20230930
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 június 27, szombat

Balatonvilágosi szemétügy összefoglaló

Szerző: Madarász László

Jelzésértékű, hogy Balatonvilágos polgármestere nem volt képes magát szabaddá tenni a szemétüggyel kapcsolatos hatósági bejárásra, és azon nem jelent meg!

Balatonvilágosi szemétdomb

Feleségemmel kb. 2015. január közepén észleltük lakóingatlanunk területén a savanyú szagú, irritáló bűzt! Néhány nap múlva a „felderítésünk” során kiderült, hogy a szinte elviselhetetlen szag a Traubiszoda üzem területéről származik, ahol kültéren, hosszú- és magas halomban állt valamilyen aprított anyag. Feleségem felhívta a balatonvilágosi polgármestert és panaszt tett az elviselhetetlen bűz miatt. Fekete Barnabás ekkor már tudott az üzem területét bérlő Green Energy Hungary 2013 Kft. tevékenységéről, hiszen a beszélgetés során megnevezte a Kft.-t, és utalást tett annak tevékenységére is. Mint később értesültünk, a Nyárfa utca lakói, talán valamivel korábban már szintén panasszal fordultak az önkormányzathoz az erős szaghatás miatt. A polgármester nem intézkedett a bűz megszüntetése érdekében, de javasolta, hogy a helybeli lakók aláírásgyűjtést kezdeményezzenek, majd a támogató aláírásokkal együtt írásban nyújtsanak be panaszt az önkormányzathoz. Végül is ez megtörtént, melynek hatására a polgármester a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, tájékoztatás kérése tárgyú levelet küldött el 2015.02.16. –án, közérdekű bejelentés helyett!

Időközben, mint utóbb megtudtam, a képviselőtestület 2015.02.02. –án találkozott Menkó Gáborral, a Kft. kereskedelmi igazgatójával, akitől felvilágosítást kértek a telefonon jelentett lakossági panaszokkal kapcsolatban. Úgy látszik az igazgató úrnak jobban hitt a testület, mint a község lakosságának, hiszen 02.16. –ig, azaz két hétig, tudomásom szerint semmit nem tettek a panaszok kivizsgálásával kapcsolatban! Külön érdekesség, hogy az önkormányzat hivatalos honlapján, a Green Energy Kft. és a testület között folytatott megbeszélésről, jegyzőkönyv nem jelent meg, tehát úgy tűnik, akkor és ott bármiben megállapodhattak ugyan, de annak írásos nyoma nem maradt! Vajon miben is egyezhettek meg, ha a megbeszélésüket két hét semmittevés követi?

Mivel a polgármester a Zöldhatóságnak címzett „tájékoztatás kérése” tárgyú levelet nekem is megküldte, és azt abban a formában kevésnek találtam, ezért én is a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez fordultam, de nem tájékoztatást kértem, hanem, közérdekű bejelentést tettem. Tudomásom szerint mások is ugyanezt tették!

Ez idő tájt, többször kértem a Balatonvilágos hivatalos honlapjának fórumán keresztül az önkormányzattól, hogy fogjunk össze, mert többen összedugva fejünket, többre is mehetünk a szemétügy megoldásában! Választ persze nem kaptam! Ebből azt kellett leszűrnöm, hogy az önkormányzat nem érdekelt a lakosság közérzetét lényegesen befolyásoló bűz megszüntetésében! Mintegy igazolta vélekedésem, hogy a képviselőtestület még a saját jegyzőjétől sem volt hajlandó kikérni, hogy a Green Energy Hungary 2013 Kft. rendelkezik-e balatonvilágosi telepengedéllyel? Az önkormányzat helyett ezt dr. Kis Tót Róbert úr érdeklődte meg a siófoki jegyzőtől, aki szinte azonnal válaszolt is! A képviselőtestület tagjainak jó része, köztük a polgármester, korábban is a falu dolgaival foglalkoztak, tehát nem új képviselőként lettek megválasztva, vagyis tudniuk illet volna arról, hogy a jegyző hatósági jogkörrel rendelkezik telepengedély kiadásában is! Mégsem fordultak hozzá! Ugyan miért is nem?

Annak ellenére, hogy időközben kiderült, a Kft. engedély nélküli tevékenységet végez a volt Traubiszoda üzem területén, 2015.03.06. –án a Green Energy Kft. kérésére megrendezett lakossági fórumot mégis megtartják. Azon maga a Kft., de a képviselőtestület is szembesül a lakossági teljes elutasítással!

2015.03.18. –án hatósági bejárásra kerül sor az üzemi területen, melyen részt vesznek: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Járási Népegészségügyi Intézet, Katasztrófavédelem, Siófok város jegyzője. Érdekes módon Balatonvilágos polgármestere, Fekete Barnabás nem jelenik meg a bejáráson! Ennek több oka is lehet: vagy nem érdekli a falu lakóinak gondja, vagy valamely egyezség miatt kellemetlen lett volna a Kft. –vel szembehelyezkednie, vagy nem ért rá! A megfelelő választ az olvasóra bízom! Az mindenesetre jelzésértékű, hogy Balatonvilágos polgármestere nem volt képes magát szabaddá tenni a hatósági bejárásra!

Ugyancsak érdekes fejlemény, hogy a polgármester a lakosságot – a Zöldhatóság válaszát kivéve – egyáltalán nem tájékoztatja a szemétügy állásáról, várható megoldásáról, holott rendelkezésre áll(t) Balatonvilágos hivatalos honlapja, és az azon üzemeltetett fórum rovat is! Azonban a sajtónak nyilatkozik, többek között különböző, már régen lejárt időpontokat adva meg a szemételszállítás határidejének, ami persze a mai napig nem történt meg maradéktalanul. Külön érdekesség a Somogy tv –nek adott korábbi nyilatkozata:

“Fekete Barnabás, polgármester, Balatonvilágos: Nem hulladék, ez már egy kiválasztott alternatív fűtőanyag, ami nem büdös, nincs benne szerves, anyag vagy minimális, de hát látszik az, hogy elég nagy mennyiségben van, még ha elenyészően kis százalékban van szerves anyag benne, az is egy több ezer tonnás mennyiségnél már, az is elég komoly anyagot képez, ami kellemetlen szagot áraszt.”

Forrás: http://www.somogytv.hu/cikkek/107200/

A nyilatkozat idején már régen tudott volt, hogy amiről a polgármester beszél, az a hulladék fát, papírt, textilt, műanyagot tartalmaz, azaz szerves anyagokat, mint azt már az általános iskolában is tanítják! A szerves anyagok bomlása okozta az irritáló, savanyú szagú bűzt. Polgármesterünk viszont tudomásom szerint építészmérnök! Igaz, nem lehet minden építész egy Makovecz Imre, aki a szerves- és szervetlen építési anyagokat rendkívül ízlésesen és találékonyan ötvözte munkáiban, de azért talán jó lenne ismernie a fogalmakat!

/A http://magaspart.hu oldal egy nagy tábla csokoládét sorsol ki azok között, akik a polgármester fent idézett mondandóját a legötletesebben megfejtik! Megfejtést beküldeni a hozzászólásban lehet. Határidő: 2015.08.20. A nyertest értesítjük./

A hatóságok érdemi munkáját a 2015.04.01. –vel életbelépő illetékességi változás valószínű nem könnyítette meg, ezért szemétügyben látványos eredmény sem születhetett. Amit az eltelt időben tudni lehet:

  • „Hivatalból értesítjük, hogy az elszállítás folyamatos. Az ott található veszélyes hulladékból 30 tonnát, a nem veszélyes hulladékból 800 tonnát már elszállítottak.” (2015.05.22) A veszélyes hulladék mibenlétére eddig még nem derült fény! Érdekesség viszont, hogy 2015.06.02. –án a Baranya megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint „… a hulladékból 100 tonna, míg a SRF –ből 500 tonna mennyiség került elszállításra a közelmúltban.”/Az SRF megnevezés az általam aprítottnak nevezett szemetet jelöli./ Gondolom a két hivatalos tájékoztatásban a mennyiségi különbségek másnak is szembetűnők, főleg, hogy a két dátum között tíz nap különbség is van!
  • A Baranya megyei Kormányhivatal 05.07. –én feljelentést tett a hulladékgazdálkodás megsértése bűntettének alapos gyanúja miatt!
  • Harangozó Gábor országgyűlési képviselő a Parlamentben is sürgette a világosi szemétügy megoldását.

Időközben a helyi önkormányzat megszüntette a www.balatonvilagos.hu fórum rovatát, azaz véleményem szerint a szemétügy megoldása helyett elhallgattatni igyekszik a lakosságot! Ezzel a cselekedettel – magánvéleményem szerint – demonstrálták, hogy nem a községnek vannak képviselői, hanem a képviselőtestületnek van községe!

Adalékok:

  1. Balatonvilágos önkormányzata rágalmazás miatt feljelentést tett a www.magyarmegmaradasert.hu oldalon megjelent cikk kapcsán! (http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/terjesztest-ker/item/4202-ha-balatonvilágos-környékén-üdülőhelyet-keresel-a-bűz-majd-odavezet ) A cikk megjelenése – maga a nyilvánosság – sokat mozdított előre a szemétügy megoldásának irányában. Mint azt a megszűnt fórum rovatban már kinyilatkoztam, a honlapnak, egy peres eljárás esetén, minden segítséget megadok, az összes hivatalos levelezésemet a rendelkezésére bocsátom! Ugyanerre kérek minden jóérzésű világosi lakost!
  2. A vasútépítési munkák miatt lezárták a Balatonvilágos vasútállomásnál a Balaton partra vezető lejárót. Azonban a partot gépkocsival meg lehet közelíteni a Club Aliga területén áthajtva és Sóstó felé kerülve is! Választás kérdése, kinek melyik irány a legrövidebb? Nézzük miként reagálta le a történteket Fekete Barnabás polgármester:
  3. „Fekete Barnabás, Balatonvilágos polgármestere is fel van háborodva, azt mondja, nem lehet ilyen mértékben és pont a nyári szezonra korlátozni az emberek szabad mozgását, ráadásul korrekt tájékoztatás nélkül, de egy új problémára is felhívja a figyelmet. – Tiltakozni fogunk minden lehetséges fórumon, erről tájékoztattam az illetékeseket, és arról is informáltam a kivitelezőt, hogy szíveskedjék megoldani azt a problémát is: nem minden busz fér át az aluljáró alatt – így a településvezető. – A Veszprém-Pécs viszonylatban közlekedő nagy járművek bizonyosan nem.” (http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/botranyos-lezaras-elvagtak-balatonvilagost-a-partjatol-613768 )

Számomra rendkívül érdekes, hogy Fekete Barnabás a vasúti közúti átjáró lezárásán így fel van háborodva! Ugyan miért nem láttuk tőle ezt a felháborodást, mikor a Kft. a falunkba hordott nagy mennyiségű bűzlő szemetet? Gondolom egy állami nagyberuházás esetében ritkán pottyan le valami, nem úgy, mint az a magánvállalkozások egyikében-másikában lenni szokott! Az mondja: „Tiltakozni fogunk minden lehetséges fórumon…” Emlékeztetem a polgármester urat, hogy Balatonvilágos hivatalos honlapján üzemelő fórumot viszont az Ön által irányított testület zárta be! Most Ön mégis valamely fórumhoz akar fordulni, mikor Ön ugyanezt a lehetőséget a falu választópolgáraitól megtagadta? Érzi Ön egyáltalán ennek a súlyát? A polgármester urat egyáltalán nem érdekelte, hogy a Mathiász legtöbb munkába járó lakójának hónapokig 6 kilométert kellett kerülni ahhoz, hogy munkahelyükre eljussanak, mert a vasúti közúti átjárót itt lezárták! Igaz, a Mathiász lakói tudták, hogy a vasút felújítása közérdek, és szó nélkül tudomásul vették a dolgot! Mennyiben különbek hozzánk képest azok belterületi lakók, akiknek mindössze legfeljebb 3-4 kilométert kell kerülnie? Azon meg csak hangosan nevetni tudok, hogy polgármesterünk a „korrekt tájékoztatást” hiányolja! Kérem, nézzen már magába! Szemétügy kapcsán Ön a saját választópolgárait szinte egyáltalán nem tájékoztatta, nemhogy korrektül! Hogy is van ez? Más szemében a szálkát, sajátjában a gerendát…?

A buszjárat meg tud kerülni a 7. –es számú főúton keresztül, vagy áthajt a Club Aligán. Az, hogy egyes lakóknak az utóbbi esetben 300 méterrel többet kell megtenni gyalog, legfeljebb egészségügyi séta. Mi hónapokig szagoltuk a bűzt, ami a legkevésbé sem egészséges!

Egyébként 2014 nyarától tudott volt, hogy a Budapest – Nagykanizsa vasútvonal Balatonvilágost is érintő szakaszát, szeptemberi kezdéssel felújítják, és az is nyilvánvaló volt, hogy 2015 –ben lesz nyár is! Azaz a polgármesternek kötelessége lett volna egyeztetni a NIF –el, MÁV –val, vagy a fővállalkozóval, majd a lakosságot a tárgyalásokon elért eredményekről/eredménytelenségről tájékoztatni! Még tavasszal is mód nyílhatott volna arra, hogy egyes munkákat átütemezzenek, vagy előbbre soroljanak, és akkor talán nem kellene utóbb siránkozni! A polgármester viszont vélhetően nem látta el a feladatát, ezért most másokat okol! A lakosság tájékoztatása viszont Fekete Barnabás polgármester kötelezettsége lenne, úgy szemétügyben, mint a vasút felújítása tekintetében!

Polgármester úr!

A falu vezetése már túl nagy teher az Ön számára! Le kellene mondania!

Madarász László

Forrás: magaspart.hu

Megnyitva 2069 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások