20240221
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 szeptember 01, kedd

Felhívás, közlemény a budapesti nemzetközi konferenciáról

Szerző: Dr. Tamasi József

(E tömörülés) azért született, hogy az érdeklődő szakembereket hozzásegítsük a COVID 19 járvánnyal kapcsolatos diktatórikus orvosi és egészségügyi felfogás demokratikusabb, kiegyensúlyozottabban tudományos, a mindennapokra pedig élhetőbb változtatásához. Láthatjuk, hogy a main stream média és a szakmapolitika diktálja azt, hogy hogyan kell vélekedni és ez vezetett oda, hogy a lakosság károkat szenved mind az egészsége, mind a gazdasági helyzete vonatkozásában.

Közlemény a konferencia után

A 2020.08.21-én Budapesten megtartott Nemzetközi COVID – 19 Orvos Konferencia tapasztalatai alapján a következő közleményt adjuk ki:

Magyarországon a járványtani kritériumokat figyelembe véve, eddig járvány nem volt és nem is várható. Hazánkban a járvány kimondása a külföldi járványokra és a WHO-ra hivatkozva történt.  A világjárvány kimondása és fenntartásának alapja RT-PCR teszt folyamatos működtetése, teszt-pozitívak keresése. Kimondjuk, hogy a PCR teszt, mint az eredeti leírásában, csak tudományos célokra használható (Kary Banks Mullis), járványtani felhasználásra alkalmatlan.

Ugyanis, ha a melegítési ciklusok számát emeljük 65 fölé, az álpozitív eseteket ad, 35 alatt pedig álnegatív eseteket, ez pedig lehetővé teszi az eredmény külső szabályozását. Csak a DNS polimeráz reakcióhoz szükséges melegítési ciklusok száma határozza meg ki lesz pozitív  és ki negatív. Figyelembe kell venni a sok féle teszt gyártót és a tesztek minőségi különbözőségeit is, mert ez is meghatározhatja a hamis eredményeket.  Ráadásul ismertté vált, hogy a WHO által megadott egyik primer szekvencia minden emberi DNS része (https://pieceofmindful.com/2020/04/06/bombshell-who-coronavirus-pcr-test-primer-sequence-is-found-in-all-human-dna/ és https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363 ), vagyis ez alapján az is feltételezhető, hogy az így betáplált valamennyi teszt képes pozitív eredményt adni mindenféle vírus nélkül. Sok esetben előre vírussal preparált tesztekkel találkozunk (Anglia, Tanzánia). A járvány miatt föllazult egészségügyi ellenőrzések miatt, akár 20%-os hatékonyságú gyorstesztek is piacra kerülhetnek (dr. Merkely Béla). Külföldön politikai küzdelmek zajlanak (pl. USA), ahol a járványt politikai célokra használják. Meghamisítják a teszteredményeket, pénzen vásárolnak statisztikai adataikhoz COVID-os alanyokat (pl. USA egy COVID pozitív beteg 13.000 dollárt, míg egy lélegeztetőgépre kerülő COVID-os 39.000 dollárt jelent az illetékes kórháznak), de az EU is több ezer euróval „jutalmazza” a COVID-os lélegeztető gép alkalmazását.

Ezért kérjük politikusainkat, hogy szigorúan csak a hazai járványtani adatok alapján korlátozzanak bármit országunkban, hiszen nálunk a tömegesen előforduló influenzajárvány idején sem volt soha ellátási gond. Ha ez megvalósul kellő figyelmet tudunk szentelni a nem COVID-os betegeink becsülettel történő ellátására.

Kérjük azt is, hogy az egyébként semmilyen mérvadó tudományos indoklással alá nem támasztott maszkviselési és távolságtartási szabályokat szüntessék meg, hiszen járványmentes időszakban ennek az eljárásnak a jótékony hatása nem értékelhető. A maszkviselés fokozza az emberek pánikérzetét, ami nemzetközi megfigyelések szerint emeli a depressziót és a szorongást, az öngyilkossági késztetéseket, rontja a súlyos krónikus betegek általános állapotát. Mivel gyerekekre kifejtett esetleges káros hatását nem is vizsgálták, ezért az ő esetükben tiltsák be a COVID 19-el összefüggésbe hozott maszkviselést.  

Forrás: Orvosok a tisztánlátásért

 

Felhívás pedagógusoknak, iskolaigazgatóknak, nevelőknek

Tisztelt Szülőtársak! Tisztelt Oktatási Intézmények Vezetői! Tisztelt Tanárok! - Rengeteg kétségbeesett szülő és pedagógus keresett meg minket az elmúlt napokban, hogy mit tehetnek a 2020 őszi tanév kapcsán bevezetésre kerülő aránytalan, észszerűtlen, soha eddig nem tapasztalt, járványvédelmi intézkedések kapcsán.

Amit tenni tudnak első körben, hogy csoportokba szerveződnek és felvilágosítanak. Beszéljenek szülőtársakkal és osszák meg velük és a tanárokkal, tanintézetekkel ezen információkat! Legyenek türelmesek és udvariasak! És mindenek előtt védjék gyermekeiket, mondjanak NEM-et a maszkviselésre és a gyermekek szándékos maszkokkal és vírus-félelemmel történő, irreverzibilis traumatizálására!

A 2020.08.21-én Budapesten megtartott Nemzetközi COVID – 19 Orvos Konferencia következtetése, hogy Magyarországon a járványtani kritériumokat figyelembe véve, eddig SARS-COV-2 járvány nem volt és nem is várható. A konferencián elhangozott külföldi és magyarországi orvosok előadásai a napokban folyamatosan kerülnek fel több nyelven a https://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldalra, illetve a videómegosztó csatornákon megtalálhatók.

Ez alapján kérjük, hogy az egyébként semmilyen tudományos indokolással alá nem támasztott maszkviselési és távolságtartási szabályokat szüntessék meg, hiszen járványmentes időszakban ennek az eljárásnak a jótékony hatása nem értékelhető pozitívan, akár veszélyt is rejthet magában. A maszkviselés fokozza az emberek pánikérzetét, amely nemzetközi megfigyelések szerint növeli a depressziót és a szorongást, az öngyilkossági késztetéseket, rontja a súlyos krónikus betegek általános állapotát. A gyermekek társaikkal történő érintkezésének megakadályozása, gátolja az új vírus-kontaktok létrejöttét és így áttételesen T-limfociák termelését, így az egészséges és megkívánt állandó fennálló immunitás kialakulását.

A maszkhordás gyermekekre kifejtett esetleges káros hatását nem is vizsgálták, ezért az ő esetükben tiltsák be a SARS-COV2-járvánnyal összefüggésbe hozott maszkviselést, mert ez gyermekeken végzett emberkísérletnek minősül. Különös tekintettel azért is, mert egy német tanulmány nemrég megállapította, hogy a népesség több, mint 80%-a eleve rendelkezik keresztimmunitással a SARS-COV2 vírusra, mégpedig évek óta. Hans-Georg Rammensee és kutatócsoportja Tübingenben öt évvel ezelőtti véradások mintáit megvizsgálva tette ezt a tudományos megállapítást. A SARS-COV2 korona-vírus, tehát legalább öt éve terjed az emberek között.

Ezért az első soha nem létezett hullám mértékét sem érhetné el a második hullám, ami a legegyszerűbb matematikai logika alapján is képtelenség, hogy eljöjjön, hiszen maradt az emberek 20%-a mint esetleges fertőződési célalany, az esetleges fertőzöttség pedig messze nem egyenlő a potenciális megbetegedéssel.
Minden más állítás az alapvető emberi értelem és méltóság megalázása.

Nehéz arra az írásra, nem jogszabályra szavakat találni, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” címen adott ki.

Anélkül, hogy részleteiben elemeznénk ezt az abszurd írást, a legmegbotránkoztatóbb, hogy a gyermekek maszkhordását több esteben javasolja. Mindeközben az egyedül alkalmazható 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről, mint jogszabály nem írja elő a gyermekek tanintézetben történő maszkhordási kötelezettségét!

Az, hogy ennek ellenére tanintézetek és óvodák önszorgalomból, illetve az említett ajánlás alapján, sok esteben még kisgyermekek számára is ajánlják vagy előírják a maszkhordási kötelezettséget, ami a gyermekek testi és lelki veszélyeztetését jelenti, az feltételezhetően kimeríti a Btk 208. § (1) Tényállását.
A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ezzel egybecsengő a tanári eskü első két mondta is, mely így szól:
„Esküszöm, hogy munkám során minden tőlem telhetőt megteszek tanítványaim, szellemi, testi, lelki fejlődése, személyiségük kibontakozása érdekében. Esküszöm, hogy diákjaimat önálló, szabad, gondolkodó, autonóm emberekké igyekszem nevelni.”
Kérjük a Tisztelt Tanárokat és Tanintézetvezetőket, hogy ehhez tartsák magukat és merjenek nemet mondani az eszement intézkedésekre, utasításokra!

Üdvözlettel,

Orvosok a Tisztánlátásért
Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület

Forrás: Orvosok a tisztánlátásért

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások