20230206
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 január 09, szerda

Tiltakozás Székelyföld feldarabolása ellen

Szerző: Izsák Balázs

Kérem mindenki küldje tovább ismerőseinek, terjesszük a legszélesebb körben, beleértve a külföldön élő magyarok körét, hogy meg lehessen akadályozni Ponta román miniszterelnök Székelyföldet részeire bontó és a részeket más és más román megyékhez kapcsoló tervét, amely a székelyföldi magyarok új közigazgatási határokkal való etnikai feloldását eredményezné...

Tisztelt címzettek !

Ezt a levelet ma kaptam az Erdélyi Körök Országos Szövetségének (EKOSZ) Elnökétől. Küldöm is tovább, abban a reményben, hogy a ,, NAGY TERVET" sikerül megakadályoznunk, ha sokan tudomást szerzünk róla

Köszönettel :
Horváthné Nagy Mária
/ENKE Elnök /

Székelyföld: Román terv egy kultúra kiirtására az Európai Unióban!

A román kormány azt tervezi, hogy feldarabolja Székelyföldet (egy magyar enklávé Románia területén, ahol a magyarok a lakosság 75%-át teszik ki) és a három magyar megyét három újonnan egybekapcsolt területhez csatolja, ahol a magyarok jelentéktelen kisebbséggé válnának.
Az egyik ilyen új terület egy magyar megyét négy olyan román megyéhez toldaná, amelyek a Kárpátok másik oldalán helyezkednek el!

Az újítás egyértelmű célja a székely1) kultúra kiirtása a kényszerített asszimiláció eszközével, mely ugyanaz a módszer, mint Oroszország russzifikációjának 2) a cárok által megálmodott, majd Sztálin által kivitelezett módszere. Sztálin azonban egyik esetben sem rombolt le közösségeket: a Hanti-Manysi Autonóm Okrug ma is a néhány száz megmaradt, nem russzifikált oroszországi magyar otthona.
Egy még Sztálin által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?

1960-ra Ceausescu már végrehajtott valami ahhoz hasonlót, amit a román kormány jelenleg tervez, de 1968-ban meggondolta magát és létrehozta a Székelyföldet ma is alkotó három magyar megyét, amelyek mindegyike autonóm közigazgatással rendelkezik.
Egy még Ceausescu által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?
A román kormány terve nemzetközi egyezményekkel, EU szabályozásokkal, és a kultúrállamokban élő polgárok jogaival ellenkezik. Európát annyira lefoglalja a bankok „jogainak" védelme, hogy saját állampolgárainak jogaira már nem is figyel oda?3)

Nem Románia az egyetlen, hasonló nézeteket valló ország: Szlovákiának van egy hagyománya: az etnikai tisztogatást elősegítő "Beneš dekrétumok", régiók a romániaihoz hasonló reformja, majd pedig (már az EU tagjaként) egy törvény 6000 euróig terjedő büntetést szab ki azokra, akik nyilvánosan megszólalnak magyar nyelven!

Fiatal koromban nem erről az Európáról álmodtam!

1975-ben az Olasz Légierő tisztje voltam és Dél-Tirolban szolgáltam, amikor a régióban élő németek autonómiájukért harcoltak. Az etnikai feszültség olyan fokra hágott, hogy a főhadiszállás azt javasolta a csapatoknak, hogy ne hagyják el barakkjaikat csőre töltött lőfegyver nélkül, aminek magam is engedelmeskedtem.
Milyen lenne most az életem, ha akkor lőnöm kell?
Nagyon is jól tudom, hová vezethet az etnikai feszültség!

Ezt akarják?4) Újra fel akarják lobbantani az 1956-os szellemet a magyarokban?
TÁMOGASSA A SZÉKELYEKET, EGY ELNYOMOTT, BÉKESZERETŐ NÉPET, ÉS EGY „A NEMZETI RÉGIÓK VÉDELMÉT" SZOLGÁLÓ EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁT MEGCÉLZÓ "EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRI INDÍTVÁNYUKAT"! További információ: http://www.sznt.ro/ (6 nyelv közül választhat)

Ha szövegemet túlzottan agresszívnek (túlzottan indoeurópainak!) találja, kérem, olvassa el az alábbi, egy romániai magyar állampolgár, a Székely Nemzeti Tanács elnöke civilizált nyílt levelét: ha Ön a világ állampolgára, akkor érintett5), bárhol is sértenek állampolgári jogokat:


1 A székelyek Kárpátia magyar őslakos népe: ők már akkor ott voltak, amikor az első neolitikumbéli gazdálkodók megérkeztek keletről.
2 Lásd www.michelangelo.cn > Genetika > Magyar genetika > A finnek
3 Az én generációm hibát követett el: Európát a XIX. századi nemzetállamok közösségeként építettük fel, amelyet két világháború határozott meg. Az európaiak új, fiatal generációinak Európát önrendelkezéssel bíró nemzeti érzelmű népek közösségévé kellene alakítaniuk.
4 Mióta autonóm területté nyilvánították, Dél-Tirol lett a legbiztonságosabb terület Olaszországban; egy olyan hely, ahová, amikor csak tehetem, ellátogatok.
5 ... mert ha Ön Európa egyes országaiban, illetve az USA-ban élő európai, hamarosan egy kisebbséghez fog tartozni, és úgy bánnak majd Önnel, ahogyan Ön bánt saját kisebbségeivel!

Székelyföldet az UNESCO Világörökség részévé kellene nyilvánítani: a székely kultúra halála a legrégebbi európai kultúra lemészárlását jelentené: az európai civilizáció bölcsője volt; ne hagyjuk, hogy ez legyen a koporsója is!

 

 Nyílt levél Victor Ponta Úrnak, Románia miniszterelnökének

Miniszterelnök Úr!

Ön a napokban közzétette Románia régiósításának új tervét, amely Székelyföldet három különböző régióba tagolná.
Ez a terve rávilágít arra, hogy meg akarja előzni politikai ellenfeleit, akik „csak" egy nagyobb megyébe akarták beolvasztani Székelyföldet. Ők, is, Önök is megfeledkeznek arról, hogy mindkét tervezet sérti Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, a közigazgatási térkép pedig nem rajzolható át a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménynek és a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának figyelmen kívül hagyásával.

Emlékeztetünk arra, hogy a megyéknél nagyobb közigazgatási egységeket létrehozó reformnak tekintettel kell lennie a helyi közösségek akaratára, és nem lehet régióhatárokat kijelölni az érintett közösségek népszavazás útján történő konzultálása nélkül. Mi székelyek, Székelyföld többségi lakói nem fogunk megszavazni egyetlen olyan tervezetet sem, amely Székelyföldet szétdarabolná, vagy egy nagyobb közigazgatási egységbe tagolná.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy új régiók létrehozása érinti a statisztikai régiók (fejlesztési régióként emlegetik nálunk) kijelölését is, amelyeket az Európai Unió azért hozatott létre a tagállamokkal, hogy azok eszközei legyenek kohéziós politikájának, amely nem használható fegyverként a tagállamok területén élő, a többségtől eltérő nyelvű és kultúrájú népek ellen.

Mi több, az Unió 1059/2003 számú, a statisztikai célú területi egységek nomenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló rendelete leszögezi, hogy ezeket a régiókat úgy kell kialakítani, hogy azok tükrözzék „a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket."

Ennek az előírásnak a figyelembe vételével lett önálló NUTS 2 régió Dél-Tirol, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Korzika, Szardínia, Katalónia, Baszkföld, Galícia, Frízföld, Bretagne. Románia az egyetlen ország Európában, amely a történelmi, kulturális, földrajzi követelményeket figyelmen kívül hagyta, és Székelyföldet beleerőltette egy olyan régióba, ahol az egy tömbben élő, Székelyföldön 75%-os többséget alkotó székely-magyar közösség részaránya 30% alatt van. Az ön által bemutatott tervezet a jelenlegi helyzetünket tovább akarja rontani, és fel akarja „robbantani" a történelmileg, kulturálisan, nyelvileg egységes Székelyföldet.

Az idézett uniós rendelet azt is kimondja, hogy a NUTS osztályozást nem szabad túl gyakran módosítani, annak hosszútávon stabilnak kell lennie. Az önök tervezetéről azt biztosan nem lehet elmondani, hogy hosszú távú stabilitást biztosítana, hiszen alapja nem a társadalmi kohézió, a régió lakóinak szolidaritása, nyelvi, kulturális, társadalmi, és földrajzi egysége, hanem az állampolitikai rangra emelt nacionalizmus.

Hadd emlékeztessünk arra, hogy Nicolae Ceausescu a falvakat azért akarta lerombolni, hogy eltűnjön Románia térképéről több ezer magyar falu minden műemléke, temploma, temetője, eltűnjön minden bizonyítéka a magyarság történelmi jelenlétének Erdélyben. Ceausescu sem vette észre, hogy nemcsak a magyarok, de egész Románia ellen, saját népe ellen is cselekszik. Hasonlóan az Önök terve is ellentmond a gazdasági racionalitásnak is, nem hogy előmozdítaná, hanem lehetetlenné teszi Romániában az Unió kohéziós politikáját, és mélyebb válságba taszítja az országot, amelynek jövőjéért Ön és kormánya felelős.

Végül biztosítom Önt, hogy mi székelyek nem fogjuk engedni szülőföldünket a hozzánemértés és a gyűlölet prédájává tenni, ha kell a polgári engedetlenség eszközével is élni fogunk, hogy Székelyföld egységét megőrizzük.

Van viszont egy másik, Románia szempontjából előnyösebb út a közigazgatási reform felé. Ha az Ön kormánya tiszteletbe kívánja tartani Románia alkotmányát, és mindazokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeknek Románia részes állama, akkor a Ioan Stanomir professzor által vezetett szakértői bizottság jelentését tekintik Önök is a közigazgatási reform kiindulási pontjának, és ez a párbeszéd és együttműködés alapja lehet. Mi készek vagyunk a párbeszédre, az együttműködésre, de csakis akkor, ha az Önök politikája a helyi közösségek szabad akaratára, az állampolgárok közti szolidaritásra és konstruktív együttműködésre épül.

A választás felelőssége Öné miniszterelnök úr: a párbeszédet és a társadalmi békét választja, vagy a nemzetiségi feszültségek elmélyítését? Mi a béke, a párbeszéd és az együttműködés oldalán állunk.

Befejezésül felhívjuk a figyelmét arra, hogy a székely nép és hazája, Székelyföld eleven valóság lesz akkor is, amikor a beolvasztásunkat, szétszórásunkat célzó tervezetek rég feledésbe merültek.

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely 2012. május 13.


Székelyföldre és a székelyekre vonatkozó tájékoztatás

Székelyföld a kommunizmus korában

 Romániában 1952-ben hozták létre a Magyar Autonóm Tartományt, amely lefödte Székelyfölde

1. ábra Romániában 1952-ben hozták létre a Magyar Autonóm Tartományt, amely lefödte Székelyföldet.

1960-ban úgy szervezték át a Magyar Autonóm Tartományt

2. ábra 1960-ban úgy szervezték át a Magyar Autonóm Tartományt, hogy a magyar népesség aránya csökkenjen, és Maros Magyar Autonóm Tartománynak nevezik el. 1968-ban Nicolae Ceausescu végleges felszámolja a tartományt, és megteremti a ma is érvényben levő megyerendszert.

Románia jelenlegi közigazgatási beosztása és NUTS-II régiói

3. ábra Románia jelenlegi közigazgatási beosztása és NUTS-II régiói

 Erdély és a Középrégió. A székelyek Kovászna, Hargita és Maros megye területén élnek.

4. ábra Erdély és a Középrégió. A székelyek Kovászna, Hargita és Maros megye területén élnek. Traian Basescu és PDL kormány a NUTS-II régiókat akarta közigazgatási egységekké változtatni, és egyben megszüntetni a megyéket.

Székely népesség Kovászna, Hargita és Maros megyében

5. ábra Székely népesség Kovászna, Hargita és Maros megyében

Victor Ponta miniszterelnök pártjának, az USL-nek a terve az új közigazgatási egységek létrehozásáról.

6. ábra Victor Ponta miniszterelnök pártjának, az USL-nek a terve az új közigazgatási egységek létrehozásáról. A kék vonallal körülhatárolt Maros, Hargita és Kovászna megyét

Felhívás a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezésének támogatóihoz

A Székely Nemzeti Tanács, nem sokkal a polgári kezdeményezést lehetővé tevő Lisszaboni Szerződés aláírása után, 2008 februárjában határozatot fogadott el, amelynek értelmében egy uniós szintű szabályozást kezdeményez az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos népek és népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös tekintettel az önrendelkezés jogára. A későbbiekben ezt a határozatát megerősítette, és konkrét lépéseket tett a kezdeményezés elindítása érdekében.

A cél egy olyan uniós szintű jogszabály elfogadtatása, amely a nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző Európai régiókat megvédi a hátrányos gazdasági megkülönböztetéstől, illetve úgy biztosítja gazdasági fejlődésüket, hogy regionális identitásuk közben ne sérüljön, vagyis nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságaik változatlanul fennmaradjanak. Meggyőződésünk, hogy ezt úgy lehet elérni, ha az adott régiók számára biztosítják a regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és ezzel párhuzamosan kulturális sokszínűsége is fennmaradjon.

A kezdeményezés sikere érdekében egymillió aláírást kell összegyűjteni, legkevesebb hét országából az Európai Uniónak. Erre egy év áll rendelkezésre a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számítva. Az elvárásnak úgy tudunk megfelelni, ha a bejegyzést megelőzően megkezdjük az önkéntes munkatársak, aláírásgyűjtők toborzását. Erre egy internetes oldalt nyitottunk, amelynek címe: www.nationalregions.eu

Kérem a Székely Nemzeti Tanács küldötteit, szimpatizánsait, a székelyföldi önkormányzatokat és civil szervezeteket, minden magyarországi szövetségesünket, az európai nemzeti régiók védelmében érintetteket, az Európai Unió minden olyan polgárát, aki az európai demokrácia elmélyítésében érdekelt, hogy iratkozzon fel az
önkéntes munkatársak közé a fent jelzett honlapon. A megadott email címre pontos tájékoztatást fogunk küldeni minden önkéntes munkatársunknak a további tennivalókra vonatkozóan.

Marosvásárhely 2012. április.23.

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

 

SZÉKELYFÖLDI NEMZETI BIZOTTMÁNY

Csíksomlyó (Csíkszereda), Kájoni János u. 1. Fodor Ház

To

JOSEF BORRELL FONTELES
President of EP
B 1047 BRUXELLES
Rue Wiertstrat 60

Petition concerning the autonomy of Székely-land

At the occasion of the decisions to be taken concerning the accession of Romania to the European Union we wish to put the unresolved ethnic problem of the Székely (siculi) before the international community.
One of Europe's most ancient native people, the Székely (Siculi) live along the Carpathian Mountains at the Eastern part of Transylvania, in the center of today's Romania. Whereas their language is Hungarian, their mentality, customs, popular mind and traditions differ from that of other Hungarians in the Carpathian Basin.

According to written sources, the Székely already enjoyed special privileges in Attila's Hun Empire. At that time they took major decisions in the so-called People's Assemblies. As of 800 A.D. it was the National Assembly, which played the same role. In return for their obligatory military service they retained their ancient Constitution, customary law, their own judges and particular inheritance rights. They were called "Székely Nation" according to the legal status they possessed for the last thousand years. The Székely Nation ensured that each of its members benefited from collective rights. All Székely were equal under the law, all were considered noble, all had the right to freely choose their place of living and none of them paid taxes.
Their Constitution, which reaches back to the Hun Empire and which already existed in its final form at the time of Szent István (Saint Steven, the first crowned king of Hungary, (997-1038), crowned in 1000) was the first Constitution in Europe, preceding England's Magna Charta (1215) and Hungary's Golden Bull (1222).
The Székely people continue practicing their traditional customs, which are part of Europe's cultural heritage. The famous Székely gates are one example of these traditions. The ornamentation of these carved and sometimes painted wooden gates carries messages of several thousand years. The Székely's folk music and folk-dance are authentic; their national costumes are unique. The traditional costumes worn by women and men differ from village to village.

Their jealously guarded heritage is the Székely runic writing, which preserves for the 21st century one of humankind's oldest writing. According to the official Romanian statistics, the Székely region is presently inhabited by 613 000 persons, including 8% of other nations (Romanians, Saxons, Csángó-Hungarians and Roma). 96 % of the local administration is in the hand of the Székely. There are only a few villages, which are not governed by a Székely mayor.

Contrary to the official statistics, the Churches still register more than one million Székely paying Church taxes, in spite of the fact that the emigration of the Székely continued since 1920 in several waves and that the Romanian authorities resettled about 100 000 Székely into other parts of Romania outside of Transylvania. This form of genocide is corroborated by the fact that in 1914 one million Székely lived in that region and that this number has not changed despite the natural increase in population.

I. THE AUTONOMY OF THE SZÉKELY-LAND

In the spirit of Resolution 2003/1334 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Székely nation wants to establish the most complete form of its self-government and self-determination: the territorial autonomy of Székelyland.

The effort of the Székely to establish an autonomous territory derives from the fact that for the last one thousand years it had a special status. Their land has natural borders. In the East, it is separated from the historical parts of Romania by the chains of the Carpathian Mountains, which are traversable through passes only; in the West, it is separated from the rest of Transylvania by other mountains.

The Székely-land is today the most neglected, economically intentionally weakened region of Romania, in spite of the fact that it is endowed with rich natural resources. During the last half a century Romanians have deforested huge parts of the land and transported the wood to other parts of Romania for processing. This did not allow the development of the wood- and furniture-industry on the land of the Székely. The game resources of the forests (beer, dear, boar, lynx, wolf) are under exploited. Its marvelous landscape rivals that of Switzerland. It is, together with Iceland and Hungary the richest area of the world in medicinal springs, thermal waters and hot springs.

The potential of the land is great, but the Romanian Government voluntarily cripples it. The roads are bad, the hotels are insufficient, the thermal establishments are of minor quality and the infrastructure is weak. The enterprises are vegetating, the banks refuse to provide credit and the functioning of the local administration is at a critical level.
Despite this situation, practically nothing trickles down from the aid provided by the EU.

The system of prefects enables the Romanian administration to provide subvention for projects only to those mayors, who are subservient to the central authorities. Although in the land of the Székely 96% of the mayors belong to this nation, the militiamen are all Romanians. This impossible situation hurts the self-esteem of the Székely and creates tensions between them and the Romanian administration, in spite of the fact that there is a peaceful coexistence between the Székely majority and Romanian minority on this territory.

70% of the inhabitants of Székely-land consist of self-supporting farmers, who barely survive on their small land. Poverty is everywhere. Investors avoid an area without sufficient infrastructure and consequently there are no new workplaces and the craftsmanship is regressing. This situation leads many young people to leave their land of birth and to search for workplaces in countries of the European Union.

The Székely nation is unanimously calling for autonomy. The National Committee of Székely-land convenes the Székely National Assembly for the 14 May 2005 in Csíksomlyó. The delegates of all settlements will be present together with the representatives of the churches, associations, professions and enterprises. It is the Székely National Assembly, which will declare the territorial autonomy of Székely-land and form the Székely local government. It will establish the Székely counties, the local administrative organs (court of justice and the prosecutor's office) and other instances of public administration.

The next day, the 15 May, the representatives of the Székely administration intend to start the coordinating negotiations with the central government of Romania. The agreement concerning the status of autonomy must guarantee adequate representation and effective participation of the representatives of the Székely in the decisionmaking and public administration of the central government.

II. THE SZÉKELY-LAND AS A EUROPEAN REGION

The National Committee of Székely-land demands that the recognition of the Autonomy of Székely-land, and the acceptance of Székely-land as a European region by the Romanian authorities be considered as prerequisites for the accession of Romania to the European Union. At present, the Romanian government intends to divide the region in three Euro-regions, thereby ensuring that the Székely form no majority in any one of them. This would result in mass emigration of refugees from Székely-land to countries of the European Union. The people in Székely-land wish to remain together in one region. They share the same identity, the same spirit, and the same cultural and religious heritage. As they share the same past and the same present, they wish to share the same future as well. The Székely nation wants to have a future on its traditional territory. This is why it places the creation of Székely-land's autonomy and the recognition of this territory as a Euro-region in the package of unresolved matters of Romania's accession to the European Union. The present action of the Székely intends to bring peace and fraternity among the people of

Romania.
Csíksomlyó, 14 March 2005.
The Administrative Body of the National Committee of Székely-land

Beküldte: Gavallér János

Megnyitva 6469 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #5 RoRicus 2013-02-12 10:38
Tisztelt Elnök Asszony!
NAgyon jó a kezdeményezés a levél továbbitása minden magyar és nem magyar felé, de ezzel csak olvasmányainkat bővitjük. Jó volna a tettek mezején is előrelépni és az irások végére szavazati iveket is tenni, mint ajhogy az European Referendum Initiative Newsletter körlevélen is lehet. Ezeket összegyűjtve továbbitani lehet a megfelelő szervezetekhez.
Sok bölcs embert a kivitelezéshez!

Ricus
#4 Kaposvár, Ezredév u 8.NTK Horváth Sándor 2013-01-21 11:05
Kedves Olvasó!
Székely testvéreinket segíteni kell. minden jó magyar embernek!
Elvárjuk a Kórmánytól, hogy tegyen lépéseket a terv megvalósulása ellen.
www.youtube.com/watch?NR=1&v=UoNgiE4GSkk
#3 Kaposvár 7400NTK Horváth Sándor 2013-01-21 10:55
Tisztelt Grémium,
A terv szembemegy a Székely autonómia törekvésekkel és ez Kormányzati lépést is sürget.
Nem lehetünk közömbösek!
www.youtube.com/watch?NR=1&v=UoNgiE4GSkk
üdvözlettel: NTK HS
+3 #2 sepsiszentgyorgy jovo ut 14Denes Sandor 2013-01-18 11:16
a SZNT vezetőségének javasólnám,hogy minnél tőbb utcai megmozdulást szervezzen meg a EMNP és a MPP segitségével bevonva a RMDSz t is.szerintem az RMDSz megint spekulál és abban bizik,hogy a MSzP fogja segiteni azzal,hogy megoldodjék a székely területi autonomia amit nagyon kétlek.Nem szabad engedjünk mert ez az utolsó esélyünk ellenkező esetben aláirjuk halálunkat!
+1 #1 Scarsdale NYOsvath Laszlo 2013-01-10 15:54
Ke'rem sze'pen a Magyar Megmarada's, Szekely NemzetiTana'cs, es' nem utolso sorban a Magyar Orsza'ggyuele'st e's Magyar korma'nyt hogy e oerdoegi terv ellen hata'rozottan le'pjenek fel Bruesselben e's az Ensz-ben .
Nem hogy a roma'n fe'l autonomia ta'rgayala'srol hallani sem akar , de me'g ezt a kultura -, gazdasa'g- ne'p ellenes tervet e's ve'ghez akarja'k vinni
Sze'gyen Europa'ra e's inte'zme'nyeire !!!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások