20210125
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

csütörtök, 13 június 2019 17:49

Felhívás Polgármestereknek, Önkormányzat vezetőknek!

Szerző: Kiss Mária Katalin

Különleges időket élünk, kozmikus korszakváltást, ami a társadalmi életet is átalakítja. Az emberiség válaszút elé érkezett: vagy tovább pusztítja a Földet és Önmagát, vagy felébred, és minden szempontból a megújulásra törekszik, az életet választja.

Ez az élet-halál kérdés minden ember egyéni döntéséből fog megoldódni, de vannak, akik az embereknek ezt a döntését segíteni tudják. Ön is közéjük tartozik, mert olyan társadalmi szerepet vállalt, ami ezt lehetővé teszi.

Az országban sok csoportosulás keresi a kiutat a jelenlegi nehéz helyzetből. Vannak felelős emberek, akik nem szeretnék az utódaikat és mások utódait sem, a magyar embereket, az emberiséget bechippelve, rabláncra fűzve látni, elsorvadni a lelketlen multik gyáraiban, országunkból kivándorolni a munkanélküliség miatt, kilakoltatva és öngyilkosságba kergetve látni a magyar embereket a bankok kapzsisága miatt.

Nem szeretne tovább azzal a tudattal élni, hogy a megszülető gyermeknek az első lélegzetvételével már mérgező oltást fecskendeznek a vérébe, hogy a gyógyszergyárak a profit érdekében mérgeket adnak el az embereknek, hogy az egészségügyi ellátásban nem lehet bízni, hogy az iskolákban a gyermekeket versenyszellemben nevelik rabszolgává és tanítják butává. Hogy a multik által uralt kereskedelmi hálózatban az embereket megbetegítő élelmeket árulnak, hogy vegyi csíkokból mérgeket szórnak a földjeinkre, vizeinkbe, a testünkbe, hogy önhatalmúan módosítják az időjárást a HAARP rendszer segítségével, hogy Istent játszanak azok, akiknek sátáni lelkük van.

Jogi szempontból az állam és vezetői érvénytelenül működnek, beleértve az önkormányzatokat is.

A Magyarország nevű állam nem a magyar állam, hanem a háttérhatalom bábállama.

Ez az állam ma nem az ország vagyonának gyarapítására, az emberek jólétének növelésére, hanem az ország kifosztására, és az emberi élet ellehetetlenítésére törekszik minden látszatintézkedés ellenére.

Egyébként a világ összes állama, kormánya is érvénytelen jogalapokon áll. Tulajdonképpen senki nincs a Teremtőn kívül, akinek engedelmességgel kell, hogy tartozzunk.

Nagy ütemben zajlik az országunk idegenek általi megszállása.

Fejünk felett zajlik a láthatatlan III. világháború.

Ezekről nem beszél a fősodratú média, mert az azoknak a kezében van, akik ellenérdekeltek, akik fogva tartják a tudatunkat, hogy leigázzanak, és a hatalmukban tartsanak.

Ezeket és más negatív jelenségeket nekünk kötelességünk jó irányba fordítani. Tovább már nem a pártok segítségével. Vonatkoztassunk el az intézménytől is, amelyben még a látszólagos jogi keretek között dolgozunk, és cselekedjünk emberként.

Az országban működő csoportosulások új társadalmi rendszer megszervezését készítik elő különböző módokon. A különbözőségeken az emberek nehezen tudnak átlépni, azt csak Isten segítségével tudjuk áthidalni.

Mi készüljünk arra, hogy elfogadjuk Isten akaratát, aki megmentheti a világot, és társteremtőként segítsünk ebben.

Felsorolok néhány szervezetet, mozgalmat, amelyek a változásokért dolgoznak, a teljesség igénye nélkül:

Turul Tanács – az értékrendet határozza meg, ami mentén az életünket megőrizhetjük, kiteljesíthetjük : https://turultanacs.org/

Tudatos Társadalom mozgalom- felállított egy törzsi rendszerbben működő társadalmi keretet a természetjog, Szentkorona jogrend alapján: https://tudatostarsadalom.hu/

Szent Korona Értékrend (Gondoskodó Magyarország program): http://szkertekrend.hu/

Apostoli Magyar Királyság: https://apostolimagyarkiralysag.org/

Népszuverenitás mozgalom – első lépésként a magyar nép önrendelkezési jogának visszaszerzését határozza meg: http://www.nepszuverenitas.hu/

Minden polgármester elő tudja mozdítani a saját hatáskörében, hogy a valóságot megtudják az emberek, hogy lépéseket tegyenek az okkult erők fogságából való kijutáshoz.

Segíteni kell az önellátási törekvéseket, a tudósok tevékenységét, a gyógyítók tevékenységét, az oktatás megújulását, minden olyan törekvést, ami az emberek felébresztéséhez, a pozitív irányú változások beindításához hozzájárul.

Ezért rendelte Önt Isten a mostani helyére, hogy vállalja azt a nemes feladatot, aminek elvégzésével a világ pusztulásba rohanását megállítjuk, és egy emberhez méltó életet teremtünk.

Nem csak helyi, de országos szinten is tudjuk ébreszteni az embereket. Ezt szolgálja sok kitűnő előadó, alternatív médiák, amelyeket megtalálunk a youtobe csatornán, ezt szolgálja a most készülő Trianon film, amely feltárja az igazságot a világháború igazi okairól és Trianonról, ami által a magyarság erejét megtörték. A magyarság az igazság birtokában vissza tudja kapni az erejét.

Kérjük, hogy támogassák a film elkészítését.

https://trianonfilm.com/

Tisztelt Polgármester úr, amennyiben ön készül újra jelöltetni magát az önkormányzati választásokon, kérem, hogy a választási programját a fentiek figyelembe vételével készítse el, de csak akkor, ha őszintén tudja vállalni.

Természetesen Önnek jogában áll eldönteni, hogy az új korszak építését vállalja, vagy a mindenképpen összeomlásra ítélt régi, hazug, korrupt és önpusztító világrend fenntartását, meghosszabbítva ezzel az emberek szenvedését.

Őszinte tisztelettel és bizakodással az Ön bölcs belátásában, segítő készségében az emberiség jobb jövőjének megteremtése érdekében.

Kiss Mária Katalin, Magyarországon élő lakos.

Megnyitva 918 alkalommal

Hozzászólás   

#1 PrioritásokHorváth Ferenc 2019-06-17 12:26
Tisztelt Hölgyem!

Köszönet az írásáért. Még sokkal durvábban és egyértelműbben is meg lehetne fogalmazni a magyarság mai helyzetét, de aki magyar, azt mindezt jól tudja. Egy dolog miatt írok, amely sajnálatosan vissza-visszatér a nemzeti oldal megnyilatkozásaiban. Ez pedig a magyarság és a környezetünkkel, önellátásunkkal kapcsolatos aggodalmak összemosása.
Szerintem a prioritás most: az utóbbi. Aki magyarnak vallja magát, az újabb bizonyítékok nélkül is (ez amúgy egy külön értekezés lehetne, hogy mit fogadunk el bizonyítéknak) beállna a sorba, hogy megmentse a hazáját és a nemzetét. Tehát az elsődleges fontosság a környezetünk - földünk, vizeink, levegőnk, élővilágunk /benne az ember maga is/ - mielőbbi megmentése. Ezért én az önellátásra helyezem a fő hangsúlyt, e mögé tennék olyan honlap linkeket illetve szervezeteket, akikhez csatlakozni lehet, akikkel együtt lehetne - alulról - újjáépíteni a hazát, a nemzetet. Sajnos a legnagyobb akadály ebben az emberi gondolkodás. A felvilágosítások most elsősorban működő (és megfizethető) alternatív energia megoldásokról, kiskerti gazdálkodáshoz tippekről, a gazdaságos vízgazdálkodásról, stb. kell, hogy szóljanak. Emellett a magyar-magyar (eladó-vevő) gazdaság stabil alapokra helyezése is kulcskérdés. Érdemes lenne tanulni más népcsoportok összetartásából, mert ez a magyar megmaradás záloga!
Mindez csak egy morzsa arról, ami a mai magyarság fennmaradását jelentő stratégiát és működő programot jelenti. Ha végre visszatér a nemzetünk ereje, van életképes magyar társadalom (nem ez, amit most látható), akkor lesz érdemes a történelmünkkel is behatóbban foglalkozni, helyretenni az évszázados hazúgságokat, elferdítéseket. Amíg a megmaradásunkat stabilizáljuk, ezidő alatt ki kell nevelni egy olyan fiatal bázist, akik magyar szívvel és ésszel, alapos tudással nekiláthatnak a múltunk rendbetételének is. Idehaza és nemzetközi szinten is (tehát az idegen nyelvek ismerete alapvető fontosságú, mind a forráskutatásokban, mind pedig az eredmények publikálásában).
E fenti gondolatokra szeretnék látni szerveződést, valódi tudással bíró, együttműködésre képes magyar embereket. A polgármesterek felé a legfontosabb üzenet a helyi közösség életben tartása a helyi adottságok életképességének megőrzése - ellenállni a központi sátáni diktatúrának.
A cél, stratégia: Önellátó és önvédő közösségek létrehozása és ezek egymás közötti együttműködése, helyi pénzek és alternatív közmű szolgáltatások bevezetése - függetlenedve a központi rendszerektől.
Én így látom a megmaradásunkat.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló