20230131
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 november 01, kedd

Benjamin Harrison Freedman beszédéhez

Szerző: Madarász László

Hogyan és miért kellett az USA-nak belépnie a háborúba, árulásról, a történelem legnagyobb cselszövéséről, mely nemcsak a mai folyamatokat, de Magyarország történelmét is meghatározta. - Egyetlen kérdést tehetünk csak fel józan ésszel: – hogyan lehetséges, hogy ezen aspektusa a történelemnek soha nem kerül és nem kerülhet szóba száz év elteltével sem ?.................

Benjamin Harrison Freedman (NY,1890-1984) Zsidó családban nőtt fel és zsidó vallás szerinti nevelésben részesült. Üzleti karrierje során ő lett a Woodbury Soap Company cég fő tulajdonosa. (Admin /magaspart.hu/ megjegyzése: Freedman 1945-ben szakított a zsidó közösséggel, és ez időtől jövedelmét kb. 2.5 millió dollárt a zsidóság bűneinek feltárására használta fel, amely behálózza Amerikát.) Tanúja volt és bizonyos fokig közvetlen résztvevője azoknak a politikai és pénzügyi manipulációknak, amelyek elősegítették a kommunizmus hatalomra kerülését és Izrael, mint cionista állam létrehozását, valamint az amerikai politikai élet és tömegtájékoztatás zsidó hegemónia alá kerülését. ...

Hogy Madarász László Kiegészítését megértsük ajánlatos a Benjamin Harrison Freedman beszédet előbb ajánlatos áttanulmányozni. (MM szerkesztő)  -   A részletes cikk képekkel és videókkal itt olvasható: →


Benjamin Harrison Freedman beszédéhez Kiegészítés:

Én úgy gondolom, hogy Benjami H. Freedman által elmondottak történelmi tények és így helytállóak is, csak egy kis „szűklátókörűségről” tanúskodnak. Ezért szükségét érzem annak, hogy azt az alábbi véleményemmel kiegészítsem:

A zsidóság felső körei, nevezzük őket cionistáknak, mindig is a világ feletti uralom megszerzéséről álmodoztak. Tulajdonképpen a Fugger bankári család (Fugger névből származik a mi fukar jelzőnk.) mutatta meg azt az utat, hogy a megszerzett vagyonnal mekkora politikai befolyásra lehet szert tenni. Fuggerek megkerülésével ugyanis sem pápa-, sem császárválasztás nem történhetett. Példa erre az 1519 évi császárválasztás, melynek alkalmával az általuk biztosított kölcsönnel foglalhatta el a trónt V. (Habsburg) Károly. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a világ feletti uralom megszerzésének egyetlen eszköze a pénz, abban az időben az arany. Vagyis meg kell szerezni egy ország pénzügyi irányítását, miáltal a gazdasági- és katonapolitikai gyeplő is a kezedbe kerül. Ugyan a cionisták ezt követően Európa országaiban hatalmas befolyásra tettek szert, de az abszolút monarchiák első-számú vezetői (királyok, császárok) korlátot is jelentettek a pénzhatalom terjeszkedésével szemben. A döntő áttörést Az Egyesült Államokban sikerült elérni, Andrew Jackson elnök halála- (Sírfeliratán ma is olvasható, persze angolul: „Megöltem a bankot.”), majd az évtizedenként szándékosan kiváltott bankpánikok után, 1913 decemberében, amikor is elfogadta a kongresszus az új banktörvényt. Ezzel létrejött a magántulajdonú Federal Reselve (FED), mely jogosult volt az ország hivatalos pénzét kiadni. Első elnöke – „minő meglepetés” -: Paul Warburg lett. Az USA politikai irányításának megszerzését követően, a cionisták felismerték, hogy az útjukban álló abszolút monarchiák megszüntetésére – az 1848-as európai forradalmak kirobbantásával – tett igyekezetük sikertelensége után, ismét eljött az az idő, mellyel megszerezhetik a hatalmat Európa népei felett. Álláspontom szerint, az I. Világháború cionista elsődleges stratégia célkitűzése még nem elsősorban Izrael állam megteremtésére irányult (az csak többlet haszon volt), hanem az olyan monarchiák megdöntésére, melyek az általuk hőn óhajtott teljes gazdasági- és politikai befolyásukat így vagy úgy, de blokkolták! Gondolok itt: Habsburg- Magyar Monarchiára, Német Császárságra, Török Szultánságra, Cári Oroszországra. Annál is inkább valószínű ez a megközelítés, mert Izrael területe, akkor annak az Oszmán Birodalomnak a részét képezte, mely szövetséges volt a németekkel és velünk. (Jeruzsálemet a török csapatok 1917. december 9.-én, egyetlen puskalövés nélkül adták át Nagy-Britanniának.)

Az I. Világháborúval megszerzett cionista eredményekbe rondított bele Hitler nemzeti szocializmusa. Nem elég, hogy kinyilvánította azt az „ördögtől való képtelenséget”, hogy a birodalmi márka fedezete nem az arany, hanem a német emberek munkája, nem elég, hogy külkereskedelmi téren sem sikerült Németországot megfojtani, még a dolgozóknak üdülőhajók is készültek, vagy az egyszerű melósok munkájuk eredményeként az Egyesült Államokban is üdülhettek a németek által megvásárolt (ma is létező) üdülőközpontokban! Más kérdés, hogy nagy-nagy titokban, kisvártatva az angolok is függetlenítették fizetőeszközüket az aranytól. (Tudomásom szerint mára már egyetlen ország fizetőeszköze mögött sem áll aranyfedezet.)

Ha Freedman élne, láthatná: ma már a szabadnak látszó európai országok feletti totális gazdasági- és politikai uralom cionista megszerzése, a nemzetállamok felszámolása van folyamatban! Ám ezt nem így nevezzük, hanem politikailag korrekten: CETA –nak (Kanada és EU közötti szabadkereskedelmi egyezmény) és TTIP-nek (Ugyanez csak az USA és EU között)! A CETA aláírására kapott felhatalmazást a Hazánk testén élősködő nemzet idegenektől a „szabadságharcos” „magyar” miniszterelnök, amit a vallonok egy darabig blokkoltak! Sajnos már nem! (Van az a pénz, aminél a “szabadságharc” rövid időn belül csak elfelejtendő múlttá válik! Ezt mi magyarok ne tudnánk? Ha jól belegondolunk tulajdonképpen erről szól az elmúlt, hazugságokkal teli 27 évünk, de ezen belül napjainkban még mindig ez a fő sláger! Akkor is, ha ezt kevesen ismerik fel.)

Madarász László

Admin:  a cikkben említett Kol Nidre – Minden fogadalmak, így hangzik:

„ Mind a fogadalmak, tilalmak eskük átok alá helyezések, tartózkodások, vezeklések, amit fogadtunk, és amit esküdtünk, és amit átok alá helyeztünk, és amit eltiltottunk szívünktől az engesztelés e napjától az engesztelés napjáig, mely javunkra megint leszen, mindezt megbánjuk már most.
Mind legyen feloldozva, érvénytelen, nem kötelező, megsemmisítve és felbontva, ne legyenek kötelezők és ne maradjanak érvényben.
Fogadalmaink ne tekintessenek fogadalmaknak, tilalmaink ne tekintessenek tilalmaknak és esküink ne tekintessenek esküknek.
És megbocsáttatik Izrael fiai egész községének és az idegennek is, ki köztük tartózkodik, mert az egész néptévedésből tette..
Oh bocsásd meg ezen nép vétkét nagy kegyelmeddel, amint több ízben elnéző voltál ezen a nép iránt Egyiptomból kezdve mostanáig és ahogy ott meg van mondva:
És mondá az Örökkévaló:
Megbocsátottam mi képen kérted”

(Az idézet forrása: http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=kol_nidre_minden_fogadalom____aCq)

A zsidók ezt nevezik bűnvallásnak és megbocsátás kérésnek. Hmmm… Egy évvel előre történő bűnbevallás? Egy évvel előre történő bocsánatkérés? Hát tudják, hogy vétkezni fognak? Tudják előre, hogy hamis ígéretet-, hamis esküt tesznek ha előnyöket akarnak elérni, stb.? (Idézet: “…az engesztelés e napjától az engesztelés napjáig, mely javunkra megint leszen, mindezt megbánjuk már most.”)

Akkor miért csodálkoznak, a kizárólag számukra, saját maguk által megalkotott és egyben kisajátított fogalom: az antiszemitizmus terjedésén? (Idegen szavak szótára 1974.: Szemita jelentése: 1. valamely sémi néphez tartozó, arra jellemző, azzal kapcsolatos. De, pl. az arabok is szemiták! Az “anti-” görög eredetű előtag, és valami ellenességet, szembenállást jelöl.)

Mi inkább Freedman-nak adunk igazat, de mindenki döntsön a kérdésben saját maga!

A Kol Nidre-t olvasva bennünk már csak egy kérdés merül fel: vajon az esküt tett országgyűlési képviselők és a kormány tagjai közül mennyien mormolják el évről évre az engesztelő napon, a “minden fogadalmakat”???

A közjogi tisztségviselő esküje így hangzik: “Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

“…tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” -szól az eskü! A jom kipur (engesztelő nap) beköszöntő imáján a Kol Nidrét (ha jól tudjuk az idén október 10.-én kellett elmondani) pedig: “Fogadalmaink ne tekintessenek fogadalmaknak, tilalmaink ne tekintessenek tilalmaknak és esküink ne tekintessenek esküknek.

Feltesszük a kérdést: Ha Freedman, mint “hitehagyott zsidó” a Kol Nidrével kapcsolatosan igazat mondott, márpedig a mi, – Kol Nidrével kapcsolatos – szövegértelmezésünk szerint azt mondott, akkor a zsidó vallású, a magyar nemzet javának szolgálatára szegődött- és arra felesküdött országgyűlési képviselők, kormánytagok, stb., nem jelentenek biztonsági kockázatot Hazánk számára amíg magas közjogi tisztségviselői pozíciót töltenek be?

Egyáltalán: miért nem szankcionálja már a magyar jog az esküszegést az azt megillető módon? Ugyanis nemcsak törvénysértéssel lehet elkövetni esküszegést szerintünk, hanem azzal is, hogy olyan törvényeket alkotnak meg, ami a magyar nemzet érdekeivel ellentétes, vagy egyenesen arra káros! Ilyen pl. a CETA aláírására kapott felhatalmazás, majd későbbiekben leendő ratifikálása az országgyűlés által!

A történelmi Magyar Királyság idején az esküszegés következménye halál- és a teljes családi vagyon elkobzása volt. Nem azt mondjuk, hogy ennek teljes mértékben ma is így kellene lenni. Ma már sokkal humánusabbat javasolnánk! Esküszegésért tényleges életfogytig tartó börtön kenyéren és vízen, valamint a világban fellelhető összes családi vagyon elkobzása járna!

Mit gondolnak? Így hányan szavaznák meg pl. a CETA-t? Ilyen feltételek mellett mennyi mai képviselő vállalná tovább tisztségét? Egy “szabadságharcos” kormánynak nem az lenne az első dolga, hogy az esküszegés következményeit a jogrendbe illessze?

Eredeti forrás: http://magaspart.hu/?p=938

Megnyitva 1931 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások