! - azaz, menjünk külön...

A magyarságunk megtartása számomra nagyon fontos, de ennél még fontosabb az emberi értékek megtartása. És a bocsánatérés nélküli megbocsátás is ide tartozik, még akkor is, ha a mi országunk a „gengszterváltás" után emiatt a megbocsátás miatt jutott oda, ahol van.

Meg kell tudnunk bocsátani még a románoknak is. S nem azért, mert keresztények vagyunk, hanem azért, mert a meg nem bocsátás hosszú távon nem vezet sehova. Elrettentő példának hadd hozzam fel a sémi országokat, kultúrájukat, az Izrael és az arabok közötti ellentétet; s ezzel szemben kedvező példaként az ősi magyar: szerető, megbocsátó, befogadó kultúrát. (Nem az utóbbi ezer évről beszélek. Hozzáteszem, hogy a mi akadémiai történészeink is hazudnak a Szt. István előtti korral kapcsolatban, sőt az őskorral kapcsolatban csaknem az összes történész, hasonlóan, ahogy a románok az elmúlt pár száz évről.)

Történelmi léptékkel mérve még akár örülhetnénk is, mert a legyőzött népek javát a legyőzők általában ki szokták irtani, a maradékot meg rabszolgának szokták befogni.

A szerkesztői megjegyzésben említett Martin Luther idézetet is én másképp értelmezem: „A béke fontosabb minden igazságnál; és a béke nem az igazságért van, hanem az igazság van a békéért" szerintem azt jelenti, hogy nem muszáj az igazságot felemlegetni, ha az a békét szolgálja. Édesanyám ezt úgy mondta, hogy „az igazság nem bunkósbot, hogy a másikat fejbe verjük vele." Persze, nem kell a hazugság szerint tevékenykedni, hanem továbbra is az igazság szerint cselekedni, de ezt lehet némán is. Azaz Csíksomlyó ugyanaz marad, és maradjon is, akkor is, ha ott jártak a román vezetők, mert ez szolgálhatja a békét. A román zászlók mellé sorakozzanak fel békében a történelmi magyarok is. Utána meg folytassák a dolguk a ferencesek, ugyanúgy, mint az elmúlt pár száz évben.

Forrás: Szilaj Csikó
Beküldte Hajdu Éva

Megnyitva 2076 alkalommal

Hozzászólás   

#4 a vatikani babu Somlyon es nem a Somlyai Bathoryszikul 2019-02-15 16:59
„Tiltakozzunk a pápai látogatás ellen. A mostani pápa ellen elfogató parancs van érvényben több ország részéről, amiatt, mert az egyik kanadai indián törzs feljelentették a hágai Nemzetközi Bíróságon amiatt, hogy a Vatikán eltussolni igyekszik, hogy segédkezett sátánista szertartások során, melyen részt vett az angol királynő is, eltüntetni gyermekeket. A jezsuiták részét képezik a 9-es Kör nevű sátánista szervezetnek, amely pedofil világhálózatot működtet, védi a több ezernyi keresztény gyermeket ért szexuális erőszakot. Az ügy komoly, sajtóban ellenőrizhető. www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=EN&item=9530
Akik azt mondanák, hogy a Szent Atya szent, magát Jézust lehet idézni, aki tiltja, hogy bárkit Atyának szólítsanak, mivel Atyából csak egy van. S azoknak mondja, akiket úgy szólít a János evangéliumában: „Ördög a Ti atyátok.”

Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy valóban Jézus mondta-e azt, hogy: „Gyűlöljétek magatokat, másképp nem juthattok a Mennyországba”? Folytassuk a gondolatmenetet nyugodtan: „Gyűlöljétek felebarátaitokat, miképpen önnön magatokat.” „Gyülöljétek egymást, miképpen én gyűlöltelek benneteket.” Könnyen belátható, hogy nemcsak az Ószövetséget nyirbászolták át sátánisták, hanem az Újszövetséget is. A bűnelkövetők hamisítási eredményeiből látszik ki a lelkük. Nem véletlen hozott a katolikus egyház olyan régóta esedékes döntést, hogy: „A Miatyánkban sem az áll, hogy ’Ne vígy minket kísértésbe’, hanem ’Ne hagyd, hogy kísértésbe essünk’.” NA, már itt kilógott a lóláb évszázadokon keresztül. Jézus ugyancsak nem mondhatott olyat, hogy összeuszít egymással minden családtagot, gyermekeket a szüleikkel, testvéreket egymással, stb. A ’diabolus’ latin szó szó szerint azt jelenti: ’megosztó’. Magyarul csak ördögnek hívjuk. Én még emlékszem nagymamám ún. „Házi áldás” fali terítőjére. Egészen más szellemiséget közvetít.

Végezetül nézzük meg videón, hogy az előző lengyel pápa temetésén Luciferhez imádkozott a vatikáni papság. Semmi baj, mert Lucifer fényhozót jelent, a Vénusz csillag jelölője. Csak éppen ezt magyarázni kellene. Mert az Ember tragédiájában Lucifer kifejezetten ördögi szerepet játszik. A történelemből pedig jól emlékszünk, mit művelt Trianonban, 1956-ban. Jobb a pápának nem menni Csíksomlyóra. Mert ez a leghatékonyabb módja az önvédelemnek. Nem lennék a diszkó-kidobó fiúnak indult Bergolio helyében, sem az elődjeiében. A Vatikán alatt rendezett sátánista szertartásokban részt venni, áldozatként gyermekeket leöldösni, hogy az alkímiai”élet elixírt” igyák… S nem arról van szó, hogy hazugságokat terjesztenek róla. Nem kell. A szeme sem áll jól. A jezsuiták örök jelszava: „a cél szentesíti az eszközt”. Hát nem, ezt nem Jézus mondja, hanem Lucifer. De nem ama „fényes hajnali felkelő csillag” a János jelenéseiből.” „Imádkozzunk ellenségeinkért”, ha meg akarjuk hallani Jézus igéjét, ami szintén olvasható az evangéliumokban. De imádkozzunk magunkért is. Mert Trianon ledönthetetlennek tartott fala immár leomlott.”
#3 Csíksomlyó előtt 2015Csorba Tibor 2019-02-15 07:47
Csíksomlyó előtt 2015

Vigyázzatok mind, ki Csíksomlyóra mentek,
még ha óvnának is rég-mogorva szentek –
már gyülekeznek a gyilkos eszementek.

Csak óvakodjatok, ha a Székely gyorssal
szembe mentek magyar és székely sorssal –
Kárpátok öblén ördögi tervet forral

a Gonosz. Zakatol csíksomlyói expressz –
mámorban lapul a lélekrontó lex stressz,
s aztán felhorgad félelem, hogy reszkess.

Tömegsorok közt kígyóznak vén utak,
régmúlt világok közt a szeretet mutat
irányt. Szívetek után Drakula kutat.

Egyre vár a csíksomlyói Szűz Mária –
a fából sugárzó. Ölében Szent Fia.
Ott ólálkodik körötte a Bestia!

És a nyereg: a Kis Somlyó és Nagy Somlyó –
tengernyi magyartól hullámzó angyal-tó!
Majd csend…A tömegben vegyül a hasonló,

s még is más – a bosszúra szomjazó-éhező,
ki űzni vágyik a magyarban létező
összetartó erőt: a mindig kétkedő.

Áldassék léptetek mindegyik fűszálon,
ahol röpke napra égre feszül álom –
s koppanó csizma tipor a gúnyhatáron!

Űzessen barlangjába: fekete tóba,
aki mosolyra káromkodással szólna -
nyissatok nekem ajtót a nagy titokra!

2015.05.20.

Csorba Tibor
#2 Csíksomlyó és a pápai látogatásR Zoltán 2019-02-14 09:15
Amióta a magyarság tudomására (is) jutott ez a románok által kitudja milyen szándékkal szervezett nagyon gyanús pápa látogatás Csíksomlyóra, nagyon sok helyen lehet olvasni hallani ellentétes érveket azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk vagy ne menjünk. Hogy nekem is van erről véleményem ez csak természetes és ezért most azt közre is teszem nem azért, hogy én mondjam meg a ki mit tegyen, hanem az eddigi szomorú tapasztalatim szerint ahogyan én is látom akár ebben a cikkekben a különböző hozzáállásokat és mint egy (annak idején kérdezésem nélkül) katolikusnak keresztelt magyar, nekem is van véleményem, javaslatom.

Az eddigi ellentétes vélemények alapján már is világosan kibontakozik, hogy a sunyi román terv a pápa csíksomlyói látogatási terve már is meghozta az általuk várt "kedvező" eredményt... A MARADÉK MAGYARSÁG MÁR IS ÚJRA MEG LETT OSZTVA ! (Nézd csak e három véleményt a fenti cikkben.) Beismerem én is, hogy nagyon nehéz döntés, hogy elmenjen-e vagy sem a Magyarság oda is meg a későbbi IGAZ Babba Mária zarándoklatra ahova mindég is "egyedül" járt, vagy legalábbis óriási többségben Magyarok és katolikusok tették azt.

Ismerve a román-vezetés alattomos és nyilvános magyarellenességét szerintem is már egy jól előkészített tervel (mint Stoffán György is írja) román zászlók fognak lengeni, és amitől nagyon tartok, hogy ha az ott megjelenő magyaroknak nem engedélyeznek sem magyar, vagy a Székely zászlókat, de semmilyen nemzeti szimbólumokat sem. Ezért egyezik illetve közelíti az én véleményem is Stoffán György véleményét arról amikor azt írja le, hogy:

"Beleborzongok ebbe az egészbe, mert mostantól megszentségtelenített hely lesz az eddig magyar Csíksomlyó, a magyar nemzet legszebb zarándokhelye."

Kérdezem én ; Miért nem egy-napra tették a pápai látogatást az egy héttel későbbi igaz csíksomlyói zarándoklattal? ) - Véleményem szerint előre jól eltervezett aljas okok végett. Elsősorban ismerve a többségi magyarság korlátolt anyagi helyzetét, nem mindenki tudja megengedni magának, hogy kétszer menjen el oda vagy egy hetes szállást béreljen ennek érdekében. (Habár már a környéken nincs is szabad hely)
Tehát vagy csak erre megy el a megszorult magyar, és így már sokkal kevesebb jut el majd Csíksomlyóra, ami könnyíti az Erdélyt bitorló román terveket. Aki a pápa látogatást teszi előnyben, szemben az egy-héttel későbbi zarándoklati nappal azon tömeg hiányát látni fogjuk majd akkor ott. Tehát itt újra magyarság megosztása a fő cél. Na és mi lesz majd a mások véleményével akik azt mondják el kell menni de nem vegyülni a románokkal és magyar nemzeti zászlókat felmutatva külön jelenjünk meg ?... - Ne legyen igazam, de az szerintem merő ábrándozás, hogy ezt megengedjék a területünket bitorló magyarellenes románok.

Ez a csíksomlyói "parádézás nem nekünk lett kitalálva! Ezért én nem szeretnék senkit megsérteni, de elsősorban azt javaslom ez a román „csentenár" nem nekünk magyaroknak lett kitalálva. Ott semmi megbékélésről ne álmodjunk. Tehát ne menjünk oda.

Aki még is a hitevesztett pápai "parádét" választja az akkor MAGYAR nemzeti szimbólummal - zászlóval menjen elkülönülve a románságtól, de legyen arra is felkészülve, hogy bármelyik pillanatban bevethesse a magyar virtust és ha a hatóságok nem engedik viselni vagy lengetni a magyar vagy a székely nemzeti zászlót, magyar szimbólumokat, vagy nem különülhet el a románságtól a sajátjaival, akkor azonnal hagyja El azt az ideglenesen megszentségtelenített zarándokhelyet. Ne legyen egy igaz magyar ember sem aki e hamis pápa meghallgatása véget megalázkodva beleegyezne, hogy oda sorozzák ahova és úgy ahogy a románok akarják. Ne adj Isten még román zászlót is nyomjanak kezébe... Szerintem csak az menjen el erre a pápai látogatásra aki mindenképpen egy héttel később is ott tud lenni Csíksomlyón, ha ezt nem tudja megtenni akkor ezen a pápai látogatáson megjelenni semmi értelme. - Hogy mit mond azt bármikor meglehet hallgatni később a médiákban.

Ez a pápa nem őszinte, hiszen azt hazudta, hogy csak annyit tud Erdélyről, hogy ott lakozott a drakula... Ez hazugság! Pont a Vatikán őrzi NAGYON IS FÉLTVE" a Magyar Igaz történelmi adatokat. Nagyon jól tudják, (bármelyik pápa) hogy jóval a katolikus szekta megjelenése előtt az őseink már egyistenhívők és "igaz keresztények" voltak, és Jézus sem a magyarság végett született le a földre, hiszen nem nekünk volt erre szükség. A Szittya magyarság már szeretetben élt a Teremtés és a természet szeretetében az idők kezdetétől.

Szeretettel: >Zoli
#1 FELJELENTÉS A NAPONTA TÖBB MINT 100 MAGYART KIIRTÁSBAN BŰNSEGÉDKEZŐ ÁLLAMI ÉS VALLÁSI VEZETŐK ELLEN.S. Tejfalussy Andráa 2019-01-15 01:51
FELJELENTÉS A NAPONTA TÖBB MINT 100 MAGYART KIIRTÁSBAN BŰNSEGÉDKEZŐ ÁLLAMI ÉS VALLÁSI VEZETŐK ELLEN.

A Leleplező (Országkrónika Könyvújság 2013. XV/3. szám, 107. oldal) 2013-ban közzétette, hogy Henry Kissinger 10 titkosszolgálattal egyeztetett arról, hogy Izrael 10 évnél tovább fenntarthatatlan az arabokkal szemben elkövetett cselekményei miatt. Nemrég az izraeli Haarec lap az hirdette ki, hogy a nemzőképességi statisztikák szerint 2050 után már nem lesznek nemzőképesek a nyugati férfiak. Ennek az eltitkolt tényleges oka a káliummal műtrágyázás és a konyhasó helyett kálisóval ételsózás (pl. BONSALT). 1950-ben kapott Nobel díjat 3 mellékvesekéreg kutató, akik a kálium vegyi fegyver hatását patkányoknál és embereknél is bizonyították. Mások szerint a káliummal műtrágyázott mezőn nemzőképtelen lett a birka kosok 4. nemzedéke. Tehát a nyugati férfiak teljes nemzőképesség vesztését nem véletlenül jósolják 2050-re. 1960 óta mérgeznek minket, vagyis a 4. nemzedék akkorra esedékes. A keletiek nem, ill. alig használnak kálium műtrágyát. Ezért maradtak nemzőképesek. A hazai kormány is tudja, mert a Tudományos Akadémián ellenőriztük a kálisóval sózás vese- és vérmérgező hatását bizonyító hazai klinikai méréseket. Saját méréseink növényeknél is kimutatták a káliummal műtrágyázás aszálykár felfokozó (sejtmégező) hatását. Minden más csak cirkusz, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy az Orbán kormány által a vörösiszap katasztfófa okozta zűrzavar közben liberalizáltan betelepülni engedett izraeli cégek és a „vízummentesen” beengedett izraeli és ukrán orosz stb. zsidók korlátlanul felvásárolhatják az itt született gyerekeik nevére Magyarország területeit. Akkor is, ha sosem volt magyar rokonuk. Már szervezik az itteni kibucokat. Ezek minden településen állami telkeket vásárolhatnak, ahonnan ingyenesen vagy olcsón megszerezhetik az utód nélkül kipusztuló magyarok „elárvult” ingatlanait. Van, aki úgy gondolja, hogy „jó lesz, ha a magyarok helyett izreliták lesznek Magyarországon, mert aki [censored] haljon meg”.
Lehet, hogy mindenki [censored], aki nem így gondolja? Én azt javaslom, hogy a zsidó és keresztény papok és a kommunisták világosítsák fel a magyarokat, hogy népirtás van ellenünk, s hogy a Ringer infúziós oldat szerinti dózisú (desztillált)víz-, konyhasó- és kálium étkezési úton fogyasztására visszatéréssel lehet úgy-ahogy védekezni. Lásd: www.tejfalussy.com / Video 8., 10, 18., 61., email könyv 1., 58., 101., 103., GTS-Antirandom és MEHNAM rovatok.

Ha valamennyi zsidó és keresztény stb. gyülekezet és politikai párt vezetői felvilágosítanák a hozzájuk tartozókat, lenne némi esély (2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7./1-26., Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap) szerinti fajirtás leállítására. Sajnos azonban a Hit Gyülekezet főlelkésze sem válaszol az erre vonatkozó közérdekű javaslatomra.

A fentiekről mindenki világosítson fel legalább 10 embert a Tízszerező Önvédelmi Rendszer (TÖR) program keretében! Mindenki tudatosan bűnsegédkezik a magyarok naponta százával kipusztításában, aki elmulasztja!
Közérdekű bejelentésként kapja a feljelentés intézésére jogosult nemzetközi szervhez továbbításra is: Állampolgári Jogok Biztosa.

Előterjeszti és közzéteszi: Tejfalussy András oknyomozó, okl. vill. mérnök, megbízás nélküli kárelhárító (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (korábban hivatalosan megbízott országgyűlési, akadémiai és önkormányzati szakértő), néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája. Magyarország, 1036. Lajos u. 115. . (Iratjel: AJBH-190115)


feladó:
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
címzett:
József Kántor
másolatot kap:
panasz ;

dátum:
2019. jan. 15. 1:32
tárgy:
Re: Nem hivatalos értesülések szerint Csíksomlyóra is ellátogat ebben az évben Ferenc pápa
küldő:
gmail.com

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások