20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 május 22, szerda

Nagy Tibor beszéde Törökszentmiklóson

Szerző: Nagy Tibor

Kedves jó magyar és kedves jó cigány barátaim! - A cigánybűnözés miatt jöttünk össze, ezért mindenek előtt magát a cigánybűnözés kifejezést kell megvizsgálnunk.

Azért kell ezt megtennünk itt és most Törökszentmiklóson, mert a polkorrekt média tagadja ennek a kifejezésnek a puszta létét is. Azt állítják, hogy nincs cigánybűnözés, pedig ők is tudják, hogy van! Van bizony, de nem beszélnek róla. Nem is beszélhetnek róla, mert tiltott szó. Azért tiltják, mert félremagyarázzák az értelmét.

Azt mondják, hogy a cigánybűnözés kifejezés használói minden cigányt bűnözőnek tartanak. Ezt itt és most egyértelműen és végérvényesen cáfolom. Nem igaz, hogy minden cigány bűnöző, viszont az igaz, hogy vannak sajátos, csak a cigányságra jellemző bűnözési formák. A bandában elkövetett besurranó lopás, vagy a hesszelő, azaz figyelő közreműködésével elkövetett rablás, akárcsak az "itt a piros, hol a piros" játék beépített játékossal végrehajtott látszólagos pénznyerése mind-mind a cigánybűnözés témakörébe tartozik. Már a csendőrség egykori kézikönyvei is külön fejezetben tárgyalták a cigánybűnözés kérdését, és a Kádár-rendszer rendőrsége is használta ezt a kifejezést. A rendszerváltást követő politikai változások következménye, hogy tiltott szó lett belőle, ám ettől még nem szűnt meg létezni. Sőt! Egyre nagyobb és egyre brutálisabb méreteket öltött. Ma már a cigánybűnözés fogalomköre kiegészült a többségi fehér társadalom ellen elkövetett gyilkosságokkal. Szögi Lajos tanár úr, vagy Marian Cosma értelmetlen halála a cigánybűnözés legszomorúbb példája. A felelősök körébe azok is beletartoznak, akik tiltják e kifejezés használatát, és így cinkosaivá válnak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek. Itt és most ki kell mondanunk, hogy a cigánybűnözés elszabadulásáért felelősség terheli a politikai korrektség kidolgozóit és végrehajtóit, azt a hatalmat, amely nem a bűnözők, hanem a becsületes magyar emberek ellen használja a közhatalmat.

Önök közül sokan tudják, hogy eredendően szociológus vagyok, azaz tudományos alapon közelítem meg ezt a kérdést. Egy 2008 nyarán készült felmérés szerint a társadalom 91 százaléka szerint van cigánybűnözés. Ez bizony azt jelenti, hogy a legnagyobb tiltás ellenére a mai Magyarországon tíz emberből több mint kilenc tisztában van a helyzet súlyosságával, és a legnagyobb tiltás ellenére is ki meri azt mondani. A fennmaradó 9 százalékba nem csak a börtönbüntetésüket töltő cigánybűnözők, és átmenetileg szabad lábon lévő bűntársaik tartoznak bele, hanem azok a hivatalos államhatalmi és államigazgatási szervek is, amelyek felsőbb parancs teljesítése miatt nem látják el feladatukat. 12 éves adat: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei büntetésvégrehajtási intézetekben 90 százalék fölé emelkedett a cigányok aránya. Mára ez az adat még sokkal rosszabb lett, nem utolsó sorban a félreértelmezett adatvédelmi törvény miatt. A bűnözőket ugyanis nem illetheti több jog, mint a becsületes embereket. A bűnözőt a becsületes ember tartja el a börtönben is, ezért a társadalomnak nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy nyilvántartsa a bűnelkövetők származást, szociológiai hátterét annak érdekében, hogy hathatósan tudja segíteni a társadalomba aló visszailleszkedésüket, becsületes emberré válásukat. Amikor a szociológia és a kriminalisztika igyekszik tagadni a cigányság körében előforduló bűnözési formák származási okait, akkor éppen azoknak árt a legtöbbet, akiket védeni szándékozik.

Az Indiai legalsó kaszt, az érinthetetlenek rétege sok ezer éven át adta tovább, és örökítette azokat a képességeket és gondolkodási pályákat, amelyek a sajátos képességek kialakulásához vezettek. Sajnos, a modern tudomány még nem tart ott, hogy az emberiség fejlődésében kellő figyelmet szentelne a cigánybűnözés társadalomtudományi, genetikai és antropológiai hátterének. Pedig ez a jövő! A cigánybűnözés egy szabad országban nem lehet tiltott szó, hanem tudományos vizsgálatok és kutatások tárgya annak érdekében, hogy a többségi társadalom képessé váljon a védekezésre.

Amikor kimondjuk, hogy a cigánybűnözés nem csupán a cigány származásúak körében terjed, hanem kiegészül a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a politika és a fősodratú média cinkos összekacsintásával, akkor megnevezzük a felelősségi kört. Fejétől büdösödik a hal, kedves barátaim! A cigánybűnözés nem ölthetett volna ekkora méreteket Magyarországon, ha nem lennének a tolvaj, rabló és gyilkos cigányoknak fehérgalléros támogatóik. A liberális eszmerendszer egyik legfőbb jellemzője a kettős mérce. Másképp viszonyul a saját támogatottjai bűneihez, mint a körön kívüliekhez. Mindennek gyökere az apartheid, azaz fajgyűlölő gondolkodás.

A fehér ember a célkereszt közepében van Európában. A színesek által fehér ember ellen elkövetett bűncselekmények sokkal enyhébb elbírálás alá esnek a mai fajgyűlölő rendszerben. A cigánybűnözésre társadalmi felmentést ad a hátrányos helyzet, az elkülönülő, azaz szegregáló többségi magyar társadalom. Ennek a hamis logikának a végeredménye az, hogy a fehérek önmaguk tehetnek arról, hogy bűnözők célpontjai lettek. Na, kedves barátaim, pontosan ez az a hazug gondolkodás, amiről le kell rántanunk a leplet. Való igaz, hogy a törvény előtt nincs cigánybűnözés és nincs magyar bűnözés, csak bűn és bűnhődés van. Ám nem mindegy, hogy a bűnt minden esetben ugyanolyan mértékű bűnhődés követi, vagy faji alapon különbséget tesz a hatalom. Az a hatalom, amely mára átesett a ló túlsó oldalára.

A második világháború alatti faji törvények mára egy különös ellenhatást értek el. A törvényes rend helyreállítása helyett manapság a faji származás felmentést jelenthet a legsúlyosabb bűncselekmények alól. Elegendő az igazságtalanul enyhe ítélethez és akár a felmentéshez is az, ha az elkövető cigány származására utal az ügyvéd, a tanú, vagy maga a vádlott. Ilyen körülmények között elvész az igazság. Mindennek a hátterében pedig azok állnak, akik saját bűneik büntetlensége érdekében maguk előtt tolnak egy elmaradott népcsoportot, a cigányságot. Ugyanaz a gondolkodásmód ez, mint a politika hátsó szándéka, amikor a cigányságot rejtett erőforrásnak nevezi. Rejtett erőforrás, mert a legszegényebbeket a legkönnyebb megvesztegetni lejárt szavatosságú tésztával, konzervvel, vagy mint a legutóbbi választásokon hallottuk: szavazatonként tízezer forinttal. Mindezen változtatnunk kell! Több mint kilenc millió ember nem téved e hazában! A cigánybűnözés igen is létezik, és ez nem jelenti azt, hogy minden cigány bűnöző lenne.

Önök pontosan tudják, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöki teendői mellett gyakorló polgármester vagyok Tiszaeszláron. Egy olyan településen, ahol a cigányság aránya nagyon magas, és bizony a szabolcsi kórházak szülészeti osztályain előfordul, hogy tíz csecsemőből nyolc-kilenc cigánynak születik. Az ő jövőjük érdekében különbséget kell tennünk a becsületes és a bűnöző cigányok között, azaz nem szabad elfogadnunk a hamis politikai beszédmódot. Itt Törökszentmiklóson nem került volna sor a mai demonstrációra, ha nem lenne cigánybűnözés. Néhány elvetemült gazember miatt az egész város, sőt, az egész térség szenved, és ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Akkor sem, ha Pintér Sándor belügyminiszter és munkatársai rossz néven veszik tőlünk az igazság kimondását. Bennünket nem köt semmiféle megfelelési kényszer, mi a többségi magyar társadalom alapvető érdekeit képviseljük.

Amikor Csurka István alapító elnökünk jó huszonöt évvel ezelőtt a New York - Tel Aviv tengelyről beszélt, akkor felhördültek azok, akik ma tiltani akarnak minden egészséges szókimondást. Időközben a Trum-Orbán találkozón maga az amerikai elnök kezdett beszélni New York - Tel Aviv - Budapest tengelyről, amin mélyen el kell gondolkoznunk. Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol a magyarellenes fajgyűlölet a gondolataink szabad kimondását is tiltja? Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol az ártatlanul bántalmazott többségi társadalom fiainak jogos tiltakozását az ügyészség, a bíróság és a rendőrség egymással karöltve tiltja be? Vajon akarunk-e olyan országban élni, ahol a gyarmattartónak való megfelelés miatt még a gyilkos cigánybűnözőt is több jog illeti meg, mint az őt börtönben és azon kívül is eltartó magyar embert? Mondjuk ki: nem akarunk megfelelni sem a New York-i, sem a Tel Aviv-i, sem a budapesti helytartóságnak! Mi valamennyien a szabad Magyarország polgárai vagyunk.

És most hozzátok fordulok, kedves cigány barátaim. Ti pontosan tudjátok, hogy nálunk Tiszaeszláron nincs kettős mérce. Minden embert a teljesítménye igazol. Senki nem élvez előjogokat bőrszíne, vallása, faji származása alapján. Az ember létének, előmenetelének és társadalmi felemelkedésének alapja a munka. Az eszlári cigányság többségében becsületes, dolgozó emberekből áll. Őket egyáltalán nem sérti a cigánybűnözés kifejezés, mert pontosan tudják, hogy az nem rájuk vonatkozik. Haragudnak a bűnöző cigányokra, és kivetik őket maguk közül, és pontosan tudják, a börtöntöltelékek milyen rossz fényt vetnek rájuk. Azt kérem most az itt Törökszentmiklóson összegyűlt magyaroktól és cigányoktól, hogy ne fogadják el a Fidesz, MSZP, DK és társaik által követendőnek tartott politikai korrekt beszédmódot. Soha többé ne hallgassuk el sem a családban, sem egymás között, sem az utcán, sem a nyilvánosság nagyobb tereiben, a médiában és az Országgyűlésben a cigánybűnözés létezését. Ha tisztán és érthetően beszélünk, akkor nem tudnak bennünket a hazugság új keletű szabályaival elnyomni.

Mondjuk ki nyíltan: a cigánybűnözés ma Magyarország egyik legsúlyosabb problémája. Ebben a kérdésben gyökeres fordulatra van szükség. Az elvtárs-urak fönn nem akarják, vagy talán már nem is képesek megérteni, hogy nekünk egyetlen cigánybűnöző is sok! Nem akarunk cigánybűnözőkkel együtt élni! Sem barna bőrűvel, sem fehérgallérossal. A Magyar Igazság és Élet Pártja azért kötött szövetséget a Mi Hazánk Mozgalommal és a Független Kisgazda és Polgári Párttal, amelyhez - örömmel látom - csatlakozott a Betyárseregen kívül jó néhány társadalmi és politikai szervezet, mert az elhallgatás és a hazugság falait le kell bontanunk! A cigánybűnözés által legfertőzöttebb Észak-Kelet Magyarországot meg kell szabadítanunk a cigánybűnözőktől. Ha nem megy másképp, kerüljenek önfenntartó börtönökbe, akár bér-rabtartással Szibériába, ahogy Toroczkai László elnöktársam mondotta. Ezzel az egy mondattal a Magyar Út Mozgalom többet tesz a Magyar Hazáért, mint a parlamentben bóbiskoló politikus kaszt harminc év alatt. Vesszenek a cigánybűnözők, az őket támogató hivatalnokok és politikusok! Áldja meg a Jóisten mindazokat, akik a cigánybűnözés áldozatait segítik, és törekednek arra, hogy ne legyen Magyarországon több áldozat. Igazságot és életfogytig tartó börtönbüntetést követelünk Szögi Lajos tanár úr és minden más áldozat gyilkosainak. Magyarország legyen újra békés és boldog hona minden jóakaratú magyar embernek!

Forrás: miepinfo.hu
Kiemelések >Zoli<-tól

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások