20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 január 17, vasárnap

2025 - A globalizmus végnapjai

Szerző: Novák Péter

idézet a cikkből: ..." Az USA, vagy Izrael, minden polgára képes fegyvert ragadni, és sikerrel megvédheti életterét, de ki fogja megvédeni kishazánkat mert a NATO-ra ne számítson, az még a határok lezárására is alkalmatlan. Javasolnám, mihamarabb szabaduljon meg a környezetében lebzselő sport-lobbistáktól, és helyettük alkalmazzon nemzeti elkötelezettségű, Közel-Keleten tapasztalatot szerzett katonai szakértőket"...

A globalizmus végnapjaiAki azt mondja, hogy Amerika hanyatlik, az a képzelet világában él, mondta Obama, utolsó évértékelő beszédében. Obama szerint veszélyes időket élünk, de Amerika továbbra is a világ legerősebb állama. DE MEDDIG? Míg, az USA polgárai tobzódnak a jólétben, és pazarló életvitelükkel háromszor annyi egy főre vetített környezeti erőforrást emésztenek fel, mint egy kínai, vagy indiai, képesek voltak egy évtized alatt 3,2 billió dollár ráfordításával, a „csinált forradalmakkal" destabilizálni a Közel-Keletet, és Ukrajnát. Demokráciateremtés ürügyén mindenütt politikai, gazdasági, és humanitárius válságot idéztek elő, lerombolva az épített infrastruktúrát, de a Föld természeti erőforrásai végesek, ezért a túlélők számára nem maradt más választás, mint útra keljenek, és a még épségben lévő városokba költözzenek. A migrációs áradatból így lett népvándorlás.

ENSZ-felmérések szerint, jelenleg világszerte hatvanmillió migráns van mozgásban, és ez a népvándorlás 2020-ra megduplázódik. A migránsok 25 százaléka háborús menekült, 35 százaléka, a jobb élet reményében kelt útra, és 40 százaléka a környezetváltozás okozta élettérbeszűkülés miatt kénytelen elhagyni eredeti otthonát. A migrációs válság három ok miatt alakult ki. Mind a három, ok-okozati összefüggésben van a globalista logikával, ezért mindaddig, míg a globalizmus kialakulásáért felelős USA világbirodalmi pozíciója meg nem szűnik, a népvándorlás nem fog megszűnni. Európának 2020-ig húsz-huszonöt millió migránst kell befogadnia, ha akarja, ha nem!

Az USA jólétének ára, a permanens háborúskodás világszerte.

A Szovjetunió felbomlásával nem szűnt meg a kétpólusú világrendszer, csak átalakult. A nagyhatalmi státuszok változása globális, ideológiai, politikai, gazdasági, és pénzügyi átrendeződéssel jártak. Ebből Európa népei huszonöt évig csak a kedvező folyamatokkal találkoztak, ezért jöhetett létre huszonnyolc tagállam között az Európai Unió. De a boldog békeidők 2015-ben véget értek, mivel Kína, és az USA ádáz küzdelmet folytat a globális erőforrások újrafelosztásáért. Oroszország érdekei háttérbe szorultak. A harmadik világháború megkezdődött! 2015. 11. 13-án a hadüzenetet Európa is megkapta. A balliberális politikai elit kétségbeesetten próbálja a tényeket elhallgatni, ezért tűrte szótlanul a szilveszteri inzultust. Pedig ez még csak a kezdet. Az európai politikai elit, vagy tökéletesen alkalmatlan az Európai Unió megmentésére, vagy a globális hatalmi konglomerátum fogságában vergődik, mint Obama. Az amerikai elnök nem rendelkezik valódi hatalommal, csak határozott időre kinevezett adminisztrátor. A hatalom tényleges birtokosai, a globális világcégek tulajdonosai, az elnök csupán egy irányított politikai bábfigura. A globális médiaelit feladata, elhitetni a tömegekkel, hogy az USA a demokrácia globális védelmezője. De milyen demokrácia az, amely a jólétét, csak folyamatosan gerjesztett háborús konfliktusokrévén képes fenntartani?

Obama stratégiai tanácsadói 2010-ben úgy vélték, az USA számára kedvezőtlen geopolitikai változásokhoz vezetne, Németország, és Oroszország gazdasági együttműködése. Ezért kidolgoztak Európa, és Oroszország gazdasági ellehetetlenítésére, és politikai destabilizálására, egy háromlépcsős stratégiai tervet.

1. "csinált forradalmakkal" politikai zavart keltenek.
2. a politikailag destabilizálódott térségben kialakul a gazdasági hanyatlás.
3. a politikailag szétzilált, identitástudat nélküli tömegeket rázúdítják az EU-ra,

így törve meg a nemzetállamok ellenállását. Az eredeti terv szerint az ötmilliárd dollár ráfordításból destabilizált Ukrajnából akartak ötmillió migránst az EU-ra szabadítani, de a CIA jelentése szerint az ukrán társadalom destabilizálása túl jól sikerült, és létrejött egy több százezres újfasiszta csoportosulás, amely a nyugat-európai zsidóság számára katasztrófát jelentene, Izrael tiltakozására ezért ezt a tervet elvetették, és helyette a Közel-Keletről irányítottak próbaképpen egymillió migránst az EU-ba. A migránsok milliói Törökországban is rendelkezésre állt volna, de mivel az ENSZ nyolc dollárt fizet minden migráns eltartására naponta, erről a jövedelmező bevételről a török állam nem tudott lemondani, ezért kellett Szíriát destabilizálni. Talán mindezekből már az átlag olvasó számára is világos, az EU-t tönkretevő migráció az nem az ok, hanem az okozat. A szerencsétlen sorsú menekültek tömeges vándorlását nem egy természeti katasztrófa, hanem a globális világrend kialakításán fáradozó politikai elit agyalta ki, és szabadította ránk. Ezt a népvándorlási folyamatot megállítani ma már képtelenség! 2020-ra az EU magállamaiban 20-25 millió bevándorló befogadásával kell számolni. Ma már egyre több európai polgár számára világos, hogy politikai elitcsere nélkül a félgyarmati sorba züllesztett Európában nem tartható fent az Európai Unió. Merkel muttinak 2016-ban mennie kell, mert egyetlen mondatával szétzilálta a Német Szövetségi Köztársaságot, és nyomorba taszította a huszonnyolc tagállamot.

2017-re több milliónyi funkcionális analfabéta bolyong majd az EU-ban. Ha felélték egy adott tagállam szociális, és jóléti erőforrásait, továbbállnak. Franciaországban etnikai alapú, klánokba szerveződött bandák veszik át az őslakosok életterét. Betelepítés révén először csak egy-egy háztömb kerül elfoglalásra, majd elüldözik az őslakos franciákat. Végül irányított robbantásokkal és mesterlövészekkel biztosítják a terület francia közigazgatástól mentes státuszát. Ha netán az olvasó számára ez a lehetőség túlzottan borúlátó perspektívának tűnne, hadd emlékeztessem arra, így harcolnak ma Szíriában a CIA által kiképzett, és felfegyverzett úgynevezett mérsékelt-ellenálló szabadcsapatok. Számukra nem léteznek törvények és szabályok, ezért a franciák még az idegenlégióval sem lesznek majd képesek megtörni hatalmukat. Nagy-Britannia már 2017-ben kilép az Európai Unióból, a görögöket meg kizárják, mivel nem képes úrrá lenni a migrációs áradaton. 2018-ban Németország tizenhat tartománya különválik, így próbálja megőrizni szociális, és jóléti vívmányait.

2018-ban kis hazánkban is politikai változások várhatók. A hagyományos bal- és jobboldal helyett, a globalista-lokalista, politikai elit között kell majd választani. Addigra már lelepleződnek a globális világrendet kiszolgáló politikusok, és ál-civilek. Talán a náci háborús bűnösök felkutatására létrejött kutatócsoport mintájára Magyarországon is létrejön egy jogászcsapat, amely majd a harmadik világháború befejezése után bíróság elé állítja, és elszámoltatja a globalizmus hazai kollaboránsait. Mert ugyan a harmadik világháborút az USA robbantotta ki, de a nyertes Kína lesz. A két globális világhatalom politikai és katonai vezetői megállapodtak, hogy a Föld természeti erőforrásainak újrafelosztása során kerülik a közvetlen katonai konfliktust. Elsőként nem alkalmaznak atomfegyvert! 2015-óta a két fél között a virtuális térben folyik a küzdelem. Kína árversennyel, és a dollár világuralmi státuszának megtörésével próbálja háttérbe szorítani a globális világrend kialakítására törekvő politikai elitet. Kína kitér minden amerikai katonai provokáció elől, és kivárja az EU szétesését.

Politikai stratégái 2020-ra várják ezt, mikor majd az EU polgárai millió-számra menekülnek Amerikába. A polgárháborús helyzetben lévő Európából menekülő globalista kollaboránsokat az USA kénytelen lesz befogadni. Ez a migrációs áradat fogja megtörni az USA globális világhatalmi státuszát. 2025-re az USA belső konfliktusai, valamint a fedezet nélküli petro-dollár értékvesztése révén kialakuló gazdasági világválság visszahat a romjaiban heverő európai nemzetállamokra. Tíz éven belül ilyen politikai, gazdasági, társadalmi változásokra kell felkészülni. A háborúk kirobbantásáról mindig egy szűk politikai elit dönt, de következményeit mindenkinek el kell szenvednie. A Föld erőforráskészletei végesek, felosztásáért a harc már folyik a fejünk felett, amibe beleszólásunk nincsen, de következményeit unokáink is elszenvedik. Itt az ideje, hogy most ne legyünk végsőkig kitartó balekok a vesztesek oldalán.

ui: Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ha a Fidesz élén 2018-ban tényleg politikai hatalomban kíván maradni, és az ország vezetését szeretné folytatni, fogadja meg a fentieket, mert ez nem egy habókos jövőkutató hagymázas képzelgése, hanem egy nyugállományú hírszerző elemző értékelése. Nem vagyok fociellenes. Örülök, mert az unokám szeret, és tud is focizni. A Bozsik-program keretében szép sikerei vannak, de hol fogja megtanulni az önvédelem, és fegyverforgatás fortélyait. A stadionok építése nem volt felesleges, és szükség esetén még ideiglenes befogadó táborrá is alakítható, de a 2024-es Olimpiát végre felejtse el. A görögöknél is a gazdasági bajok az olimpiai álommal kezdődtek. Az USA, vagy Izrael, minden polgára képes fegyvert ragadni, és sikerrel megvédheti életterét, de ki fogja megvédeni kishazánkat mert a NATO-ra ne számítson, az még a határok lezárására is alkalmatlan. Javasolnám, mihamarabb szabaduljon meg a környezetében lebzselő sport-lobbistáktól, és helyettük alkalmazzon nemzeti elkötelezettségű, Közel-Keleten tapasztalatot szerzett katonai szakértőket, mert még megérhetjük hogy a beözönlő migránsok a harci cselekményeket túlélő utódainkat ide internálják. A 10+10 milliós lakástámogatást ki kellene terjeszteni minden magyar anyanyelvű honpolgárra, kerül, amibe kerül. Mert ne legyenek kétségei, az EU-források 2018-ra megszűnnek. Minden közös EU-forrást felemészt majd a népvándorlás keretében ránk szabadított emberáradat. De aki házat épít, az megvédi a hazát is, ezért kívánatos mindnél több fegyverforgatásban is jártas honpolgár.

Novák Péter jövőkutató
Forrás: http://www.titkolthirek.hu/2025-a-globalizmus-vegnapjai/
Beküldte: Szalontai Béla Következö megjegyzéssel: Ez az elemzés szerintem jó, és pontos!​ JAVASLOM az OLVASÁSÁT!!!!! - Mint ahogy orbán fideszére is ráfér a tanács, illetve az ELEMZÉS​.

Megnyitva 3158 alkalommal

Hozzászólás   

#1 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2016-12-24 23:23
Szólni kell mindenkinek a Nemzeti Stop Só Program fajirtó hatásáról és a (Ringer infúziós oldat dózisai szerinti) életvédő helyes étkezési víz-, só- és kálium pótlásról. A részleteket lásd a www.tejfalussy.com honlapon (Videó, email könyvek, MEHNAM rovatok. Boldog Karácsonyt és Egészséges Békés és Boldog Új Éveket!
Szeretettel: Tejfalussy András

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások