20240625
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 október 02, szombat

Nyílt levél a Magyar Orvosi Kamarának

Szerző: Dr. Tamasi József

Ennek a levélnek már históriája van, pedig még csak két hetes. A levelet gondolkodni még mindig képes orvosok, tudósok írták kiválóan.

Nem értették, hogy az orvostársadalom és a lakosság érdekeinek védelmét szolgálni hívatott Magyar Orvosi Kamara miért cselekszik a küldetésével ellentétesen, hiszen nap mint nap a tudományosan megalapozatlan megszólalásaival a lakossági pánikot, az orvosok és egészségügyi dolgozók oltásának kényszerítését, a gondolkodni akaró orvosok megfélemlítését igyekszik előmozdítani.

Gondolták, hátha csak valami félreértésről van szó és kérdéseik segítenek a kamara vezetésének újragondolni a mondanivalóját. Nos a megírt levelet elküldték hát a Kincses Gyula vezette társaságnak, akiktől azonban érdemi válasz helyett állítólag fenyegetést kaptak. Valami ilyesmi lehetett:

“ha nem hagyják abba az ilyen kérdések feltevését, akkor nagyon megüthetik a bokájukat”. Miután a szigorúan szakmai fórumról ilyen csúfosan – az ötvenes éveket is megidéző módon – lepattantak orvosaink, elmentek hát a politikusok felé, hátha ők el tudják juttatni a kérdéseiket a megfelelő helyekre, ahol legalább elgondolkodnak az intézkedésekről. Azt már ők is látták, hogy a jobb és bal oldal ugyanazt nótát énekli, hozzájuk nem érdemes fordulni egy jobb hangszerelés érdekében.

Az egyetlen felvilágosult erőnek a Mi Hazánk látszott, hiszen most végre úgy tűnik, mintha a korai járványidőszak maszkkampányának már teljesen hátat fordítottak volna és már tisztán az értelmetlen intézkedések ellen kampányolnának. Megküldték hát a levelet Toroczkai úrnak, aki örömmel is fogadta, hiszen egy ilyen tisztán látó orvosi mű épp jót tesz az új fajta oltás ellenes narratívájuknak. “Körülöttünk remek orvosok vannak…., nem tudom ugyan bemutatni őket, de el kell képzeljük, hogy itt ülnek mellettünk “. Kár, hogy Toroczkai úr még mindig téved a járvány propaganda alaptézisei közül több kérdésben is. Példul, hogy a vírust fizikálisan sehol nem izolálták, hogy nem vírus miatti pándémia van, hanem hamisan tesztelés miatti pándémia. Időközben a videót, amelyben Toroczkai László felolvassa és a maga módján megmagyarázza az orvosi levelet, a You tube letiltotta. Mr.Global még a politikusok mindegyikét sem kedveli. A mese vége persze happy end, orvosaink eltaláltak hozzánk, így az erőink összegződhetnek és közösen léphetünk tovább a tudománytalanság ellen, hogy mihamarabb megbukjon az orvosi hazudozás, csúsztatás, rémhírkeltés.

Mindenkinek váljék okulására ez a levél. A gondolkodó orvosok, tudósok, egészségügyi dolgozók egyre többen vannak. Az igazságot hatalmi szóval, koncepciós etikai perekkel, feljelentésekkel, zsarolással, kényszerítéssel nem lehet elhalgattatni és az ébredező orvostársadalom elől elrejteni.

Ami pedig a Mi Hazánk törekvéseit illeti. Továbbra sem gondoljuk, hogy egy politikai párt valós orvosi háttér nélkül kell tudományos, orvosi kérdésekben kimondja az utolsó szót, utóvéleményezze orvosaink megnyilatkozásait, de mélységesen egyetértünk azzal a nagyon is politikai párthoz méltó törekvésükkel, hogy szüntessük meg a kötelező kamarai tagságot, mint az korábban is a helyzet volt – megmérettetett és elbukott alapon. Amikor egy elit lejáratja magát méltatlan, a tagságnak hátrányos, kéretlen politizálással és ez kiderül, akkor jobb, ha el is tűnik a színpadról. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalomnak ezen törekvésében az Orvosok, Tudósok, Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért tagjai szívesen megadnak minden támogatást. Ha úgy tetszik, most nem veszítettek, hanem egy még nagyobb orvos csoport támogatását nyerték, legalábbis a MOK megszüntetése törekvésében. Az igazság győzni fog!


Nyílt levél

Címzett:
Magyar Orvosi Kamara

Tárgy:
Helyesbített szakmai iránymutatás kérése az aktuális pandemiával kapcsolatos máig nyitott, és kétségbeejtő kérdések megválaszolásához.

 

Tisztelt Hölgyem/ Uram!

Szeretnénk a szakmai iránymutatásukat kémi. Laikusokban, és szakemberekben egyaránt sok aggály merült fel a vakcinák hatásmechanizmusát, hatékonyságát, és biztonságosságát illetően.

Az ominózus kérdéseink a következők:

1. mRNS vakcinákra adott ADE reakció. Az általunk tanulmányozott publikációk a szuboptimális antitest válaszok lehetőségét vetik fel az mRNS-alapú oltóanyagok kapcsán. Sajnos úgy tűnik, hogy a gyakorlati tapasztalatok is alátámasztani látszanak az előzetes aggodalmakat Fc-receptor mediált (Webref. 1), és Fc-receptoroktól független hatásmechanizmuson keresztül (Webref. 2). Az említett fertőzésfokozódás lehetősége a Delta variáns térnyerésével számítógépes modellezés alapján jelentősebbé válik (Webref. 3).

Nem értjük, hogy ennek dacára miért preferálják ezeket a vakcinákat az attenuált / inaktivált vírust tartalmazó vakcinákkal szemben, illetve azok totális háttérbe szorítása mellett. Nem értjük, hogy miért nem veszik figyelembe az antitestek specificitását, affinitását, és a celluláris immunválaszt. A titerre alapozva döntenek a védettségi szintről, azonban mi a tanulmányaink alapján azt valljuk, hogy a felsorolt 3 paraméter nélkül az ellenanyag titer önmagában nem prognosztikus, ezért alkalmazása megkérdőjelezi a szakmai megfontolásokat. Nem értjük, hogy miért fogant meg az orvosi gyakorlatban kizárólagosan az ellenanyag titer monitorizálása, amely ahhoz a fatális műhibához hasonlítható, mint amikor egy kritikus állapotú lélegeztetett betegnek csupán szívfrekvenciát mémek, és normofrekvencia esetén kardiorespiratorikusan stabil állapotot véleményeznek. Az immunválasz megítélésében egyedüli markerként használt antitest titert szakmai hibának gondoljuk az élettani, kórélettani, immunológiai, és mikrobiológiai tanulmányaink alapján. (Webref. 3-4).

Önök szerint miért esett erre az egy paraméterre a választás mellőzve a rációt, és aÖnök szerint miért esett erre az egy paraméterre a választás mellőzve a rációt, és arendelkezésre álló ismereteket? Önök szerint miért nem lett figyelembe véve az ADE reakció akorábbi tanulmányok tükrében? Illetve amennyiben figyelembe vették, úgy milyen haszonkockázatelemzés alapján tartották szükségesnek a vakcinációt mRNS-alapú oltóanyagokkal(Webref. 5-ben taglalt információk ellenére pedig jelenleg is tartják!)?

2. Úgy gondoljuk, hogy az mRNS-alapú vakcinák nukleinsava reverz transzkriptáz aktivitás révén2. Úgy gondoljuk, hogy az mRNS-alapú vakcinák nukleinsava reverz transzkriptáz aktivitás révénDNS-sé íródhat, és akcidentálisan helyet foglalva beépülhet a szervezet saját genomjába, aholgéneket, vagy azok szabályozó régióját károsíthatja mutáció révén, illetve aktív transzkripció eseténúj és egyben toxikus plazmafehérjét eredményezhet. Nézeteink szerint ez utóbbi károsíthatja avesetubulusokat (Webref. 18-24) , és az endothelt (Webref. 25-26), illetve az áramlási viszonyokmegváltoztatásával mikrocirkulációs zavarokat okozhat következményes thromboembóliásszövődményekkel, valamint szervműködési zavarokkal. Ezek mellett, illetve ezekkel szinergizálvaegy konstans gyulladásos választ tarthat fenn, amely alapbetegségeket ronthat egészen a letaliskimenetelig, vagy akár egészséges embereket betegíthet meg - tapasztalat hiányában, illetvekísérleti fázisban - teljesen beláthatatlan mechanizmusok révén. Elképzeléseink szerint avírusvektor-vakcinák esetében a dupla szálú DNS molekulák a DNS-repair, és / vagy a DNSreplikáció mechanizmusának enzimrendszerei által még nagyobb valószínűséggel insertalodhatnakaz emberi genomba. Úgy gondoljuk, hogy reverz transzkripció esetén az mRNS-alapú vakcináknukleinsava is részt vehet ezekben a folyamatokban (Webref. 5; Fonyó és Ligeti, 2008; Szollár,2005; Ádám, 2004; Pál, 2013).

Mit gondolnak a genomba való beépülés lehetőségéről, illetve annak lehetségesMit gondolnak a genomba való beépülés lehetőségéről, illetve annak lehetségeskövetkezményeiről? Nincs tudomásunk olyan publikációról, amelyben ezt kizárták volna!Amennyiben történt ilyen vizsgálat, úgy kérjük bocsássák a rendelkezésünkre!

3. Aggályaink szerint a tüskefehérje [sok ismert kórfolyamathoz hasonlóan] akár a humán genomba való beépülés nélkül [ tehát oltás indukálta termelődés hatására], akár beépülés utáni aktív transzkripció esetén (Webref. 5) molekuláris mimikrin alapuló immunológiai keresztreakciókat válthat ki, amely autoimmun betegsége(ke )t indukálhat. Amennyiben a spike proteint kódoló szekvencia insertalodik a genomba, és a transzkripció aktív, úgy a perzisztens spike protein jelenlét epitop terjedés mechanizmus révén fokozott kockázatot jelent az autoimmunitás kialakulására nézve (Webref. 7-8) ! Túl nagy kockázatnak gondoljuk ezt ahhoz, hogy az mRNS-alapú, illetve vírusvektor-vakcinák [amelyeknél az esetlegesen fellépő szuboptimális antitestválasz miatt az oltatlan állapothoz képest rosszabb prognózissal kell számolnunk!] túlsúlyban, és kötelező jelleggel szerepeljenek a védekezési eszköztárunkban (Szollár, 2005)!

Önök szerint miért használunk mRNS-alapú, és vírusvektor-vakcinákat, ha a fenti következmények potenciálisan fenyegetnek minket?

A statisztikába vetett bizalmunkat sajnos elveszítettük! Indoklás:

https://cormandrostenreview.com/report/?

fbclid= Iw AR1 _ f5nec8nSR4rwwjMJbseE6Yfp U qEcT0s _ ucReKEySREn V m6Tzp Wx VxC0

https:/ /www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21 )00565-8/fulltext? fbclid=IwAR2CbmmVYWn2rsYtqXN7Z7pOCw44_4bJcM6btgMaOBBDnG-wukhafjxJn0 

Valamint a következő pontban foglaltak.

4. Az interneten elérhető antigén gyorstesztek leiratában szereplő a lehetséges keresztreakciókból kizárt antigének számunkra nem zárják ki kellő bizonyossággal az álpozitív reakciók lehetőségét. Tanulmányaink alapján egy vírusnak, egy baktériumnak, vagy akár egy gombasejtnek nem egyetlen antigénje van. Az ominózus tesztek leiratában mégis 1-1 kiragadott antigénnel vizsgálták a keresztreakciókat nem beszélve arról, hogy a vizsgált kórokozók nem merítették ki a leggyakoribb alsó és felső légúti kórokozók repertoárját se.

nyiltlevelmoknak 1

Van erre megnyugtató válaszuk, illetve olyan válaszuk, amely alapján kevésbé kétkedve fogadnánk az antigén gyorsteszt eredményeket?

5. Kísérletes bizonyítékok alapján a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérje a bakteriális lipopoliszacharidokhoz hasonló módon és mértékben képes kapcsolódni az endotheliális TLR4-hez, és aktiválja is azt (Webref. 6, 9).

Meg tudják erősíteni, hogy az mRNS-alapú, és vírusvektor-vakcinák által kódolt tüskefehérje nem közvetíti a fenti hatást?

6. Sajtóhírek alapján Japánban visszavonták a Modema vakcinájának egyes tételeit, minőségi kifogás miatt (Webref. 10).

Magyarországon végeznek-e minőségbiztosítási ellenőrzést, és ha igen, akkor milyen mélységig [pl. dokumentáció áttekintése, szemrevételezés, laboratóriumi vizsgálat]?

7. Újabb, nagy mintán végzett kutatás eredménye szerint a fertőzés kiállása oltás nélkül is hatékonyabb védelmet biztosít a megfertőződés [13X], és a megbetegedés [27X] ellen, mint a két dózison alapuló vakcina profilaxis (Webref. 11).

A fertőzésen átesettek csontvelő mintáiban hosszú életű plazmasejteket is kimutattak, melyek évekre biztosíthatnak tartós védettséget (Webref. 12).

Mi a tudományos alapja a természetes úton szerzett immunitás teljes figyelmen kívűl hagyásának?

8. Újabb eredmények szerint az oltás ellenére megfertőződők hasonló mennyiségű (Webref. 13), vagy jóval több vírust hordoznak felső légutaikban (Webref. 14), mint az oltatlanul fertőződők. Önök szerint mi a tudományos alapja az oltottság pozitív diszkriminációjának? Nem tartják kockázatosnak a jelenséget a vírusevolúcióra gyakorolt hatás szempontjából? Mindezek fényében mi a tudományos alapja a fertőzés továbbadásának gátlására hivatkozó oltáskényszernek?

9. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a gyermekek megbetegedési kockázata rendkívül alacsony, beoltásuk mellett csakis a transzmisszió meggátlása szólhat (Webref. 15).

Miután bebizonyosodott, hogy a jelenlegi vakcinák nem alkalmasak erre, miért folytatják mégis az oltásuk melletti kampányt?

10. A SARS-CoV-2 természetes, vagy művi úton tett szert a négy aminosav ([PRRA] motívumból álló furin hasítási helyre, amely mögött CGG-CGG genomiális szekvencia identifikálható (Webref. 16)? Tanulmányoztuk valamennyi publikációt a témával kapcsolatban, és arra jutottunk, hogy egyes kutatócsoportok egy virális koinfekció során a SARS-Co V-2 ős, illetve legközelebbi rokonának az RmYN02-nek az őse, és egy másik [eddig nem mintavételezett] betakoronavírus faj [X klád] közötti denevérben lezajlott rekombináció lehetőségét szorgalmazzák. Mindazonáltal a SARS-Co V-2 PRRA motívumát kialakító CGG-CGG szekvencia meglétét ez se magyarázza (Webref. 16), valamint az elméletet alátámasztani igyekvő hipotetikus molekuláris mechanizmus kissé erőltetettnek hat (Webref. 17).

Mi az Önök állásfoglalása a témában? Elképzelhetőnek tartják a parciális laboratóriumi eredetet?

11. Értesültünk a az Operatív Törzs felé intézett levelükről, amelyben a következő olvasható:

"Az átoltottság növelése új eszközök bevetésével

Javasoljuk a nagy forgalmú helyeken (rendezvények, bevásárlóközpontok, pályaudvarok stb.) regisztráció nélkül igénybe vehető oltópontok felállítását, vidéken pedig a településekkel egyeztetett menetrend alapján, szintén regisztráció nélkül igénybe vehető oltóbuszok indítását. Az olthatóság a jelentkezőknél az EESZT-ből a jelentkezés helyszínén is ellenőrizhető. Ugyanitt az oltást felvevőket érdemes megjutalmazni egy kis ajándékkal, a szociálisan elmaradott területeken sok embernek számít akár egy pár ezer forintos vásárlási utalvány, esetleg élelmiszercsomag is. Utóbbi területeken az egyszerűbb szervezhetőség kedvéért az egydózisú (Janssen) vakcina használatát javasoljuk." (Ref.: http://medicalonline.hu/ eu _gazdasag/ cikk/ javaslatokkal_ fordult_ az_ operativ _ torzs hoz_ az_ orvosi_ kamara)

A fenti felvetéseink fényében, illetve tekintettel a szakmai érvekre, amelyeket - nagyrészt tudományos publikációk formájában - az Önök rendelkezésére bocsátottunk, továbbra is szorgalmazzák az átoltottság növelését? Amennyiben igen, úgy mire alapozzák azt? Válaszuk megfogalmazásakor kérjük, hogy vegyék figyelembe az aktuális izraeli statisztikai adatokat is!

Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük!

Kelt: 2021. augusztus 31. 

Az eredeti levél ITT letelhető ⇒

Beküldte Túlélés és Kiss Viktor M

Hozzászólás  

#1 Taharan Marianne írja: "Mi már kb. 9 pilótáról hallottunk innét-onnét."R Zoltán 2021-10-19 17:54
Taharan Marianne írja: "Mi már kb. 9 pilótáról hallottunk innét-onnét." majd egy Vinczer S. Péter írását közli:
Odüsszeusz
2021.10.18. Vinczer S. Péter
.
Küklopsz

Homérosz víziójában , helyesebben az ógörög irodalomból ismert Odüsszeában szerepel az egyszemű óriás a Küklopsz. Az ókorban ez a szörnyeteg homéroszi fantázia szüleménye volt,
ma ez hideg valósággá lett!! Megszületett. Láttam képen, az egyszemű gyermeket, akit egy covid ellenes oltással beoltott asszony hozott a világra. Lám a technika, és a tudomány vívmányaként megszületett az egyszemű gyermek!

Azon gondolkodok, hogy a kép valódi-e, vagy fotómontázs -photoschop, valamiféle számítógépes program szüleménye, és hülyítenek bennünket. De született három lábú gyermek, és rendes farokkal is...Ezek állítólag a vakcinák mellékhatásai. Ugyanez a hírportál beszámol arról is hogy egy 13 éves lánynál beállt a menopauza.

Mindezt figyelmen kívül hagynám ha nem tudnám mi történt egy neves 96 éves orvos barátommal, aki a fél arcán idegbénulást kapott. Visszament a tanítványaihoz és orvosilag beszámolt a Pfayzer vakcina melléhatásáról, de az adatokat elutasították a kórházban azzal, hogy nem vehetik figyelembe, mert rontaná a statisztikát.

Ez az a mi gondolkodásra késztet. Valóban hol az igazság... mert ápoló ismerősöktől halljuk, akik nem hajlandók beoltani magukat, hogy akik meghalnak, azok főleg beoltottak. Állítólag az oltás hatására borul fel az ellenálló képességük. Nem kevesen, sok ezren nem hajlandóak felvenni az oltást pontosan ezért. Ötven ezer körül vannak, akiket az oltás megtagadása miatt elbocsájtanak.

A napokban terjedt el a hír, hogy egy utasszállító pilóta meghalt szolgálat közben...Beoltott volt. Sok ezer pilóta utasítja el az oltást, akiket el akarnak bocsájtani. Hova vezet ez?

A teljes káószhoz a légi közlekedésben, az egészségügyben, és a gazdaságban is mert a munkahelyeken is kötelezővé teszik az oltást, és aki megtagadja a felvételt és elbocsájtják, nem jogosult a munkanélküli segélyre. Mindez a teljes felforduláshoz és az anarchiához vezethet, és a polgárháború veszélye is fennáll....
Ezen a ponton, már joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miért nem dolgozzák fel a mellékhatásokat, a halálozás okát hitelesen??? Miért tilos a boncolás???
Miért van betiltva a hatásos gyógyító gyógyszer a invermectin?

A koronavírust patentírozták . Ez tény, és az is, hogy csak a mesterséges akármit lehet patentírozni. Állítólag, akit beoltanak, az a patent tulajdonosának tulajdonává válik....

Ezek után már világos, hogy az egész járvány egy bio háború, és aki vagy akik e szörnyűség mögött állnak, azok sokkal nagyobb hóhérok, mint Hitler, Sztálin, és Churchill voltak.

Állítólag a gén módosított alapú vakcina nem tűnik el soha. Nem lehet kimosni a szervezetből, ha később kibuggyan, hogy káros a szervezetre, vagy az utódlásra.

A gén módosított növények termékei meddők, ez már bizonyos, nem lehet vetőmagnak használni. Az ember génjének a megpiszkálásával, hogy ne mondjam gén módosításával meddővé lehet tenni az embert is. Bill Gate erről már évek óta beszélt, hogy az emberiség felét ki kellene irtani.
Jól emlékszem, amikor egy birkát sikerült klónozni, akkor egy törvényt hoztak az USA-ban, hogy embert is klónozzanak. Szerencsére a fiatal Busch elnök egy józan pillanatában elutasította a törvény aláírását, azzal hogy: ne akarjunk Isten lenni.

Azt hiszem, hogy az emberek nem elégedtek meg az Isten által kapott szerepre, és a munkamegosztással. Át akarják venni az időjárás irányítását a Haarp, a levegő permetezésével, hogy esőt, vagy szárazságot idézzenek elő. Már érezhetjük a hatását, annak, hogy belenyúltak az Isten dolgába. Áradások, felhőszakadások, amilyenekre ember emlékezet óta nem volt.
A földrengések, cunamik könnyen lehet, hogy ezek is a modern háború eszközei.

Félek, hogy a természet működésén ejtett beavatkozások olyan sebet ejtettek, amelyek nehezen gyógyíthatóak. A felmelegedés, lehűlés évezredes ciklusai nem befolyásolhatóak, jobb lenne, ha ebbe nem avatkoznának bele az okosok,mert baj lehet belőle.

Állítsák meg a rablógazdálkodást a Föld természeti kincseivel, hagyjanak az utánunk következőknek is, és ne szennyezzük el környezetünket. Ezt legalább megtehetnénk.
Vinczer S. Péter

peter vinczer

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló