20230322
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 október 10, szombat

petitiononline/trianon *

Szerző: ?

A Magyar Királyság évszázadokon át védte Europát a mongol, tatár valamint török támadások ellen. A legtöbb történész véleménye szerint, Europa török uralom alá került volna a magyarok ellenállásának hiányában és az sem mellékes, hogy a magyar nemzet többet harcolt a Kisázsiai népek ellen mint az összes többi egyszerre.

Felhívás! * petitiononline/trianon *

Ha most nem teszünk semmit, akkor
tényleg csak ez marad belõlünk! 
www.petitiononline.com/trianon

Kérjük a petíciót teljes névvel aláírni és a linket terjeszteni.
Köszönjük!

To:  European Parliament

Peticionk a Trianoni békeszerzödés revizióját kérelmezi. Az 1920 junius 4-i ''béke''szerzödés a mai napig több problémŕt okozott mint amennyit meg kellett volna oldania. A Trianon esetében jogellenes békeszerzödésröl beszélünk, hisz a Román, Szerb és Szlovák államok által benyujtott hamis adatokon és statisztikákon alapszik, hogy a lehetö legtöbb területet kaparintsŕk meg Magyarország rovŕsára. Ezen szerzödés 3 millio magyart késztetett arra, hogy idegen nemzetek nyomása alatt, diszkriminŕcioban éljen és szinte hetente részesüljön testi sértésben a románok, szlovákok és szerbek részéröl, magyar mivoltuk miatt.
A Magyar Királyság évszázadokon át védte Europát a mongol, tatár valamint török támadások ellen. A legtöbb történész véleménye szerint, Europa török uralom alá került volna a magyarok ellenállásának hiányában és az sem mellékes, hogy a magyar nemzet többet harcolt a Kisázsiai népek ellen mint az összes többi egyszerre.
E peticiot aláiro személyek nevében, felteszem önöknek a következö kérdést:
A Trianoni szerzödéssel ''jutalmazták'' meg Magyarorszŕgot amiért ez évszázadokon át védte Europát? Ônök szerint az jutalom, hogy a magyar nemzet gyermekei mai napig idegen elnyomŕs alatt élnek?
Ônök kezében a döntés, de ne felejtsék: Magyarország nélkül teljesen más arculatot öltött volna a történelem..
Ha magyar, székely vagy csángo vagy, netalán egyik sem, de egyet értesz a Trianon igazságtalanságával, kérünk ird alá ezt a peticiot amelyben a békeszerzödés revizioját kérjük, de ezuttal TARGYILAGOSAN és VALOS STATISZTIKÁK ALAPJÁN!
Köszönjük, Isten Alld meg a Magyart

This is a petition requesting to review the Trianon dictate. The Trianon “peace” treaty of 1920 has caused more problems than it was set out to resolve. The Trianon treaty is an illegal treaty because it was made based on false data and statistics presented by Romanians, Serbians and Slovakians in order to receive more land from the Kingdom of Hungary. Due to the Treaty, more than 3 million ethnic Hungarians are forced to live under foreign oppression and are discriminated against and beaten almost weekly by Romanians, Slovaks and Serbs.
The Kingdom of Hungary has for the past 1000 years protected Europe from Mongol, Tatar and Ottoman attacks. Many have been quoted saying, if it wasn’t for Hungary, Europe would have fallen under the Turks, and that Hungary as a single nation did more to fight back the Turks than all the other European nations put together. As the reader, I have one question for you.:
Is Trianon Hungary’s reward for defending and saving Europe for the past 1000 years? Is it Hungary’s rewards that her children suffer under the oppression of Serbians, Romanians and Slovaks? I will let you decide, and remember if it wouldn’t be for Hungary, the world would be a very different place.
If you are a Magyar, Székely or Csángó or a person acknowledging the injustice of Trianon, please sign this petition which is requesting that the Treaty of Trianon be reviewed and be decided based on TRUE FACTS AND REAL STATISTICS unlike the 1920 version.
Thank you, Isten Aldd Meg a Magyart

Voici la pétiton demandant la révision du traité de TRIANON qui a causé plus de problčmes que ce ŕ quoi on pouvait s'attendre. Le traité de TRIANON est injuste, car il est basé sur de faux éléments historiques et des statistiques mensongčres suggérés par la Roumanie, la Serbie et la Slovakie afin de s'octroyer le maximum de terre du royaume de la Hongrie. Il y a de cela 1000 ans, les Hongrois protégaient l'Europe des envahisseurs Mongol, Tatare, Turques. Beaucoup d'historiens ont reconnu le fait que l'Europe aurait été sous pouvoir Turque et que la Hongrie est le seul pays ayant lutté autant contre l'Asie mineure que tous les autres pays d'Europe réunis. Comme tous les lecteurs de ce texte, j'ai une question ŕ poser:
Est-ce que le traité de Trianon est une récompense pour la Hongrie d'avoir défendu et sauvé l'Europe durant les derniers sičcles? Est-ce que c'est une récompense que les derničres générations souffrent sous la préssion des Serbes, Roumains et Slovaks? Je vous laisse décider mais n'oubliez pas- s'il n'y avait pas la Hongrie, l'histoire actuelle aurait un tout autre visage.
Si tu es un magyar, székely, csŕngo ou une personne consciente de l'injustice du traité de Trianon, on te demande de signer cette pétition dans laquelle on demande de reéxaminer ce traité afin qu'il soit basé sur des FAITS ET DES STATISTIQUES JUSTES contrairement ŕ la version du 1920.
Merci d'avance. Sincerely,
http://www.petitiononline.com/trianon/

Ha neved akarod adni e célért akkor ide írd be:
http://www.petitiononline.com/trianon/petition-sign.html

Beküldte: R Zsuzsa


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 3349 alkalommal

Hozzászólás   

#1 belgium/Andennenagy lajos 2017-03-14 09:38
egy ilyen petíció nem igen ér semmit az EU, vagy más nemzetközi fórum elott ...

az EU megadta a lehetoséget az állampolgárainak beadni ilyeneket ..., de azt soha sem igérte meg, hogy ezeket az elfogadja. Itt még tovább is kell menjünk, ezt, egy ilyent az EU nem is fogadhatna el a mai jogszabályai mellett ...

azt lehet mondani ezen petíció-beadás lehetosége itt az nem más, mint valami "nesze semmi fogd meg jól !". Egy példával:

amikor az EU-s Alkotmány készülodött, egy csoportosulás (azt hiszem Lengyelo.-ból indulva) egy olyan petíciót adott be, hogy követelik az Alkotmányba betenni a keresztény szót. Csak annyit, hogy ezen torol (±) ered a mai Europa. Na összehoztak valami 14 milliós támogatottságú petíciót ..., amelyet az EU-s hivatalnok egyszeruen
a szmélt ládába söpört (az egyik TV csatorna mutatta, miközben kérdezte ezen hivatalnokot errol). Azzal magyarázta tettét (amely persze felülrol
jött), hogy ez egy politikai dolog és ezért ezt a politikusoknak kell beadni (országonként a sajátjának) és ez az azok dolga az EP-ben dönteni errol ...

ahhoz, hogy mi valamit is el tudjunk érni a szerzodés újravételét követelve ..., mint egy bírósági dologban, egy "felperest" találni, ill. kreálnunk és azokkal kidolgozni egy jó, használható
érvrendszert (nem a mennyiség, a minoség kell legyen ott a jó). Na amint megvan a felperesi érv, akkor egy olyan fórumot (bíróságot) találni, amely 'kompetens' a kérdésben. Na ez lenne nagyon nehéz. Ugyanis szerintem még az ENSz sem elég 'magas' ehhez ...
elmagyarázom ;

az ENSz-et a gyoztes Szövetségesek alapították
'saját maguk számára'. Az egy Hága-i bíróság az ENSz-nek teljesen alávetett (azt az ENSz alapította de ennek semmi karhatalmi 'erot' nem adott ehhet.
Hogy jobban megértsétek; ezeknek csak ahhoz van joguk, hogy egy két fél viszályát ezek eléjük viszik és azok besegítenek ennek rendezésében.
Ott mindkét félnek akarnia kell ezt és elfogadnia ezen bíróság határozatát. Senki, ill. alig lehetne egy olyan "felet" találnunk, amely hajlandó lehetne
erre ...

tehát nekünk egyrészt az egy egyöntetu 'vádirat' hiányzik. Másodrészt a felperes azonossága (ott csak a csonka Mo, vagy talán az MVSz, mint valami nemzetközi NGO jöhetne számításba) ... és foként egy 'bíróság' kellene ehhez, amely ezen dologban kompetens ...

már régen töröm a fejem ezen én is (szerintem rengetegen lehetünk így). Mindenek elott egy jó, tömör ..., de teljesen kivédhetetlen érvet, érv-csokort kellene találnunk, amelyen keresztül érvelhetnénk ebben. Ilyenek pl-ul az, hogy ha
ezen szerzodés a népek önrendelkezési jogára alapult, akkor azzal, hogy nem volt népszavazás, ez jogtalan volt. Vagy pl-ul egy olyasmit, hogy
mivel 1920-ban még a népek önrendelkezési joga
felette volt, a határok 'szentségének', na akkor ez
egy jogos szerzodés volt. De mivel ma, a mai jogrendben (a nemzetközi) ma újra a határok szentsége került fölé a N-Ö-J felett, ma ezért
a szerzodés jogtalan. Na ezt találnám én épp egy olyan érvnek, amely kivédhetetlennek tuno ...

van egy másik baj, hiba nálunk. Volt egyszer egy ilyen petíció már (lehet ez az ...), ahol egy év alatt még valami 15 ezren írták ezt csak alá. Ez olyan, hogy még Mo kormánya, Országgyulése ..., sem vehetné ezt komolyan ...
ezt minden magyarnak akarnia kellene (és ezt tudatnia kifelé) ... és közben azt is, hogy az ellenfeleink ebben sokkal, de sokkal nagyobb számúak. Na ennek nem szabadna akadálynak lennie ..., csak tudni kell errol is ...

akarnunk kell és errol beszélnünk ... és várnunk kell a jó alkalmat (ez csaknem egy csodónak is nevezheto). De közben már elokészíteni egy jó,
teljes érv-rendszert ebben (persze nem arról kell beszéljünk !) ...

szeretettel, L

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások