20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 szeptember 24, csütörtök

Szentkorona jogrendi rendelet

Szerző: AMK

MKK20/09/030számú rendelet / A SZENTKORONA JOGRENDJE SZERINT A Magyar Királyi Koronatanácsa TEREMTŐT képviselő SZENTKORONA nevében elrendeli az alapvető emberi jogok betartásának kötelességét a Földön minden államvezetés számára!

1.§ Az Embert a Teremtő a saját képére alkotta, és felruházta minden képességgel a teremtés folytatására, ezért bármely kéretlen beavatkozás a Magyar Királyság honpolgárának az életébe Teremtő akaratával való szembeszegülés, amiszemélyes felelősséggel jár és büntetése nem marad el.

2.§ Az a személy, aki – akár egészségvédelmi indokkal– egy honpolgártesti-lelki állapotába határozott kérése nélkül, vagy tiltakozása ellenére – azaz erőszakkal – beavatkozik bűnt követ el, ezért az IsteniTörvény büntetni rendeli.

3.§ Az a személy, aki bármilyen genetikai kísérletet, vagy beavatkozást végez a teremtett élővilág bármely létezője kárára, bűnt követ el, amit az Isteni Törvény büntetni rendel.

4.§ A honpolgárra kényszerített oltás – kilakoltatás – életellenes cselekmény – ezért büntetendő!

5.§ Az a személy, aki valamely hatalommal bíró szervezet tagjaként a SZENTKORONA jogrendje ellen cselekedve honpolgári dokumentumok alapján nyilvántartásbakerül, emberiség ellenes tettéért bíróság előtt felel!

(1) A büntetésnek arányosnak kell lennie az elkövetett cselekménnyel okozott kárral.

(2) A megismételt vagy többszörös elkövetés esetén jogfosztás és kiközösítés is jár.

(3) A nyilvánosan kiközösített személy ellen a honpolgárok bármely eszközzel eljárhatnak.

Figyelmeztetésül, hivatkozva az államok (a Magyar Királyság területének minden jogcím nélküli rosszhiszemű területhasználója) által is hivatalosan elfogadott ENSZ 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amely kimondja: „Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz".

Ugyanezen „államok"részesei az Emberi Jogok Európai Egyezményének is, amit Rómában, 1950-ben írtak alá, ami „Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről" szól.

Magyarország Alaptörvénye II. cikke: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz".A IV. cikk 1. bekezdés „Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz". XX. cikk 1. bekezdés „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez".

6.§ Tekintettel a Teremtés Isteni Törvényeire a Magyar Királyság honpolgárának, az Embernek a Teremtő által megadatott szabad választása okán mindenkor és mindenhol joga van eldönteni, hogy elfogadja vagy elutasítja bármely hatalom hivatalnokának az emberi szuverenitását korlátozó utasításait és intézkedését.

7.§ Fentiek okán a Magyar Királyság minden honpolgárának joga van elutasítani a felkínált vagy erőszakolt egészségügyi beavatkozást, legyen az bármilyen okkal indokolt, pl. maszkviselés, védőoltás, tesztelés, vagy akár életmentő kezelés.

8.§ A Magyar Királyság minden honpolgárának joga van gyermekének akadálymentes világrahozatalára– akár otthon szülve, eldöntheti, hogy kér-e védőoltást újszülöttjének védelmében, életvitelének hite szerinti gyakorlására, a gyermek szabad névválasztására, valamely nemzethez tartozás, honpolgárság választására.

9.§ A Magyar Királyság minden honpolgárának alanyi joga van a tiszta levegőre, a tiszta vízre, a biológiailag tiszta termőföldre, és a lakhatásra.

10.§ A Magyar Királyság területén, valamint a Föld bármely országában élő honpolgárunkra vonatkoztatva, a nép és nemzetirtást eredményező nemzetellenes intézkedések elleni honpolgári ellenállást a Magyar Királyi Koronatanács erkölcsi kötelességgé teszi.(Aranybulla 2§.)

A Szentkorona Országa Magyar Királyság 2017-ben diplomáciai jegyzékben jelentkezett be megfigyelői státuszra az Egyesült Nemzetek Szervezetébe.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1993. évi XXXI. törvény 

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről1

(A Magyar Köztársaság megerősítéséről szóló okiratának letétbe helyezése az Európa Tanács főtitkáránál 1992. november 5-én megtörtént.)

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

részletesen itt : https://apostolimagyarkiralysag.info/news.php?readmore=185

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások