20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2017 október 11, szerda

VNTv bölcseletek

Szerző: Jakab István

A nagy Putyinok, és a törpediktátorok korszaka jött el... avagy Miniszterelnökünk Janus arca.

A történelem szerencse kereke hozta helyzetbe Miniszterelnökünket. Mint politikus, jól elsajátította a tánclépéseket, szinte bármilyen színtéren elismert szájkarate hős... A migráns kérdés exponálta az európai  törpediktátorszínpad deszkáin, illetve az a titkos megállapodás, ami a nyugat és kelet közötti semleges zónára vonatkozik, amit hellyel közzel igyekeznek betartani. Ez rendben is van! Jó pénzért beengedni az iszlám maffia potentáltjait nem rossz húzás, hiszen eteti vele éhes csaholó ölebeit, ugyanakkor garancia egyelőre a helyi terrortámadások kivédésére...

Akkor mi a baj ezzel a "szent" emberrel?
A végtelen éhség, és a végtelen intolerancia a szegénységgel, a lecsúszottakkal szemben, amihez jelentősen hozzájárult személyesen is és a végtelenségig elkorrumpálódott apparátusának intézkedései által.

A migráns mutyi vége a hangos távozás lesz az EU ból, dörzsi-mörzsi Putyinhoz, de Izrael is itt kopogtat, hiszen a magyarországi összvagyon jelentős hányada a birtokában, a parlament kettős állampolgárai lévén a kezében. A magyar szellemi élet, a törvénykezés, kormányhivatalok mind a potentáltjai révén évtizedek óta az irányításuk alatt van. Ha jól utánanézünk, a parlament Szent Koronástul, a budai vár Mátyás Templomostul, már az uzsorakamat fejében rég a Kajafás kufárok kezében van... Otthonról pedig el kell jönni, hiszen a szőke herceg president határozottan kijelentette, hogy fegyvert ad, katonát nem, az eljövendő háborúhoz.

Ha nincs ki adjon katonát, kirepül a seregély had és nálunk ver tanyát. A lengyel társainkra is hasonló sors vár...

Az jó kérdés, hogy ki és mikor adta oda Európát az Iszlámnak? Gyuri bácsi, mint fő gonosz? Agg fáradt, aki végigszunyókálta az utolsó CEU diplomaosztót, aki csak olyan szállodában száll meg, ahol van újraélesztő készülék. Csak zászlós hajó, egy újbarbár mozgalom élén, aki el akarja pusztítani a végtelenül kiüresedett dekadencia kancelláriákat... De mit hoz helyette? Isten nevével egy újabb közép-kórt, kereszt helyett félholdat. Meleg zsarnokok helyett pedofil háremtartókat...

Visszatérve a Kárpát-medence géniuszához – akit a nyírkai jóslat felkapaszkodott kiskondásként emleget -, mindenáron újra választásokat akar nyerni! Fő érve, hogy csak Ő képes a határzár fenntartására, mert, hogy ádáz ellenpártosai mind lebontanák a határzárat... Még nincs elég ereje a nyílt diktatúrához! Ez hosszútávú célja, hiszen a fizetőpincér alakja már feltűnt a kanyarban, kezében a számlával, ami, mint tudjuk nem rövid.

Elfecsérelt 12 évet, azt az óriási lehetőséget, hogy eggyé kovácsolja a nemzetet, megerősítse a magyar tulajdonú vállalkozásokat, szociális jóléti államot biztosítson ennek a maroknyivá zsugorított népnek. Bűn a betegségüggyé degradált egészségügy, az uzsorakamat áldozatainak deportálása saját otthonaikból, a pökhendi arrogancia a közéletben, a következmények nélküli rablás az élet minden területén. Orbán és Izrael még otthon maradt drága fiai? Putyin és a putyilov gyáriak? Vagy Szulejmán távoli rokonai, éjjel nappal élő adásban. Ugye nem csak én érzem úgy, hogy most már valami más kell?

Ne pártokban, a nemzetben gondolkozz!

Ne partokban gondolkozz„Amíg van borod, van barátod." avagy „Amíg tudsz koncot osztani, addig vannak híveid."

Kire bíznád a nemzetet? Először is, vissza kell vennünk a bankoktól, a nemzetközi óriásvállalatoktól. Szükséges a magyar jogrend helyreállítása, a Szent Korona alkotmány elveinek visszaállításával.

Kinek adnád vissza a nemzetet? Az okostelefon lehajtott fejű rabszolgái nem kérik, nincs hozzá applikáció... A Trianon szindróma rabjai fehér lovon vonulnának be Erdélybe és a Felvidékre.

Nincs tudatos, józan magyarságtudatú nemzeti csoportosodás, ami nemhogy nem képes felfogni a Szent Korona tan szellemét, de megvalósitani is nagy valószínűséggel képtelen lenne.

Akkor marad az Orbán diktatúra, a kisajátított Magyarország, mint a maffia állam berendezkedésű, köz-szivató banánköztársaság.

Egy gyenge pontja van ennek a konstellációnak!
Nem, nem a mindent elsöprő nép haragjára gondolok, a birkák bégetése nem hallatszik az égig...

Az egypólusú világrend kialakítására szervezkedő erők egy szép napon többet kínálnak Orbán csaholó sleppjének. Ők maguk zavarják majd el a nagy Vezírt, hiszen – egy villoni fordulattal élve – egyre jobban érzik az akasztófa árnyékában, hogy "seggük mily nehéz". A nemzeti kormány most annyit tesz, hogy más zászló alatt rabolnak, mint korábban. A történelem tanúsága szerint ezeket a kufárokat legalább százévenként megkergették a világ összes országában, hiába a törvény és a kezükben öszpontosított hatalom...

Most sem lesz ez másként...

HA CSAK, BE NEM KÖVETKEZIK A VILÁGÉGÉS HELYETT, A NAGY ÖSSZNÉPI FELÉBREDÉS, A MEGLÉVŐ PIRAMISRENDSZER LEBONTÁSA, AZ EGYENLŐ NEMZETEK EGYMÁS MELLÉ RENDELŐ EGYÜTTMŰKÖDŐ KONFÖDERÀCIÓJA....
NINCS MÁS ÚT, MINT HOGY A NAGY PUTYINOK ÉS A KIS TÖRPEDIKTÁTOROK KÖZÖTT FELOSZTOTT VILÁGÁBAN, A MEGVÁSÁROLT BIZTONSÁGUNKÉRT CSERÉBE TOVÁBB ÉLHETÜNK?... DE MILYEN ÉLET LESZ EZ?

Mi a reális jövőnk?

Akik még az EU-ban gondolkodnak, egy-két godolat megfontolásra:

Akik még az EU-ban gondolkodnakAz EU-ba lépés nagyobb kárt okozott, mint a Trianoni döntés. Privatizáció címen elherdálták a magyar termelő erő teljes potenciálját. A magasan képzett, de az Unióhoz képest mélyen alulfizetett dolgozókat belekényszerítették a bérmunkás rabszolga státuszba, itthon vagy külföldön. A mindenkori politikai elit hatalmon maradásának néhány alapfeltétele van.

• A Magyarország nevű gyarmaton működő nemzetközi cégek kiszolgálása, az EU támogatásokból az infrastrukturájuk kiépítése.
• A stabil, önnálló működést biztosító magyar gazdaság megerősödésének megakadályozása.
• A bankok szabad rablásának törvényesített védelme.
• Az uzsorakamat pénzpumpáinak őrzése.
• A nemzeti vagyon és a magánvagyon teljes elkobzása, egy földönfutó Nemzet rémképének realizálása.
• A kettős hármas állampolgárságok révén, az izraeli, orosz, és muszlim maffia fészekrakása, és az esetleges elszámoltatások esetén gyors költözés, a már gazdaságilag kiépített menekülési útvonalak kiépítése...

Az EU célja nem más, mint a körzetekre osztott arcnélküli provinciák gyülekezete, ahol a migráns rettegésre hivatkozva, diktatúrák statáris állapotrendszerét építenék ki...

Mi a reális jövőnk? Szövetségesek nélkül semmi! A magyarság felébredése nélkül semmi!

A szövetség függőség! Kivel is? Ki vallja még, egy maroknyi magyaron kívül, az egymásmellé rendelő nemzetek szövetségét? A Szent Korona rendet? Kéne a segítség! Csak magunkra számíthatunk! Amíg még vagyunk...

A békeidő nem eljön, a békét meg kell teremteni!

 békét meg kell teremteni! Tetszik?	Használhattuk volna a harcolni szót is, de igazából a harccal kényszerített béke soha nem lehet tartós. Az emberiség óriási nagy dilemmája a mai napig is az, hogy milyen utat járjon. Egyrészről ott vannak Isten „szent bolondjai", akik vetnek, aratnak, békében élnek egymás mellett több ezer év óta anélkül, hogy ha az égre néznek, azonnal a Holdon szeretnének területeket vásárolni, és bankokat létesíteni.

Az emberiség másik csoportja a békétlen, akik folyamatosan újabb célokat tűznek ki, és a kitűzött célokon taposva újabb célok felé halad, és eközben mindent maga alá gyűr. Amikor a piramis tetejére ér, nagyon magányos. Körülnéz, minden az övé, de a környezetét teljes egészében kipusztította. Na most, ez utóbbi típus, aki a világunkat irányítja, ez az, aki az igazmondót, Isten fiát, Isten igazi bolondját megölette, mert egyszerűen nem tudta elviselni a békét, a szeretetet, az egymás mellé rendelő társadalmak hosszú távú elixírjét.

Jézus keresztre feszítői még ma is köztünk élnek. Ugyanabban a szemléletben, ugyanazzal az energiával próbálják a még meghódítandó utolsó morzsákat is magukévá tenni a Földanya testén, nem törődve azzal, hogy az utolsó darabka után már nincs, amit maguk alá gyűrjenek.

A békét meg kell teremteni. A Földet mindaddig elborítja a gaz, amíg igazi kultúrnövények nem fedik el a Földanya testét. Amikor megfelelő tömegben lesznek jó szándékú, szeretetteljes, egymást szerető és tisztelő emberek, akkor a gaz visszahúzódik, mert akkor már egyszerűen nincs alternatívája.

A gyomember úgy elszaporodott, hogy szinte már egy talpalatnyi tiszta föld sincs, ráadásul a gyomember talpa alatt sincs más, csak beton és aszfalt. A birtokbavételének egyik végzetes pecsétje az, hogy megfolytja a Földanyát is, és a Föld sem tud lélegzetet venni az Ő környezetében.

Hogy mit adhat Isten igazi gyermeke? A Földanyával való békés együttélést, a Föld többi élőlényével való békés együttélést, a szeretetet, a boldogságot. Egy olyan fajta tudást, amit a jelenlegi ember el sem tud képzelni. Egy olyan fajta hatalmat, ami jelen van az Isten arcára készített emberben, ami a teremtés minden lehetőségét Isten bolondjának kezébe adta. Úgy teremt, hogy nem kellenek neki vaskohók, nem kellenek neki hitelek, bankok, vasútvonalak, bármit elő tud állítani. Úgy tud dimenziókat lépni, hogy önmagát meghaladva legyőzi az időt és a teret, és bárhol meg tud jelenni a világegyetemben. Ez egyelőre felfoghatatlan a jelenlegi káoszban élő embernek, hogy nemcsak időtlen vasszekerével tud bármit megtenni az Univerzumban, hanem sokkal több lehetősége van Isten tiszta szemű bolondjaként.

Nincs más út. Megpróbáltuk ezt is. Nézd meg uzsoravilágunk uzsoraéletének borzasztó éhes embertömegét, akik ácsingóznak a Marsra, ácsingóznak új bolygókra, és fel sem fogják, hogy azért nem érhetik el soha, mert a Jó Isten nem fogja megengedni a Föld tipróinak, hogy más bolygókat ugyanezzel a szemlélettel hódítsanak meg. Nem engedi, hogy ott is bevezessék az uzsorakamatot, hogy kockáról-kockára leaszfaltozzák a szent földeket, hogy rabszolgasorsba juttassák az ottani lényeket, miközben nem veszik észre, hogy Ők az igazi rabszolgák. A földtiprók nem tesznek mást, mint birtokba veszik a Földet, utána egész életükön át attól remegnek, hogy a birtokuktól megfosztják őket. Ez az igazi rabszolgaság.

Isten bolondja szánt, vet, arat, él a Nap alatt, szereti a Földanyát, szereti Istenét, szereti embertársait, és nincsenek ilyen vágyai, hogy eltiporja a szomszéd közösséget, falvait, hogy magáévá tegye a világ összes asszonyát, hogy az övé legyen a világ összes javadalma. Ez csak a földtiprók álma.

Ki volt az az agyament, aki azokat a törvényeket létrehozta, amelyeket egyébként lassan senki nem képes betartani a Földön, és azt állította, hogy ettől fog működni a világ? Ezt a drága agyament embertársunkat kellene végre jól zrityón rúgni, és elmagyarázni neki, hogy mire született itt az emberiség, mire született itt az élet!

Tehát ha békét szeretnétek, tegyetek érte! Ne legyen a gyomnövénynek helye tiszta földjeinken, és a földtiprókkal értessük meg, hogy egyetlen út van: egymás mellett békében és tiszteletben élni. Egymást letiporva egy idő után egy talpalatnyi föld sem marad senkinek Földanyánk testén.

Forrás: VNTv - Üzenet sorozatból

Megnyitva 2565 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások