20240519
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2015 november 06, péntek

Felvilágosítás

Szerző: Charles Sucsan

Mint laikus magyar származású, francia születésű, szintén érdekelt a magyarság történelme és eredete. El is értem a Sumér korszakhoz és a nyelv etimologiához és magyar szavak hasonlatosságára is. Szerintem az Isten megnevezés a Nap Istent ábrázolja: azaz az Iz-zó Ten, amiből lett Izten és Isten.

Az egyiptomi fáraókat fél istennek vélték: Így Akenaton- Akenaten. Így vagyok a Tenger szóval is: Teng a víz tehát az Ár vagyis a terjedség: Teng-ar, amiből lett a Tenger. Van sok érdekesség és félreértés mint például a Szentmiklósi kincsekben az úgy nevezett "Ivó kürt" ami nem egy ivó kürt hanem egy fül hallgató, mivel a gömb végezete a fül sértését akadályozza. Maga a kürt hajlása is azt igazolja.

Mind ezt mondva a magyarság nagy múltja és nyelve hagyományai, szerintem az emberiség szellemi kincsét tartalmazza. Azok akik ezt nem ismerik fel a sötétségben élik életüket. Nem hiába mondta Jézus "Én vagyok a világosság", hisz a mágusi vallást amit Zarausztra reformált, ami lesöpörte az Asszyir birodalom kegyetlenségét és virágzóvá tette a Mezopotámiai térséget ezer éven keresztül, amit a több istent imádó Nagy Sándor szét vert. Annak ellenére a Pártus birodalom felvirágozódtak a mágusi Egy Isten hitben élt nemzetségek, amelyeket szétvert az Iszlám terjedése a VI-ik században.

A menekülő Pártus birodalom mágusi egyházi papság a tudományosság birtoklói, Közép-ázsiai szteppeken megalakították a a szétszórt szittyákkal, hunokkal, avarokkal stb., a Kárpátmedencébe való visszatérő Mag-I-Ar, új nemzetet: azaz Magyar Nemzetet. Az pedig a mágusi hit erejével szervezkedett ugyan abban a hitben amiben Jézus is képezve volt. Sajnos az egyszerűség általában hihetetlen, mert az emberek szeretnek a mítoszokba hinni. Jézus körül sok mítosz alakult az évszázadok folyamán, azokat lekel hámozni és akkor megtalálható az igazi mágusi Jézus erkölcs, ami oly erőssé tette a magyarságot akitől féltek az idegen több Isten és bálványimádó népek. Azaz, az "Ármány"-os hatalma alatt élők. Vagyis "Ahiiram".

Az érdekesség ma az, hogy a Jézusi eszme, akkor is a tudományosságra alapozódott és ma is a tudományossággal magyarázható, ha a mítoszokat eltávolítjuk. Tehát a tudományos világossággal térhet vissza vagyis "feltámadhat" a Jézusi erkölcs, amit az egyházaknak tisztázni kell, ha igazán Jézus "feltámadásában" hisznek és nem pedig uralkodási eszköznek használják, amit sajnos a történelem igazol ezidáig.

Nem csodálkozok hogy ezek-után a magyarság kiirtását célozzák még ma is, mert a magyarság történelme vezetheti vissza az emberiséget méltó földi életéhez.
Charles Sucsan
Képzőművész

Hozzászólás  

#1 méghogy "egyisten"Éva- Kata 2018-10-02 09:13
Kedves Charles Sucsan!
Alapvető tévedések vannak írásodban. Az "egyistenhit" sohasem volt az ősi magyarság világképének része! Azt a zsidók találták ki a saját népük számára! Hogy aztán hogyan, milyen úton került valamikor (még ez sem tisztázott igazán!) a nemzsidó népek "vallásába", azt célszerű lenne kutatni ! A Jézus-alak sohasem volt sem istewne, sem prófétája az ősi magyarságnak! Ezt csak Badiny Joós Ferenc állította, és az őnyomán már elterjedt ez sajnos itthon a mi hazánkban! Amíg a kereszténységet ki nem iktatjuk életünkből, addig sohasem lehetünk önállóan gondolkozó és az igazság útján járó nép! Amíg a legnagyobb hazugságot magunkénak valljuk, hogyan is gondolhatjuk, hogy hazugságra lehet bármi életképeset építeni!? Ami pedig az ősi magyarság életérzését illeti, arra itt van nekünk az, ami már alaposan körbejárt és bizonyított:

"Ipolyi Arnold, a magyar mitológia első újkori ismertetője szerint “a mitológia a hajdankor – a misztikus vallások előtti kor – népeinek tana az isten s a világról”. Úgy mondhatnánk tehát, hogy az ősvallás a világtan és istentan, világ-tudat és isten-tudat. Az ősmagyar mitológia, az őstudás, a világtan központi Istenének elnevezése: a Magyarok Istene. Ebben az elnevezésben a magyar nemzeti lét isteni eredetének és a magyarság összetartozásának tudata fejeződik ki. Az a tudat, hogy a magyar népet a Természet erői hozták létre, a magyar nemzetet a Természet szervezőereje szervezte meg és élteti, tartja fenn. A magyarság ősvallásában az Isten elsősorban a Magyarok Istene, aki a magyarság nemzeti feladatának képviselője. Mai szavakkal megfogalmazva, a magyarság a nemzet közösségi tudatmezejének képviselője. Tehát nem valamiféle misztikus, felfoghatatlan isten, hanem valóságos, legjobb meggyőződéseink, legbelsőbb tudásunk egységes élő szervezetté szerveződése.

Ahogy génjeinkben él egy egységes hullámhosszra hangoltság, ahogy elménkben él egy egységes értékrendszer, egy magyar érzésvilág, ahogy nyelvünkben és gondolkodásunkban megtestesül egy egységes világlátás, ahogy kultúránkban megvalósul egy nemzeti életlátás, ahogy tetteinkben megvalósulnak érték-ítéleteink, érzésvilágunk, gondolkodásunk, úgy él a Magyarok Istene. A magyarság egy egységes természeti szervezet, egy óriás élőlény, a Természet legbensőbb arcának kifejeződése. A magyarság a mágikus világlátás, az élet természeti igazságának hordozója, a szilaj életszeretet, a magyar virtus, az élet legbensőbb, elemi erejű fényének látója és képviselője."

Itt olvasható az egész írás:

grandpierre.hu/.../...

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások