20230925
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 május 02, csütörtök

Olvasókönyv tervezet

Szerző: Botos László

„Azon gondolkodám, hogyan, miként szólítsalak meg Benneteket", magyar Ifjúság. Prózában, lírában, vers formában? Mi lenne az, ami lekötné figyelmetek?

Tisztelt Magyar Testvéreim!

Hazánk, népében mindig megtalálta azt a személyt, személyeket, vagy csoportot, akik a vész időszakában megmentették nemzetünket. Ilyen egyéniség, amely magához tudná rántani erőnket az összefogásra, a Haza védelmére, sajnos a jelenben mindeddig nem jelentkezett. A hazaszeretet hiánya a múlt és a jelen iskolatanításunk megbocsájthatatlan bűne.

Olvasókönyvünk, amelyet összeállítottam, otthoni Fiataljaink és Felnőttek részére, történelmünk, amit a mostoha körülmények miatt, az otthoni szülői nemzedék nem tanulhatott, ezért nem olthatta belétek a hazaszeretet áldott érzetét. Ezért nem érzitek a Hazáért való kiállást. Pedig hazaszeretet nélkül csak rövid idő kérdése a beolvadás. Az újabb kori kutatások hihetetlen nagy, dicső eredményeket tárnak fel. Ha ezt megismeritek, akkor büszkén vállaljátok majd ősi magyarságtok. A könyv célja a nemzettudat, a nemzetszeretet megvallása, növelése, a Hazáért és a családért való élet hirdetése.

Mint egy holdkoros, aki ismétlően járja a hold vonzására az ő egyéni éjjeli útját, én is, megint azzal a kéréssel fordulok Hozzátok, hogy áldozzatok Hazánk fennmaradásának oltárára. Nagyon jól tudom, hogy milyen, és egyre nehezebb életkörülmények között éltek – mi is szerény nyugdíjból tartsuk fenn magunkat. A kor nyavalyája, betegség minket sem került el. De mindent egybevetve jobban, sokkal jobban élünk, mint otthoni Testvéreink legnagyobb része. Őket nem szólíthatom meg az adakozásra.

Észak Amerika magyarsága, Hozzátok szólok. Ebben a vészes, minden oldalról támadó időben, fogjunk össze. Áldozzunk a könyv kiadására, hogy azt, nagy számban adhassuk a kezükbe, eljuttatva azokat gimnáziumaink mindegyikéhez, hogy elmondhassuk nekik a külföldre került magyarság megtette testvéri kötelességét, és áldozott a kevésből értük, hogy mentsétek a Hazát, mert otthon az lehet bárhol, de Haza csak egy van.

És most rajtatok a sor. A kezetekbe adott könyvet olvassátok, tanuljátok, adjátok tovább, beszéljetek róla és merjetek magyarként élni és hinni. A hazaszeretet nem szégyellnivaló ósdi magatartás. Még külföldön is elismeréssel néznek Rátok, ha jó polgárként, de becsülettel valljátok nemzetségetek. Az alkalmazkodó, a nemzetköziséget vállaló, eredetét tagadó, elhallgató embert megvetik.

Az adományt kérjük küldeni USA dollárban a Magyarságtudományi Intézet névre, Olvasókönyv jeligével. Cím: Botos László, 107 Pasadena Ave. Groton, NY 13073. Mindenkinek nyugtát küldünk. Az USÁ-ban adómentességi nyugtát.

Tisztelettel:

Botos László

Kelt Groton, NY 2013. április 30

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org


Beküldte Ballán Mária

Megnyitva 2344 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások