20220523
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2008 augusztus 22, péntek

Hova vezetett az idegenek szeretete?

Szerző: szentkoronaradio

Még mielőtt valaki megint belém kötne, tisztázzuk: a vlachok 13. században áramlottak be Magyarországra, a szlovák identitás nyomai csak a 17-18. században jelentek meg. A szerbek betelepítése a legkorábbi időpont szerint 1690-ben kezdődött meg. A lényeg: soha atrocitás nem érte ezeket a nemzetiségeket. Mit kaptunk cserébe? Trianont, Kis-Antantot, Párizsi-békét, Helsinki-szerződést. Nesze neked szeretet.

A középiskolás történelemkönyvemben a szemelvényeket kék színnel jelölték, semmi más kiemelést soha nem alkalmaztak. Egyetlen kivétellel. Mikor az Intelmekből idéztek, alá volt húzva a következő sor: szeresd az idegeneket. Állandóan ezt emelik ki István politikájából. Badarság. Zárójelben megjegyzem, szerintem ez az István-Koppány vita egyik okozója.

Szóval meg vagyon írva: mi magyarok szeressük az idegeneket. Tettük is mindig és tesszük most is. Sajnos határok nélkül...
Nekem ne mondja senki, hogy itt idegengyűlölet van. Mikor ért utoljára támadás Magyarországon valakit azért, mert zsidó, cigány, román, kínai? Magyart viszont nem egy atrocitás ért azért, mert magyar. Persze, csak a sovinizmus beszél belőlem ugye?

A románok nem romboltak magyar falvakat, a szlovákoknál nem volt Malina Hedvig ügy, a szerbek sosem verték meg Lavró Tihamért, az osztrákok egyből megnyitották a határt.

Persze, tudom: ez a jogos bosszú amiért az idegengyűlölő magyarok elnyomták a kisebbségeket évszázadok óta. Idejöttek a mélymagyarok és elfoglalták a Nagy Morva Birodalmat és elmagyarosították a szlovákokat. Ugyanezt tették a dákok dicső leszármazottjaival. Természetesen a szerbeket sem a Habsburgok telepítették magyar földre, hanem mi települtünk rájuk.

Úgy elnyomtuk a nemzetiségeket, hogy a románoknak a reformkorban több anyanyelvű iskolájuk volt a Monarchia területén, mint az akkor már létező Romániában. Kár volt. A kialakult értelmiségi rétegük megszűlte aztán azt a magvas gondolatot miszerint Erdély ősi román föld...

Még mielőtt valaki megint belém kötne, tisztázzuk: a vlachok 13. században áramlottak be Magyarországra, a szlovák identitás nyomai csak a 17-18. században jelentek meg. A szerbek betelepítése a legkorábbi időpont szerint 1690-ben kezdődött meg. A lényeg: soha atrocitás nem érte ezeket a nemzetiségeket. Mit kaptunk cserébe? Trianont, Kis-Antantot, Párizsi-békét, Helsinki-szerződést. Nesze neked szeretet.

Mióta ezek a Trianonból született államok megszülettek, gyűlölnek minket. Államilag. Na jó, talán Medgyessyt nem, aki Trianonra koccintott a románokkal. Vagy talán egész kiszolgáló kormányunkat sem, hiszen nem szólalnak meg, ha magyarverés történik. Pusztán szeretetből. Meg bűntudatból ugye, mert mi annyira elnyomtuk ezeket a nemzetiségeket, megérdemeljük amit kapunk. Ezt sugallja manapság minden médium. Például azzal, amikor pusztán szeretetből a nemzeti ünnepünkön kisebbségi műsort vetítenek: "a 600 éve Szerb főváros, Belgrád".

Persze ezért mi nem szólunk. Mert az már gonosz csúnya idegengyűlölet.

Nem kell messze mennünk, hogy lássuk, hova vezet a bevándorlók szeretet középtávon. A hosszú távba bele sem merek gondolni...
A koszovói albánok szaporodással elfoglaltak egy ősi szerb területet és pofátlan módon kikiáltották függetlenségüket. Mert az az övék, hiszen többen vannak. A szeretet ereje ugye?

Nem. Elég volt ebből az álszent szövegből. Nem vagyunk kötelesek mindent elviselni valamiféle rosszul értelmezett krisztusi szeretetre hivatkozva. Elég volt abból, hogy lassan a németek helyett a magyarság tehet a holocaustról Itt jegyezném meg, hogy minden próbálkozás ellenére mást nem tudtak eddig összekaparni, mint hogy egy kárpátaljai utász egység részt vett egy tömegsír előkészítésben, ezen kívül csak azt tudják állandóan hangoztatni, hogy a magyar lakkosság részt vett a deportálásban, hiszen az iderendelt németek kevesen voltak ehhez a végrehajtáshoz. Úristen. Ez a szeretetből fakad biztos. Ez a kollektív bűnösség, amit ránk akarnak húzni. Undorító. Ismerjük azonban a mondást: Collective punishment: trademark of Israel...

Ma egy mindenért bűnös nemzet vagyunk, aki nem léphet fel saját védelmében mert az idegengyűlölet. Itt tartunk hát. Beletörődünk?

http://szentkoronaradio.com/trackback/42887

Megnyitva 2533 alkalommal

Hozzászólás   

+2 #2 Szabadkaandor 2013-05-29 15:25
Egy kis plusz ..a fenti cikhez kapcsolódó.
A minap kezembe került egy régi 1943-as, de nagyon okos kis könyvecske formátumú kalendárium. Minden lap jobb oldalán fel vannak tüntetve dátummal a napok,és az aznapi hold kelte,
és nyugta ideje. A bal oldalon viszont valamilyen hasznos, vagy tanúságos tudnivalónak leírása.Belelapoztam a már kidobásra
szánt poros kis könyvecskébe, és számomra nagyon érdekes
adatokkal találkoztam. Például akkoriban Budapestnek 1.164.063 lakósa volt, Szabaka volt Magyarország ötödik míg Újvidék csak a tizenötödik helyezett városa nagyságban.
Egy másik oldalon fel vannak tüntetve "Magyarország Lakósága", idézem a fenti cím alatti szöveget:
Magyarországnak az 1941-ben tartott népszámlálás alkalmával
14,679,573 lakösa volt.
Ebből 11,881.455 vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 533,045 németnek, 175,550 szlováknak, 1051.026 románnak,
547.770 ruszinnak, 12.346 horvátnak, 159000 szerbnek, 20.336
vendnek, és szlovénnek 54.585 bunyevácnak, 76.209 cigánynak
139.041 zsídó nemzetiségűnek, 27.218 egyébnek, és ismeretlen
nemzetiségű volt 1992." Magyarország lakóságának 80.9 % volt
magyar nemzetiségű.
Ezek után számomra érthetetlen :), hogyan tudtak Magyarországról
400.000-600.000 zsidó nemzetiségű embert deportálni 1944-ben a 139.-ezerből ?
#1 VÁ: Hova vezetett az idegenek szeretete?Tengerszem 2012-10-06 22:40
Dehogy törödünk bele!!! - ugy gyilkolnak bennünket az izraeliták !, a betelepedett nemzetiségüek !, ahólcsak tudnak, ferde hazugsággaikkal zsarolásaikkal, fizikális cselekedeteikkel, eltartottságaikkal. Nagyon elegünk van! Az évszázadokon keresztüli befogadó szeretetünk végéhez jut mihamarabb, félek, de nagyon a csendtöl ! Mi ösmagyarok kezdünk kiszorulni az összezsugoritott hazánkból is, de a törvény is nem nekükn kedvez, sött ha nekünk van igazunk akkor is
a betolalodók élvezik azt. Minek nekünl európa unió? azért, hogy azon keresztül minden féle kitalációval, hazugságokkal, mi magyarok feleljünk a holokauszé? elsö, második világháboruért? - ahól több mint 200-ezer magyartestvér halt meg, és a zsidó deportálásért? - a cion társadalom a köztünk llévö becstelen betelepitettekel, cigányokkal , kinem kisérletezett gyógyszerekkel gyilkonak, a mainapig is a cionizmus kondenszcsikokkal az égbolton gyilkolja a külömbözö nemzetiségü, elszegényitett embereket ezt is a magyarok nyakában akarják varni, bődületes hazugsággal. Tisztában vagyunk a zsidók káros hatásával az emberiségben, mind az ellenkezöje igaz !, ha ? igaz, mert amit nyájasan kérdeznek, az is gyülöletes hazugság.
A keresztényeknek kiadott szent biblia televan ellentmondásokkal, hazugsággal. Az a buta ember aki idöt pazarol az elolvasására, nem az eredeti szentirás, amit az Ó-testamentum , valamint az Uj-testamentu profétái irtak a népeknek-nemzeteknek és a Kumrában talált Eszter könyvét se hagyjuk ki amelyeket a vatikán titkos páncéljában rejtegetnek a világ szeme elöl, valakinek a beleegyezésével .
;-)

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások