20240625
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2014 szeptember 22, hétfő

Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan?

Szerző: Dr Halász Józsed

"A Szent Korona Értékrend szerint a társadalmi együttélés alapját a magyarság történelme által bizonyított alapelvek adják, amelyeket Alkotmánynak tart, ezért az alkotmányosság jogfolytonossága a 973-as Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg, mert a Lech mezei csatát nem veszítettük el, így sem katonai, sem politikai, sem gazdasági kényszerrel nem indokolható, hogy Géza feladta a Magyar birodalom függetlenségét és szabadságát ezzel megsértve a „Magyarország örökké szabad" (Hungaria semper libera) elvéti,"

A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezete PDF letötés: →

Szentkorona Értékrend

1. A Szent Korona Értékrend legalább 6000 éves történelmünk isteni eredetű alapja, vagyis a történelmi hagyomány, amely a krisztusi tanítás alapjának a Szumír-Magyar Bibliáti tekinti, amely Kr.e. 4000 közül, Jézus anyanyelvén, a magyar ősnyelven, a kaldeusok arámi nyelvén íródott,

a Szent Korona Tan az ezeregyszáz éves judeokeresztény eltorzulásii történeti lenyomata, vagyis dogmatikus diszciplína, azaz számunkra nem több, mint egy eseményleíró tananyag, amely a Krisztusi tanítás alapjának azt a Tórát tekinti, amelynek végrehajtási utasítása a Talmud.iii

2. A Szent Korona Értékrendben a közszabadság elve érvényesül, vagyis a Szabad magyarok egyetemesen gyakorolják Szent Korona tagságukból eredő jogaikat,a személyenként teljesített kötelezettségek arányábaniv,

a Szent Korona Tanban a kötelezettségek és a jogok egysége nem érvényesül (rendek, hűbériség, feudalizmus), ennek következtében az „egy és ugyanazon szabadság elvét” (una et eadem libertas”) nem teljesíti, ezért szükséges az ellentmondási és ellenállási jog („ius resistendi et contradicendi”) folyamatos megerősítésev.

3. A Szent Korona Értékrenda vezetés kettős egységével(a Szent Korona iránymutatását képviseli a kündü, aminek megvalósítását - az anyag uralását és formálását - a gyula vezeti), kizárja az önkényuralom (diktatúra) kialakulásának lehetőségétvi,

a Szent Korona Tanbanegyszemélyi vezető (jellemzően király) a „Szent Korona földi helytartója”, ami nem igaz, hiszen elszakadt a Szent Korona szentségként – isteni eredetűként – értelmezésétől.

4. A Szent Korona Értékrend filozófiai alapja a gnoszticizmus (megismerhetőség), amely a teljes tudás és a szabadság kettőben egységét jelenti,ahol a Teljes Tudás a hit és a tudomány kettőben egysége (Aquinoi Szent Tamás),a Szabadságpedig atyai eleink hagyományához való hűség és a minden Teremtmény számára biztosított szabadságban megmutatkozó szeretetkettős egysége (Szent István intelmei Imre herceghez),

a Szent Korona Tan filozófiai alapja az agnoszticizmus (megismerhetetlenség), ami szerint ami megmagyarázhatatlan, azisteni titok, az ember számára megismerhetetlen, ezzel elveti azt, hogy az ember az Isten fia, akit Teremtője az istenszülő feladatának tudatos végrehajtásával kegyelmezett meg.

5. A Szent Korona Értékrend a „polgári-demokratikus” jogértelmezés szerint ténylegesen történeti (azaz íratlan) Alkotmány, míg a Szent Korona Tan kartális, hiszen van írott alapja, a Corpus Iuris Hungaricivii.

A Szent Korona Értékrend szerint a társadalmi együttélés alapját a magyarság történelmeáltal bizonyított alapelvek adják, amelyeket Alkotmánynak tart, ezért az alkotmányosság jogfolytonossága a 973-as Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg, mert a Lech mezei csatát nem veszítettük el, így sem katonai, sem politikai, sem gazdasági kényszerrel nem indokolható, hogy Géza feladta a Magyar birodalom függetlenségét és szabadságát ezzel megsértve a „Magyarország örökké szabad” (Hungaria semper libera) elvétviii,

a Szent Korona Tan szerint1100 év története az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért tartja úgy, hogy az alkotmányossági jogfolytonosság 1944. március 19-én, a német megszállással szakadt meg, a judeokereszténységen alapuló polgári demokratikus jogértelmezés szerint.

Mivel a Szent Korona Tan tartalmazza a Szent Korona Értékrend egyes elemeit, ez utóbbi követői azért fogadják el, hogy a Tan kartális alkotmányosságának jogfolytonossága 1944. március 19-én függesztődött fel, mert ezzel válik lehetővé, hogy a történeti – az előző pontosítás szerint: történelmi – alkotmány alapelvei írottá váljanak, a jogfolytonosság visszaállításával.

Kelt Szegeden, 2009. december 15-én.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

A részletek és a folytatás itt olvasható!→

 

A témához szorosan fűződő tanulmány:
Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség gondolkodási mód minta (paradigma) részenként→

Hozzászólás  

#1 1033 Bp. Szérüskert u 9 II.9.Simon Sándor 2016-06-29 12:55
Tisztelt Halász József professzor úr
Kapcsolatba szeretnék lépni a Szent Korona Értékrenddel és az előadásokra eljárni .
Üdvözlettel Simon Sándor
Cím 1033 Bp. Szérűskert u 9 .
Mobil 06 70 578 99 58

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló