20210124
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

csütörtök, 03 január 2019 07:32

... "Bölcsőket a nemzetnek!"

Szerző: Nagy Balázs

Tisztelt Honfitárs! Mindenek előtt kivánok egészségben, békében, örömökben gazdag boldog új esztendőt. Néhány órával ezelőtt érkezett meg az év első emailje, melyet úgy érzem meg kell osztanom Önökkel. /Ballán Mária/

Az elmúlt évben sikeresen inditottuk el mi is itt Ausztráliában a vándorbölcső programot. 43 Ausztráliából felajánlott bölcsőben ringatnak 43 újszülöttet egyenlőre Erdélyben, Székelyföldön, de a cél a teljes Kárpát-medence.

A nagy lendülettel való nekifutást nem szabad hagynunk lankadni, ez csak az indulás volt. Folytatnunk kell e nemes kezdeményezést, óriási a tét. Legfontosabb dolgunk, kötelességünk, a népességgyarapodásért való cselekvés.

Mellékelten kűldöm Sepsiszéki Nagy Balázs – a vándorbölcső megálmodója és elinditója – levelét. Beszéljünk róla barátaink és ismerőseink között is, tudatositsuk e levél tartalmát.

Ha ugy gondolják, hogy szeretnének egy bölcső felajánlással hozzájárúlni e nemes ügyhöz, a részletekért kérem keressenek meg emailben.

Amelyik nép bölcsőkbe és a bennük ringatott gyermekekbe fektet be, az az élni akarás mellett dönt és jövőt épít.

Kopjafák helyett bölcsőket a nemzetnek!

Újév reggelén egy küldeményt kaptam Csaba testvértől. Az Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely gondozásában megjelent Jövőnk a gyermek című tanulmánykötet kivonatát olvashattam elsőként ebben az esztendőben. Alapos, nemzetféltő lelkülettel megírt munka, amelynek szerzői hisznek nemzetünk újjászületésének a lehetőségében. Javaslataik ugyan csak egy 9-10 millió lelkes Magyarország megőrzésre korlátozódnak, de jóhiszeműen remélem, hogy a felsorakoztatott statisztikai adatsorok mögött ott él bennük egy közös Kárpát-haza gondolata is.

Valóban, ma a legfontosabb dolgunk, kötelességünk, a népességgyarapodásért való cselekvés. Ezt a célt szolgálja a Magyarországon elindított és Székelyföldön lelkesen felvállalt vándorbölcső program is, hiszen a bölcső az élet jelképe.

Amelyik nép bölcsőkbe és a bennük ringatott gyermekekbe fektet be, az az élni akarás mellett dönt és jövőt épít. Én azt látom, hogy Székelyföldön adókedvezmények és családbarát gazdaságpolitika nélkül is élénkül a gyermekvállalási kedv. Idegenbe szakadt pénzt kereső vándoraink közül is egyre többen jönnek haza fészket rakni, családot alapítani. Úgy érzem, hogy a népünkben még él az a megmagyarázhatatlan belső ösztön, ami a mostaninál nehezebb időkben is lehetővé tette a megújulását, fennmaradását. Azt érzékelem, hogy az én népem a hitében is erősödik. És a hitbéli erősödés az élet iránti mélyebb elkötelezettséget is maga után vonja.
Ezzel a reményt keltő gyarapodási folyamattal párhuzamosan egy kopjafákkal történő jelképes térhódításnak is tanúi lehetünk. Jó tudni, hogy a kopjafa vagy fejfa elsősorban sírjel és csak az utóbbi évtizedekben került ki a temetőkből a közterekre, emlékhelyekre, de akár templomokba is. Miközben ijesztő mértékben tűnnek el az erdőink, helyettük egyre több helyen kopjafa-erdők nőnek ki a földből, s készíttetőik talán nem is sejtik, hogy ezek nemcsak egyéni vagy kisközösségi egók megnyilvánulási formái, hanem tudat alatt egy nemzet sírjelei.

Miért kell ma Gábor Áron eresztevényi sírja mellé, a Hargitára vagy a Nyerges-tetőre egyre több és több sírjelt állítani? Nemzetünk sírgödrét ássuk és temetjük magunkat? De lesznek-e majd kopjafadoktorok, mint ma Háromszéken, akik a mostanában állított emlékeket menteni fogják, vagy mire ezek a cserefák elkorhadnak már nem leszünk ezeken a tájakon?

Nekünk most nem kopjafákra, hanem bölcsőkre van szükségünk!

Január közepén egy névtelen adományozó jóvoltából Csíkszentdomokoson a szentként tisztelt Márton Áron püspök nevét viselő bölcső indul vándorútra, s ezen kívül még három bölcsőt igényelt ez az életerős felcsíki székely faluközösség. Milyen szép volna, ha kopjafa-erdők helyett az Árpád-házi szentjeinkről, a jelesebb erdélyi fejedelmeinkről, székely nagyjainkról elnevezett bölcsők indulnának vándorútra Székelyföld- és Erdély szerte. Mosolyogna a lelke a tíz gyermeket felnevelt Benkő József polihisztornak, vagy a gyermekeinek szellemi-erkölcsi Testamentumot hátrahagyó Elek apónak, hogy az erdővidéki újszülöttek a róluk elnevezett bölcsőkben ringanának. A Tamási Áronról elnevezendő bölcső akár a Bölcső és bagoly művére is utalhatna. Nem tudhatjuk, hogy mikor és hová születik le közénk egy Márton Áron, egy Kőrösi Csoma Sándor, egy Mikó Imre, egy Orbán Balázs, egy Zathureczky Emília vagy egy Ignácz Rózsa. Miért kell az érettségi találkozókkor, a konfirmációs emlékünnepségek alkalmával vagy nagyobb történelmi évfordulók idején kopjafákat állítani, ahelyett, hogy egy-egy kedvenc tanár emlékére bölcsőt készíttetne az osztály, és ezt a találkozó alkalmából vándorútra indítaná az adott településen, hiszen a bölcsőlakókból lesznek majd a magyarul tanuló diákok, akik az iskoláink fennmaradását biztosítják. Így az 5-10 évenként megrendezett találkozókon nemcsak azt lehetne számba venni, hogy kivel mi történt és kik távoztak végleg külföldre vagy az élők sorából, hanem azt is, hogy ezalatt a bölcsőknek hány lakója volt.

Jövőben egy százéves évforduló kapcsán ne állítsunk egyetlen kopjafát és más emléket se! E helyett minden emlékező közösség készíttessen –akár jeles kopjafa faragóinkkal -- legalább egy, de inkább több vándorbölcsőt és indítsa útnak a gyarapodásunk hitével. Ezt még ki lehet egészíteni településenként 1oo gyümölcsfa vagy hidegebb tájakon más fafajta ültetésével, ahogyan tavaly a Gagy menti Szentábrahám unitárius lakói tették egyházuk fennállásának 450. évfordulóján. A bölcsőhöz hasonlóan a faültetés is az életet, a jövőbe vetett hitet és e tájakon való megmaradni akarásunkat hirdeti.

Mai helyzetünkben a hálaadáson túl csak ez lehet a válaszunk önmagunknak és a világnak! A Kárpátia Együttes dalának sorával zárva: „Legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás."

Sepsiszéki Nagy Balázs
Csinód - Úz-völgye, 2019. január 1.

Beküldte: Ballán Mária

Megnyitva 765 alkalommal

Hozzászólás   

#4 vándorbölcsőJéga Szabó Ferenc 2019-01-28 08:50
Kedve érdeklődők -! Ma, az alábbi levelet kaptam Balázs barátomtól:
Kedves Feri!


Bölcső ügyben azért nem válaszoltam, mert az egész program átalakulóban van.
Mivel túlnőtte a családi működtetés kereteit, nagy örömünkre átvette a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A működtetése a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Intézeten keresztül valósul meg. Befizetni is az Egyesület számlájára lehet, de a magyarországiaknak elsőként azt javasoljuk, hogy a saját településeiken indítsanak vándorbölcsőket, hiszen gyarapodásra a Kárpát-haza minden részén szükség van. Nekem csak a bölcső útját kéne évente egyszer elküldeni.
Ha ez valamiért nem működik, akkor fogadjuk az adományt és itt Székelyföldön indítunk újabb bölcsőt belőle.


Köszönöm, hogy támogatni kívánod a programot.


Szeretettel: Nagy Balázs
www.uzvolgye.info
#3 bölcsőJéga Szabó Ferenc 2019-01-27 16:06
az elektronikus cím: ; A hely egyébként Csinód, s a szervező neve Nagy Balázs
#2 Bölcs Ő, nem rab!ugyistudodki 2019-01-06 19:38
"valóban,ma a legfontosabb dolgunk,kötelességünk..."
Hogy végre lerázzuk magunkról az ezer év óta tartó rabságot,és a zsidó keresztény "hitet" !! Hogy ne rabszolgákat szüljenek az Anyák, hogy ne bűnözők mondják meg a nevelés ,tanítás írányát,hogy ne gengszterek "gyógyítsák" a gyermeket! Hogy meglegyen a mindennapi betevője,hogy ne ázzon,ne fázzon, hogy meglegyen a Lelki tápláléka is! Hogy ne "béke papok" tanítsák(?),hazudják Neki a vallást(?). Hogy Élni tudjon ebben az országban,és ne csak Élni készülődjön egész életében! Hogy Büszke lehessen az Őseire,hogy Szabadnak született! Nem zsidó csicskásnak! Ma a hatalom a halált szolgálja! Nem az Élet a fontos neki,hanem az élet kellékei. Ma éhes szájra nincs szükség ebben az országban. (mindenki annyit ér amennyije van) Százezrek mennek nyugatra,hogy enni tudjanak,Emberhez méltó életet élni. Akár hajléktalanként is,mert itt bűn(?) a szegénység.
Vagy csak a ma "módosai" szüljenek-(hetnek),akiknek a betevőjét az éhezők, a minimál-(béresek) keresik meg?
Az Élet Élni akar,de szenvedésre szülni Emberkét a legnagyobb felelőtlenség a világon!
#1 bölcsőket a nemzetnekVásári Lajos 2019-01-06 17:42
én felajánlok egy vándorbölcsőt
Hova , kinek irjak ?
Köszönettel
Vásári Lajos

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló