20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 április 16, péntek

Alkotmányügyi panasz beadva és befogadva

Szerző: Korona Igazsága

A „VESZÉLYHELYZET” KIHIRDETÉSE ÉS A RENDKÍVÜLI JOGREND BEVEZETÉSE Atv-ELLENES !

Ennek okán a „Korona Igazsága” pertársaság a Polgári és Nemzeti Jogvédő Egyesület segítségével alkotmányügyi panaszt adott be 2021 04 01,-én, amit az AB 04 10.- én befogadott

Mivel a panasz tartalma a társadalom egészét érinti , az AB köteles 30 napon belül elbírálni a beadványt és megsemmisíteni a hivatkozott rendeleteket, vagy azok kiigazítására kötelezni a kormányt.

A panasz a „veszélyhelyzet" kihirdetésének jogellenes mivoltára alapul, de külön is kitér a gyülekezési jog korlátozására, a kijárási tilalomra és maszkviselési kötelezettségre, mindezen rendeletek megsemmisítését kérve 

ALKOTMÁNYJOGI PANASZT terjesztjük elő. - Az eredeti beadványt itt lehet letölteni: ⇒

A beadványban hivatkozott indokok :

A „veszélyhelyzetet” a kormány a 2011 évi CXXVIII tv 44 §-ra hivatkozva vezette be, amiben az Atv 53. cikkre hivatkozik indoklásként a „c” pont „ca” alpontja okán, - de az Atv –ben nincs ilyen alpont ! 

Ezért ez a törvény alkotmányellenes, mert túlterjeszkedik azon, abban nem szereplő pontra hivatkozik, így a „veszélyhelyzet” nem lett volna kihirdethető, és a „különleges jogrendet” sem lehetett volna életbe léptetni !

Az alapjog-korlátozások másrészt sértik a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét, amely ENSZ -dokumentumot 1976 ban ratifikálta az akkori kormány . De az Emberi Jogok Európai Egyezménye 15.cikke is csak „háború, vagy a nemzet létét fenyegető” esemény okán engedi az alapjogok korlátozását, akkor is csak arányosan, indokoltan és csak a szükséges mértékben !
Ezek a feltételek nem állnak fenn !

A gyülekezést a 484/2020 (XI.10) kormányrendeletben tiltja meg, ez Atv –ellenes, mert veszélyhelyzet idején kizárólag az Atv-ben, vagy sarkalatos törvényben meghatározott szabályok szerint lehetséges a korlátozás. A gyülekezés korlátozása az Atv szerint a rendőrség hatáskörébe van utalva, ezért kormányrendelettel nem tiltható be !

A kijárási tilalom szintén a veszélyhelyzet jogalap nélküli kihirdetése miatt nem vezethető be, ráadásul diszkriminatív a sportolók kivétele okán, valamint minden ésszerű, orvosszakmai indokot nélkülöz, ráadásul indokolatlan is, mert a csoportosulást is 10 főre korlátozták, a vendéglátóhelyeket bezáratták. A kijárási tilalom a Kat. véd tv értelmében is bevezethető lett volna. A többszörös szabályozás tiltott, ebben az esetben ez egy szükségtelen, indokolatlan, önkényes rendelkezés csupán !
Alkotmányellenes az alapjog korlátozása, ha az kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik .

A maszkok viselésére való kényszerítés sem indokolt, sérti az önrendelkezési jogot, a gyermekek jogait, orvosszakmailag sem indokolt, -ellenben a mód, ahogy a lakosság hordja, káros az egészségre, mert nem sterilek és nem cserélik őket 2 óránként, ahogy kellene .A maszkok O2 hiányt és fertőzéseket okoznak, egész napos viseletük gyengíti az immunrendszert, ezáltal ellenkező hatást váltanak ki,mint amire előírták őket ! Soha nem bizonyított feltételezésre alapul, hogy a vírust a szabadban, vagy zárt térben olyan mennyiségben van jelen, hogy maszk nélkül mindenki elkaphatja, erről nem készültek bizonyító erejű tanulmányok, a hasznosság-károsság arányáról, - míg káros hatásaikról igen, és arról is, hogy a védekezés szempontjából nem releváns a használatuk !
Egészséges emberekre egészségkárosító hatás elviselésének a kényszerítése büntetőjogi felelősség alá tartozik !

Mindezek mellett a „tömeges humánjárvány” létét sem tudják igazolni, de a járványveszély esetén hozható intézkedéseket sarkalatos törvény már eleve szabályozza, tehát ezek miatt indokolatlan „veszélyhelyzetet” kikiáltani, a „járvány” pedig nem jogi fogalom, mint ahogy a „járványveszély” sem, ezért a „járványügyid védekezés” sem jogi kategória, nem büntetőjogi fogalom, megsértése nem a Btk hatáskörébe tartozik

A „tömeges járvány” léte csak feltételezés, az adatok egy év alatt 5,4% -os „fertőzöttséget” jeleznek, de ez sem a valós helyzetet jelzi, mert a PCR tesztek túl magas CT értéke miatt nem csak az élő vírust mutatják ki, pontatlanok, de maga az eredeti „nulladik” vírus sem került elő, a keresett részecskét egy számítógépes szimulációval adták meg, elméletben, erre pedig nem lehet alapozni !

A teszt egyéb, hasonló koronavírusok darabkáit is kimutatja !

Maga a „járvány” fogalma sincs konkrétan meghatározva sem jogilag, sem szakmailag, a betegségre a „ járványküszöb " értéke sem adott, nemhogy a „tömeges járvány” meghatározásra került volna, amire hivatkozva bármilyen rendelkezés bevezethető lenne ! A járványok szintjét csak a WHO csoport-besorolása alapján lehetne meghatározni, de a definíciók nem konkrétak, a mérték meghatározása és az ezekhez kötött intézkedések a kormányok eü. szakhatóságai önkényes döntésére vannak bízva, összhang vagy egységesítés nélkül ! A WHO járvány definiciója okán pedig már 2 ember megbetegedése is járványnak számít !

Puszta feltételezésekre és elméletekre nem lehet szabályokat hozni, törvényt, vagy rendeleteket alapozni, mert ez súlyosan sérti a jogbiztonság elvét is !

A Jogvédő Egyesület keretein belül alakult pertársaság a panasz beadásával egyidőben megszűnt.

Bízunk az AB bölcs döntésében, hogy a Belga, Osztrák és németországi pezekhez hasonlóan nálunk is megszünteti az Atv - ellenes, emberi alapjogainkat a szükségszerű mértéknél jobban, indokolatlanul és önkényesen korlátozó intézkedéseket, véget vetve a normális emberi élethez méltatlan korlátozásoknak, a kormány által keltett pániknak, és nyomásgyakorlásnak, egészséges emberek fertőzőnek nyilvánításának, tesztre és kísérleti vakcinázásra kényszerítésének, és jogtalan karanténozásának, büntethetőségének !

/ Korona Igazsága Pertársaság /
Kelt: 2021 04 14

Beküldte: G Ági

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások