20240719
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 február 13, csütörtök

AMK Tájékoztató és felhívás a honpolgároknak

Szerző: AMK Hirlevél

Az (AKaSA) AMK & F Pjt. mint Önmagukat Képviselő Magánszemélyek Társulása, önfenntartó gazdasági munkaközösség létrehozásának céljából jött létre. A célunk, hogy legyen jó magyarnak lenni!

A célunk, hogy legyen jó magyarnak lenni! Az AKaSA Pjt. alkalmazkodva az ország területén érvényben lévő törvényekhez, gazdasági társaságként alakult meg 2012.06.04.-én. A Pjt. cégbejegyzésre nem kötelezett társaság, így eredetileg adószáma sincs, ami 2016.02.22.-vel megváltozott a bankszámla nyitásának alapfeltétele miatt.

AKASA

„Az Akasa-krónika empírikus tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lélek a létezése során valaha gondolt, mondott és tett - de az is, mi a jövőben történni fog.” (Link)

Adott tehát a jövő építéséhez egy kifogyhatatlan adattár, amiből szabadon meríthetünk létezésünk mindennapi gondjainak megoldásához. A cselekvés azonban megmarad nekünk, embereknek, szabad akaratunk szerint.

Az Apostoli Magyar Királyság egykor működő államának helyreállítása nem csak a tagjainak befogadása által, hanem az ellátás minden vonatkozásban való újraindításával, tehát a gazdaság működésének beindításával valósul meg. Ez okból hoztuk létre az Általános Kisebbségi⃰ Segély Alap Polgári Jogú Társaságot⃰ ⃰, rövidített nevén az AKaSA Pjt-t.

A törvényi meghatározás⃰ ⃰ ⃰alapján lehetőséget nyújt a jelen gazdasági problémáinak orvoslására magánszemélyek és vállalkozók társulásával, egymást segítő együttműködéssel.

Ha a Szent Koronához csatlakozott személyek tevékenyen részt vesznek az AKaSA Pjt.-ben, (csillag)kapuként működik számukra, amin átsétálhatnak az Apostoli Magyar Királyság bőséget biztosító valódi létezésébe.

Fentiek okán az AKaSA Pjt. az AMK gazdasági működésének indító modellje, melyet folyamatosan fejlesztve terjesztünk ki a teljes körű ellátás szintjére.

Mint bármely más önkéntes társulásnak a Pjt-nek is szüksége van a fenntartásához – működéséhez anyagi támogatásra legalább addig, amíg a közös alapokon létrehozott gazdasági tevékenység az önfenntartást lehetővé nem teszi. Ezt a támogatást az elmúlt nyolc évben az alapítók finanszírozták meg, kimerítve minden forrást és tartalékot. Minden erőnket megfeszítve befutottunk a célegyenesbe, a célszalag átszakításához azonban a honpolgárok segítségét nem nélkülözhetjük.

„Azt a sok ezer embert (társat) aki (kb.80vagonban) a vonaton ül, a mozdonyvezető csak akkor tudja célba juttatni, ha valakik közben lapátolják a kazánba a szenet, vizet töltenek, szervezik az utat, váltót és jelzőt állítanak, vagy tolják a szerelvényt, stb.”

Be kell látnunk, hogy a közösség tagjainak nem elég várni a cél megvalósulását, hanem támogatólag kell jelen lenni. Nem elég egy ideológia elfogadása ahhoz, hogy megvalósuljon a vágyott cél. Mindenkinek, aki társul vagy társult az AMK-hoz, részt kell vennie a felépítésében is a saját munkájával, vagy az anyagi támogatásával olyan mértékben, amilyen a cél iránti elkötelezettsége, illetve amilyen nagyságrendet megengedhet magának.

A Pjt szabályai szerint mindenki olyan mértékben kaphat a közösből, amilyen mértékben támogatta azt, és ez vonatkozik az AMK-ra is. Ez nem a sült galamb esete! 

⃰⃰ "A kisebbség társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többé-kevésbé elkülöníthető, sajátos azonosságtudattal rendelkező csoport." - Wikipédia

⃰ ⃰A polgári jogi társaság (rövidítése: pjt. vagy Pjt.) önkéntes tömörülés egy engedélyezett cél eléréséért, a Polgári Törvénykönyvben megfogalmazott forma szerint, amely nem rendelkezik különösebb vagyoni tőkével és tagjai megőrzik függetlenségüket.

⃰ ⃰ ⃰Szabályai a magyar Polgári Törvénykönyvben

568. § (1) A polgári jogi társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy gazdasági tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják. Polgári jogi társaságot a felek közös gazdasági érdekeik előmozdítására és az erre irányuló tevékenységük összehangolására, vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak.

Természetesen sokféle lehetőség nyílik a támogatásra, akár célzottan, vagy általános fenntartási költségek kifizetésére a számlánkra utalással (OTP 11703020-211371309), illetve banki befizetéssel bármilyen összegben.

A támogatás lehetősége minden résztvevő számára adott például az igazolványa kiváltásával, aminek a megrendelése csak az önköltséget takarja, de az igazolvány átvételével a tag részére megnyílik a belépés az akasapjt.hu szolgáltatói oldalra, valamint más előkészített szolgáltatások is elérhetővé válnak, és akkor nem dolgoztunk hiába egy évtizedet. A ki nem váltott igazolvány önmagunk kizárása a javakból!

Ugyanúgy segítjük megvalósulni célunkat a családunk – jóbarátunk – ismerősünk regisztrálásával, egy – egy üzleti partnerrel való névkártya cserével – ahová a későbbiekben e-mailen küldhetünk ismertető anyagokat, például az erre előkészített találmányok fejlesztéséhez történő közösségi finanszírozás támogatására.

Támogatható a közösség az STK/Korona (részben vagy egészben) elfogadásával a saját termék értékesítésekor, mert az elfogadás elsősorban rajtunk múlik és nem a pénzintézeteken. (Lásd a bitcoint és más elektronikus valutát.) Ha a közösség meghatározó nagyságrendben forgatja a Koronát, akkor mások is elfogadják, hiszen kapnak Tőled terméket érte.

Mára elértük az eredetileg kitűzött cél – a felgyűlt adósságok miatti ingatlanvesztés megakadályozásának lehetőségét is. Elkészült az ingatlanok bejegyzéséhez szükséges informatikai háttér. A tagoknak a honlapunkon elérhető az ingatlanbejegyzési adatlap, ahol az igazolt birtokunk adatainak beküldése után, kérhető a Szentkorona Földhivatala által kiállított Birtoklevél.

A Birtoklevél is bizonyítja, hogy az ingatlan a Szentkorona tulajdona, és így törvény szerint nem terhelhető. A bejegyzett birtokos jogosultsága a Szentkorona által adományozott, ezért nem bírálható felül, ⃰⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰ tehát a Birtoklevél másolatával bírósági keresetet lehet indítani a terhelés és a végrehajtás megszüntetésére.

Azok a társaink, akik a Szentkorona Mobil néven induló telefonflottát választják szolgáltatójuknak – amit a tagok az akasapjt.hu telefonos oldalán szerződhetnek – a társaság kitűzött létszámának elérése után a telefonköltségük 50%-át Koronában fizethetik, valamint ha aktívan részt vesznek a flottaépítésben folyamatos jutalékban részesülnek.  

Továbbá támogatásra ajánljuk az amk-szk.org oldalon meghirdetésre kerülő közösségi finanszírozásból fejlesztendő megújuló energia projekteket, amelyek a rendszerbe állítást követően lehetővé teszik az aktuális energiaköltség 70%-os csökkentését, elsősorban a támogatók részére.

A közeljövőben elindítjuk a Magyar Királyi Σóhivatal fórumát, ahova a honpolgárok a honlapunkon található Gondolatok könyvébe beírhatják a közösséget érintő ötleteiket, aktuális témánkhoz feltett kérdéseiket melyekre igyekszünk válaszolni.

A Szóhivatal fórumát rendszeressé tesszük a közösség információ igényét, és a kapacitásokat is figyelembe véve, melynek elérhetősége az alábbiak szerint működik.

Meghívás a konferenciára: AMK Szóhivatal

A konferencia időpontja: 2020.02.15.16:00óra

A megadott időben lépjen be az alábbi link segítségével az AMK hang, video és képernyő megosztó Circuit felületére.
A belépés linkje amelyet Chrome vagy Firefox böngészővel tud használni: https://eu.yourcircuit.com/guest?token=4b77e9db-ebdc-46c0-b087-33a7ae687085

A megadott link a meghirdetett időponttól 5 percig lesz elérhető.

Tudnivalók a Circuit alkalmazáshoz amelyen a konferencia létrejön.

A belépéshez First name Last name rovatba kérem írja be a nevét, jelölje be hogy elfogadja a szabályzatot (I agree to the...) és nyomja meg a zöld JOIN gombot.

Elötte még célszerű ellenőrizni a mikrofon és kamera beállításokat amennyiben hozzá szeretne szólni.

(Before joining, you may test your microphone and camera)

A nagyszámú eltévedt levél miatt újraküldve 2020. FEBRUÁR 13.-án.

Magyar Királyi Koronatanács


Kelt 2020 február 10-én a Szentkorona Országában.

A nemzet megmaradásának érdekében az elkövetkező időben a Szentkorona jogait – ami egyben a Nemzet érdeke is – a nemzetrészek képviselőiből megalakult Magyar Királyi Koronatanács képviseli.

 

Támogatói szándékát az alábbi számlaszámon fogadjuk : 11703020-21137130-00000000
A megadott számla nemzetközi formátumban : HU71 11703020 21137130 00000000
Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB Számla tulajdonos : AKASA PJT
Közleménybe: "hozzájárulás-támogatás"

 

Aki a visszahonosítást kérte az Apostoli Magyar Királyságba mint honpolgár, az a Magyar Igazolvány kiváltásával megerősíti joghatás kiváltását célzó akaratnyilatkozatát.

A nemzet megmaradásának közös pontja a Szentkorona, Aki jelenlétével és törvényeivel biztosítja minden magyar örökös jogait, ezért minden magyarnak kötelessége a Szentkorona jogainak védelme.

Szent korona Országa →
Szentkorona Bank 
AKASA Pjt Szabadpiac Koronáert 
Vendégkönyv 
facebook 

Forrás: Szetkorona Országa Hungária 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló