20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2015 augusztus 08, szombat

Petőfi-temetés 2015 / Morvai Ferenc sajtótájékoztató

Szerző: Morvai Ferenc

A legfrissebb eseményekkel kezdődik a felfrissített cikkünk, NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A PILVAX-BAN 2015. AUGUSZTUS 6-ÁN DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR. MEGAMORV-PETŐFI BIZOTTSÁG EGYESÜLET - majd Kéri Edit riporttal folyatódik míg alatta a már megjelentetett események olvashatók:

Morvai Ferenc sajtótájékoztató

Beszélgetés Kéri Edittel

 

IGAZSÁGOT PETŐFINEK!

 - A döntés ideje elérkezett! - Az idő sürgető! Még nem késő a cselekvés! /Utolsó esélyként!/ Amennyiben a Hrúz Mária eredeti csontjaiból vett minták DNS vizsgálatait, a legrövidebb időn belül, hivatalból elvégeztetik.

Majd ugyanezt megteszik a barguzini leletekkel s ha az összehasonlítás eredményes lesz, állami temetés megrendezése javallott! Sőt, erkölcsi kötelessége lesz ezt az utat választaniuk, az ország irányítóinak! Egyben örömüket kifejezve, hogy nemzeti költőnk még élt és alkotott, a rabságában is. RAJTUNK, CSAK A LEGSZÉLESEBB NYILVÁNOSSÁG SEGÍT! Mi, a lelkek megnyugtatásáért, megnyugvásáért hosszú évek óta küzdők, ezen lépéssel járulhatunk hozzá, az optimális, legésszerűbb megoldáshoz! /Az alanti infó terjesztésre ajánlott!/


 A Petőfi-temetés programja

Petöfi SándorI. Akadályok

— Mivel az elmúlt 25 év alatt az alábbi főbb akadályok történtek, még rosszabb akadályokra számíthatunk, ezért cselhez kell folyamodnunk a temetés lebonyolítása érdekében.

1. A '89-es kiutazáskor a nagykövetség elől rendőr jelenlétében a gépkocsimból ellopták a külföldi tudósok útleveleit.

2. A 7-es számú sír feltárásának napját követően két napon belül Magyarországon egy fényképről megállapították, hogy nőt találtunk.

3. A közvélemény előtt folyamatosan kigúnyolták személyemet és a Petőfi Bizottságot.

4. Hívtuk a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA), hogy vegyen részt a kutatásban, de nem vett részt.

5. 1994-ben Kiskőrösön hátra összekötözték a kezemet, úgy megvertek, hogy több napig eszméletlen voltam, a gépkocsimat felgyújtották, és a hátamra írták, ha tovább folytatom, így jár a családom is.

6. Előkerült olyan dokumentum, amelyben elrendelték a megfigyelésemet, a beosztottamat információszerzés miatt megfizették, több évig megfigyelés alatt álltam.

7. Morvai Ferenccel szemben felerősödtek a fenyegetések. Morvai Ferencnek háromszor kellett a saját házát árverésen újra megvásárolni, mert a vállalkozásait tönkretették. De az általa fejlesztett technológiák értékesítésével újra talpra állt.

8. Volt olyan Petőfi bizottsági tag, múzeumigazgató, akinek egyszerűen megszűnt az állása.

9. Volt olyan területi középiskolai igazgató, Petőfi bizottsági tag, akinek egyszerűen megszűnt az állása.

10. Négy esetben szerveztünk nemzetközi tudományos konferenciát, az MTA egyetlen esetben sem vett részt rajta.

11. Az aktuális hatalom beépített két főt az expedícióba, az egyik híradós volt, a munkáját államtitkári beosztással honorálták. A másik régész volt, eltulajdonította a hajtincset, hogy megnehezítse a DNS-vizsgálatot. A szolgálatait az MTA kisdoktori címmel honorálta.

12. Az MTA egyszer vett részt egy tudományos konferencián Moszkvában, ahol csont méretfelvétel történt, de a méreteket meghamisították, hogy utólag igazolják a fényképről bejelentett nő állításokat. A Petőfi Bizottság ezen állításokat hang-, kép-, és írásos dokumentumokkal tudja igazolni.

13. A főváros részéről Demszky Gáborék befolyásolták az amerikai DNS-vizsgálatot, ezért az nem egyértelmű, a Petőfi Bizottság nem fogadta el.

14. Az újabb DNS-vizsgálathoz a Megamorv-Petőfi Bizottság fel akarta bontani a Fiumei úti temetőben a Petőfi-család síremlékét. Mindent elkövettek, hogy ne tudjuk felbontani.

A/ Öt évig pereskedtünk feleslegesen a fővárossal.

B/ Öt évig pereskedtünk feleslegesen a Belügyminisztériummal.

C/ Az aktuális kormány úgy döntött, hogy az utólag alakult kegyeleti bizottság az illetékes, amely nem adott engedélyt.

15. A Megamorv-Petőfi Bizottság több évi munkával felkutatta a vér szerinti Petőfi-rokonokat, akiktől vért vett újabb DNS-vizsgálat elvégeztetésére.

16. A Petőfi-rokonok vért adtak és írásban hozzájárultak Petőfi eltemetéséhez.

17. A Megamorv-Petőfi Bizottság elvégeztette a negyedik antropológiai vizsgálatot Kínában, és megállapítást nyert, hogy a 7-es számú sírban feltárt földi maradvány csontja 99,9 %-ban megegyezik a rokonok vérével.

18. Miután bejelentettük, hogy 2016. július 17-én, a megtalálás évfordulóján eltemetjük Petőfi Sándort, a Fiumei úti temetőben a családi sírboltba, az alábbiak történtek:

A/ Kiderült, hogy hirtelen, titokban műemlékké nyilvánították a családi síremléket. A temetési kérelmünket az utólag alakult nemzeti kegyeleti bizottság elutasította.

B/ A Petőfi-család síremlékét több méter magasan, hermetikusan körbekerítették, hogy ne lehessen odalátni, azzal az indokkal, hogy felújítják.

C/ A kerítés lebontását követően meggyőződhettünk róla, hogy nem volt felújítás, viszont látható a kövek elmozdítása.

19. Arra a kérdésre, hogy ez miért történt, nem kaptunk választ, csak gúnyos mosolyt. (Szerintünk kicserélték Petőfi rokonainak csontjait.)

20. Időközben megtudtuk, hogy kb. 3-5 éve Magyarországról Szibériában járt Kovács régész, aki kérte a burját kormányt, törvényes úton követelje vissza a Megamorv-Petőfi Bizottságtól a vizsgálatra 25 évre átadott Petőfi-csontokat, amelynek Morvai Ferenc nem tett eleget.

21. A Megamorv-Petőfi Bizottság tudomására jutott, hogy a magyar kormány kérésére Szibériában jeltelen sírba kellett volna a burjátoknak visszatemetni a Petőfi-csontokat, ezért Morvai Ferenc az Egyesült Államokba szállította, majd onnan szégyenszemre Magyarországra csempészte azokat. Jelenleg csak Morvai Ferenc tudja, hogy hol vannak a csontok.

22. Időközben a hatalom részéről valakik befolyásolták a Petőfi-rokonok egy részét (dr. Berendy Beatrixot és a Bognár családot), akik megvonták a Megamorv-Petőfi Bizottságtól a temetési jogot, nem véletlenül.

23. Dr. B.B. zsarolja a Petőfi Bizottságot, üzletet akar a Petőfi-kutatásból. Vannak, akik már üzletet csináltak, mint B. T. és K.I., miközben a Petőfi-kutatást Morvai Ferenc finanszírozta és finanszírozza egyedül.

24. A Megamorv Petőfi Bizottság cselhez folyamodott, más néven vásárolt egy sírhelyet a Fiumei úti temetőben. A vásárló személy átadta minden jogot a Megamorv-Petőfi Bizottságnak, hogy Petőfi Sándort oda temethesse.

25. A Megamorv Petőfi Bizottság tudományos alapon szeretné lezárni a kutatást, ezért a kutatásban eddig résztvevő országok tudósait és az MTA szakembereit meghívta 2015. április 15-ére, szakmai tudományos konferenciára.

26. A Magyar Tudományos Akadémia nem kíván részt venni a konferencián, ezért a Megamorv Petőfi Bizottság 2015. április 15-én befejezettnek fogja tekinteni a Petőfi-kutatást. Sajtótájékoztatón jelenti be a temetést, melynek időpontja 2015. július 17., 17 óra. Helyszín, a Fiumei úti Nemzeti Sírkert.

27. A Megamorv-Petőfi Bizottság teljes körűen a világban és Magyarországon élő magyarságot illetően megkezdte a szervezést a lelkes magyar emberek és a világháló segítségével a temetés lebonyolítására.

Petöfi kézirat

Petőfi kézirat

II. A temetés lebonyolítása

1. Különös tekintettel arra, hogy Petőfi Sándor nemcsak a magyar szabadság, hanem a világszabadság szimbóluma, Petőfi Sándor pártokon felül áll, ezért őt békésen, a munkásságához méltó módon, párt, vallási és faji hovatartozás nélkül, a külföldön és Magyarországon élő magyar emberekkel, a legszélesebb összefogással temetjük el.

2. Az 1-es pontban leírtak miatt, B. L. zeneszerzőt megbíztuk arra, hogy Sz.L. és B.J. közreműködésével készítsen egy szabadság himnuszt (oratóriumot) a temetésre.

3. Öt-hat neves színművészt kérünk föl Petőfi Sándor kiválasztott verseinek előadására.

4. Szeretnénk jelképesen bemutatni az 1-es számú pontban leírt összefogást, ezért ökumenikus temetést szervezünk, ahol a négy egyház lelkészei temetik el Petőfi Sándort.

5. 2015. július 17-én 14 órakor tervezzük a szabadság himnuszt (oratóriumot) a Hősök terén először bemutatni, a neves színészek által a kiválasztott verseket elszavaltatni.

Morvai Ferenc kegyeleti okokat is figyelembe véve búcsúzik el pár szóban Petőfi Sándortól, és felhívja a figyelmet Petőfi Sándor fiataloknak szóló munkásságára, az általa megfogalmazottak megvalósítására.

6. Körülbelül 16 órakor búcsúztatja el a négy egyház lelkésze kegyeleti szempontból Petőfi Sándort a Hősök terén.

7. A résztvevők vállon viszik Petőfi koporsóját a Fiumei temetőben előkészített sírhoz. A temetőben a négy lelkész befejezi az egyházi temetést.

8. A Hősök terére meghívott külföldi és belföldi magyar emberek a sírnál szó nélkül elvonulnak és egy szál virággal róják le kegyeletüket.

— A Hősök terén a rendezvényt és a temetőbe vezető útvonalat az előírásoknak megfelelően bejelentjük a Belügyminisztériumnak a biztonság szavatolása érdekében.

— A provokáció elkerülésére külön megbízunk egy őrző-védő céget, melynek ezer fővel külön is kell biztosítani a rendet. A beosztottaiknak sötét ruhában, széles nemzetiszínű szalaggal a karjukon kell megjelenni.

— A temetésen résztvevők a temetésről emléklapot és a Petőfi-kutatásról szóló kiadványt kapnak.

Kérünk minden kül- és belföldön élő magyar embert, hogy a lehetőségeihez mérten vegyen részt a szervezésben, jelenlétével emelje a temetés színvonalát, és akár tíz dollárral támogassa a fentiek lebonyolítását.

Tisztelettel:
Morvai Ferenc
Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesület elnöke
Mátrafüred, 2015. április 5.

Forrás: Körlevél.
Beküldte Érszegi Edit


Kapcsolódó cikk!

Szót kérünk - Petőfi Sándor temetésének ügyében

A Magyarok Világszövetsége immár öt éve hirdette meg egyik legfontosabb nemzetpolitikai programjává váló célkitűzését: el kell temetnünk Petőfi Sándort!

Felsorolni is nehéz volna azokat a megszólalásokat, rendezvényeket, amelyek kiemelték a feledés homályából az ún. Petőfi-kérdést, és újra közbeszéd tárgyává tették azt az erkölcsi felelősséget, amely elől egyetlen magyar sem térhet ki, hogy a nemzet legnagyobb fiának, az eddig Tőle megtagadott kegyeletet, a temetést megadja.

Az MVSZ által létrehozott Petőfi Sándor Bizottság nem tört kutatói babérokra. Petőfi szibériai életének és halálának kutatóit, földi maradványainak felkutatásában és azonosításában szerepet vállaló személyek és intézmények munkáját elismerve és megköszönve bíztunk a kezdetektől fogva abban, hogy munkánkat siker koronázza.

Egy évvel ezelőtt, Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko, a burjátföldi Petőfi kutató magyarországi látogatása és határozott állásfoglalása fogadtatta el velünk is azt a álláspontot, hogy nincs szükség újabb bizonyítékokra: „a munka befejeződött", el lehet temetni Petőfi Sándort!

A Morvai Ferenc vezette Megamorv-Petőfi Bizottsággal próbáltunk együttműködni, de kár volna tagadni, hogy nem mindig értettük meg váratlan irányváltásaikat és kihátrálásaikat a közösen vállalt munkából, de a támadásokat és vádakat harmadik személy befolyásával próbáltuk és mai napig is próbáljuk magyarázni.

Őszinte örömmel üdvözöltük a március 13-án bejelentett eredményt, miszerint kínai szakértők rokonságot fedeztek fel a Barguzinban feltárt földi maradványok és Hrúz Mária testvérének ma élő leszármazottai között.

Persze, naivitás lenne azt képzelni, hogy az eddigi egyértelmű bizonyítékokat cinikusan elutasító tudományos közvélemény most egy csapásra meghajlik a tények előtt és revideálja korábbi álláspontját, hiszen szembe kellene néznie azokkal a mulasztásokkal és szándékos félremagyarázásokkal, amelyeket az elmúlt 25 évben elkövetett.

Nagy a valószínűsége annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia most is a megfellebbezhetetlen tekintély szerepét ölti magára és érvek, cáfolatok nélkül utasít majd mindent el, amit nem tud eddigi véleményével összeegyeztetni. A harcnak, amelyben egyenlőtlen erők, még egyenlőtlenebb arzenállal állnak egymással szemben, nem kétséges a végeredménye. A közszolgálati média és a politika az Akadémia oldalára látszik állani, ilyen helyzetben vajon mi tudná feloldani azt a tabut, amelyről megboldogult Józsa Antal, hadtörténész, az MTA doktora írt Glatz Ferencnek, az Akadémia elnökének, és figyelmeztette őt arra, hogy adatai és bizonyítékai is vannak arra vonatkozólag, hogy Petőfi túlélte a Segesvár melletti csatát és Szibériába hurcoltatott többezer társával egyetemben. Azt tudjuk, hogy nem volt foganatja Józsa Antal levelének, amelynek másolatát egy megbízható ismerősének adta, azzal a kéréssel, hogy csak halála után hozhatja nyilvánosságra.(A Magyarok Világszövetsége közleményeként vált mindenki számára hozzáférhetővé.)

De nem figyeltek fel az irodalomtudomány művelői néhai Szuromi Lajos, szintén MTA doktor, verselemzésére sem, amelyben a gondos elemző és a Petőfi-költészet rajongója „megrendült a velő az agyamban" felkiáltással fedezi fel a szabadság költőjét az orosz nyelvű versekben. A magyar irodalom és verstan remekbeszabott munkája, amelyet nemzedékek olvasnak majd gyönyörűséggel, egy kritikát, értékelést sem kapott negyedszázad alatt a tudós kollégáitól, akik nem restellik Szuromi Lajos tankönyveit használni egyetemi katedráikon.

Csodának kellene történnie, hogy megváltozzon ez a tiltással és félelemmel párnázott közöny, főleg, ha a politika is álljt parancsol az igazságkeresésnek. Áder János köztársasági elnök üzente meg Patrubány Miklósnak, a Magyarok Világszövetsége elnökének, hogy nem nézik jó szemmel a barguzini kérdés boncolgatását. Ahogy az őstörténeti kutatásokét sem.

Várható közöny, ellenkezés és támadások közepette kell készülnünk a temetésre.

Nem szabad belelépni abba a csapdába, amelyet a múlt század kilencvenes éveinek elején fölállítottak és akkor kitűnően működött.

A Magyar Tudományos Akadémia akkor is lekezelő fölényességgel utasított el minden bizonyítékot, Morvai Ferencet és csapatát dilettánsnak, alkalmatlannak tekintve élvezte a politika és a fősodratú sajtó támogatását, miközben nagyon jól tudták az igazságot, hogy a szibériai Petrovics azonos Petőfivel. Hiszen ott rejtőznek a versek és dokumentumok az irattáraikban.

Ha a Megamorv-Petőfi Bizottság rendelkezik Petőfi Sándor földi maradványaival, akkor nem szabad elkövetnie azt a hibát, mint 25 évvel ezelőtt. A temetés egy nemzet ünnepe kell hogy legyen! Más feladat ez, mint a sírfeltárás volt Barguzinban, más, mint a hamvak őrzése és védelme. Más készségek, módszerek és emberek kellenek hozzá. Hogy hová lehet buktatni egy kegyeleti ügyet, arról meggyőződhettünk a Hír24 portálon március 19-én leközölt beszélgetést Morvai Ferenccel. Elhangzottak vagy nem a riport során azok a szégyellnivaló , trágár kifejezések, az ebben az esetben csak másodlagos jelentőségű (aki Morvait ismeri, annak nincsenek kétségei), de a sajtó „felkészültségében" Petőfi lejáratására vonatkozóan szinte biztosak lehetünk. Szinte átsüt ezen a riporton is a szenzációéhes cinizmus és a kegyelet iránti teljes hiány. Hogy mire lehet még számítani ebben az adok-kapokban, arra gondolni sem jó.

Petőfi Sándor és az Ő temetetlen hamvai nem ezt érdemlik. A végső tiszteletadás nem válhat előre eltervezett provokációk martalékává. Ezt Morvai Ferencnek is tudatosítani kell. El kell fogadnia azt a szerepet amelyet kiharcolt magának és megérdemel. A magyar nép hálája és köszönete illeti, a magyar állam kötelessége Őt teljes mértékben kárpótolni, költségeit és veszteségeit megtéríteni és a legmagasabb kitüntetésben részesíteni.

De azt a tényt is el kell fogadnia, hogy Petőfi Sándor földi maradványai nem az Ő tulajdonát képezik. A temetés helyéről, idejéről és egyéb körülményeiről nem Neki kell döntenie. Magyarország Országgyűlésének kell törvényt alkotnia és rendelkeznie a nemzet legnagyobb fiának méltó eltemetéséről. Ezt a felkérést megteheti Morvai Ferenc és joga van a nemzet minden tagjához fordulni, hogy ezt az országgyűlési döntést támogassa, ha kell kikényszerítse a parlamenti képviselőkön és pártokon keresztül. Ha ezt az Országgyűlés elutasítaná, akkor nem méltó a magyar nép képviseletére. Ebben és csak ebben az esetben kell – az államot mellőzve – össznemzeti összefogással eltemetni Petőfi Sándort.

Budapest-Bély, 2015. április 5.

Fuksz Sándor,
az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora
MVSZ Sajtószolgálat
8590/150405


Morvai: júliusban temetjük Petőfit 

2015-07-03

Továbbra is határozottan állítja Morvai Ferenc, hogy Petőfi Sándor Szibériában halt meg. A barguzini csontok budapesti újratemetését sem halasztják el.

Mint arról a Bors beszámolt: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) továbbra sem ismeri el, hogy a Barguzinban kiásott csontok Petőfi Sándortól származnának. Morvai Ferenc azonban kitart amellett, hogy az akadémiának küldött dokumentumokkal igazolható: Petőfi Szibériában halt meg.

 

„Az MTA Petőfi Sándor halálának he­lyét és idejét nem bizonyított feltevésekre alapozva állapította meg. Huszonegy, az irodalomból ismert testi ismertetőjegy alapján történt azonosítás. Börtönnaplók, Szibériában írt versek és írásszakértői vélemény is igazolja, hogy a csontok Petőfitől származnak" – írta a Borsnak eljuttatott közleményében a Megamorv-Petőfi Bizottság. – „Az egyesület által 2015. április 15-re, Budapestre szervezett tudományos ta­nácskozáson a szakemberek meg tudják vitatni az álláspontokat. Várjuk a tudományos konferenciára az MTA szakembereit" – fűzik hozzá.

 

A szibériai csontokat to­vábbra is szeretnék a Fiumei úti sírkertben eltemetni. Az időpontját azonban előrehozták 2015. július 17-re. A Bors úgy tudja, neves zenészeket kértek fel egy Petőfi-oratórium megalkotására, amely első alkalommal a temetésen hangzik majd el.

Forrás: http://www.borsonline.hu/20150403_morvai_juliusban_temetjuk_petofit


 

 

Felhívás Petőfi Sándor temetésére a HUN TV: Aktuálpolitikai Kerekasztal 38. (Petőfi temetése)

Petöfi Sándor temetése

Petőfi Sándor Temetéséről és belpolitikáról valamint az egészségkárosításunkról.

 

Petőfi 2. rész – BIZONYÍTÉKOK

Petôfi Sándor bizonyítások


Közvetítések 

PETŐFI EMLÉKNAP - 1. rész - TEMETŐI SZERTARTÁS - ÁKTV 150717

https://www.youtube.com/watch?v=dpA3Ti8NfLo

PETŐFI EMLÉKNAP - 2. rész - KONCERT AZ ARÉNÁBAN - ÁKTV 150717

https://www.youtube.com/watch?v=axPMCyN3K9Y

PETŐFI EMLÉKNAP - 3. rész - MORVAI FERENC BESZÉDE - ÁKTV élő közvetítés150717

https://www.youtube.com/watch?v=i8CjZkx2hI0

PETŐFI EMLÉKNAP - 4. rész - KOSZORÚZÁS - ÁKTV élő közvetítés - 150717

https://www.youtube.com/watch?v=b_A2soe9gW0

 

Petőfiről összefoglaló :

ÁKTV Petőfi - 1. rész - Dicsőséges nagyurak

https://www.youtube.com/watch?v=i7MFiFNs2XY&feature=youtu.be


ÁKTV Petőfi 2. rész - Bizonyítékok
https://www.youtube.com/watch?v=oOWJbbfsFbg&feature=youtu.be


ÁKTV Petőfi - 3. rész - A régész - 150703
https://www.youtube.com/watch?v=KZRbmOIpipY&feature=youtu.be


ÁKTV Petőfi 4. rész - A titkok titka - 150706
https://www.youtube.com/watch?v=qt50R9MUytY&feature=youtu.be


ÁKTV Petőfi 5. rész Hadifogoly-listák Oroszországban - 150708
https://www.youtube.com/watch?v=fQQX0CbdmG0&feature=youtu.be


ÁKTV Petőfi - 6. rész - Eltitkolt források
https://www.youtube.com/watch?v=CMjO9kuyBAs&feature=youtu.be


ÁKTV Petőfi 7. rész - A deportáció
https://www.youtube.com/watch?v=oZCGW0FsBY0


ÁKTV Petőfi 8. rész - MTA-szakértők - ÁKTV 150713
https://www.youtube.com/watch?v=7M38AKo0fkY


ÁKTV Petőfi 9. rész - JÚLIA - ÁKTV 150914
https://www.youtube.com/watch?v=wbPYEHmNY_E&feature=youtu.be


Kubínyi Tamás ÁKTV Petőfi - 10. rész - TANÚK - Álmos Király Televízió 150715
https://www.youtube.com/watch?v=sMjIwpOCKD0


Kubínyi Tamás ÁKTV Petőfi - 11. rész - LÉTELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS - Álmos Király Televízió 150716
https://www.youtube.com/watch?v=kpBi01j9W60


Kubínyi Tamás ÁKTV Petőfi - 12. rész - LÉTEN TÚLI TAPASZTALAT - ÁKTV 150716
https://www.youtube.com/watch?v=a2IPfUOelTk

Hozzászólás  

#3 Budapest,Kelemen László u.2.Dr Seres Lászkó 2015-11-05 09:43
T.Cím !

Szeretném elmondani Önöknek, hogy 2000
Augusztus 26.-án,miután dedikálta számomra könyvét Kiszely István, leültünk egy villamos megállóban... Ott órákon át - barátilag - elmesélte
óriási élményét , a barguzini sír feltárásával kapcsolatban,..Elmondta,hogy már a koponya megpillantása elég volt Petőfi Sándor maradványainak azonosításához... Fokozatosan
megtudtam az ottani negativ irányú manővereket, majd az ellentmondó DNS leletek hátterének magyarázatát... Azt , hogy most - 2000.ben -
külföldön vannak,titkos , biztonságos helyeken,
elrejtve nagy Költőnk maradványai.

Tisztelettel: Dr Seres László

nyugdíjas orvos
Budapest 2015.November 5.
#2 H-5213 Szapárfalu Angolkert úr 2/Akovacs.laszlo 2015-08-10 20:56
Petőfi és Szibéria.
Lenne néhány megjegyzés forradalmi költőnk hazatérésévek kapcsolatban. Legyen ez a hűs nyári szellő, amely meglegyinti egymással vitatkozgató „forrófejű” honfitársainkat ()

1. Rendkívül hálás vagyok Morvainak, s sajnálom, hogy fáj a szíve. Nem véletlen, hogy a Petőfi Párt elalakulása – bár igazán elkelne – elmaradt. (Még nem jött el az ideje.)

Bár nem igazán bizonyítás kérdése, mérget vennék rá, hogy a költő hazatérésének időzítése az idő minőségét (Geistzeit) jelzi. Azaz világforradalom van kibontakozóban. Ugyanis – immár közhely - Petőfi volt az első s utolsó költő, aki a világforradalom intézményét „megénekelte”. Lám – 1956-tal ellentétben – most a kínaiak az igazság mellé álltak. (Akkor ők döntötték el a forradalom vérbe fagyasztását.)

2. Honnan a világforradalom? Itt a kulcs a „János vitéz”, amelyet sokan kutattak, pl. Pap Gábor. Kutatásaimból arra következtetek, hogy a „lánglelkű” költő hányattatását is ez idézte elő: ui. a kulcsfontosságú mű így keletkezett: Petőfi tarot kártyákat terített maga elé, s szabadjára engedte a képzeletét (révületbe esett), s megírta a János vitézt. (S persze anélkül, hogy azt tudta volna, a világforradalom forgatókönyvét is.) Az internetet Nagy-Tartária nyomait őrző térképek után böngészve fedeztem fel, hogy a tarot, amelyet a szakirodalom a héber írással azonosít, tartár találmány. Immár meggyőződéssé érett bennem az a felismerés, hogy a zsidók az állítólag ősi tudásukat a tartároktól „sikkasztották”. (Az ukrán „Istvánffy András” bebizonyította, hogy a Google-könyvekben a zsidók neve az összes nagyobb európai nyelveken csak egészen későn, a középkor legeslegvégén jelenik meg először. Furcsa módon éppen akkor, amikor a tartárság – tragikus körülmények között s szinte nyom nélkül - eltűnik a történelemben a térképekről.) Humboldt leírja, hogy a legrégibb ismert zodiákus a tartároktól származik. (Aki még beveszi a tatárjárás meséjét, az eszméljen fel.) Nem a zsidóktól.
Bárki, aki a tarot kártya történetét kutatja az interneten, ugyanazon francia szerzőtől megtudhatja, hogy a tarot óind-tatár szó. S az már a legfrissebb kutatások eredménye, hogy a szanszkrit (az angol „saint script”, azaz az angol „szent írás” szóból) gyakorlatilag közelebb áll a mai oroszhoz, mint a szerb nyelv. (A bizonyítékom Zolitól lesz igényelhető.)
Egy szó mint száz, Petőfinek hadifogságában sínylődve kellett rádöbbennie arra, hogy a tatárok (ahová ő került, Barguzinba), egyáltalán nem emberevők. (Petőfinek gyermeke is lett tőlük.)

Vegyük szemügyre János vitéz s világhódító vitézei vándorlásának a folyamatábráját. Az első állomásra (Nagy-Tartárország), amelyet a német (tehát nem orosz) uralkodói ház, a Romanovok csak 1830-ban győztek le, ill. hódítottak meg, maga Petőfi került. Taljánországba (Turinba) remeteként Kossuth. Kőrösi Csoma Sándor (Pap Gábor kutatási eredményei szerint Petőfi - garabonciás értelemben vett – ikre) Indiába. (Egyébként Tibet akkor még Kínai Tartárországhoz (Chinese Tartary) tartozott.) Közismert a 48-as franciaországi emigráció. S hát Lengyelországból (János vitéz 5. célállomása) maga Bem tábornok jött katonáival hozzánk a világszabadság ügyét megvédeni.

3. A hétvégi vizes VB (lényegileg a Vízöntő-hullám uralása) stafétabotja a mai Tatársztán fővárosából kerül hozzánk. Kevesen tudják, hogy a történelmi tartároknak, akik szinte egész Eurázsiát és Amerika jelentős területeit is uralták, két totemállata van, a bagoly és a griff. A griff csodás állat, teste oroszlán, feje sas. Ez a Pap Gábor által megfejtett s az utókor számára megmentett ősmagyar tudás szerint a Vízöntő-paradoxon megtestesülése. Teste Oroszlán, tehát szellemisége: Vízöntő. A madárfej (Sas) Skorpió-szellemiség. Ez a történelemben egyértelműen Jézusra utal. Oroszlán test a Vízöntő-világkorszak. A Sas-fej pedig a precessziós Halak világkorszak. S az már a nyelvészek töprengésének tárgyát kell képezze, hogy „kazán”-gyáros Morvai s Kazany közt mely összefüggés rejlik.

Megj.: a tartárok az oroszokkal éltek szimbiózissal. Tehát a két nép történelme - Famankó kutatásai eredményei szerint - gyakorlatilag egy s ugyanaz.
K.L.
#1 MIÉRT ZÁRJÁTOK EL AZ ÚTAMAT?Merkurius 2015-04-11 22:29
MIÉRT ZÁRJÁTOK EL AZ ÚTAMAT?

Miért zárjátok el az útamat?
Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.

Veszélyben a hon, s tettre híja föl
Minden fiát,
S reményeim szikláin állok én,
Lelkemre százszoros viszhang kiált.

Szilárd reményem, mint a sziklakő,
Mely nem remeg,
Hogy helyemen majd becsület marad,
Hogy a hazáért sokat tehetek.

A tettek vágya, tettek ereje,
Mint vad patak,
Folyt rajtam át, amelynek habjai
Szilaj morajjal mélybe omlanak.

Fölnézek a nyárdéli napba és
Nem fáj szemem,
Lenézek örvény fenekére és
Lenézek bátran, nem szédül fejem.

Közönséges napokban csak megáll
Más is helyén,
De majd ha minden ember tántorog,
Ottan leszek majd, s nem tántorgok én!

És jőni fognak rettentő napok,
Amilyeket
Csak álmodik most holdas éjeken
Az őrülésig rémült képzelet.

Nem várok én dicsőséget s dijat
Munkáimért...
Kötelességet ingyen tenni kell,
S kötelesség munkálni a honért;

És a dicsőség? isten hírivel
Tovább mehet,
Nem kell nekem kacér leány, midőnÖlelhetem hű feleségemet.

Miért zárjátok el az útamat?
Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.

(Pest, 1848. július.)

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások