20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 november 28, szombat

Viganó érsek felhívása az amerikai katolikusoknak!

Szerző: Viganó érsek

CARLO MARIA VIGANÒ ÉRSEK ÜZENETE AZ AMERIKAI KATOLIKUSOK ÉS MINDEN JÓAKARATÚ AMERIKAI SZÁMÁRA

Viganò érsek az amerikai katolikusoknak: ne ijedjetek meg az ellenségtől, még ebben a rettenetes órában sem

Kedves Testvérek!

Mint az Amerikai Egyesült Államok odaadó keresztényei és hűséges polgárai, hevesen és szívből jövően aggódtok szeretett országotok sorsa miatt, miközben az elnökválasztás végeredménye még bizonytalan.

A választási csalásokról szóló hírek szaporodnak, annak ellenére, hogy a fősodratú média szégyenteljesen megpróbálta cenzúrázni a tények igazságát annak érdekében, hogy jelöltjüket előnyhöz juttassák. Vannak olyan államok, amelyekben a szavazatok száma nagyobb, mint a szavazók száma; másokban a postai úton történő szavazás úgy tűnik, hogy kizárólag Joe Biden mellett szól; megint másokban a szavazatszámlálást ok nélkül felfüggesztették, vagy szenzációs manipulációt fedeztek fel: mindig és csakis Donald J. Trump elnök ellen, mindig és csakis Biden mellett.

Valójában hónapok óta tapasztalhatjuk a lépcsőzetes hírekkel, a manipulált vagy cenzúrázott információkkal, a szembeszökő bizonyítékokkal és megcáfolhatatlan tanúvallomásokkal elhallgattatott vagy leplezett bűncselekmények folyamatos csepegtetését. Láttuk, ahogyan a mélyállam [szerk. megj.: a "deep state" tükörfordítása, jelenthet akár háttérhatalmat is] jó előre megszervezi magát a történelem legnagyobb választási csalásának a végrehajtása érdekében, annak érdekében, hogy biztosítsa annak a férfinak a vereségét, aki erőteljesen ellenezte az Új Világrend létrehozását, amelyet a sötétség gyermekei akarnak megvalósítani. Ebben a csatában nem buktatok el, mivel szent kötelességetek, hogy hozzájáruljatok a kimeneteléhez a Jó oldalára állva. Mások, akiket az ördögök rabszolgává tettek vagy elvakítottak a mi Urunk elleni pokoli gyűlölettől indíttatva, a Gonosz oldalára álltak.

Ne gondoljátok, hogy a sötétség gyermekei őszintén cselekszenek, és ne ijedjetek meg, ha látjátok megtévesztéseiket. Talán azt hiszitek, hogy a Sátán követői becsületesek, őszinték és hűségesek? Az Úr figyelmeztetett bennünket az ördög cselvetéseire: "Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja."(Jn 8:44).

Ezekben az órákban, bár a Pokol kapui látszanak érvényesülni, engedjétek meg, hogy felhívással forduljak Hozzátok, amire, bízom benne, hogy azonnal és nagylelkűen válaszoltok. Arra kérlek Benneteket, hogy bízzatok Istenben, a Seregek Ura iránti alázattal és gyermeki odaadással. Kérem mindannyiótokat, hogy imádkozzátok a Szent Rózsafüzért, ha lehetséges családjaitokban vagy Számotokra kedves személyekkel, barátaitokkal, testvéreitekkel, kollégáitokkal, katonatársaitokkal. Úgy imádkozzatok, mint az elhagyott gyermekek, akik tudják, hogyan fordulhatnak Legszentebb Édesanyjukhoz, hogy kérjék őt, hogy lépjen közbe az Isteni Felség trónja előtt. Imádkozzatok őszinte lélekkel, tiszta szívvel, a meghallgatás és a válaszadás bizonyosságában. Kérjétek meg Őt, - aki a keresztények segítsége, Auxilium Christianorum - hogy győzze le az ellenség erőit; kérjétek meg, hogy Ő, - aki félelmetes, mint a zászlós hadak (Énekek Éneke 6: 10) - adja meg a Jó erőinek a győzelmet, és okozzon megalázó vereséget a Gonosz erői számára.

Kérjétek meg a gyermekeiteket, hogy imádkozzanak azokkal a szent szavakkal, amelyeket megtanítottatok nekik: ezek a bizalommal teli imák Istenhez szállnak, és nem maradnak meghallgatatlanok. Imádkozzatok az idősekkel és a betegekkel, hogy felajánlhassák szenvedéseiket azokkal a szenvedésekkel összhangban, amelyeket Urunk a kereszten szenvedett el, amikor drága vérét ontotta megváltásunkért. Imádkozzanak a fiatal hölgyek és a nők, hogy ezáltal is Hozzá forduljanak, aki a tisztaság és az anyaság mintája. És Nektek, férfiaknak is imádkoznotok kell: bátorságotok, becsületetek és merészségetek felfrissül és megerősödik. Mindannyian vegyétek fel ezt a szellemi fegyvert, amely előtt a Sátán és csatlósai dühösen visszavonulnak, mert félnek a Legszentebb Szűztől, Tőle, aki maga a Mindenható Kegyelem, még jobban, mint a Mindenható Istentől*.

Ne hagyjátok, hogy elbátortalanodjatok az ellenség cselvetéseitől, még ebben a rettenetes órában sem, amelyben a hazugság és a csalások szemtelensége ki merészeli hívni a Mennyet. Ellenfeleink órái meg vannak számlálva, ha imádkozni fogunk, ha mindannyian hitben és a szeretet igazi lelkesedésével fogunk imádkozni. Adja meg az Úr, hogy egységes ájtatos és hűséges hang emelkedjen fel otthonaitokból, templomaitokból és utcáitokról! Ez a hang nem marad meghallgatatlanul, mert egy nép hangja kiáltja abban a pillanatban, amikor a vihar a leghevesebben tombol: „Uram, ments meg minket, elveszünk!" (Mt 8:25).

Az előttünk álló napok értékes alkalmak Mindannyiótok számára, és mindazok számára, akik lelkileg egyesülnek Veletek a világ minden részéből. Megtiszteltetés és kiváltság számotokra, hogy részt vehettek ennek a szellemi csatának a győzelmében, a Szent Rózsafüzér hatalmas fegyverét forgatva, ahogy atyáink tették Lepantónál az ellenséges seregek visszaverésére.

Imádkozzatok a mi Urunk ígéretének bizonyosságával: „Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek." (Lk 11: 9). A Királyok Királya, akitől nemzetetek üdvösségét kéritek, megjutalmazza hiteteket. Ne feledjétek, hogy tanúságtételetek meg fogja érinteni Urunk szívét, megsokasítva az égi kegyelmeket, amelyek minden eddiginél elengedhetetlenebbek a győzelem eléréséhez.

Kérem, hogy felhívásom, amelyet Hozzátok és minden olyan emberhez intézek, akik Isten fennhatósága alá tartozónak vallják magukat, úgy találjon Benneteket, mint nagylelkű apostolait és bátor tanúit szeretett hazátoknak és vele együtt az egész világ lelki újjászületésének. Non praevalebunt.

Isten áldja és védje az Amerikai Egyesült Államokat!

egy és oszthatatlan nemzet az Isten színe előtt

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop

az Amerikai Egyesült Államok korábbi apostoli nunciusa

2020. november 4.

Borromeo Szent Károly
________________________________________

forrás: https://onepeterfive.com/archbishop-vigano-to-american-catholics-do-not-be-discouraged-by-the-enemy-even-in-this-terrible-hour/

Viganò érsek további írásai honlapunkon:

Nyílt levél Donald Trumpnak
Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások