20221209
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 október 14, hétfő

A holokausztra emlékezzünk 2014 - ben

Szerző: Prof. Dr. Bokor Imre

A Magyar Justitia Bizottság felhívással fordul Európa népeihez, hogy a 2014-es évet (a magyar kormány ez irányú tervezését és szervezését akceptálva) tekintsék a holokauszt évének és méltó módon emlékezzenek meg az áldozatokról, valamint azokról, akik minden lehetőt megtettek, hogy a vis maior ellenére, elhárítsák, akadályozzák vagy csökkentsék Hitler, Himmler, Eichmann és bandájuk népirtó tevékenységét.

Az emlékévben célszerű a megtörtént események elemezésével és értékelésével foglalkozni, mert parttalan vitát eredményezne, ha mai ismereteink és szemléletünk birtokában azt szeretnénk tisztázni, hogy hét évtizeddel ezelőtt: kivel vagy kikkel, mivel és hogyan lehetett (vagy kellett) volna másként eljárni az egyes kritikus helyzetekben.

Tekintettel arra, hogy az emberek holokauszt történéseivel kapcsolatos ismeretei rendkívül szórt képet mutatnak, az események tagadásától kezdve, az áldozatok, a bűnösök és a kollaboránsok mennyiségi mutatónak irreális "feltupírozásáig" bezárólag, ezért a szubjektivitástól, az elfogultságtól, a torzítástól, a hazugságtól és a hamisítástól mentes (megcáfolhatatlan, hiteles és ellenőrzött), tudományos színvonalú anyagokkal kell megismertetni a közvéleményt, megalapozva és biztosítva a holokauszt emlékév értékét, méltóságát és jelentőségét.

A kormányunk által létrehozott Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság már folyó év januárjában megkezdte a magyar zsidóság deportálásának hetvenedik évfordulójára tervezett programok előkészítését, mégpedig Lázár János államtitkár úrnak, a megemlékezés vezérfonalának minősülő (minősíthető) gondolatainak szellemében, miszerint: 2014-nek a szembenézés és a bocsánatkérés esztendejének kell lennie, amelyet a felejtés tilalmával kiegészített két feltétel törvényerőre emelése biztosítana. Mivel ez a megfogalmazás balról is és jobbról is, részleteiben vagy összességében is támogatható vagy elutasítható, ezért az Emlékbizottság részére (munkájuk önzetlen segítésére), összeállított kérdés csomagunk elemzése, korrekt és konkrét válaszok kidolgozását teszi lehetővé, a szembenézés, a bocsánatkérés és a felejtés alanyi, tárgyi, határozói és jelzői részére (összetevőire).
Szükségesnek tartjuk, hogy az emlékév folyamán, külön fejezet tartalmazza a hazánkat érintő kérdéseket, mert az elmúlt évek során külföldről és itthonról egyaránt, súlyos (hamis) vádakkal illették a magyarságot az elfogultságban és tudatlanságban szenvedők. Ezért kell a holokauszt évének "termését" Európa (sőt a világ) népeivel is megismertetni, mert léteznek olyan államok is, ahol sokak előtt még a holokauszt kifejezés sem ismert.

KÉRDÉSEK
1.

A holokauszt végrehajtásában főszerepet játszó antiszemitizmus, mennyiben függ össze a bolsevik forradalom vezető testületében elsöprő többségben lévő zsidók tevékenységével, az oroszok vagy szovjetek antiszemitizmusával és Magyarországra való begyűrűzésével?

2.

A magyar 1919-es Tanácsköztársaság (egy kivételével) minden fontosabb vezetői beosztásban lévő zsidó származású személyek: népirtó, fosztogató, kitelepíttető, kisajátító, terrorizáló tevékenysége, milyen mértékben befolyásolta az antiszemitizmus terjedését? Mikor kértek bocsánatot a zsidó közösségek a magyarságot ért atrocitásokért, mikor határolták el magukat Kun Béla, Szamuely Tibor és söpredék társaik borzalmas tetteitől?

3.

Rákosi Mátyás, Péter Gábor, Apró Antal, Farkas Mihály és bandájuk "proletár-diktatórikus" módszerei mennyiben hatottak ki az antiszemitizmus terjedésére?

4.

Az antiszemitizmussal vádolt Horthy Miklós kiengedte Rákosi Mátyást és elvtársait Sztalin birodalmába és védelmezte a náci terror elől hazánkba menekült német, lengyel, szlovák, román, osztrák és szerb zsidók tömegét. A makulátlan "szemitabarát" Sztalin viszont kivégeztette a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőit, a Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának zsidó tagjait, Lenin legközelebbi zsidó munkatársait, a magyar Kun Bélát és számtalan szovjet vagy külföldi zsidó származású állampolgárt! Kétségtelen, hogy jót is tett a zsidóknak: több tízezer családot irányított a Zsidó Autonóm Területre (Birobidzsanba), ahol négy helység, és egy faipari üzem is található, sőt vasútvonal is átszeli a területet, amely Oroszország távol-keleti részén, a kínai határ közelében fekvő, szúnyogokat "termő" mocsaras terület volt. Vajon Horthyt azért antiszemitázzák egyesek, mert nem adott a magyar zsidóknak egy autonóm területet?

5.

Vajon az európai államok közül hány államfő mondott nemet Hitler követelésének vagy kérésének? Hány államfő fogadott be nácik elől menekülőket? Hány államfő vezényelt páncélosokat a GESTAPO pribékei ellen, a zsidó állampolgárok deportálásának megakadályozása céljából? Hány államban kaptak élelmet, fedelet, anyagi segítséget, óvodai és iskolai ellátást, útlevelet és továbbutazási lehetőséget, (még a németekkel ellenséges viszonyban lévő országokba is)?

6.

Vajon a németek által megszállt országok melyikében vészelte át legtöbb zsidó, a náci terror kritikus időszakát? És kinek volt köszönhető a megmenekülésük?

7.

Egyesek részéről, a fasisztának kikiáltott Horthy Miklós idejében: be lett tiltva a Nyilaskeresztes Párt, börtönbe került Szálasi Ferenc és zsidó újság jelenhetett meg még 1944-ben is(!!!). Talán sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy a Szovjetunióban például Sztalin betiltatta a jiddis nyelv oktatását, zsidó folyóiratok és újságok kiadását, irodalmi és színházművészeti tevékenységük művelését, sőt népszerű jiddis írókat és költőket végeztetett ki, (David Bergelzont, Icik Feffert, Perec Markist, stb., ), végül (élete alkonyán) személyesen állította össze azoknak a névsorát - az orvos per előkészítésére - akik kivétel nélkül zsidók voltak! Lehet tehát elmélkedni azon, hogy ki volt az antiszemita és fasiszta, Horthy vagy Sztalin?

8.


A nácikkal kollaborálók büntetését hol hajtották végre a legnagyobb szigorral és túlzott keménységgel az érintett államok közül? Hazánkban még a családtagok vagy rokonok üldözése és kirekesztése is a büntetés szerves részét képezte! Hol hajtottak végre látványos önbíráskodást Európában, az Oktogon téren lévő lámpaoszlopokra felakasztott nyilasokhoz hasonlóan?

9.

Hol fordult még elő, hogy egy zsidó ember villalakását sem a Horthy, sem a Szálasi érákban nem tulajdonították el, de a hatalmat megragadó kommunisták egyik vezéregyénisége, az '56-os forradalmunk leverésében aktív szerepet játszó Apró Antal rátette a mancsát az objektumra, és az önmagát szocialistának, majd demokratának tartó Gyurcsány Ferenc és családja a mai napig birtokolja.

10.

Célszerű azt is vizsgálat tárgyává tenni, hogy a hazánkat a fasiszta tendencia kialakulásával és az antiszemitizmus terjedésével vádló, (elfogult, gyűlölködő, tájékozatlan vagy alul képzett) külföldi és itthoni személyek, szervezetek, médiacézárok, politikusok és történészek mire alapozzák a nyilatkozataikat? Európa melyik államában van a legtöbb zsinagóga, Európa melyik állama fővárosában rendeznek legtöbb helyen Chanukah/Hannukah zsidó örömünnepet (beleértve a Hősök terét is), Európa melyik államában rendeznek - egy hétig tartó - Zsidó Nyári Fesztivált, Európa melyik államában lehet parlamenti képviselő vagy nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beosztást betölthető, kettős állampolgárságú személy?

ÖSSZEGEZÉS

Megítélésünk szerint, a fenti kérdések vizsgálata a 2014-es, Holokauszt Év programjának részét kell, hogy képezze. Az emberiség, az évtizedek során többször átírt, meghamisított vagy kitalált holokauszt történésekkel ismerkedhetett meg. Meggyanúsítottak (vagy "kiátkoztak") ártatlan embereket, és szemérmesen elhallgatták egyesek "égbekiáltó" bűneit! Sőt elérkeztünk oda, hogy a Benes féle dekrétumot plagizálva, kollektív bűnösnek kiáltanak ki egyes nemzeteket, és többek között olyanokat is, akik a kritikus 1940-es évek elején még meg sem születtek.

Bocsánatkérésre, szembenézésre és a felejtés tilalmára szólítanak fel olyanokat (a "fűnyírási" elvet alkalmazva), akik már nem kérhetnek bocsánatot és szembenézésre is képtelenek (bár - talán - bűnösök voltak), de népbírósági ítélet alapján kivégezték őket, felejteni pedig azok sem tudnak, akik a holokauszt időszakában még óvodás korúak voltak.

Ezeket a vizsgálati anyagokat kell majd terjeszteni bolygónk államai, illetve állampolgárai felé, a jelen felhívással pedig azokhoz a külföldi és hazai állampolgárokhoz fordulni, akik az igazságot igényelve, észrevételeikkel (tapasztalataik közreadásával) segíthetik a 2014-es Holokauszt Év előkészítését és sikerre vitelének biztosítását.

Közreadta:
(Prof. Dr. Bokor Imre)
az MJB elnöke


Beküldte: kunavar

Megnyitva 2887 alkalommal

Hozzászólás   

#4 hitelesség?úgyistudodki 2018-07-31 15:55
"az a beszéd mely az Igazságot nem érinti,fecsegésnek is hitvány,ugyan úgy,akár az a vélemény mely nélkülözi a tudást. A bolondnak a saját bolondsága szerint válaszolj meg,mert az okos szó bolondságnak tűnik neki."

"Tisztelek minden véleményt,kivéve a megvásároltakat,ezeket megvetem." !!
#3 "úgyist... "-hez :nagy lajos 2018-07-31 14:16
újra, ismételve :

a magyarság szégyene az, hogy onnan (Mo-ról) hazugságok jönnek ki. Senkit, sehol igazán nem érdekel az, hogy azok, akik hazudnak, azok milyen vallásfelekezet tagjai (engem sem !!!) …

2006 oszén itt nyugaton már mindenki meggozodött volt arról, hogy a hazudozásain lebukott magyar miniszterelnök vagy lemond (magától) vagy lemondatják (vagy a politikusok, vagy a nép maga) …
még az egyik, szintén szocialista (akkor az elnökségre pályázott) francia személyiség is egy elég hosszú (többmondatos) megjegyzést tett erre …
és meglepetés; FENNMARADT, FENNHAGYTAK ot a 'trónon' …
igaz volt néhány tízezer tunteto (maximum 15000), akik követelték lemondását, de ezek olyan kevesen voltak, hogy ezt, mint valami nagyon kisebbségit tudták kezelni …

az országnak, a népnek szégyene volt ez !!!!!!!
az egyik unokaöcsémnek megjegyeztem a felháborodásomat itt. Az egyszeruen azt mondta ;'jó az nekik !". Eloször ez borzasztóan felháborított … és utána megértettem, hogy ez egy logikus, ésszeru válasz volt. Demokráciában a nép önmagát képviseli a választottjain keresztül. Egy hazug képviselot soha az igazhoz elkötelezettek nem hagynának meg (lsd Széchenyi véleményét !) …

az, hogy CSAK zsidók vannak 'dönto-helyzetben' odahaza, az NEM igaz. Elég egy, a sok goj közül a Parlamentben, akinek fontos az igaz és felszólíthatja erre társait …

egy példával ; vagy 4-5 éven vajúdott az, hogy megállítsuk azt, hogy Mo rossz minoségu történelmi bemutatkozást adjon az EU-n belül magáról. Semmit nem tudtunk elérni odakint, mert a magyar politikum, mint valami [censored] gyerekeket az egyik oldalról, a másikhoz küldtek (mint valami ping-pong labdát) csak azért, hogy ne kelljen megtenniük a kötelezettségüket. Ugy tunt, hogy végül is marad minden …, amikor elég volt egy Mo-i
országgyulési képviselo, aki a TH-ban felszólalt ez ellen … és akkor röktön leállították ezen brossúrák terjesztését (ahhoz nem volt elég, hogy vissza is vonassák ezeket, vagy hogy egy normálisat adjanak ki ezek helyett) …

mégha 99 %-ban a magyar politikum zsidó is lenne (ez abszurdum, képtelenség), ez 100 % magyart képvisel. Elég ezek közül az 1 % is arra, hogy szavukat ezek fölemeljék. Na ennek hiánya az a borzasztó épp !!!!!!!!!!!

az Ön véleménye teljesen tökéletlen (bocsánat ezen bántónak tunheto véleményemért !). Hamis adatokat szór itt szét. Azt, hogy Mo-ot a zsidok képviselik. EZ NEM IGAZ !!!

nem a képviselet küldte 2006 szeptember végén ki azokat, akiknek nem lehetett hazudni, ill. hazugot nem fogadtak el képviselojükként …
itt ennek SEMMI köze ahhoz, hogy ezek zsidók, vagy gojok is voltak …
az igaz, az igazhoz ragaszkodó az igaz, hogy annak az etnikai, vagy vallási hovatartozása mi(lyen) is, az teljesen másodlagos …

érti ezt Ön, kedves "úgyistudodki" ?!?
azért mert valaki kereszény, nem biztos igaz-szereto és az, hogy valaki zsidó az sem jelenti azt, hogy nem az !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

teljesen tökéletlen és igazságtalan az, hogy a saját hiányosságainkat, hibáinkat … rákenjük a zsidókra !!!
Mo-on a zsidok számaránya túl kicsi ahhoz, hogy ez dönto legyen a magyar politikában. Ezt jegyezze Ön jól meg ! Ha a nép (az "Isten-adta") magát az IGAZ-hoz elkötelezi, akkor ez észreveheto lesz a politikában is. Visszatérve a tárgyhoz ; ha a magyarokat zavarná az, hogy ezen kérdésben a félhivatalos adatok többnyire hazugok …, akkor elég lenne csak EGY politikai személyiség, egy képviselo is ahhoz, hogy ledöntsön minden akadályt ebben !!!

szeretettel, Lajos
ps.; igen is a magyarság egészében felelos ezért !!!
Ha tudja, ha megmondják neki, hogy HAZUDNAK
(hogy ok, vagy mások a nevükben, az ugyanaz) ...
#2 hitelesség?úgyistudodki 2018-07-31 09:53
"hitelesség"?
Nem tudom,hogy a kérdés naiv,vagy inkább provokatív jellegű? Vagy mind kettő! Ha nem tűnt volna fel Önnek az utóbbi száz évben a zsidók vannak hatalomban Magyarországon is,akár a többi európai országokban. Minden valamire való pozíciót ők töltenek be,akár igazságügy(?), művészet(?),gazdaság, egészség(?) ügy,oktatás(?) ,benne a MTA-t, bíróságokat,vagy az ország vezetését,az ellenzékkel együtt ideértve. Ebből kifolyólag semmi sem az aminek látszik,hiszen a hazugság lételemük,különben éhen vesznének!. A választásokat hogyan,vagy hogy nem ,de mindig az ő befutóikkal nyeretik meg. Tisztességes Embert SOHA nem engednek a hatalom közelébe,mert rögtön kiderülne a tömérdek gaztetteik! Gusztustalan,hogy a Magyar Emberek fejére olvassa hatalom aljaságait, mintha bármiféle beleszólása is lenne a "kis Embernek. Mielőtt ócsárlásba kezd a Magyarságra, olvasson hiteles forrásokból,ne a saját hazug médiájukon keresztül véleményezzen. "1989 őszén M. Gorbacsov kinyitotta a Szovjet archívumokat amelyek adatai alapján az Aushwitzi halotti jegyzék nyilvánosságra került . A halottak száma 74 ezer fő!" A többit már olvasta tőlem!
"a talmud tanította meg a zsidókat a keresztények javainak ellopására,arra ,hogy a keresztényeket vadon élő állatként kezeljék és szakadékba taszítsák...hogy büntetlenül öljék meg őket és minden reggel szörnyű átkokat szórjanak rájuk.(Denis Diderot, 18.századi francia tudós)
De olvassa el az idevonatkozó TÉNYEKET, George Washington ,Benjamin Franklin, Voltaire, Richárd Wágner, Mária Terézia, Bonaparte Napóleon, és sorolhatnám napestig ,felszólalásaikat. Az információ közlés nem csak az ostobaság és a hazugság szolgálatában áll!
Kertész Imre fogalmazta meg egy őszinte pillanatában," mióta a holokauszt ipar részese lettem,nem tudok a tükörbe nézni". Ez megfontolandó lenne másoknak is!
#1 a hitelességnagy lajos 2018-07-29 13:09
már olyan jó 15 éve hobörgök, reklalálok a miatt, hogy Mo-ról (a csonka) egymásnak szögesen ellentmondó adatok jönnek a magyar áldozatok (azok, akik, csak ezért veszítették el életüket !) számáról. Nálunk itt Belgiumban ez már sok évtizede ismert és ismertetett egyes szám pontossággal, személyenként … és közben Mo-on
egy állandó hazudozás folyik errol !!

amikor pl-ul Mo-ról mi mondjuk 10 egymással ellenkezo számot olvasunk, hallunk ott egész biztos ezekbol 9 hamis ! Hogy történhet ez meg !?

egyszer már annyira elegem volt ebbol, hogy egy francia (nyelvu) fórumon (egy idegenen) is feltettem ezt (hogy mennyi áldozata volt a shoah-nak Mo-on ?) és ott a valami 6 válasz között volt ketto tényleges (ahol számot adtak). Ezek egy 170 és egy 190 ezer voltak és ezek egyike még azt is rátette, hogyha pontosabbat akarok, akkor egyenesen Mo-ra kell ezt feltegyem. Nem írtam meg neki, hogy épp azért tettem föl nekik, mert Mo--ról nem adnak egy egységes választ …

itt nem egy-két ezres eltérésekrol, hanem még félmilliósról is van szó !!
ilyen kis becsülete van Mo-on az igaznak és az áldozatok tiszteletének !?

minden egyes áldozatnak ismertnek kell lennie és
ezzel el is ismert !!!
nekem úgy tunik, hogy itt egyesek csak a hasukra csapnak … és kimondanak egy számot. Le se sz.rják azokat, akik szenvedtek, életüket veszítették akkor ebben !!

a magyar hatóságoknak már régen meg kellett volna tenniük, de ma is lehetne még ! Felmérnie pontosan azt, hogy kiket, személyenként (!) veszítettünk el a zsidóüldözés folytán. Ezek mint létezo emberek voltak, akik léte hirtelen megszunt.
Ezeknek elotte azonosságuk, történelmük volt (barátaik, családjuk, munkatársaik, szomszédaik, iskolatársaik …), amelyet ez az orület megszuntetett …
na egy ilyen felmérést csak a hivatalos hatóságok tudnának megtenni. Ha ezt nem teszik meg …, na ez ami engem zavar épp …; miért nem teszik !? Miért nincs legalább egy országgyulési képviselo, aki felszólítaná a TH-at erre (hogy az szólítsa fel a kormányt erre) !?

megértitek-e Ti azt odahaza, hogy milyen szégyene vagytok Ti, Mo-i magyarok, Mo. ott, ahol
az ilyeneket már mindenki megtette. Az áldozatok ismerete ezek ELISMERESE is egyben. Tudom, hogy van Mo-on zsidóellenesség. Ez elegendo lenne ahhoz, hogy ilyent a magyar hatóságok ne tegyenek meg ?

volt már egy 'nagyjáboli' felmérés errol közvetlen a háború után. Ezt a gyoztes Szövetségesek kényszerítették rá minden egyes, a kezükbe került országban. Na ennek adatai megvannak, de ezek akkor még nem voltak pontosak és biztosak (ugyanis akkor még sokan az utakat járták akikrol senki sem tudott). 46 eleje-közepe felé ezen adatok
(csak egy tíz-ezres pontossággal) Lengyelo. veszeségét 3,1 millióta, Csehszlovákiáét 170 ezerre, Mo-ét 180 ezerre és Romániáét 580 ezerre adta meg. Ezek mind, normálisan egy maximális számok kellett legyenek. Ez onnan került ki, hogy ennyien hiányoztak azok közül, akik még ott az országban éltek 38 elején …

de akkor még ezt így globálisan, 'embertelenül' tették meg. Utána, néhány évvel késobb már lett volna lehetoség arra, hogy személyek szerint ezt felmérjék. Pl-ul az egy Rejto Jeno, akirol tudjuk, hogy élt még a háború elején, élt-e még 45 végén ? Tehát személyek szerint … és ezek kell megadják azt, hogy mennyien is haltak meg így … igazságtalanul ?

nem csak az, hogy egy nektek hazudozó államfotöket fennhagyjátok a helyén az, ami az országimázst rontja, de ez még inkább !!
Miért nem teszitek meg ezt ? Próbáljatok erre egy választ megadni ! Azért, mert nem szeretitek az igazat, vagy azért mert nem szeretitek a zsidókat ? Vagy esetleg mindketto együtt ?!

(mindezek ellenére) szeretettel, Lajos

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások