20210126
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

hétfő, 27 június 2011 10:41

Válasz Bene Gábor: TRIANON-ra és a Felkészültünk a feltámadásra?

Szerző: Gyalai Korpos András

Ha az Úr valamit ránk bízott, majd ad alkalmat s elég erőt, hogy meg is oldjuk azt, csak hinni kell benne. Nekünk csak fel kell készülnünk rá, idejében. A feltámadás metaforáját sem tartom helyénvalónak, mert a feltámadás után következik a mennybemenetel, amit sok ellenségünk kíván nekünk (már gyűlnek is a keselyük, mint: Izrael, Kína, Ausztria és mások). De mi nemadjukfel !!!

 Válasz: Dr. Bene Gábor: TRIANON-ra és a Felkészültünk a feltámadásra?

Nagyon szép történelmi összefoglalás. Nagyon szép a metafora, benne van minden, amit illik tudni a trianoni békeszerződésnek nevezett diktátumról. Ami nem hozott sem békét, csak a fegyverkezési hajszát növelte az egekig, s előidézte a 2.-ik világégést a fegyvergyártók, a hadiipar és a tőke mágnások örömére (s az effektív hozzájárulásukkal s talán szervezésükkel is), s szerződés sem volt (legalább Magyarországgal) hisz az egyik szerződő fél visszavonult s nem írta alá a szerződéstervezetet. A második delegáció csak tudomásul vette és átvette az írat-csomót. Mindez szépen kítünik az írásból, vagy legalábbis ki-hallszik s én így értem.

Nagyon szépen fel vannak sorakoztatva az idevezető (látszólagos) okok, s az (ál) történések lefolyása. Mindenki érthet a kulisszák mögötti "bankárkaszti" machinációból, amellyel éltek az igazi okok eltitkolásáért, s ez még mindig tart.

Könyvtárnyi írás van az első világháborúról és a trianoni békéről, s ebből az értelemszerű összefoglalás, a hungárusok szemszögéből /v. részére/ egy pár oldalon érthetően és szükségszerűen, sem volt egy kis munka. Csak köszönet jár érte (mivel többel nem szolgálhatunk) és terjesztésére, pl.az interneten más weboldalakon is, és bármivel mással, hisz az elektronikus medián keresztül forradalmat is megszerveztek már (pl. Líbia és mások), fogadkozunk. Talán ettől fél a mostani úgynevezett "nemzeti" kormány is, korlátozva weboldalunk elérhetőségét is a "szólásszabadság" nevében.

Mindezeknek ellenére, nem tartom a legszerencsésebb megoldásnak a 14 magyar stáció kiemelését a szövegkörnyezetéből, mert így túl pesszimista ízt ad a kiemelt szövegrésznek, s nem talál, a mottónkkal (nemadjukfel), meg a weboldalunk címével (Magyar Megmaradás; igaz hogy nekem ez azt súgalja, hogy a Magyar Nemzet megmaradása).

Ezért azt ajánlom, hogy ne temessük még el a nemzetünket, mert még nem halt meg, vagyunk úgy ahogy egy páran, még akkor is ha egységes nemzet nincs, de akik hisszük hogy még lesz. A negatív kicsengésű vélemény, is vélemény s a materialisták szerint: az ellentétek viszik előre a tudományt. Igaz én ebben sem hiszek, de ez már más téma. "A nemzet" nincs, csak "nép" van (Wass Albert; l. Az egyik szemem nevet...c. írásomban), csak széjjelesett, dezintegrálódott ha úgy tettszik, szétszóródott a világban de még van. A nemzetet előbb meg kell határozni hogy kikből is tevődik össze, s ebben mindenki egyet kell hogy értsen, s azt felvállalja, lelkiből s nem hűségesküvel (pl. l. Gondolatok a magyarságról c. írásomban). Utána lehet csak egyesíteni (határok felett, alatt de inkább helyett mert a "diktátum nem jóhiszeműleg kötött egyezmények voltak, hanem erőszakos diktátumok, s így jogilag és erkölcsileg hamisak.”) (Pozzi, 225-226) (kiemelés tőlem)

A "Népszövetség alapgondolata, az annexió (bekebelezés) tilalma, valamint a nemzetek önrendelkezési joga" írod,amit nem tartottak be (pl. önrendelkezés, népszavazás, kisebbségi záradék stb.) akkor mért nem annexióról beszélünk vagy ha figyelembe vesszük még tovább a dák elmélet és a többi vád hamisságát, egyenesen gyarmatosításról kellene szóljon a diskurzus. Mikor fogjuk már egyszer nevén nevezni a gyermeket, akkor amikor már kimúlt?!!! (de erről majd máskor)

Nekünk optimizmusra, reális történelmi ismeretre és hitre van szükségünk, hogy büszkeséggel vállalják a magyarságukat, akik vállalják azt, és örömmel teljesítsék küldetésüket "Trianon ellen az tesz a legtöbbet, aki a legtöbb hazugságot írtja ki a magyar életből és a legtöbb igazságnak szerez érvényesülést" (Ravasz László).Megszabadulni ettől a hamis történelemtanítástól, ami már 150 éve tart (finn-ugor mese), vagy ki tudja mióta (ld. "A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE" GRANDPIERRE K. ENDRE), s elhitetni velük, hogy már vége a hazudozásnak s elhallgatásoknak közkinccsé téve; Kőrösi Csoma Sándor, Torma Zsófia, Stein Aurél és még mások hagyatékait (de erről még többet máskor), s egy szakrális vezérre stb. van szükségünk és sok-sok "apostolra" akik a népet újra nemzetté nevelik s behozzák a nevelésünktől elfecsérelt időt, amit az Akadémiánknak köszönhetünk, mert másra nem számíthatunk. A hatóság ha lesz igazán nemzeti,/s az mikor lesz/ elég ha az akadémiát nemzeti érzületűvé teszi s a jövő generációit e szellembe neveli, s ahhoz is idő kell, amiből nekünk is oly kevés van.

Ha az Úr valamit ránk bízott, majd ad alkalmat s elég erőt, hogy meg is oldjuk azt, csak hinni kell benne. Nekünk csak fel kell készülnünk rá, idejében.
A feltámadás metaforáját sem tartom helyénvalónak, mert a feltámadás után következik a mennybemenetel, amit sok ellenségünk kíván nekünk (már gyűlnek is a keselyük, mint: Izrael, Kína, Ausztria és mások). De mi nemadjukfel !!!

Még a Petőfi által használt metaforikus "Föltámadott a tenger", sem lenne helyénvaló, mert erőszakra szít, amire ugyancsak erőszak a válasz, amit már sokszor megtapasztaltunk.

Ami az oszd meg és uralkodj politikát illeti, aminek több, általad sorjázott stációnak is az okozója volt, nem Cézár találmánya, ahogy elterjedt a köztudatba (de volna még ilyen stáció elég) mert a jelenség a magyarok/ vagy elődeink/ történelmét végigkísérte.Úgy a szkíta -hun-avar-magyar , mint a hunok belsőázsíai-középkeleteuropai, valamint a sumer-pártus-dentumagyria-középkeleteuropai (ld. Badiny J.F. munkáit) szakaszát. S könnyű volt nekik e fegyverhez nyúlni hisz egy olyan néppel álltak szemben, amely nem szószegő de szerződéstisztelő, ahogy írod, s én még egy Grandpierre K. E. idézettel megpótolom, ami a fent-említett könyv egyik fejezetének a címe: "A MAGYAR NÉP SZAVA ISTEN SZAVA, vagyis AZ IGAZSÁG SZAVA." mert "mindenki magából indul ki" mondja a szállóige, s hitte (s még mindig hiszi) hogy minden ígéret mögött tevési szándék is van, s sokszor már ráfizetett.

Én azt hiszem, hogy a tőbbtízezer éves fennmaradásunk nem csak véletlen volt? S nem a véletlen szórt szét a nagyvilágba? (Máskülönben véletlenek nincsenek az univerzumban), hanem az Istenünk (Öreg-istenként maradt fenn a mindennapok használatában) küldetését teljesítjük. S az sem véletlen, hogy most kezdődött meg igaz történelmünk anyagi bizonyítékainak előkerülése mint például: a tatárlaki rovásírásos korongok, visocoi piramisok, a kaldeus nyelven íródott Biblia, magyar gének és még sorolhatnám, amiktől nem hangos a magyar úgynevezett "szabad" sajtó, de a mi weboldalunkon sokról olvashatunk, melynek korlátozták a hozzáférhetőségét!!!

Lehet, hogy kioktatásnak (vagy észosztásnak) tekinted a fentieket, akkor elnézésedet kérem mert nem ez volt a szándékom. Nálam az írás nem a feltörés, vagy a "kivagyok én"-ség megnyilvánulása, csupán a gondolataim leírása, s a publikálás: egy mással is megosztó szándék (már aki veszi fáradtságot, hogy elolvassa s elgondolkodjon az írottakon). Az irányadóm/mottóm/ Arany Jánostól van: „Ha későn, ha csonkán, ha senkinek Írjad!”

Sok tisztelettel: GYKA Kolozsvár 2011. jun. 27


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 8130 alkalommal

Hozzászólás   

+2 #4 6721 Szeged Dugonics u 14Bene Gábor 2013-04-15 09:23
Örülök "Górcső" megjegyzésének, mert így lehetőségem nyílik megindokolni az általam leírt meghatározás szükségességét és hibáját is.
Először is az indított írásra, hogy a következőt olvastam Gyalai Korpos András korrekten kritikus válaszcikkében:

"A nemzetet előbb meg kell határozni hogy kikből is tevődik össze, s ebben mindenki egyet kell hogy értsen, s azt felvállalja, lelkiből s nem hűségesküvel (pl. l. Gondolatok a magyarságról c. írásomban)"

Másodsorban szerettem volna a témát azok számára is elérhetővé tenni, akik nem olvasnak tudományos anyagokat. Utólag bevallom, talán egyszerűbb lett volna Wass Albert alábbi írását közreadni, mert ebben a nép-nemzet-lakosság mint a társadalom három összetevője tökéletes szemléletességgel van körülírva. Ráadásul olyan nyelven, amit mindenki könnyedén megért, az én nehézkes fogalmazásommal, vagy mások tudományos értekezéseivel szemben.
Háromféle magyar
„Háromféle ember van ebben az országban,.. háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte.
Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.
Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért, érted?
Ez a nagy tömeg. Ez a nép.”
#3 drbenegabor@gmail.comdrbenegabor 2012-08-26 20:48
MI A NEMZET?
(Köszönet az építő kritikájáért!)


A Kolozsvárott, 2011. június. 27-én íródott kritikát - Gyalai Korpos András tollából -, sajnos csak mostanában sikerült elolvasnom. Ebből is látszik, hogy nem vagyok naprakész. Viszont igen hálás vagyok kritikusomnak, mert fontos kérdésekre hívta fel a figyelmemet. S mivel az MVSZ VIII. Világkongresszusán is a „MI A NEMZET?” címmel tartottam előadást, ezért a jelen írásnak is ez a címe, valamint az alábbi ellentmondásos idézet, elemzésemnek is ihletője.

„A ’nemzet’ nincs, csak "nép" van (Wass Albert; l. Az egyik szemem nevet...c. írásomban), csak széjjelesett, dezintegrálódott. Ha úgy tetszik, szétszóródott a világban, de még van. A nemzetet előbb meg kell határozni, hogy kikből is tevődik össze, s ebben mindenki egyet kell hogy értsen, s azt felvállalja, lelkiből s nem hűségesküvel……egy szakrális vezérre stb. van szükségünk és sok-sok "apostolra" akik a népet újra nemzetté nevelik s behozzák a nevelésünktől elfecsérelt időt, amit az Akadémiánknak köszönhetünk, mert másra nem számíthatunk. A hatóság……a jövő generációit e szellembe neveli, s ahhoz is idő kell, amiből nekünk is oly kevés van.”

Először is elismerem, hogy gyűlnek köröttünk a keselyűk, ám nekünk egy szétesett nemzetet kell egységessé kovácsolni, s ha csak nép van, akkor ebből az anyagból kell elkezdeni egy új, nemzetépítő munkát. Ha nyomokban létezik is a nemzet, de a széjjelesése ténykérdés, hiszen nincs még kilátásunk sem arra, hogy a minisztérium, vagy hatóság az ifjúságot valós nemzeti szellemben nevelné a liberálissá csökevényesedett Magyarországon. Nézzük tehát, hogy mi az a sajátos nemzet fogalom szerintem, s a Magyarok Szövetsége álláspontja szerint, amely nem az európai, vagy a sztálini nemzetfogalomnak a másolata, vagy annak etnikai alapú változata..

Nemzetünk a Magyar állam felelős gazdája, amely azért hozta létre az államot, hogy közakarattal védje meg a generációk végtelen sorából álló nemzet mindenkori érdekeit.
Őseink ugyanis – a világon egyedülálló módon – építettek fel egy olyan államot, amely nem gyarmatosított, nem engedte a pénzmanipulációs diktatúra kialakulását, s megtartotta a hagyományos magyar lelkiségből adódó kultúránkat, ezzel megtartotta a Nemzetet is.

Őseink szerint a Szent Korona, egy élő személy – amelynek a nemzet minden közjóért tevékeny egyede – a tagja! Mivel a Szent Korona valóságosan is a nemzet összességének a megjelenítője, így a nemzet, olyan élő személyek közössége, amely a Szent Korona élő mivoltát maga teremti meg. Ezért hangsúlyozza a magyar gondolkodásból születő közmondás azt, hogy „Segíts magadon, s az Isten is megsegít”!

Mivel az Isteni akarat maga a Szent Korona, így annak a küldetését a nemzetnek kell valósággá emelni. A Szent Korona pedig a magyarok lelkében élő igazság, amely nemcsak a valós tények helyes felismerését jelenti, hanem az emberi gyarlóságtól független Isteni akaratot is.

Ha a modern világ szóképeit vesszük kölcsön, akkor a nemzetként működő makrocsoport tagja tehát csak az lehet, aki részt vesz a nemzet – s így a Szent korona – működésében. Ezzel ugyanis részt vesz az államunk természetjogi irányításában, s mindez valójában a megélt és a közmegegyezés által elfogadott elvek alapján történhet, amelyek soha nem ellenkezhetnek az őseink által már feltárt isteni jog evidenciáival.

Ne feledjük azonban el azt, hogy a történelmi magyar állam 1944-49-ig zömmel nem volt demokrácia vagy pártokrácia, hanem politeia volt, azaz az isteni igazság alapján működő joguralmi állam. Elismerem, hogy a tökéletes elmélettel szemben a gyakorlat, soha nem volt tökéletes, de éppen ennek a kialakítása lenne ma a legnagyobb feladata annak a nemzetnek, mely a kommunista, vagy liberális-bolsevik hatások ellenére fog kialakulni, minden agymosás ellenére!

Ne féljünk a joguralom kifejezéstől, hiszen az a hatalmon lévők egészséges korlátait jelentette. Bármely korszak tökéletlen Szent Koronás hatalomgyakorlása, sokkal igazságosabb volt a jelen álságos demokráciájánál, és sohasem jelentette a jogok-kötelezettségek egyensúlyának a teljes hiányát, mint ahogy az elmúlt több mint hatvan év alatt folyamatosan megéltünk!

A magyar társadalom Szent Koronás lelkülete sajnálatos módon, éppen annak az álságosan jólétinek és szociálisnak titulált korszakban tört meg – 1956 után – amikor újkori történelmünk legvéresebb korszakát éltük. Amikor a Haynaut is jelentősen túlszárnyaló vérbosszú szedte az áldozatit, mikor kitántorgott a maradék erkölcsi elit, mikor legyilkoltak 7- 8 millió méhmagzatot.
#2 Bene Gábor definiálgórcső 2012-08-26 18:54
Bene Gábor definiál... a) és b) pont alatt de a az összeset is górcső alá lehetne állítani.

a) "Megfogalmazásom szerinti Nemzet definíciója a következő 3 pontba tömöríthető"
* Nem kell már tömöríteni mindenkinek külön-külön, hiszen a A Magyarok VIII. Világkongresszusa elfogadta a magyar nemzet új meghatározását.

b) "Ezen definíció alapján ma a nemzet tagjai elsősorban a Magyarok Szövetségében sűrűsödnek össze"
*Most erre miért volt szükség? Mért van szűkség olyan "definíciókat" állítani ami egy bizonyos Magyarok Szövetségében sűrűsödnek össze?

Szerinte ebben a cikkben /A magyar nemzet új meghatározása /magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/3320-a-magyar-nemzet-%C3%BAj-meghat%C3%A1roz%C3%A1sa valami kimaradt volna? Pedig ott van a névsorban ő maga is.
#1 drbenegabor@gmail.comdrbenegabor 2012-08-26 18:06
II.rész

A magyar nemzet ma a fogyasztói világrend sírba eresztő kötelén függ, s az adósságcsapda már nemcsak az államot ejtette fogságba, hanem a társadalom – család szintű alkotórészeit is.

A nemzetfogalom szabatos megalkotása ma, kétségkívül a legnagyobb feladata azoknak, akik felismerték a nemzetre leselkedő veszélyt, amely már-már teljesen felszámolta ezt a fogalmat. Miközben a kommunista korszak részben agyonhallgatta, vagy negatív nacionalizmussá, sőt a náci szó használatával egy káros polgári csökevénnyé degradálta a kifejezést, a globalista kor megpróbálta - simán egy hibás etnikai kategóriává tenni úgy, hogy a fogyasztói olvasztótégely munkája egyszerűbb legyen.

A nemzet fogalmára a rendszerválóknak sem volt szüksége, mert azonnal kiderült volna az a csalás, amely a hatalommegosztás Montesquie-féle elméletének a gyakorlati felszámolását vezette be hazánkban, részben a senki által nem legitimálható és a teljesen alkotmánytalan szocialista korszak Alkotmánybíróságával, részben az alsóházi párthatalom olyan szintű koncentrálásával, amely soha nem látott pénzügyi-hatalmi gócot hozott létre Magyarországon.

10./ A nemzetfogalom korrekt maghatározása tehát magyar feladat, mert a többi európai népnek nincs és nem is lehet olyan nemzetképe, amely nem a nehezen megszerzett etnikai fölény, vagy a gyarmatosítások által képződött hamis összetartástudatból alakult ki. Egyedül nekünk adatott meg, hogy a legtisztább vonalon, a Szent Koronás lelkületünk alapján fogadjunk be és emeljük a magunk alkotmányos bástyái közé azon népeket, amelyeket ide vonzott erre az ősi szkíta-avar-hun-magyar területre azokat a népcsoportokat, amelyek képesek voltak magukévá tenni ezt az értékrendet, felismerték benne a teljességre törekvő magyar géniusz erkölcseit.

Álláspontom szerint éppen ez az a „BŰN”, amelyért szenved a magyarság, amelyért Trianon és a bolsevik agymosás is a nyakunkba zúdult a bankárkaszt vezérelte világpolitika révén.

Megfogalmazásom szerinti Nemzet definíciója a következő 3 pontba tömöríthető:


1./ A nemzet: a társadalom tagjai közül lelkialkatuknál fogva, de etnikai megkülönböztetés nélkül kiemelkedő személyek közössége, akik:
- alkotmányos jog és kötelezettség tudattal, valamint felelősség érzettel védik a Szentkoronás-értékrendet és kulturális gyökereiket, valamint a Szentkorona tulajdonát oszthatatlan, privatizálhatatlan nemzeti köztulajdonnak ismerik el.

2./ A nemzet tehát olyan tevékeny makrocsoport,
- amely a joguralmi Magyar Államot a jógazda gondosságával és felelősségével megőrzi,
- s a fogyasztás bűvöletében működő, elembertelendedett pénzdiktatúrát elutasítva,
- nem pártpolitikai hiarerchiában, hanem értékelvű mellérendelésben épül fel,
- egy tudatosan vállalt: feladat és sorsközösséggé.

3./ E történelmileg kialakult önszerveződés nem az egyéni haszonszerzés,
- hanem a közjó szolgálatát vállalva jött/jön létre a generációk végtelen sorából,
- ezért egy nemzedék nem sajátíthatja ki, sem szerepét, sem fogalmát.

Összefoglalva: A nemzet tehát a Szentkorona-tagságát megélő, a szerves jogfejlődést tisztelő, gazdasági érdekeit felismerő, s ezekért bátran kiálló, önszerveződő erő: a politikailag megszervezett NÉP.

Ezen definíció alapján ma a nemzet tagjai elsősorban a Magyarok Szövetségében sűrűsödnek össze. Hiszen az egy önként vállalt sors és feladatközösség, amely évről-évre megépíti Bösztörpusztán a Magyarok Országos Gyűlését, elismeri az ősi magyar alkotmányosság szerves jogfejlődésének elvét, nem az egyéni haszon, hanem a közjó érdekében őrzi a hagyományt és a kultúránkat, építi a tagjainak az alkotmányos jog és kötelezettségtudatát, fellép a többszörösen vesztes néptársainak az érdekében, s végül mellérendelő módon épül fel, de megfelel az összes többi feltételnek is.
Arra kérlek tehát benneteket, hogy támogassátok a nemzeti szervezetek közötti párbeszédet azzal, hogy szervezzetek minél több konferenciát, de vegyétek észre, hogy a szó már kevés, hanem tettek és a józan mintaadás kell a kikerülhetetlen nemzetépítő munkához! Ez utóbbi mondathoz csatolnám az alábbi linket, amely a népszerű EDDA énekes – Pataki Attila – kifakadását, pontosabban igazságbeszédét tartalmazza. Így kellene minden nemzethű magyarnak mindenhol beszélnie. S akkor lassan kijózanodna, s önszerveződne a nemzet!

www.youtube.com/watch?v=LP4WUMJrHVk&feature=related


Szeged, 2012.08.20. Dr. Bene Gábor S.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló