20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 március 17, szerda

Az Emigráns Magyar Kormány (EMK) Felhívása!

Szerző: Sebestyén István

AZ ELEMZÉS IDEJE LEJÁRT !!! Tegyünk a világdiktatúra ellen Magyarországon is! A hatalmon lévők a félelemmel manipulálnak bennünket. Megválaszttatják magukat és, mint kiskirályok uralkodnak fölöttünk. Orbán Viktor 2030-ig akar uralkodni, ahogy ezt mindenhonnan hallhatjuk.

Miért pont 2030-ig?

Mert addig reméli az emberiség fölött hajcsárként uralkodó hatalom, hogy hatalmát kiteljesíti, az emberiség fölötti kontrollt totálissá teszi, bevezeti a FEDCOIN-t az egész világra érvényesen.

Az 5G antennákon keresztül és a Földet körülvevő szatelitek segítségével a Föld minden egyes négyzetcentiméterét napi 24 órában ellenőrizni fogják, mégpedig privát személyek, akiket engedtünk a nyakunkra genny-gazdagodni. Kamera kamera hátán lesz a helységekben, felvételeiket a MI (Mesterséges Intelligencia) biometrikus képelemzői halálbiztosan beazonosítanak pillantásnyi idő alatt mindenkit.

A MI rohamosan veszi át a munkahelyeket, önjáró autók, teherautók, automatizálás, robotizálás, drón postások, stb. 2030-ban már tiltott lesz embernek járművet vezetni.

99%-át a népességnek 2030-ig munkanélkülivé és ezek jó részét fedélnélkülivé teszi.

Tenni kell ez ellen, mert az emberiség hajcsárjai kivétel nélkül minden kormányt a kezükben tartanak.

A kormányaink nem képviselnek bennünket!

1. Rendkívüli állapot kihirdetése! A rendőrség több országban a tüntetők mellé állt. Amennyiben a hadsereg is mellénk áll úgy az esélyeink a diktatórikus kormányok leváltására 60% fölé kerül. Tehát első sorban őket kell meggyőzzük. Spanyolországban a tüntetők mellé állt rendőrök "Rendőrök a szabadságért" nevű szervezetet alakítottak és ebbe tömörülnek.

2. Listát kell összeírni a legnagyobb bűnösökről, minden országban, akik a világdiktatúra bevezetése érdekében tönkretették a gazdaságot, válságot okoztak tudatosan, hogy a félelmünket ne csak a láthatatlan vírussal növeljék, hanem egzisztenciánk veszélyeztetésével is.

3. Rögtönítélő Népbíróságokat szükséges szervezni, akik a főbűnösöket elítélik. Fellebbezési joga ezeknek nincs.

4. Átmeneti kormányt kell szervezni. Legyen csak 7 tagja, ami biztosítja a gyors döntési és működő képességet.

5. A parlamentet fel kell oszlatni

6. Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell összehívni.

7. Ígéretet kell tenni, hogy a választások az általános helyzet stabilizálása után meg lesznek tartva.

8. Közvetlen demokráciát kell bevezetni a képviseleti demokrácia helyett, amely most csúnyán elbukott.

9. Magyar Nemzeti Hadsereg megalakítása a múlt rendszer kiszolgálóinak kiszorításával.

10. Rendőrség és Csendőrség gyors megalakítása kirostálva a múlt rendszer kiszolgálóit.

11. Meg kell hirdetni, hogy a titkosszolgálatok tisztjeit is a mi oldalunkra várjuk.

12. Nemzetőrség, Határőrség felállítása. 

https://rumble.com/embed/vaybfh/?pub=4

emk1

Emigráns Magyar Kormány
Zürich, 2021 Kikelet Hava 17.-én
Forrás: EMK


Az Emigráns Magyar Kormány további elképzelései a rendszerváltásról

1. Leszögezzük, hogy mi a nyugati magyar emigráció "Emigráns Magyar Kormány" (EMK) néven bejegyzett egyesülete vagyunk.

2. Ne tévesszetek össze minket az Izraeli Magyar Árnyék Kormánnyal, akik csak kormányváltást akarnak és nem a magyar nemzet érdekeit képviselő személyek.

3. Az EMK belátja, hogy a magyar nemzet rendszerváltást akar, mégpedig olyan rendszerváltást, amit a későbbiekben sem lehet majd visszatéríteni a képviseleti demokráciának nevezett és politikai maffiák által vezetett diktatúrába.

4. Pártok nélküli, új társadalmi rendszert javasolunk, mely átveszi a Szentkorona Értékrendet, és választott képviselőink az eredeti Szentkoronára esküt tesznek az Országházban a Szentkorona előtt. A társadalom, amiben élni akarunk többé nem képviseleti demokrácia lesz, a Háttér-Hatalom által kiválasztott lakájokkal, akik politikai maffiaként "kormányoznak", hanem jövőbe mutató Közvetlen Demokrácia.

A pártok jelenleg jobban ragaszkodnak hatalmukhoz, meg a kormányhoz jutási lehetőségeikhez, mint annak idején a Királyok.

Erre kell felkészülnünk.

Ezért ennyire fontos a parlament azonnali feloszlatása és a párttevékenység betiltása.

A Géza fejedelem idejében a magyarság még mindig a 10-es rendszerben választotta ki a képviselőit, vagyis a tizedest, majd a tizedesek választották ki maguk közül a századost, és ezek maguk közül az ezredest és így tovább egészen a parlamenti képviselőkig, vagyis a dandár tábornokokon keresztül a tábornokokig .

A Közvetlen Demokrácia egyéb struktúrái egyeznének az ezidáig jól működő svájci Direkt Demokrácia (DD) mechanizmusaival. A nép gyakori népszavazásokon keresztül közvetlenül irányítja az országot, ill. az önkormányzatokat. Aki nem teljesíti Szent Korona előtt tett eskü szövegében megfogalmazottakat, az azonnal visszahívható kell legyen. A visszahívást a képviselőt megválasztók 1/10-nek aláírásával lehet bevezetni. Az ily módon létrejött országgyűlésben tiltva lesz a frakció alapítás, titkos pártokba tömörülés, csoportok alakítása. Minden képviselő csak a saját választóival konzultálhat, egyeztethet, őket kell képviselje.

emk2A rendszerváltás teljes egészét egy ciklus alatt lehet előkészíteni, részeit kivitelezni, életbe ültetni, hogy ne alakulhasson ki kívülről gerjesztett káosz.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés és az átmeneti országgyűlés tagjait hazugságvizsgálatnak meg többes-lojalitás vizsgálatnak kell alávetni. Nem képviselhetnek többé minket olyan személyek, akik más országok felé lojálisak, nem a magyar nép érdekeit képviselik.

2. Várjuk a visszajelzést különböző hazai csoportoktól is, akik a tüntetés szervezésében reszt vennének. Számítunk arra, hogy pl. a MATT (Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása) és más hasonló egyesületek meg szervezetek, félkatonai szervezetek, mint pl. a Magyar Nemzeti Hadsereg és más hasonló félkatonai szervezetek jelen lesznek a tüntetésen, sőt a tüntetés fő biztonsági szervezői lesznek. A tüntetésre 2 fő helyszínt javasolunk:

-Budapest Kossuth Tér

-Opusztaszer, mint nagy szimbólummal rendelkező helység.

Helyben kell eldönteni, hogy melyik lenne ésszerűbb választás pro es kontra érveket felsorakoztatva a 2 helyszínre, az érveket súlyozni kell, és utána kiszámítani, hogy melyik helyszínnek lesz a magasabb súlyozott átlaga.

A viták elkerülése végett javasolom ezt a Svájci DD-ban elterjedt módszert, melynek segítségével elejét lehet venni áldatlan vitáknak. E miatt nevezik ezt a súlyozás kiértékelésre használt képletet Svájcban csoda képletnek. A helyszín el döntése után szükséges a jelentkező tömegek szállítására is gondolni. Gondoljunk előre arra, hogy a bekötő utakat rendőrök fogják elállni, leblokkolni és akkor milyen mellékutak, milyen más tervek állnak rendelkezésre, hogy a tüntetésen mindenképp részt vehessen mindenki, akinek ez a feltett szándéka. Ez akkor kerül megoldásra, miután a helyszínt már ismerjük.

Miként teszik ezt más a tüntetések szervezésében rutint szerzett szervezők? A tüntetés helyszínét 3 biztonsági gyűrűvel hazafiak veszik körbe és biztosítsák ily módon a tüntetést.

1.) A belső kör az közvetlenül a tüntetők körül található. Számítanunk kell arra, hogy a mobil telefonokat elnémítják a maffia államot védő erők (izraeli technológia), akik még nem álltak a nemzet oldalára. Ez ellen olcsó rádió- adó -vevő készülékekkel lehet védekezni, meg futárokkal.

2.) A második kör biztonsági szakemberei a tüntetés helyszíne körül, és előtt 3-5 kilométerre általában a kaszárnyákat megfigyelve helyezkednek el.

3.) A legkülső kör a távolabbi kaszárnyákat figyeli és az azokból való invázióját a katonai es rendőrségi egységeknek késlelteti. Ehhez a módszerek nagyon széles módozatait lehet helyben kitalálni, ahogy tették ezt gyakran a tapasztalt tüntetés szervezők. (Kivágták az előkészített fákat láncfűrésszel, amint jelezték nekik, hogy nagyobb katonai egység arra felé vette az útját. Ugy vágták ki ezeket, hogy az úttestre boruljanak, mégpedig olyan helyen, ahol nem lehet lekanyarodni egyszerűen az útról, megkerülve a kivágott fákat. Amennyiben ilyen hely nincs akkor az út menti szántóföldre is fákat döntöttek és elásott konzerves dobozokból meg itt-ott kilátszó kábelekből aknamezőt szimuláltak.)

A környező kaszárnyákat figyelték, hogy a főszervezőkkel tudatni lehessen, ha nagy számú katona, rendőr útnak indult és haladásukat csak késleltetni lehetett, de haladnak tovább a tüntetés helyszíne felé. Az útvonalakat, amerre a rendőri és katonai egységek haladhatnak elő kell legyenek készítve, hogy le legyenek a rendőrök, katonák számára blokkolva.

Egy nagy méretű és hatalmas politikai jelentőségű tüntetés megszervezéséhez vegyük tekintetbe a logisztikát is!

Miből áll a logisztika a tüntetéseknél?

    1. A tüntetéshez kell emelvény a szónokoknak,
    2. kellenek nagy erejű hangfalak és
    3. erősítő.
    4. Kellenek aktivisták, jó sok, akik összegyűjtik a neveket, email címeket és az aláírásokat,
    5. Kell több kabin, ahol a hazafiak meg csináltathatják a "Magyar Köztársaság" nevű személyi igazolványukat, helyben, fényképezéssel együtt.

emk4

Mert ezeket az adatokat saját hasznunkra kell fordítanunk végre ahhoz, hogy csoportokat-sejteket alakíthassunk.

Amennyiben a MATT és mások által emlegetett több mint 100'000 tudatos magyar összegyűlt, akkor a kormányt leváltható és a parlament feloszlatható. Ekkor felkérhető a rendőrség, a hadsereg, titkosszolgálatok, hogy álljanak át a tüntetők oldalára! A tüntetők képviselik a népet és nem a népet folyton megtévesztő, es kihasználó politikus maffia!
Amennyiben a hadsereg és a rendőrség átáll a mi oldalunkra, akkor esélyünk, hogy a hazánkat bitorló kormányt békésen le tudjuk váltani 60% fölé nő.

Isten áldd meg Magyarországot és a magyar nemzetet!!!

Emigráns Magyar Kormány
Dr. Ing. Sebestyén Teleki István
Zürich, 2021 Kikelet Hava, 17.-en
Forrás: EMK

 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások