20230206
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 április 21, szerda

Kik voltak a háborús bűnösök?

Szerző: Radics Géza

2020 a dicsőség és tragédia évfordulója. 75 éve fejeződött be a „dicsőséges” II. Világháború. 100 éve Versaillesban, a Trianon Palotában az I. Világháború győztes hatalmai elhatározták a Magyar Királyság feldarabolását és a leszakított területekkel megajándékozták szomszédjainkat az ott élő testvéreinkkel együtt.

Ez volt és a mai napig ez a mi tragédiánk. 2019-ben volt a normandi partraszállás, azaz a D-day 75. évfordulója. A partraszálló katonákat Amerika hazafiai és honleányai „dicsőséges nemzedéknek”, azaz „the greatest generation”-nak nevezte. Nézzük nagyléptekben, mit hozott Amerika és Európa győzteseinek a II. Világháború „dicsőséges győzelme”!

1907-ben Amerikában volt egy gazdasági/pénzügyi válság. A bankárok azzal hozakodtak elő, hogy az ilyen válságokat meg lehetne előzni, ha létrehoznának egy központi intézményt, amelyen pénzügy szakemberei őrködnének a gazdaság egészséges működése felett. A bankár érdekek élén az amerikai bankár John P. Morgan állt. A mesevilágban létezik a félelmetes, lángot fújó, hétfejű sárkány. A való világban, az emberi társadalmakban is léteznek a hétfejű sárkányok, azzal a különbséggel, hogy titokzatosak és a hét fejből csak egy látszik, és az se fúj lángot. Inkább a szelíd, nyájas beállítottságot kedveli.

1913. december 23-án, J. P. Morgan kitartó munkájának eredményeként, közvetlen Karácsony szent ünnepe előtt az Amerikai szenátus megszavazta a Federal Reserve Bank felállítását, amely nem állami, hanem központi magánbank. Ezzel bankárok kisajátították a pénzkiadás jogát és ettől kezdve az USA a magánbanktól felvett kölcsönökből tartja fenn az államháztartást, amelyre kamatot fizet. Ezzel az USA elvesztette függetlenségét, mert ki van szolgáltatva a nemzetközi bankároknak. A felvett és vissza nem fizetett kölcsönök eddig – 2020 – 23 trillió (magyar billió) dollár fölé emelkedtek, amelyre évi kb. 500 billió/milliárd dollár kamatot fizet. A FED lett a hétfejű sárkány látható feje. Az is érdekessége a történetnek, hogy Morgannak üzleti érdekeltsége volt a Titanic óceánjáróban. A Titanic New Yorkba vezető útjára Morgan is előjegyezte magát, de az utolsó pillanatban betegségre hivatkozva lemondta az utat (?). A rossznyelvek szerint a hajó utasai között számos nagyon gazdag üzletember és szenátor is volt, akik a leghatározottabban ellenezték a FED létrehozását. Nekik nem jutott hely a mentőcsónakokban, mert az előírt 48 helyett csak 20 darab volt a fedélzeten. A sors különös játéka, hogy a veszélyt jelző piros színű rakétákat (flare) is valaki kifelejtette a csomagolásból.

1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb diák, Princip Gavrilo megölte Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Gavrilo a Feketekéz mozgalom tagja volt, amelyet a szerb titkos rendőrség vezetője alapított 1911-ben. Az osztrák császár, magyar király, Ferenc József azonnal háborút akart indítani a szerbek ellen, amelyet a magyar miniszterelnök Tisza István gróf megakadályozott. Tisza Gavrilo kiadását kérte a szerbektől, amelyre a szerbek nem voltak hajlandók, mert a Feketekéznek magas rangú politikusok és tisztek is tagjai voltak. A háborús hangulat tovább fokozódott, majd a Monarchia külügyminiszter – Magyarországnak nem volt külügyminisztere –, Leopold Brechtold gróf egy ultimátumot írt Gavriló kiadása ügyében, amelyet a szerbek ismét visszautasítottak. Ezt követően Tisza se tudott kitérni. Kénytelen volt beleegyezni a háború üzenetébe azzal a kikötéssel, hogy győzelem esetén Magyarországnak nincs területi követelése Szerbiával szemben. Az I. Világháború 1914. július 28-án Szerbia megtámadásával kezdődött.

1914. augusztus 1-én Oroszország belépett a háborúba Szerbia mellett.

1914. augusztus 3-án Franciaország is belépett a háborúba Szerbia mellett.

1914. augusztus 4-én Anglia is belépett háborúban Szerbia mellett.

1915. május 23-án Olaszország is belépett a háborúba Szerbia mellett.

Ezek alkották az antant hatalmak szövetségét. Majd az országok egész sora csatlakozott az antant hatalmakhoz. Az Osztrák-Magyar Monarchia szövetségese Németország volt.

1917. március 15-én a bolsevikok – a nyugati bankok anyagi támogatásával – megdöntötték az antant-szövetséges Oroszországban a cári hatalmat akkor, amikor a fegyverek még javában ropogtak. Majd megalapították a kommunista Szovjetuniót, amelyet az USA 1934-ig nem ismert el. A cári családot 1918-ban kivégezték.

1917. április 6-án az USA is belépett a háborúba az antant hatalmak mellett, ami eldöntötte annak kimenetelét.

1918. október 31-én a kommunisták meggyilkolták Tisza Istvánt. IV. Károly a rangidős, de hibbant Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek, aki felállított egy baloldali, nemzetellenes kormányt.

1918. november 3-án Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia fegyverszüneti egyezményt írt alá, amelynek értelmében a katonai alakulatokat a hadban lévő országoknak saját határaikra kellett visszavonni. Ekkor még egyetlen ellenséges katona se tette be lábát a Magyar Királyság területére.

1918. november 11-én Németország is fegyverszüneti egyezményt irt alá, miután a Versailles-ben lévő Trianon Palotában megkezdődtek a „béketárgyalások”. Magyarország nem kapott meghívást, csak miután mindent letárgyaltak, feldarabolták Magyarországot és a leszakított részekkel megajándékozták szomszédainkat minden ott lévő értékkel és magyarral együtt. Németországban meghonosították a szovjet mintájú „szocializmust”, ahol a belga tábornok, Léon Degrelle szerint fegyveres bandák uralkodtak. A szocialista Németország 1922. április 16-án elismerte diplomáciailag a Szovjetuniót, miután gazdasági és kereskedelmi egyezményeket kötöttek. A szovjet tiszteket is a német tisztek képezték ki. Németországban a kormány a kormányt váltotta, de nem tudtak rendet tenni, míg nem 1933 végén Hitler került hatalomra, aki rendet teremtett.

1934-ben, miután Hitler hatalomra került Németországban, az USA is elismerte diplomáciailag a Szovjetuniót.

1936-ban az USA elnöke, Franklin D. Roosevelt ajánlatott tett Sztálinnak, amennyiben felbontja az egyezményeket Németországgal, Amerika minden veszteséget pótol. Az USA elhatározta Németország leverését, melyhez kellett az emberanyag. A keresztény (?) Amerika és az istentelen, kommunista Szovjetunió szövetséget kötött. Sztálin felbontotta a szerződéseket Németországgal, de gondot okozott neki, hogy mit tegyen a különböző szerződéseket kezelő tisztviselőkkel, és a németek által kiképzett tisztekkel? Ezek mind megbízhatatlanok lettek! Sztálin 1937-ben kiadta a parancsot, hogy mindegyszálig le kell mészárolni őket. 750 ezer kommunistát gyilkoltak meg, amelyért Hruscsov 1956-ban a XX. Szovjet Kommunista Párkongresszuson bocsánatot kért az elvtársaktól, mert a gyilkosságokban ő is részt vett.

Az USA a nyílt tengeren megkezdte Németország provokálását, de Hitler határozott parancsot adott ki, hogy e provokálásokra csak akkor válaszolhatnak, ha életük veszélybe kerül. Miután az USA látta, hogy nem tudja Németországgal leadatni az első lövést, akkor a hátulsó kapun próbálkozott. Japán Németország szövetségese volt, s ha Japánt be tudja ugrasztani, akkor Németország is kénytelen lesz hadat üzenni. Amint tudjuk ez sikerült is. 1941. december 7-én Japán bombatámadást indított Pearl Harbor, az USA tengeri kikötője ellen.

1966-ban a támadás 25. évfordulója alkalmából az amerikai történész, Harry Elmer Barnes a Chicago Tribune-ben (a Tribune akkor még nem volt a sárkány kezében) egy egész oldalon írta meg a történteket. A japánokat is a sorozatos provokáció kényszeritette a támadásra. Ezt követően Németország kénytelen volt hadat üzenni az USÁ-nak.

A háború során Németországot porig bombázták, és hatalmas károkat okoztak Magyarországnak is. amit megtetőztek azzal, hogy Németországot is kettészakították, és a keleti részt szovjet megszállás alá helyezték. Magyarország elvesztette az 1938 és 1941 között visszatért, főleg magyarlakta részeket, és hazánkat is szovjet megszállás alá helyezték és tartották 1991-ig. A XX. században minden nemzeti katasztrófánk a sárkány karmai közt vergődő USÁ-hoz vezethető vissza! Amerika ezt nem saját érdekében, hanem a nemzetközi bankárok és rablótőke, azaz a hétfejű sárkány szolgálatában tette. Akik csak a győztesek által írtakat ismerik, azok ezt nem tudhatják.

1945. szeptember 1-én a nyugati front főparancsnoka, Douglas MacArthur tábornok táviratban kér utasítást Truman elnöktől a japánokkal aláirandó megadási szerződést illetően, amelyben a japánokat „sárga hasú fattyúknak” – yellow bellied bastards – nevezte. Truman megköszönte a jól végzett munkát, de figyelmeztette a tábornokot, hogy a szerződés aláírása alkalmával ne használjon becsmérlő megjegyzéseket, mert az „politikailag nem korrekt”. MacArthur e táviratot megmutatta Nimitz admirálisnak, a hadiflotta főparancsnokának, aki szintén nem értette, hogy mifán terem a „politikai korrektség”, ezért rákérdeztek az elnökre. Truman visszaválaszolt a tábornoknak, hogy a politikai korrektséget egy „tévhitben élő, ésszerűtlen kisebbség”delusional, illogical minority – hirdet az utóbbi időben. Ebből arra lehet következtetni, hogy Trumannak is lett volna tanulnivalója. Nos, a politikai korrektséget odáig fejlesztették, hogy a „legdicsőségesebb nemzedék” unokái másodrendű állampolgárai lettek saját hazájuknak. Ez ma Amerika politikai és társadalmi életében minden kétséget kizáróan nyilvánvaló. A II. Világháborúnak Amerika csak katonai győztese volt, míg a politikai győzelmet a hétfejű sárkány, azaz a „tévhitben élő, ésszerűtlen kisebbség” és a Szovjetunió aratta. Az elmúlt 75 évben országokat döntöttek romba, milliókat tettek földönfutóvá, de mégis, a mai napig el tudják hitetni Amerika népével, hogy az egész világot behálózó katonai kihelyezettségeik a nép biztonságát és szabadságát védik.

A Szovjetuniót szívből tudtuk gyűlölni, míg Amerikát, mint jótevőnket rajongjuk körül a mai napig, holott a XX. században elszenvedett tragédiáink mindegyike a hétfejű sárkány karmaiban vergődő Amerikához vezethető vissza. A szabadulásnak módja az ifjúság nemzeti szellemben való nevelése lenne, de a sárkány erre is, mint a hírszolgálatra rászállt 1945-ben. Az ifjúságot hazáját gyűlölő, erkölcstelen világpolgárnak nevelik, amely alapja lett a társadalom bomlásának, Pusztulásának. A legnagyobb tragédia, hogy ennek felismeréséhez Amerika és Európa értelmisége még nem jutott el!

Az iskolai oktatásban Magyarországon az 1990-es rendszerváltás után se történt változás. Az országot uraló nemzetközi, glóbálista hatalomnak ugyanúgy megfelel az ifjúság magyartalan, verttudatú nevelése, mint megfelelt a Szovjetuniónak, vagy előttük a Habsburgoknak, de van egy kisszámú felkészült, hazáját és népét szerető értelmiség, akik harcba szálltak a magyarság jövőjéért. Kormány szinten is történt változás. Az idén – 2020-ban – új történelemkönyvet kapnak az 5-es és 9-es osztályosok. Hazai tanárismerőseim szerint e könyvek messze nem azok, amiknek lenni kellene, de remélhetőleg 30 év után elindult valami a jó irányban. A FIDESZ 2010-es győzelme után Hoffmann Rózsa oktatásminiszter kezdeményezte a tankönyvek átírását, de őt a párt baloldali szárnya kilőtte. Reméljük, hogy Dr. Kásler Miklós munkája nem jut erre a sorsra.

Radics Géza: OF. 2019. augusztusában. Kibővítve 2020 szeptember végén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megnyitva 549 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások