20240614
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 január 06, vasárnap

Leomlott finnugor hazugság

Szerző: FB

A Magyar Krónika című lap interjút készített Kásler Miklós professzorral, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával.

MEGVAN az árpád-házi DNS! Lerombolt finnugor hazugság: a tudomány és genetika bizonyítja, a lengyelekkel ősi testvér nép vagyunk!

Az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan nem finnugor eredetűek...

Nagy port kavart az a hír, miszerint az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan nem finnugor eredetűek, hanem eurázsiaiak.

A Magyar Krónika című lap interjút készített Kásler Miklós professzorral, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával.

A szakember a beszélgetés elején elmondta, azért is vágott bele ilyen nagy intenzitással Árpád-házi III. Béla és felesége, Chatillon Anna leleteinek archeogenetikai kutatásába, mivel hiányérzet gyötörte amiatt, hogy a magyarok nem zarándokolhatnak el úgy királyaik sírjaihoz, mint az angolok, a spanyolok, az osztrákok és a lengyelek.

A kutatáshoz szükséges megfelelő, ép sírokat azonban nem könnyű találni Magyarországon, hiszen a törökök, majd a császári zsoldos seregek feldúlták, összedobálták a magyar uralkodók temetkezési helyszíneit, a koporsókban található leleteket pedig összekeverték.

Kásler ugyanakkor megemlítette, nem politikai célzatú fosztogatásokról van szó, ezek csupán „egyszerű" sírrablások és hullagyalázások voltak. Tehát míg a legtöbb emlékhelyet tönkretették a történelem folyamán, addig III. Béla és felesége sértetlen maradt.

Miért? Mert azokat nagy valószínűséggel nem találták meg a rablók, hiszen a koporsókat a székesfehérvári bazilika padlószintje alatt „rejtették el".

„1848 decemberében találták meg egyszerű emberek a sírokat, akik rögtön értesítették is a régészeket, ezért már az első vizsgálatok is szakszerűek voltak.

Az előrenyomuló osztrák seregek miatt gyorsan Pestre szállították a leleteket, hol itt, hol ott rejtették a koporsókat, végül a Mátyás-templom oldalkápolnájában helyezték örök nyugalomra III. Bélát és a királynét.

Azóta csak mi bolygattuk meg a királyi párt, egyetlen alkalommal" – mesélte a királyi pár koporsóinak kalandos történetét az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója.

Dr. Entz Géza művészettörténész, III. Béla király feleségének koronáját vizsgálja 1967. – Fotó: MTI Fotóbank

Arra a kérdésre, hogy mi adott igazán nagy súlyt az intézet által végzett mostani kutatásnak, a professzor azt válaszolta: „Egyértelműen kiderült, hogy az Árpádok az R1a genetikai haplocsoportba tartoztak.

Azt pedig már tudtuk, hogy a finnugor nyelvű népek az N1bc-be. [...] Tény, hogy az Árpádok és a magyarok többsége az R1a haplocsoport népei közül származik. A finnugoristák is kénytelenek voltak finomítani, ma már nem közös eredetről, csupán a finnugor népekkel való nyelvi rokonságunkról beszélünk".

A kutatás ugyanakkor egy másik, „fontos kérdésre" is választ adott: az archeogenetikai vizsgálat ugyanis kimutatta, hogy nem csak a barátság köti össze a magyar és a lengyel népet. „A mai magyar lakosságban 30 százalékos az R1a előfordulási aránya, a lengyeleknél ez még magasabb. Tehát nem barátok, hanem testvérek vagyunk" – fogalmazott a professzor.

A vizsgálat részleteiről Kásler elmondta: egyházi előírásoknak megfelelően nyitották fel III. Béla sírját. Jegyzőkönyvet írtak, és amikor visszazártak mindent, az egyházi szertartásrendnek megfelelően újra felszentelték a sírt. A koporsóból körülbelül egy négy-öt milliméter széles, két-három centiméter hosszú mintát vettek.

„Szándékosan úgy jártunk el, hogy ha szemből nézi az ember a csontvázat, akkor nem látja a mintavétel helyét. Magát a mintát négy azonos részre osztottuk, az intézet két genetikai munkacsoportja is részt vett a kutatásban, de küldtünk mintát a Göttingeni Egyetem intézetének is, a negyedik darabon pedig kormeghatározó vizsgálatot végeztünk" – magyarázta az onkológiai intézet vezetője.

Később, kérdésre válaszolva elmondta, egyáltalán nem volt idegen terep a történelmi szerep az onkológiával foglalkozó genetikusoknak. Sőt, állítólag más próbavizsgálatok folyamán rátaláltak III. Béla apjának, II. Bélának, illetve nagyapjának, Vak Bélának maradványaira is.

Az eredmények publikálása után felmerült, hogy nem III. Béla, hanem Könyves Kálmán csontjait vizsgálták. Kásler Miklós ezt azonban cáfolta. Mint fogalmazott: „Korabeli leírások szerint Könyves Kálmánnál súlyos középfülgyulladás alakult ki, ennek pedig a koponyacsontokon elváltozásokat kellett okoznia. Ilyeneket azonban nem mutatott ki a CT-vizsgálat".

Hogy melyik mederbe terelődik a magyarok eredetének kutatása, az komoly kérdés. Ám a mostani kutatásban még több potenciál van. „Az, hogy tudjuk, kik voltak, honnan származtak az uralkodóink, nemzeti identitásunk része. Ezt az identitást erősítette meg először is a kutatás. Az Árpád-háziak elképesztő szellemi és fizikai adottságokkal rendelkeztek, képesek voltak létrehozni a Német-Római Császárság, a Bizánci Birodalom és a Kijevi Rusz között egy, az egész Kárpát-medencére kiterjedő birodalmat.

Abban a korban archiregnumnak nevezték Európában a magyar királyságot, ami azt jelentette, hogy nagyon ősi, nemes, a világ működési rendjét értő és ismerő birodalomnak tekintették, amely felett egyedülálló módon nem közönséges, koronás fejedelmek, hanem apostoli királyok uralkodtak. Erről tanúskodnak krónikáink is, amelyek meglepően egységesek egészen az Anjouk koráig. Szokás lett ezeket a krónikákat mesének tekinteni.

No de valóban igaz lenne, hogy a hazai krónikások csupán meséket költöttek volna, a nyugatiak viszont a színtiszta valóságot írták meg műveikben?! Hogyan lenne ez lehetséges, különösen akkor, amikor minden krónikás ugyanannak az egyháznak a papja volt?

Ráadásul a magyar krónikák leírásait nagyon sok vonatkozásban igazolta már a régészet. A genetikával nem lehet vitatkozni, amit ez a diszciplína nyújtani képes, az nem érzelmi kérdés. Össze kellene rakni végre a magyarok eredetével, őstörténetével kapcsolatos eredményeket, és kialakítani egy egységes, hiteles képet" – mondta Kásler Miklós.

A professzor az interjúban elmondta, folytatják a kutatásokat, s további Árpád-házi uralkodókat fognak azonosítani. „Nem vagyok történész, egyszerűen csak sokat olvastam a magyarok históriájáról, ennyi az egész. De a korábbinál erőteljesebbé akarjuk tenni a történelmi kutatások genetikai vonalát.

Mert perdöntő eredmények születhetnek ezen a téren, olyanok, amelyekre komplex, széles vágányú, interdiszciplináris kutatások épülhetnek tovább" – fogalmazott az Országos Onkológiai Intézet igazgatója.

Forrás: vilagfigyelo.com

Hozzászólás  

#7 GYŐRI GÁBOR alias ORBÁN VIKTOR NÉPIRTÁSA!!!Pálos Trend 2019-09-07 15:26
FINNUGOR HAZUGSÁG HELYETT; - ÍME A CIGÁNY VÉRES VALÓSÁGA!!! :-x
ORBÁN KILAKOLTATOTT ORSZÁGA
TUDD, HOGY KINEK A KÖLYKÉT FOGADOD A HÁZADBA...HAZÁDBA‼️‼️
Az Alkotmánybíróság szerint a hatályos jogot alapos ok nélkül figyelmen kívül hagyó bírói ítélet nem fér össze a tisztességes bírósági eljárással‼️‼️‼️
Az Alkotmánybíróság 2 éve közzétett határozatában kimondta: a bírói függetlenségnek nem korlátja, hanem biztosítéka a törvényeknek való alávetettség, a bírónak a határozatait a jogszabályok alapján kell meghoznia‼️‼️‼️
A jogszabályokat figyelmen kívül hagyó bíróság visszaél saját függetlenségével, amely a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozza/okozhatja‼️‼️‼️

www.youtube.com/watch?v=PDPL25_NGzM
#6 Leomlottt...Jéga Szabó Ferenc 2019-02-11 06:58
Az én fogalmazásom - szerintem - szebb : Magyar Történelmi Amnézia (intézet) !
#5 AZ ún. MTA MA IS A MAGYARELLENES, IDEGENSZÍVŰ DÖGKESELYŰK FÉSZKELŐHELYE‼️‼️‼️Pálos Trend 2019-02-10 20:36
SZÉCHENYI ISTVÁN ÉDES FIA: PETŐFI SÁNDOR‼️‼️‼️

AZ ún. MTA MA IS A MAGYARELLENES, IDEGENSZÍVŰ DÖGKESELYŰK FÉSZKELŐHELYE‼️‼️‼️
#4 Leomlott...Jéga Szabó Ferenc 2019-02-03 16:12
Az egyszerű kitalálásnál nagyobb trükk ez ! : az eredeti valóság helyett (szkíta-szittya eredet), egy kettős fenekű ötlettel jöttek elő, a finnugor , kontra török "rokonság" szembeállításával. Így ezek között "lehetett választani". s az eredetit könnyedén a partvonalon kívülre szorítani.
Persze félreértés ne legyen: mindkét vonal néeinek nyelve bizonyos szintű rokon jelleggel bír magyar nyelvünkkel, csak nem úgy, nem akkor, és nem azért !
A tényleges helyzetet hosszú ideidézni részleteiben. Köleshéjban: a nyelvünk a folyamközi kultúrnyelv (ma sumir) komoly mérvű származéka, időben cca.5.000 évet látunk ezen e téren vissza. Ezen nép tagjainak és csoportjainak Szibériában és Kelet-Európában történ "gyarmatosításai" vagy "kalandozásai" (értsd.: kereskedelem, bányászat, széttelepülés) nyomán bizonyos szavaik az őslakók nyelvének is részévé vált. De nem mindegyik, és nem mindenütt. Ez az oka annak, hogy a nyelvkufárok nem tudnak olyan finnugornak minősülő szavakat mutatni, mik mindegyik népcsoportocska nyelvében ugyanúgy, ugyanazt jelentve azonosak a magyar "párjával".
A törökkel - pontosabban az őstörökkel időrendi probléma esett ! Ezen nyelvben található azonosságok ugyanúgy a sumírból származnak, mint a mieink azonosa. Ugyanúgy - vélhetőleg - az expediálók hurcolhatták szét - jóval korábban, mint ahogy a vizsgálók látják - tehát nem felmenői ezek a szavak a magyarnak, hanem testvérei, vagy unokatestvérei.
Ne feledjük el, hogy kik voltak a köktürkök, hol éltek, mikor jöttek elő mint az avarok ellen fellázadt néptömegecske. Ez ezer évekkel Subartu megalakulása után történt. Subartu szabar/szabir ország volt, s lakói a folyamközből felmenekült káld-szkíta (ma sumir) népesség. Nem ragozom tovább, ez a lényeg.
#3 BeismerésHorváth Sándor 2019-01-28 22:23
Drechsler Miksa temesvári főrabbi emlékirataiban elismeri, hogy a magyar ősmúlt cáfolatára kidolgozott finnugor teóriát zsidók terjesztették el eredményesen, jó pénzért, a Habsburg udvar kívánsága szerint, amelyet a MTA két tagja Hunsdorfer és Budenz dolgozott ki.
#2 Leomlott finnugor hazugságAttila Sághy 2019-01-27 16:26
Több munkában olvashattunk az igazi Magyar származástörténetről,néhány kötet címe: Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet,Mahmud Terzsüman ":Magyarország története "/Tarih-i Üngürüsz/és a
" Magyar őstörténet"/Marzsar Tarihhi magyar fordítása.Blaskovics József professzor fordítása.Mándoky Kongur István:kunok és magyarok című munkája.Ez utóbbi kötet a legújabb bizonyítékok alapján készült munka.Mindhárom írás az igazi történetet tárja elénk.Ajánlom figyelmükbe tisztelettel:Attila Sághy
#1 Leomlott finnugor hazugsággAldobolyi E. Judit 2019-01-21 04:50
Tisztelt KASLER MIKLÓS miniszter úr

Hála Istennek eljutottunk idáig. Az emigráció tudósai ezt sikerült már kibogozzák, s végre nem tilos róla beszélni! A lépésváltás után hazatérő tudósaink már tobb esetben megirták a szükséges változások figyelembe vételét.
Számtalan esetben irtam már én is laikusként a hét magyari nép kilétéről az ő kutatásaik alapján. De eddig nem lehetett erről beszélni. Az áltudós világ nem vett a magyarságunkról tudomást!
Hála Istennek, sikerül végre tiszta vizet őnteni az évezredes történelmünk poharába, és tudósainknak elindulni végre az igazság útján.
A hét ugynevezett "magyari nép' amit a külföldi tudósokkal karöltve bogoztak ki a XIX, XX. századbana finnugronizált, a német, és orosz által elnyomott tudósaink, pl. Katona Sándot, Baráth Tibor, Badinyi Jós ferenc, Padányi Viktor, Bobula Ida, és sokan mások az emigrációban készitett munkáit simán lesöpörtők az asztalról.
Bizzujnk benne, hogy elérkezik végre annak az ideje, hogy felszedik műveiket a porból, és megirák az végte népünk, nemzetünk valódi történetét! S nem csak István királytól, hanem az azt megelőző előtti évezredeket is.
Számtalan esetben irtam pl. még én a laikus is az ő munkáik nyomám arról, hogy ezek a külön népeknek beállitott magyar "honfoglaló törzsek-népek" mind a testvéreink! A magyarok, a hunok, kunok, a jászok, a palócok, a besenyők, a horvátok, az avarok mind, mind a testvéreink, csak szándékos zavarkeltés céljából nevezték őket a történelemhamisitók MAGYAR gyüjtő NÉPNÉV helyett, a nagycsaládjaik vezetőinek neveiről! Stb.
Ilyesmiről szól többek között a 300 éves, Heribert Illigh féle "betoldott" történelem is!
De erről a kommunista irányitás alatti időben, különösen a II.VH. után a lépésváltásig, sőt egészen mostanáig, hivatalosan még csak beszélni se lehetett!

Sok sikert és jó egészséget kivánva a kutatásokhoz,
küldöm szivélyes üdvözletmet,
Aldobolyi E. Judit
Kanada

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások