20210922
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2009 december 12, szombat

Ha ifjúságunkat magyarrá tudjuk nevelni, akkor megmaradunk

Szerző: Botos László

Magyar testvéreim!  A múlt év példája lelkesítsen bennünket.  Akkor sikerrel kiadtuk a Magyarságtudományi tanulmányok és annak angol változatát, Selected Studies in Hungarian History c. könyveinket, amelyek nagy mértékben emelték népünk önbizalmát a messzemenő valós múltunk megismerésével.  A következőkben, a fent emlitett füzeteinkkel, az otthoni élni akarás készségét akarjuk növelni fiataljaink lelkében.

Felhívás Magyarokhoz!

Áldozat nélkül nincs boldogulás hittanunk szerint.

Mennyire érzékelhetőbbé tehető ez a tétel, ha ezt nem a túlvilág boldogulására értelmezzük, hanem átültetjük földi életünk boldogulására.  Mi magyarok egy közösség vagyunk, Európa legősibb népe.  Egy a nyelvünk, hiedelmünk, lelki megnyilvánulásunk.  Nem vagyunk bosszúálló nép.  Ellenkezőleg, türelmes, jámbor a természetünk.  Ezt használják ki a körülöttünk élő, puskalövésre mulató, táncoló, búsuló és követelődző emberi csordák.  Őseink a legkedvesebb értékeiket áldozták az egy igaz Istenüknek, a „Magyarok Istenének”.  Tették ezt örömükben, bánatukban, vagy engesztelés végett, hogy önbizalmat, elszántságot kapjanak bátorságuk mellé.  Nem volt áldozat olyan nagy, amit nem hoztak volna meg, amikor szabadságuk volt a tét.  

Most nagy bajban van népünk és hazánk.  Megint áldozatra, nagy és sok áldozatra van szükségünk, mert népünk lelke megbetegedett.  Elvesztettük életösztönünket.  A fiataljainkat, a jövő nemzedékét fel kell lekileg fegyvereznünk a nemzeti öntudattal!   Ez az, amit elvettek tőlünk.  A sajtó, a rádió és a TV többségre egyhangúan hirdeti a kis nemzet, bűnös nemzet mételyét, törődjünk bele... nincs más....

Ha nem sikerül ifjúságunknak új életösztönt, önbizalmat, elszántságot adni saját érdekében, akkor nincs segítség.  Áldozati adakozással minden elkövetett hibát még kijavíthatunk.  

Tulajdonunkban van a bajok feltárásának ismertetése és orvoslása.  Rengeteg anyagunk kiadásra vár, hogy füzetek formájában havonként egy-egy ilyen más-más tárgyú tanulmányokkal ellássuk fiataljainkat, hogy ráébredjenek, mily kincset jelent magyarságuk, hogy lássák: érdemesebb magyarként élni, mint bármilyen más állam alattvalójaként, szolgaként.  Sok lakodalommal és végleges egy életre szóló házasság kötéssel, sok gyermek áldással.  

Magyar testvéreim!  A múlt év példája lelkesítsen bennünket.  Akkor sikerrel kiadtuk a Magyarságtudományi tanulmányok és annak angol változatát, Selected Studies in Hungarian History c. könyveinket, amelyek nagy mértékben emelték népünk önbizalmát a messzemenő valós múltunk megismerésével.  A következőkben, a fent emlitett füzeteinkkel, az otthoni élni akarás készségét akarjuk növelni fiataljaink lelkében.

Ha ifjúságunkat magyarrá tudjuk nevelni, akkor megmaradunk.  

Az ismeretterjesztő füzeteket milliós számban kell kiadnunk.  Mivel a kormány és Akadémiánk ebben nem segít, ezért ezt magunknak kell megtenni.  A szülő munkáját és idejét áldozza gyermekéért, azzal adózik gyermekének felneveléséért.  Szükség esetén az ország népének kell áldoznia az ország fennmaradásáért, hogy majd jobbkor idején az ország adhasson többet, és több jót, népének.  Most ezt az időt éljük.  

Adakozzunk Testvéreim!  Adónkból az adakozás egyelőre még levonható, lehet, hogy jövőre már nem.  Miért ne adnál magad megsegítésére, amikor azt az év végén az adózás úgyis elveszi Tőled?   E nemzeti tettel nem engem, hanem magunkat, jövőnket segítjük, építjük.    

Ha ezt megtesszük közösen, akkor érdemesek leszünk az életre.  Ezután a következő feladat, ami Rátok vár, csonka ország népére, a füzetek iskoláinkban való szétosztása.  Ha másként nem, az iskola kapujában tegyétek a tanulók kezébe a füzeteket.  Az eredmény nem marad el.  A szomszédos államokban a fiatalok nemzetté nevelését az iskolában látták el.  Ehhez segített a napi sajtó.  

Mindez nálunk nem létezik, ezért azt kell tennünk, amit tehetünk.  Segíts magadon és az Isten is megsegít!  

Ez a Magyarságtudományi Intézet és a füzetsorozat célja, hogy ilyen magyar érzelmeket gerjesszen, mint azt az alábbi levél oly meghatóan fejez ki.  Nevet nem közöltem, mert engedélyt rá nem kértem.  

Halasztás történt. Erröl itt olvashatsz

Kedves ismeretlen Ismerős!
Ezúton szeretnék gratulálni a weblap szerkesztésében résztvevő valamennyi honfitársamnak, éljen a világ bármely részén!!!!

Azt hiszem, hogy minden anyagi jólétem ellenére most találtam meg azt a tudást, azt az örömöt, azt a büszkeséget, azt a szeretetet ami világ életemben valahol a zsigereimben élt!!!

Ahogy ezeket a sorokat is írom a könnyekkel küzködök, melyek az öröm és a remény könnyei. Azé az örömé ami megmutatta a múltunkat, s azé a reményé mely meghozza a jövőnket.

Igérem, hogy lehetőségeimhez képest ahol csak tudom, segítem munkájukat, népszerűsítem oldalukat, s MAGYAR-ként élem további életem!!!

                                                        Köszönettel:

                                                            ………………………………………..

Külföldről való védnökségre jelentkező adakozóink elnézését kérjük, hogy csak most tudtuk beszerezni a magyarországi banki hiányzó alszámla számot – az úgynevezett IBAN kódot.

Magyarok Világszövetsége
IBAN HU59103000022010215970693285
MKB Rt. - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB

Az amerikai és kanadai adakozóink küldhetik adományaikat az alábbi címre USA dollárban:

László Botos - Magyarságtudományi Intézet
107 Pasadena Ave.
Groton, NY 13073


A Magyarságtudományi Intézet Nevében
Botos László
 
MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról ⇒

Megnyitva 2330 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások