20230925
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2010 március 02, kedd

Magyarország Felszabadítására tett kárelhárítási kezdeményezés

Szerző: Tejfalussy András

Az EU-ba beléptetésünk óta nem lehet tudni, hogy melyik étkezési só felel meg a hazai szabványnak. Az MSZ-01-10007-82. magyar szabvány valamennyi étkezési sóban (mindegyikben) tiltja a kálisó legkisebb mennyiségét is.

A Jobbik Európai Uniós képviselõjét, Dr. Balczó Zoltánt felkérés a kivégzõméreg, idegméreg kálisóval kevert konyhasó mûtrágyaként és ételízesítõként, vegyi fegyverként mérgezõ használatára vonatkozó engedélyek Európai Unió által érvénytelenítésének kezdeményezésében való segítség nyújtásra:

 Kód: Jobbik-Balczo-Wallstrom-100301

Tisztelt Dr. Balczó Zoltán képviselõ Úr!

Dr. Papp Lajos úr szívsebész, ny.egyetemi tanár, akadémiai doktor szakvéleményét is mellékelve, segítséget szeretnék kérni az alábbi EU-s közérdekû bejelentésemhez.

Az EU-ba beléptetésünk óta nem lehet tudni, hogy melyik étkezési só felel meg a hazai szabványnak. Az MSZ-01-10007-82. magyar szabvány valamennyi étkezési sóban (mindegyikben) tiltja a kálisó legkisebb mennyiségét is. A kálisóval kevert sókat a boltokban nem lehet felismerni. Mindezeket az EU jelenleg nem korlátozza.

Kérem szíveskedjenek átadni a mellékelt cikket író Margot Wallström asszonynak e tájékoztatást és mellékleteit. Hátha õ, mint az EU környezetvédelmi biztosa, esetleg hajlandó fellépni a kálisóval kevert konyhasóval mûtrágyázásnak és ételízesítésnek, mint vegyi használatnak az EU-ban, s így Magyarországon is betiltatása érdekében.

Mellékletek:

1./ Margot Wallström asszony: Együtt halunk a vegyszerekkel c. írása (magyarul).

2./ The Smash of our Country in Sanitary and Economic Sense (the crocking up and insolvency in Hungary) has been generated by 11 (eleven) principal causes, the secretion of the must be treated as high treason, itself! Kód: Principal Secrets of Smash-100207.
Kód: 4/2. SZMM-karelharitasi-100302

3./ A 2./ pont szerinti szöveg magyar eredetije, kód: CSOD-FOTITKOK-100207.


4./ Medical Scientific Declaration of Prof. Dr. Lajos Papp, PhD., doctor of medical sciences of Hungarian Academy of Science. Kód: CsodFotitkok-100207-3En.

5./ Egy fontos bibliai szöveg értelmének megváltoztatása címû bizonyíték gyûjtemény. Kód: DrabikUzsoracivilizacioBibliahamisitas. *

6./ Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor 4./ pont szerinti Nyilatkozatának magyar eredetije. *

* Kérem, hogy szíveskedjenek hivatalos angol fordítást készíttetni Margot Wallstrom asszony részére a fenti közérdekû bejelentésemrõl és a 4. mellékletérõl, s ezeket részemre is megküldeni!

Verõce, 2010. 03. 01.

Tisztelettel: Tejfalussy András

MELLÉKLETEK: ......

  II. 

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSEN KEZDEMÉNYEZÉSE A KERESZTÉNY DEMOKRATA NÉPPÁRTNÁL, AZ ORSZÁGGYÛLÉS EMBERI JOGI- KISEBBSÉGI- CIVIL- ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉNÉL, BALOG ZOLTÁNNÁL. (Budapest, 2010. 02. 20.).

III.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSEN KEZDEMÉNYEZÉSE A FIDESZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ DR. ÁNGYÁN JÓZSEFNÉL, A SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET EGYETEMI TANÁR, INTÉZET IGAZGATÓJÁNÁL. (Budapest, 2010. 02. 20.)

 

IV.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYESEN KEZDEMÉNYEZÉSE A MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRTNÁL, MEDVECZKI ZOLTÁN ELNÖKNÉL. (Szob, 2010. 02.28.)  Kód: 4/3. SZMM-karelharitasi-100302

V.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYESEN KEZDEMÉNYEZÉSE A JOBBIK PÁRT ELNÖKI SZAKÉRTÕ MEGBÍZOTTJÁNÁL, DR. KOVÁCS TAMÁSNÁL. (Budapest, 2010. 03. 01.)
 

VI.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYESEN KEZDEMÉNYEZÉSE MÁS SZERVEZETEK VEZETÕINÉL IS (FOLYAMATOS).

VII.

A MAGYAR LAKOSSÁGGAL A KEZDEMÉNYEZÉS MEGISMERTETÉSE  ÉS A TARTALMI ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁRA FOLYTATOTT SZAKMAI ÉS POLITIKAI KÜZDELMEK ÚJ TUDOMÁNYOS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEKKEL IS TÁMOGATÁSA.

VIII.

Kárelhárítási beavatkozásunk a Ptk. 484-487. §. szerinti megbízás nélküli jogviszonyon is alapul.
 

IX.

FENTIEKET KONKRÉT BIZONYÍTÉKOKKAL EGYÜTT LEHET MEGTEKINTENI, a

www.aquanet.fw.hu 

honlap nyitólapja zárósorára kattintás útján! 

X.

Aki partnerünk a 11 fõ csõdok elhárításában, beilleszti a fenti programot a saját programjába! 

(Mint nyílt levél, megküldve a fent felsorolt tárgyaló partnerek mindegyikének email címére!)

XI.

Felkérünk mindenkit, aki egyetért a 11 csõd fõ ok elhárítása feltétlen szükségességével, hogy szíveskedjék részükre is továbbítva, minél több magyarral mielõbb megismertetni ezt a hírt!   Kód: 4/4. SZMM-karelharitasi-100302 
XII.

A

www.AQUANET.FW.HU 

 

HONLAP NYITÓLAPJA ZÁRÓ SORÁRA KATTINTVA,  

A WWW.AQUANET.FW.HU ÉS

 

WWW.UJVIZFORRAS.FW.HU 

 

HONLAPOKON A TEJFALUSSY ANDRÁS TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKAT NAGYSÁGRENDEKKEL FELGYORSÍTÓ NEMZETKÖZI MÉRÉSTANI SZABADALMAI SZERINTI MÉRÉSI SOFTWARE ALKALMAZÁSA ÚTJÁN KIDERÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI PROBLÉMÁK, ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSÁRA ALKALMAS OPTIMALIZÁLT KONKRÉT TECHNIKAI MEGOLDÁSOK IS LÁTHATÓK. 

 

Budapest, 2010. 03. 02.

 

 

Tejfalussy András s.k 

 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a. 

 

Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaKód: SZMM-karelharitasi-100302TakacsA

EGYETÉRTÕ NYILATKOZAT
 

 

Az „SZMM karelharitas-100302” jelû irat I-XI. pontjában szereplõ kezdeményezéssel teljesen egyetértek, s beillesztjük azokat a Szabad Magyarországért Mozgalom meglévõ programjaiba.

Budapest, 2010. 02. 02.

 Takács András s.k. 

 Szabad Magyarország Mozgalom  

vezetõ

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

Megnyitva 2988 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások