20240521
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 január 02, vasárnap

A magyarság 30 000 éves Kárpát-Medencei története [I.]

Szerző: Mészárovits Tamás

Közös érdekünk, hogy terjeszd... Áldott Karácsonyt és Boldog(abb) Új Évet! / Az Utca Gondolkodó Magyar Embere (szemelvények szemelvényei). ÍRTA : A Z U T C A G O N D O L K O D Ó M A G Y A R E M B E R E S Z Á M Á R A / ®AZ UTCA GONDOLKODÓ MAGYAR EMBERE

nyolcadik 0a2

 

 

nyolcadik 0a1

 

 

 

 

 

nyolcadik 0b

hajszalgyokereink 2a

Előszó

A sok ezer éves gyökerű magyar- szkíta- hun- avar- magyar genetikai kapcsolatok valószínűsége a Dr. prof. Kásler Miklós által életre hívott Magyarságkutatónak a Dr. Neparáczki Endre archeogenetikus, az MKI Archeogenetikai Kutatóközpont igazgatójának kapcsolatos bejelentései után tovább nőtt. Ezzel tovább nőtt a valószínűsége HAJSZÁL-GYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe tanulmánykötetemben is részletezett, legalább 30-20 000 éves Kárpát-medencei magyar monogenezisnek is. Utóbbi rendszerező táblázatának egy részét már soronkint igazoltam is alábbi munka-hipotézisemben, melyben a legutóbbi több ezer év genetikáját – mert mára jó kezekbe került – nem ragozom, csak az annál régebbieket, és más tudományágak híreit napjainkig, de azok is rímelnek az Árpád-házi, sok ezer éves genetikával, így tovább valószínűsítik a Kárpát-medencei magyar monogenezist is...

TÉNYEK

Például Japántól, a Peking közeli Ordosztól, Indián, a Himaláján, Szibérián, Dél-Ukrajnán, Észak- és Dél Kaukázuson, Suméron, Mezopotámián, Levantén, Egyiptomon, a Kárpát-medencén és Etrurián keresztül a Brit-szigetekig több mint 20 területen találtak külföldi kutatók is, az őskőkorszakba visszanyúlóan is, egymásra és a Kárpát-medencére is rímelő, hasonló irányba mutató jeleket, nyomokat, leleteket, adatokat. Ezek a nyomok, adatok 7 tudományág, a genetika (Ge), embertan (Em, antropológia), régészet (Ré), ősjelfejtés (Őj, epigráfia), történelem (Tö), nyelvészet (Ny) és a zenetudomány (Mu) területéhez tartoznak. Az egymással hasonló irányba mutató adatokra vesd össze (:) megjegyzéssel hívom fel az Olvasó figyelmét. Ebben a munka-hipotézisemben „K-m”-mel jelöltem a minden összevetés nélkül, önmagukban is bizonyítóerejű Kárpát-medencei adatokat.

LOGIKAI KÖVETKEZTETETÉS

A TÉNYEK, így együtt. a közös Kárpát-medencei eredetet, monogenezist valószínűsítik, és nem ennek a fordítottját. Ugyanis semmi valószínűsége nincs annak, hogy törzsek, népek, népcsoportok, hordák, egymástól és a Kárpát-medencétől ilyen távoli helyeken, külön-külön, de mégis egymáséra és az ittenire is rímelő, hasonlító nyelveket, írásokat, régészeti és egyéb nyomokat hozzanak létre, sőt, csak ők, azonos háziállatokat tenyésszenek. Majd elinduljanak, és e rímelő nyomokat útközben is hátrahagyva maguk után, a Kárpát-medencében randevúzzanak (ahogy azt előre megbeszélték mobilon ☺), végül az itt találtakkal együtt megteremtsék a mai magyar nemzet alapjait. (Ez utóbbi lenne a heterogenezis.) Harmadik megoldást pedig, erre a több mint 20 távoli helyszínen gyökeredző r e j t é l y r e eddig még senki nem tudott valószínűsíteni. Vagyis a Kárpát-medencéből indultunk, és nem mindenféle, egyébként nem vitatott, sőt akadémikusoktól is jól dokumentált helyekről, melyeken azonban csak átvonultunk, helyenkint megpihentünk, megtelepedtünk, beolvadtunk, esetleg felőrlődtünk, vagy további kalandok után egy-egy U kanyarral visszafordultunk oda-vissza utunk során. Nekünk Kárpát-medencei retúrjegyünk volt.

FELTÉTELEZÉSEK

Mielőtt a fentieket rendszerbe foglalnánk, rögzítsük, hogy egyrészt, ha monogenezisünk több 10 000 éves időmélységeiben valaki bizonyosságról beszél, az vagy téved, vagy nem tudja, miről beszél, vagy hazudik. Másrészt, az időpontok bizonytalansága szinte kényszeríti az embert arra, hogy ennyire ősi eseményeket ne csak az időrendbe illő időpontokhoz, de elsősorban a globális, vagy kvázi globális eseményekhez, folyamatokhoz és földrajzi adottságokhoz kösse. Annál is inkább, mert ezek nem csak időpont jelzők, hanem kiváltó okok is lehetnek, úgy, mint például klímaváltozás, amivel részletesebben is kell foglalkoznunk, özönvíz, tengerszintváltozás, vulkánkitörés, antropológiai, vagy genetikai változás, túlnépesedés és nem zárhatjuk ki annak valószínűségét, hogy ezek meg esetleg galaktikus, sőt galaktikánkon kívüli események hatására történtek meg. Mind ez így, persze, erős leegyszerűsítés, hisz a valóságban, mint tudjuk, „minden mindennel összefügg”, de mind az, amiről beszélünk – bizonyos leegyszerűsítések nélkül – így együtt, szinte kezelhetetlen.
Az időpontok, ha más utalás nincs, Kr. e. értendők.

TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK RENDSZEREZÉSE „B” OSZL. HELYSZINEI és/vagy NÉPEI SZERINT a háttérszínek szerint csokrokba szedve és csokronkint újból, 1-től oldalszámozva

raffai 1

raffai 2

... ösztöndíjas, kutatóként, a Baltimore-i egyetem könyvtárában véletlenül jött rá a következőkre: Indiában, egy, a Jamuna (Dzsamuna) folyó /é25ᵒ, k90ᵒ, a Brahmaputra alsó folyását „söntölő” ágát hívják így/ jobb partján élő nép „irigysége” ([ENG] JAUndicel) rágyújtotta a bal parti, télen kiszáradt hatalmas nádast – vesd össze /Vö:/ Sorszám 5. Madhja Prades/India fejezet utolsó soraival – az ott gyűjtögető, halászó, épp egy ünnepüket ülő homo sapiens őseinkre 44 600 ±100 éve, ugyanis a híd őrei elaludtak az ünnepi sörtől. 320 000 kimenekült a tűzviharból, és vitte magával az un. „észak-indiai lineáris írást”,mely Eurázsia, Észak- és Dél-Amerika, Afrika barlangfalain ma is látható. Ezek megfejtéséből értesültünk a mintegy 40.000 áldozatról, a genocídium méretű holokausztról = valóban élve elégetett áldozatról.

A Jamuna folyóhoz Sechuánból, dél-Kínából a Würm II. jégkorszak éhínsége elöl 48 000 táján menekülő 8 törzs kb. 500.000 tagjából mindössze 7 törzsnyi maradt. „Közülük 6 EEM.EESSAL = EEM.HULvagyis ősmagyar törzs „anyajogú” (matriarchális) társadalmi keretek közt a mai DELHI, egy JAU= HAR.HABA „patriarchális” törzs pedig a későbbi HARAP-PA közelében telepedett le”/é31ᵒ k73ᵒ, az Industól K-re/. Fejes a mintegy 250 oldalas bizonyítást csak azoknak ajánlja, akik a magyart + az élő nyelvek közül legalább a 2 legfontosabbat anyanyelvi szinten beszélik és otthon vannak az epigráfiában, ősjelfejtésben. Pedig, nekem, e követelmények nagy részének híján is, tetszene, hogy a 17 szögletű világegyetem azért látszik oktaédernek és nem kockának, mert közelítőleg körgyűrű alakú, de a bizonyítása számomra matematikailag emészthetetlen. Az általános örökös a könyv további forgalmazását ügyvéd jelenlétében letiltotta. Nem életszerű egy örököstől. Megvették, megzsarolták? A mű a magyarság Kárpát-medencei monogenezisét valószínűsítő tanulmány-kötetem kiadása, 2018. után került a kezembe. Lemásoltam. Fejes ugyan a Delhi melletti Jamunáról beszél, de ott csak egy Jumna folyót és egy szintén Jamuna nevű csatornát találtam, ezért a Sechuánhoz 1.000 km-rel közelebbi változatot is valószínűsítem.

Vagy Varga Csaba: Tehát be kell látnunk, hogy az ősnyelv keletkezése a távoli kőkorba helyezendő. Mindez természetesen semmit sem mond arról, hogy végül is hol, különösképp mikor találták ki. A genetikai és régészeti nyomok azt mutatják, hogy 45-43 000 évvel ezelőtt került Európába valahonnan. Ezt igazoltam jómagam is az írásjelek révén a JEL JEL JEL c. könyvemben” „Példák garmadáját mutatom be az előkészületben levő HAR 2-ben. (HAR vagy Európa 45 000 éves szellemi és nyelvi öröksége. 1. kötet. Pilisszentiván, 2004, Fríg Kiadó.”)
000.Ge1. 2021. február 5./6-án láttam a neten egy folytatásos, őstörténetünkkel foglalkozó előadást, mely régebben géppuskasorozatokkal indított. A kínai Tian Yüan barlangban talált, 45 400 éves emberi csontokban kimutatott K2b marker alapján, magyar genetikai rokonságról beszélt. Ugyanez az úr, tán 1-2 éve, szinte magából kikelve tiltakozott mindenféle, pár ezer évnél régebbre visszanyúló, magyar származás-elmélet ellen. Ezeket követően hozzászólásként többször is küldtem neki a tanulmány-kötetemre is hivatkozó, kapcsolatos tanulmányaimból, de nem reagált. Lehet, hogy ő is belátta, hogy tévedett? A későbbi, géppuskázás nélküli előadások ezt sejtetik.

.000.Tö1. Az indiai „Puránák” adatai szerint a skythaság ősei az indiai özönvíz előtt 35 000 évvel, a Káspi-tó keleti vidékéről kiindulva, szerteszóródtak India, Kína területére, a Tigris- Eufrates folyók közé és közép-Amerika partvidékeire…A szanszkrit „ősi” jelentésű szóból származó „Puránáka hindu vallás szent hagyományának a részei…Történelmi és faji öntudatunk alaptétele a /magyar, - M.T. beszúrása/ skytha, - hun, - avar, - turk, - magyar azonosság. Kr. e. 2 500-tól kezdve a kínai krónikák is ismerik a skythaság keleten szereplő népcsoportjait s foglalkoznak is behatóan a szomszédságukban települt skytha - hunfajta népekkel, megszerkesztve és őrizve e nép ős írott krónikáit. Zajti Ferenc: Magyar évezredek, Budapest, 1939., 1943.Vesd össze /Vö/: 5.Tö1. A következőkben az évszámok mellett a „-„ tól-ig, a „/” vagy-vagy jelentésű.
Idézetek Dr. Árkay Lászlótól: dőlt betűvel:

.„No.5. Monographs by Dr. László Árkay, Dr. Árkay László „Monográfok”

.000.Ge2. W. PENFIELD kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány megbízásából. A montreáli McGill egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány éve (kb. 1960) megbízást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a gén/fajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, melyre az egyetemi tanár óriási, milliódolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja volt a kutatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént találják meg, mint ilyen felsőbbrendű gént .Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt! Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan – akár évszázadokon, generációkon át – el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik. /Ez utóbbiak egyelőre nem így néznek ki./ Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak, de a 3, 4, 5., generáció után feltör egyikük és kizárólagosan fog URALKODNI

A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént, amelyiknek nincs neve. Erről a másikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek a legtisztább képviselője a Közép-európában élő és ma m a g y a r n a k nevezett náció, de hozzátette végső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontján ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén. Eme – szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány azonnal törölte a támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.
000.1. KÖVETKEZTETÉSEM: Vagyis a magyar egy genetikailag meghatározható fajta, rassz, ezért az antimagyarizmus büntetendő rasszizmus is, nem csak nacionalizmus!

000.Mu1. Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont, „folt” – ezt teszi hozzá Árkay – „egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön, ahol a pentatonikus ötfokú magyar NÉPZENE létezik. De most jön még a java!

000.Öj2. Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve – folytatja beszámolóját Árkay – egy nem mindennapi telefonbeszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor: „…ő nem ismeri a népdalt, ő nem zenész. Van neki egy világtérképe, ahol feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ős magyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, MEGFEJTHETŐ FELIRATOKAT. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva. Erre hegyezni kezdtem a fülemet. Melyik öt helyen? Kérdeztem. Hát, – mondta Tibor – 1. Magyarországon és Közép Ázsiai Ural környékén, de nem a szláv területeken, 2. A Távol Keleten Kínában és Japánban, 3. Közép Afrikában, 4. Az amerikai Indián vidékeken és 5. Skóciában. Hát majdnem leültem! Ezek /Vö:000.Öj1/ a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával /000.Mu1./ és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal: /000.Ge2/! /A 000 kezdetű jelek M.T-től származnak.Ez három, egymástól teljesen külön irányból, a népzenekutatás, a népcsoport kutatás és az ősrégészet teréről származó BIZONYÍTÉKOK adatait hozza egy nevezőre! Hát akkor miért vagyunk begyulladva? / – kérdezi Árkay – , kiemelés is M.T./ Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!” Itt a netről 2008-ban nyomtatott szöveg vége. 1-2 év múlva megpróbáltam a neten leellenőrizni ennek, a számomra akkor kissé fantasztikus szövegnek a hitelességét. Megtaláltam Penfield professzort, aki az összes létező kanadai tudományos elismerésben részesült, az utolsóban halála után /!/ 18/!!!/ évvel…

A Wikipedia ismertetés végén volt a szellemi hagyatékának listája, benne, ha jól emlékszem, a 152. doboz, pirossal nyomtatva, nem kutatható. Érdekesnek találtam. A dobozok tartalmáról infót sajnos nem közöltek. Mikor egy éven belül valamikor ismét rákerestem, legnagyobb megdöbbenésemre már az egész hagyatékot pirossal zárolva találtam, 2016 februárjában a helyén pedig már csak az alábbit találtam, ez engedélyhez köti a szöveg használatát:

„Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organisation.” Magyarul. az engedélyért cserébe az adataimhoz akarnak hozzáférni. Na, ne!

Egy nyugdíjas idegsebész ezredes ismerősöm azonnal tudta, ki az a Penfield, amint a nevét említettem. Az Árkay monográfot – a Wikipedia ismertetés végén lévő „szellemi hagyaték” nélkül – már “Forrás: Magyarságtudományi Intézet” címen találtam meg a neten, az eredeti forma elhagyásával. Viszont a „magyar géneket” azóta sem találta, nevezte meg senki, így a genetikában ez a gén továbbra is ismeretlen, mert nem volt rá pénzünk, ellentétben azokkal, akiknek ilyesmire mindig volt és lesz is. Fentiek bizonyítéka ”B” cikk Összefoglalása tanulmánykötetem 175-176. oldalán Avshalom Zoossmann-Diskin és társaitól. „De mit szól mindehhez a Józan Paraszti Eszünk? És az ellendrukkerek? Összeesküvés elmélet! Bizonyára, /13, de akkor Bartók is benne van!” (Hivatkozott tan. kötetem 51. oldala.) Vö: 3/13.Mu.

…000.Ge3. Szemelvények a HAJSZÁLGYÖKEREK c. tanulmánykötetem 117-121. és 134. oldaláról, ORNELLA SEMINO (és 16 munkatársa a Stanford Egyetemtől Svédországig,) populáció-genetikai szakcikkéből „ … amelynek gyanúsan megkésett híre beindította Magyarországon, a genetikai alapon történő őstörténet kutatást, vagyis az antimagyarizmus és az ellene jogos, sőt kötelező önvédelmet tanúsító defenzív patriotizmus párbeszédét. A magyar közvéleményt nagyon is érdeklő tudományos közlemény 2000.11.10-én jelent meg az USA-ban, a. világszerte vezető Science folyóiratban, Magyarországon pedig csak 2009-ben 

majd 2010-ben szerezhettünk róla tudomást, a ZMT-nek és az MVSZ1-nek köszönhetően. Vajon miért csak ilyen későn? Kiknek állt ez érdekében? Kiknek volt elegendő hatalma, hálózata ehhez az érthetetlen késleltetéshez? A Józan Paraszti Eszünk csak találgatni tud. ’Összeesküvés elmélet’, így az ellendrukkerek. Biztosan, 14.”
Kerkayné Maczky Emese gyűjtéséből /net/

….000.Ny1. SIR BOWRING, JOHN (1792-1872, rá hivatkozik Sir Henry John Temple Palmerston magyarországi angol követ 1849-ben, lásd a 9. o-t is): "A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. Rendkívül különleges módon fejlődött és szerkezete visszanyúlik arra az időre, amikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. Egy olyan nyelv, mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai logikával, harmonikus összeilleszkedéssel, ruganyos erős hangzatokkal. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberiség történetére és múltjára utal. Az eredete kimutatható, meglátszanak rajta az idegen, különböző nemzetektől származó rétegek, melyek összességéből kialakult. Ezzel szemben a magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen az idők viharai a legcsekélyebb karcolást sem hagytak. Nem olyan, mint egy naptár, mely a korral változik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz, s 59 nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb emlékműve egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok nem tudnak megoldani, azt mellőzik, mind a nyelvkutatásban, mind a régészetben. A régi egyiptomi templomok mennyezete - mely egyetlen szikladarabból készült - megmagyarázhatatlan. Senki sem tudja, honnan származik, melyik hegységből vágták ki ezt a furcsa, bámulatos tömeget. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb tünet. Aki megfejti, isteni titkot kutat, és a titok első tétele ez: Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige."

„Az idézett angol nyelvész, irodalmár és gondolkodó több mint száz nyelvet beszélt, köztük a magyart is. Sok magyar költeményt fordított angolra. 1830-ban kiadott egy verseskötetet /’Poetry of the Magyars Preceded by a Sketch of the Language and Literature of Hungary and Transylvania’ /’A magyarok költészete, melyet a magyar és erdélyi nyelv és irodalom vázlata vezet be’/ címen, amelynek előszavában írta az itt közölt megállapítást. Sir Bowring el volt ragadtatva a magyar nyelvtől, és észrevette, hogy születése valahol a történelemelőtti idők homályában tűnik el”
Forrás: A már idézett HAJSZÁLGYÖKEREK c. tanulmány- kötetem 58-59. o. az eredeti angol szöveggel együtt. További 26 db. hasonló kicsengésű magyar eredetű bejegyzés + 3 legendára és krónikára történő utalás, +36 külföldi szerzőtől származó, ugyancsak pozitív bejegyzés az 58-61. oldalon található.

….000.Ny2. A Francia Akadémia nyelvészei, egy erre a célra készült számítógépes programmal, megállapították a világ valamennyi élő és holt nyelvének ősetimon tartalmát, magyarul, az ősműveltség közös nyelvének elemeit: Angol 4 %; Héber 5 %; Indián 9 %; Latin 5 %; Magyar 68%; Őstörök 26%; Tibeti-Szanszkrit 12%. ” /net/. Lásd: HAJSZÁLGYÖKEREK 30. oldal.

000.Em1.
A 00/2. térkép, 12. oldal, a fenti benépesedést mutatja Európa e munkahipotézisben vizsgált teljes területéről. Honnan, mikor és miért kerültek ide, merre távoztak, mikor és miért? A kérdésekre újabb kérdésekkel válaszol az alábbiakban a University of Chicago kultúr-antropológusa. GROVER SAMUEL KRANTZ: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása c. (Peter Lang Inc. New York 2008.) művét idézem. Fordította: Imre Kálmán, Bp. Fríg Kiadó, 2015, 2. kiadás. A könyv és a fordítás izgi története IMRE

11 Zürichi Magyar Tudományos Egyesület; Magyarok Világszövetsége Bp.

KÁLMÁN nyomán a HAJSZÁLGYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe (2018) c. fentebb már hivatkozott könyvemben olvasható.
Mik Krantz , University of Chicago, kultúr-antropológusának: kérdései? „Az emberi vándorlásról itt megállapítandó két alapelvből az első, hogy a népek és nyelveik általában nem vándorolnak. … Nem tudunk népeket mozgatni mindenfelé a térképen csupán azért, hogy alkalmazkodjanak a javasolt nyelvészeti kapcsolatokhoz. Antropológiailag szólva, bármiféle vándorlási javaslatnak választ kell adnia a következő kérdésekre:

1. Miért vándorolt a nép egyáltalán, ahelyett, hogy a helyén maradt volna?
2. Miért akkor vándoroltak, és nem bármikor máskor?
3. Akkor és ott miért ők vándoroltak és miért nem valamely más nép?
4. Miért oda vándoroltak, ahelyett, hogy bármely más helyre mentek volna?
5. Hogy vitték véghez a vándorlást, az adott területet már korábban elfoglaló nép feltételezett ellenállása dacára?

Ha e kérdések bármelyikét állítással vagy következtetéssel nem válaszolják meg, akkor a feltevés ennek megfelelően gyenge. … Az állandóság ezen elvét 1977-ben alkalmaztam az első emberek Északnyugat-Amerikába vándorlásának rekonstruálásához. Abban a cikkben a fenti migrációs kérdésekre adott válaszaim /Krantzéi/ a következők voltak:

1. Valójában nem vándoroltak, hanem – területük mintegy kiterjesztéseként – áttelepítették többlet népességüket.
2. Akkor terjeszkedtek, amikor a terület megszerezhető volt, vagy a behatoláshoz szükséges eszközök rendelkezésre álltak.
3. Bármely népnél jobb megközelítési lehetőségük vagy eszközeik voltak
4. Arra terjeszkedtek, amerre lakatlan földterület volt, vagy gyenge volt a behatolással szembeni ellenállás.
5. Előnyben voltak, mert a terület üres volt, vagy sokkal többen voltak.…

Az Észak-amerikai rekonstrukcióban használt második elv az volt, hogy egy technológiai újítás annyira meg tudta növelni egy csoport létszámát, erejét, és/vagy tekintélyét, hogy szomszédjaikat le tudták győzni. Ez sajátos választ ad az 5. pont kérdésére: hogyan kerekedtek felül, ha a terület lakott volt?”

Kárpát-medencei válaszaink Krantz általános kérdéseire, először röviden:

000.2. KÖVETKEZTETÉSEIM: Krantz 5 Észak-amerikai kérdésére a rövid válaszaink:

Válasz az 1. kérdésre: Az LGM lehűlése volt az OK.
Válasz a 2. kérdésre: Az LGM lehűlése szabta meg az IDŐPONTOT is.
Válasz a 3. kérdésre: „ … a környéken mindenki vándorolt…” /Semino 2000/. DE AKKOR ÉS PONT OTT, a Kárpát-medencében, már hasonlóan beszélt szinte mindenki, Más nyelv, vagyis más nép nem alakult ki sem az ottmaradók, sem a „terjeszkedők” között.
Válasz a 4. kérdésre: Az LGM, sőt Krantz maga válaszol a saját „MIÉRT ODA” kérdésére: „Arra terjeszkedtek, amerre lakatlan földterület állt rendelkezésre, vagy gyenge volt a behatolással szemben.” /Saját kiemelés./ Végül, de nem utolsó sorban, a terep adottságai szabták meg az útirányt. „Arra terjeszkedtek” (Krantz), amerre az LGM terelte őket, és nem arra, ahonnan a hideg jött, használhatatlanná téve a Kárpát-medence főbejáratát azzal, hogy azon át jött, meghagyva mindössze a déli kijáratot és az északkelet-keleti hágókat a menekülők számára. Az LGM klímája volt az, ami minket is, és helyettünk az útvonalainkon lakókat is kimozdította a védhető településekről, mely utóbbiaknak sem klimatikus, sem betolakodók elleni védettsége persze meg sem közelítette a Kárpát-medencéét. És azért „oda”, arra, mert „ott” arrafelé csinált helyet az LGM.
Válasz az 5. kérdésre: Megint csak az LGM. Ukrajnában a Kárpátok védelme nélkül északról terjedő hideg, a Balkánon a folyóvölgyek jeges szélviharai, melyek a medencét elhagyókat hátulról segítették, a velük szembeszállóknak viszont jegesen az arcába fúttak, „megtisztítva” a jövevények előtt az utat. Velük szembe menni mind két”fronton” visszatérést jelentett volna ahhoz a klímához, mely elől ők is menekültek. A magyarul beszélők és a velük együtt, egy irányba menekülők viszont „hátszélben játszottak.”

Végül hadd idézzem Sir Henry John Temple Palmerston angol politikust, aki magyarországi angol követként, 1849-ben csak annyit mondott a Paskievics herceg féle, cári ármádia szabadságharcunk elleni felvonulásának hírére az orosz követnek: „Végezzenek gyorsan”, vagyis nem volt pártunkra elfogult: „... a Habsburgok keleti birtokán élő magyar nép... nem csak kontinensünk egyik legerősebb államát alkotta évszázadokon át, de valami általunk nem ismert nagyon ősi műveltséggel a környező népeket és országokat századokon át teljes tiszteletadásra tudták kényszeríteni. Sir Boyle /lásd bővebben a 7. o. is/ azt is tudni vélte, hogy népi nyelvük rendkívül kifejező és a dalaik ősibbek, szebbek, kifejezőbbek a mieinknél."

Hozzájárult mind ehhez a 2. alapelv, a „technológia”, nyelvük fejlettsége, szigetelő volta, és az ezekből származó intellektuális előnyük és egyben egymásra utaltságuk. Ezek eredményezte egységük egészítette ki azt a „technológia” készletet, mely /a valószínűleg/ kisebb létszámuk ellenére is kellő fölényhez juttatta őket.” Talán ez volt Krantz 2. alapelvének, a, „technológia” készletnek egy másik darabja, annak őskőkori prototípusa?

A következő oldalakon olvashatják Krantz két elvére és 5 kérdésére adott fenti, rövidválaszaim részletes bizonyításait, vagyis a TÉNYEKet, kérdésről-kérdésre.
Magukat a részletes VÁLASZOKAT jelen munka hipotézisem a fehér háttérszínnel jelölt „második tény és következtetés csokra” 1. oldalán olvashatják. A türelmet megköszönöm.

ITT 4 OLDALNYI TÉRKÉP ÉS MAGYARÁZATUK KIMARAD E CSOKORBÓL

raffai 3

 

00.Ny1. IMRE KÁLMÁN: A magyarok őstörténete új megvilágításban – /a már említett / GROVER S. KRANTZ , University of Michigan, elméletének továbbgondolása.
Nagyon ajánlom figyelmébe ezt a könyvet mindenkinek, akit a visszaút is érdekel. Addig is, étvágycsinálónak is, hadd idézzem Imre Kálmánnál az 5. továbbá a 6-7. oldalain olvasható gondolatokat, amiket ő Krantz 20. és 78-80. oldalain talált: „A magyar nyelv régisége meglepő lehet. Mezolitikus nyelvnek tartom, ami megelőzi a neolitikus /sémi/ bevándorlást ” Az uráli nyelvcsalád nem rokona az indoeurópainak és Európa mai nyelvi képének kisebb részét alkotja. 

 raffai 4

E tanulmányban a jelenlegi eloszlása miatt érdekes, de azért is, mert a múltban sokkal nagyobb helyet foglalt el Európában. Ráadásul az uráli alosztályok részletesebb tanulmányozása alaposabban megvilágítja az itt bemutatott földrajzi alapelvek némelyikét. Az uráli nyelveket ma Észak-Európa és Ázsia nagy részén, valamint Magyarországon beszélik. 

/Kiemelések tőlem./

A volt Szovjetunión belül most úgy néz ki az uráli és az altáji nemzeti kisebbségek eloszlása, hogy az előbbiek főleg az erdős zónában, az utóbbiak pedig a füves pusztákon figyelhetők meg. A legtöbb szakember szerint az uráli őshaza az Urál hegység térségében volt, ahonnan nevét is kapta. Erről a központi lakóhelyről a nép minden irányban szétterjedt, hogy elérje jelenlegi eloszlását, és Kr. u. 896-ban bejutottak Magyarországra is.

Mindezt több okból nagyon valószínűtlennek tartom. /Kiemelés tőlem./ A központi földrajzi elhelyezkedés nem bizonyítéka egy nyelvcsoport eredeti területének. Elterjedésének okát be kell bizonyítani, nem lehet feltételezni minden irányú automatikus és egyenlő terjedését. A 9. században egy észak-ázsiai törzs behatolása Közép-Európába ugyan lehetséges, de e törzs által okozott népességcsere, vagy még inkább nyelvcsere abban az időben egy Magyar-országhoz /Kárpát-m-hez/ hasonló, jól benépesült mezőgazdasági vidéken teljesen lehetetlen. Bármiféle ilyen állítás esetén meg kellene magyarázni, hogyan mehetett végbe ez a változás. Adva lévén ezek az ellenvetések, az uráli nyelvek elterjedésére csak egy lehetséges magyarázat marad, hogy a nyelvcsalád Magyarországról ered és innen terjedt el ellenkező irányba. Ez nem jelent komoly problémát, ha az eredetet és elterjedési idejét a legkorábbi kőkorra tesszük. Ha mindez igaz, akkor ez azt jelenti, hogy az összes helyben maradó európai nyelv közül gyakorlatilag a magyar a legrégibb. /Kiemelés tőlem./ Ezen elmélet vizsgálatára be kell mutatni, hogy a jelenlegi uráli nyelvek /kialakulása/, elterjedése automatikusan nyomon követhető a magyarországi kiindulópontból és ezt a népesség-mozgások szabályainak következetes alkalmazásával kell megtenni. Azt is be kell mutatni, hogy az uráli alcsoportok ezekkel a szabályokkal összhangban helyezkednek el.”

Ez utóbbira teszek itt és korábban a HAJSZÁLGYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe c. tanulmány-kötetemben kísérletet.

00.Ny2. A. LEO OPENHEIM kultúr-antropológus azt írja „Az ókori Mezopotámia”, /II. jav. kiadása 56. o-án Bp. 1982. Gondolat, ford.: Gödényi Endre, gondozta: Komoróczy G./: „Mezopotámia anyagi kultúrájának vonatkozásában a sumér szókészlet valószínűleg nem sumér eredetű, nem tartozik a korai sémi (proto-akkád) nyelvhez sem. Elképzelhető, hogy ezek a szavak egy, vagy több, sokkal régebbi nyelvi réteg maradványai, nevezetesen az Euphrates völgyi civilizációé.” /A tények fényében megvizsgálva, valószínűsítve, ezek az „egy, vagy több, sokkal régebbi nyelvi réteg maradványai”, melyeket a presumér (a lagasi 13-15 000 éves, 13 rétegű templomalap maradványok, az ubaidi 9 000 éves, majd az uruki templomromok) régészeti nyomok is valószínűsítenek az Eurázsiában csak a sumérhoz /és a baszkhoz/ hasonlító, azaz szigetelő + agglutináló +tárgyas- + kettős-igeragozású //a kettő nem ugyanaz! // nyelvet ma is beszélőktől, a Kárpát-medenceiektől is származhattak. Ők ugyanis a sumérhez hasonlóan szintén nem sémi, hanem kerekfejű, feketehajú, nép, mely 10-15 000 éve odatalált, letelepedett, majd mintegy 4 000 éve egy U- kanyarral hazatért a Kárpát-medencébe./

00.Ny3. A mienkhez hasonló, szigetelő nyelv az a nyelv, mely más nyelvektől elszigetelten jött létre, fejlődött ki, ezért, ritkák a rokonai, vagy nincsenek is. Mi kell egy ilyen nyelv kialakulásához?

A) Beszélni tudó emberek növekvő népsűrűsége. A beszéd a puszta létezés, önfenntartás, fajfenntartás segédtudománya. A nyelv már a fejlődés, a nagyobb biztonság, jobb lakhatóság, táplálkozás, a tisztálkodás, az árucsere, az írás kialakulásának segédtudománya. A Kárpát-medence bizonyítottan sok százezer éve lakott, valószínűleg a környezeténél nagyobb, sőt egyre növekvő népsűrűséggel. Ez utóbbit B) követelmény teljesülése tovább valószínűsíti:

B) Ez a tömeg egyrészt a körülményektől összezárt, ott önellátó, másrészt összetartó legyen. Az 1. és 2. domborzati térkép világosan mutatja, hogy a Kárpát-medence igazából csak nyugat felé, a Duna völgye mentén nyitott. Attól D-Ny-ra a jeges Alpok, É-Ny-ra, körben, K és D felé, a Duna déli, akkoriban járhatatlan kilépéséig a Kárpátok havas-jeges íve, a „bevándorlók” számára ismeretlen hágói védelmet adtak. Majd megint a Duna, majd a Száva és Dráva nyáron lápos, máskor jeges, csúszós, beszakadós vidéke és az Alpokig zárja ezt a körbástyát, a Balkán-hegységnek a délkeletről érkezőket csapdába csaló ívéről nem is beszélve. Bízvást valószínűsíthetjük, hogy az itt összegyűlt népség nagy része vagy az állatok kitaposta Duna-Majna- Rajna-Neander-völgy Ösvényen érkezett – melynek Duna-Majna völgysorát nem régen tették hajózhatóvá Nürnbergnél, – vagy a Medencében, esetleg ezen az Ösvényen meg látta meg a napvilágot. Mind ezek alapján a Kárpát-medence hasonlatos volt egy, csak a Duna mentén, nyugat felé nyitott, szűk szájú zsákhoz, melyből kijutni sem volt olyan egyszerű. Aki viszont egyszer, így, vagy úgy, betévedt, érezhette a Kárpátok és a kapcsolódó hegyek és folyók láncainak fizikai, időjárás szelídítő és idegen szűrő, az ittenieket pedig gyűjtő, visszatartó, megtartó, védő és szaporító hatását, a folyók bővizűségét, amiről még a reformkor táján is egy külföldi utazó úgy írt, hogy kétharmaduk hal, egyharmaduk víz. Ha pedig rátalált a hőforrásokra, akár barlang hiányában is letelepedett, és onnan elmozdulni más népek nyomása hiányában aligha volt hajlandó, kivéve, ha klímaváltozás, vagy természeti katasztrófák erre nem kényszerítették. A kifele utat ugyan, az idővel szükségképpen kifejlődő helyismeret alapján, már könnyebb lehetett megtalálni, ha valaki mindenáron menni akart, de miért akart volna egy ilyen jó helyről? Innen, mindenesetre, csak úgy „kitévedni” sem lehetett olyan egyszerű. nagy a valószínűsége, hogy ennek, és az északi szélesség 44. és 50. foka közötti mérsékelt égövnek a fentiekhez hozzáadva, így együtt, népesség gyűjtő, védő, s így szaporító hatása volt. De hogy ilyen védett medencék, területek vannak Eurázsiában még máshol is! Igen, például a mai Svájc területén. Ki is alakult ott, ha jóval később is, az, ami többek között a védettségnek is köszönhette megszületését és stabilitását. Vagy Tibet és Mongólia, melyek szintén sokáig élvezték a hegyek védelmét és népesség visszatartó erejét egyaránt, még kevésbé kedvező klimatikus körülmények között is. Vagy az inkák Peruja, vagy később Chile, amely utóbbi az Andok és az óceán védelmében kígyózik még ma is, még a maga keskenységében és több ezer kilométeres hosszában is védhetően. Röviden, a Kárpát-medencének népesség gyűjtő és tápláló, ezért visszatartó és megtartó, továbbá védő és szaporító, s ezek eredményeképpen fejlesztő, és egyúttal kétirányú szigetelő hatása is volt.

C) Ez a növekvő tömeg védett legyen külső támadások, sőt, nyelvét illetően két irányban szigetelt, külső befolyások és belső kisugárzások ellen is Ezt B) pontban már igazoltam, csak azt teszem hozzá, hogy az erre a körbástyára veszélyes lovat az Urálban csak 5,5, a kocsit 4, a lovaglást 3 ezer éve Mezopotámiában „találták fel”. „HAJSZÁLGYÖKEREK”, 80. o. 4. táblázat, 8. oszlop.

D) Tárgyalókészséghez szükséges intellektus. Ezek után a Medence lakói nagy, kívülről nem fenyegetett összezártságukban választhattak, vagy felkoncolják egymást, hogy az átlagosnál nagyobb és állandóan növekvő népsűrűségükön segítsenek, vagy tárgyalni kezdenek egymással. Ők az utóbbit választották, így születhetett meg a nyelv. Az akadémikus kutatóknak is feltűnt, hogy a Neander-völgyi koponyatérfogata nagyobb volt, mint a vele párhuzamosan élő és őt végül kiszorító homo sapiensé majd sapiens sapiensé, vagyis egy „intellektuális”, a sapiensnél kevésbé agresszív, ezért akkor vesztes fajtával van dolgunk. Ezt neveztem én Kárpát-medencei – Neander-völgyi ősembernek.

A tudomány mai állása az, hogy egyesek szerint mind két fajta a 450 000 és 250 000 év között élt homo erectus (pl. vértesszőlősi-ősember, „Samu”,) leszármazottja. Mások szerint „Samu” sokkal fiatalabb, mint a Neander-völgyi, de akkor nem csak a Subalyuk és Ganovce /Gánóc/ nagyobb koponya térfogatú Neander-völgyiek örökítették át ezt a tulajdonságukat a Kárpát-m-i sapienseknek (hisz a sapiensekkel, bizonyítottan, ilyen kapcsolatban is álltak), hanem Samu fajtársai is
. 00.1. KÖVETKEZTETÉSEM: Ugye milyen izgi? Majdnem minden stimmel, de csak majdnem, az időmélység nem, ami egyszerre bizonyítja a ’Kárpát-medencei Magyar  Monogenezis’ elgondolás realitását és újdonságát is. Krantz nyomán, a már kitaposott úton járunk, amelyre úgy jutottunk, hogy a mi évezredekkel korábban elkezdett gondolati utunk egyszer csak egyenesen Krantz gondolati útjába torkollott. Érthető, hisz Krantz gondolati útja is a tények realitásait követteHA ÍGY, HA ÚGY, DE MEGSZÜLETETT A KÁRPÁT-MEDENCEI ELŐ-ŐS MAGYAR NYELV, MELY MEGALAPOZTA A KÁRPÁTMEDENCEI MAGYAR MONOGENEZIST, MAJD AZ ALAKULÓ NEMZETTEL EGYÜTT, INTERAKTÍVAN FEJLESZTETTÉK EGYMÁS TOVÁBBI KIALAKULÁSÁT, MEGERŐSÖDÉSÉT IS.

KÖVETKEZIK A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK MÁSODIK CSOPORTJA, VAGYIS A MAGYAR NYELV NYOMÁN KIALAKULÓ NÉP EGY RÉSZÉNEK EGYELŐRE ELSŐ ELINDULÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL, VAGYIS S1 JELŰ STARTJA AZ LGM HÜLÉSÉNEK HATÁSÁRA.
AZ ITTMARADOTTAK ISMÉT CSAK EGY RÉSZÉNEK S2 JELŰ MÁSODIK STARTJA, AZ AZT KÖVETŐ U5 JELŰ KANYAR ÉS EGYÉB VISSZATÉRÉSEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBE + ÁRPÁDÉK TALÁLKOZÁSA A VELÜK EGY NYELVET BESZÉLŐ ITTMARADOTTAKKAL A „TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK CSOKRAIBAN” OLVASHATÓK MAJD.

A KÖVETKEZŐ OLDALON ADDIG IS MEGELŐLEGEZEM A FENTIEK ELSŐ RÉSZÉT BEMUTATATÓ 00/9. JELŰ TÉRKÉPET
A TÜRELMET MEGKÖSZÖNÖM. 

Köszönettel fogadok minden kritikát, hozzászólást, kérdést, és a forrásokra hivatkozókra bizonyosan írásban válaszolok is. A médiában küldöttekre csak ugyanabban a médiumban tudok reagálni, és csak akkor, ha a médium garantálja, hogy azt a válaszomat követő 2 száma egyikében megjelenteti. MUNKA-HIPOTÉZISEMNEK – AZ AHHOZ A KÖŐ ARTÚR KOLLEGÁJUKKAL /Magyarság Kutató Intézet/ KÉSZÜLT INTERJÚ ALKALMÁBÓL FŰZÖTT – SZEMELVÉNYE ITT BEFEJEZŐDÖTT

hajszalgyokereink 7

Ajánlotta: Antal Miklós

Hozzászólás  

#2 Kárpát-medenceMandala75 2022-01-11 07:12
Az őshaza. Hol voltunk 35ezer éve?

(Czimbalmas Tivadar filmje, 1 órás):

Itt megnézhető:
www.youtube.com/watch?v=3aOGN1Kysog
#1 Nagy Magyarország / 64 VármegyénkMandala75 2022-01-02 13:41
VÁRMEGYEJÁRÓ-
sorozat keretében a 64 vármegyénk mindegyikét bemutatják, megemlítve a főbb idegenforgalmi látványosságaikat, és a területükön lévő jelentősebb várakat, várromokat is.

1. rész.: (4 perces)
www.youtube.com/watch?v=0ZZ5pz_Ysbg
Továbbiak itt:
www.youtube.com/channel/UCJTDipMQzc7lI4pexSymgtw/videos

***
A Magyar Királyság vármegyéinek listája (1881–1920)

hu.wikipedia.org/.../...)

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások